Goudsche Courant, vrijdag 28 juni 1940

Noodwinkel te Rolterdam Drukte in de deuren en steenfabricage OE EfRSTE NOODWINKfL TE ROTTERDAM IS GEROIWD een kleine visctiwinkeU welke op een upen terrein aan het t egin van den Schieweg a s Zaterdag zal openen ALS SCHEPEN MET BLANKE ZEILEN VAREN DE WOLKEN LANGS DEN DIEPBLAVWEN BEMEL Onze fotograaf maakte doze prachtige opname m de omgeving van Amsterdam DRUKTE IN EEN DEURENFABRIEK TE ZAANDAM Groote voorraden deuren worden hier aangemaakt voor den opbouu van de gebiede welke door den oorlog geleden hebben J a w = i i 4 V i r MOOIER NOG DAN OP DE BLOEMBOLLEN VELDEN IN HET VOORJAAR is het in de AL DIENT DE LANTAARN NIFT MEER DE STEFNFABRIFKEN HEBBEN ET IN VERBAND MET DfcN OPBOUW ZEER steenfabrieken van ons land omgeving van Enkhuizen waar vele soorten bloemen woeden gekweekt voor de zaad VOOR VERLICHTING als rekstok beDRLK Arbeiders aan de mengmachine in éen der grooute winnmg Het zaad wordt m de bekende pakjes op de markt gebracht wijst ztj toch altud nog gotde diensten PWCaUCHB noCPRN op USLANO Zooal nen weet li tftland dat toebehoort Ma Denemark door BEDUJVICHEID IN DE RAVEN VAN OBK Als de Noord OostpoWer eanmart tereed t logelKfaen bezet Een toto vaii En Bte soldaten m de itrateo t Ml Örk veel van zijn karakleristieke achoonheid verlteze Thans U er echter oog volop vai Rérkiavik de hoofdaUdvfet IJsland ven waar de visx her al en aan varen I i t gekomen 1 ziin bedrijvigheid in d