Goudsche Courant, woensdag 26 juni 1940

De Duitsch Fransche bijeenkomst te Compiègne Sluisbouw te Lemmee DE WERKI ZAAMHEDEN I a n den HET HISTOEISCHE OOGENBLIK IN DEN WAGON TE COMPIKJNE waarop generaal Keitel de voorwaarden voor den poW r stis wapenstilstand voorleest Van links naar rechts om de tafel grootadmiraal Rader generaal veldmaarschalk Goring de Fuhrer en het limaai generaal Keitel generaal von rauchitsch Rijksminister Rudolf Hess de Fransche delegatie en met den rug naar de camera bn Lemmer In BU DE ONTGINNING VAN GEMEENTEGRONDEN TE HEERLEN men gestooten op de overblijfselen van een Romèlfl hkasteel Gedeeltenvan een opgegraven ziiil KERSENOOGST in de LIMBIRGSCHE BETIWE De volle korven morden verzameld en naar dt plaats gebracht waar de vruchten voor verzending gereed orden gemaakt dt Duitsche minister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop aanbouw DE OMGEKEERDE WERELD Werd vroeger een roeiboot meestal door EEN DE STELTLOOPERS IN ABTIS heeft door een ongeluk AAN DE BENTINCKLAAN TE ROTTERDAM is een veldkeuken geeen motorboot getroWcen nu zijn de rollen een deel van een poot verloren Men heeft hem toen een houten been opend waar de getroffen Rotterdammers tegen geringe vergoeding eenomge raaid gegeven en nu kan het dier weer bijna evengoed loopen als vroeger kouden of warmen maaltijd kunnen kriigen IN DE OMGEVING VAN mN HAAG WERDEN WAN DELMARSCHEN GEHOUDEN OOOB OK HAAGSCHE V IERDAAGSCHB Een groep deelnemer vertrekt van bet Waatbroekpark S tSL2 SS oZ l f UUonnetJe Lent bij Nüme een betangrijke opleving Er heeft N en Wl oSeSt h tiL v ingenieuze wi de NederMmbche Spoor Mgen een oede nlrft hebben aangebracht om het aan en afvoeren der goederen o I en gemakkd k noielgk over den boogen dijk te doen plaata hebben