Goudsche Courant, vrijdag 14 juni 1940

Rijkscommlssaris dr Seyss Inquart te Middelburg Voortrappers DE BBABANTSCBE KLOMPEN INDUSTRIE DE WEDEROPBOUW VAN MIDDELBURG Rijkscommissans dr Sevss Inquart beEEN GROOT AÜTOBUSBEDRUF IN HOORN heeft de heeft het thans druk Boven de klompen woi zocht de provincie Zeeland De Rijkscommissans bij het verlaten van het door de Fran fietseji haren en tandems Kunt u met fietsen Geenden gepolijst Onder In rekken worden lii schen in brand geschoten stadhuis van Middelburg Rechts de burgemeester te drogen gezet mr dr J van Walre de Bordes chauffeur van de onderneming trapt Grootmoeder bducns ver et Men Kan bei aar U stapt op en aat op voorjaarsvisite DRUKTE OP DE OOSTrRI DE TE ROTTERDWI Daai veischillende kaden nog met gebrumi kunnen worden heeft transportbedrijf voor stukgoederen te Rotterdam rich m hoofdzaak samengetrokken op de Oosterkade waar een enorme drMkle heerscht DE HWHN VAN ZEKBRI 0 E VFRSI ERD VOORDESLljIS IN DE H yEN V ZEEBRL OGE BRXf MIEN DE ENÜELSCHEN EKNIOE SCHEPEN TOT ZINKEN