Goudsche Courant, donderdag 13 juni 1940

De Belgische Koningln Moedei te Maastricht Verkoop van legerpaardei WEDEROM WERDEN IN HET At nEMCEN PAARDKN DEPdl op Houtru it in d n Haag een aantal voor het leger ongeschikte paarden verkocht De belangstelling voor deze verkooping was groot MET DEN IIIAK A RI LI Rsil DblIM lll KEUsi is mp i in de omgeving van Tiel en Gelderm iKen druk be ia Met een rate loopt rntn diHii dm lioonisfadid om di pieiuvin It vtijisrui KONINGIN ELISABETH TE MAASTRICHT De Belgische Koningin Moeder bracht eenbezoek aan het Belgische lazaret dat ondergebracht 1 bij de Paters Jezuïeten teAJaastn t Bij het verlaten van het hoofdlazaret IN DE NABIJHEID VAN BISSÜM bevond zi h ten enorme zand lakte Langzamerhand is hitr oor afgravingen t en groote plas ontolaan wtlke KleinValkevcen is gedoopt Een kijkje op dit Bosrhbad DE MAASTUNNELQOUW TE ROTTERDAM Dit enorme bouwwerk dat Zaterdag het vierde bouwjaar ingaat heeft gelukkig tijdens de recente gebeurtenissen met geleden Op t ventilatiegebouw op den rechter Maasoever worden de koperen schoepen aangebracht waar doorheen de versche lucht zal worden aangezogen HuuIUUGSI OP MARKEN VAN IJSCLVBTERREIN TOT MOESTUIN De gemeente Diemen heeft grond beschikbaar gesteld voor de inwoners om te tuinieren Zoo is het ij iolubterrein in een moestuin herschapen k rr lT 00 tOGS HÜI BKHOBVENDEN De uit Duitschlan In Arphem teruggeEEN NOODSIEIGEK TE LA PANNE vanBenen mochten naar huis Nadat zij soldij hadden ontvangen stortten velen i La Panne bij Duinkerken hebben de Engelschen vrachUulo s in zee gereden om een steiger to maken voor de inscheping der terugtrekkende troepen n pemunjske voor iegenen die door den oorlog hulpbehoevend mn geworden