Goudsche Courant, maandag 1 juli 1940

TWEEDE BLAD MAANDAG 1 JÜU 1940 I Wgi teÜM sag de uitslas voor Gouda mm iUHtiC eoocsMl Mitvtea Eenmm iaceiiMcld vonnde btt KM VJB iMM MD ased gclwel apeielde eea idoverlefd en technisch gotd wrMK êpü terwijl de voorhoede een Umi beter voettul Usa beste gat daa 4ic der rtbeereo Ook de haUbnie aanaiark Ük beter an die vaa Gouda die daareotegefi wel de beste crdediginc had hoearel dese iet ia taat bleek zkh tefieno er het snelle dooratastende en berekende spel van haar tegenstanders staande te houden Het K M V B elHa bad verschei 4eae witn jigeD ondergaan het lag r als yolgt tut doel de Jager Olympiad achter v Th k lOljmpia en Took Haastrecht muiden v Uarteo GAv Venteec Haastrecht en v Zatphcn Olympia voor D Di s Olympu den Hertog Moerc elle Hooiroeyer Oympia NuveOsteyn CJS V en Huiïer Schoonhovöi Vooraf aprak wethouder mr H P C M de Witt Wijflen wroorden v pm daak tot de spelers Gouda IS het eerst in het offeinsief Zö heeft daarby pech als Eyke uit een pass van Hommels tegen den paal kogelt Geleidelijk raakt het K N V B Iftal ingespeeld Het spel gaat nu snel van doel tot doel terwijl huoa iedere aanval een scoringskans hcrbei gt waardoor de strijd een spannend en interessant nierloop krijgt Na goed dooTïctten van Ouys ontstaat een geipaarlijke situatie voor het doel der gastheeren Eerst kan Gerritsen slechts et moeite een doelpunt voorkomen het gevaar blijft echter totdat C de Jong ten koste van een corner optachUnfi brengt Direct daarop volgt een acrimmage aan de andere rijde Daaruit Vost Rijke een listig schot waardoor de Jager zich evenwel niet laat verrassen By een volgenden Crood aanval krijgt nadat verscheidene spelers hebben gemist Hommels op eenige passen voor t doel den bal vrü zijn schot gaat echter naast Dan komt het Gouda oel weer ir gevaar Hooimeijer die den uitgeloopcr Gerritsen te vlug af geweest is biedt den Hertog en fraaie kans maar deze schiet naast het ledige doel Nadat en corner op het Gouda doel is weggewerkt brergt Huiien het leder nogmaals voor den doelmond waar het door Hooimeijer Tteurig wordt ingekopt 0 1 Het KN V B elftal komt heiran sterk in het offensief en er volgt een snelle en fraaie aanvat Hooimeijer kogelt buiten bereik van Gerritsen tegen de deklat waarna den Hertog den terugspringende bal in de touwen jaagt 2 In de tweede helft is Gouda aap p kelijk het meest in den aanval doch slechts voor korten tijd Spoedig neemt Je combinatie het spel in handen Stuk voor stuk zijn de spelers van het K f V B team sneller en handiger Uit een der fraaie attaques produceert Nievelsteijn na een voorzet van Huizer een prachtig doelpunt O 3 Gouda reageert hierop met een tegenoffensief zij lieeft daarmedSe succes doordat een houdbaar schot van Ottevanger doel treft 1 3 Hierop neemt het spel weer in handen Bgna voortdurend wordt op de Gouda helft gespeeld Een door Huizer naar binnen gespeelden bal laat Hooimeijer met een advijnbewcging voor den vr staanden den Hertog passeeren die van de aldus geboden kans een dankbaar gebruik maakt 1 4 Kort voor het éirde heeft Gouda met een snéUen uitval door Hommels succes 2 4 ATHI ETIEK G A C besluit competitie De derde en laatste competitiedag an de Gondsche Athletiek Commissie Zaterdagmiddag en Zondagochtend op het Olympiaterrein gehouden had een vrij groot aantal deelnemers Over het algemeen werden de goede prestaties van den tweeden dag bevestigd somtnigen zelfs nog overtroffen Zoo werd inet verspringen een afstand van 6 32 M bereatt terwijl nog drie andere deel nemers royaal boven de 6 M kwamen Voorts werden met de speer goede resultaten geboekt Ook de junioren hebben zich flmk gewte rd op de loopnununers en vooral met den kogel werden fraaie prestaties geleverd De voconaamste uitslagen luiden Heeren klasse I 100 U hardloopen 1 Jac Verkerk A A V 36 11 9 sec 2 P Hertog Veris et Celeritas en P Verlooü Alphia lï sec 400 M hardloopen 1 P Schouten Achilles 80 5 sec 800 M hardloopen 1 J Heemrood A A V 2 $ 2 min 9 5 sec 2 J Koeneilkoop Alphia 2 min 26 2 sec Verspringen 1 Jac Verkerk A A V 36 6 32 M 2 P van Muyen AA V 36 6 22 M Hoogspringen 1 H v d Kroef Vires J Kuyl Vens en P Schouten Archilles allen 1 50 M Speerwerpen 1 K Zikelenboom AchiUes 34t30 M 2 A C Wemmers Vires 31 05 M Kogelstooten L S Boot Achilles 10 75 M 2 S van Roon A A V 36 1044 M Estafette 4 x 100 M 1 Alphia 48 2 sec 2 AchiUes 48 9 sec 3 Vires et Celeritas 49 sec Heeren klasse U lOO M iiardloopen 1 J WieEer Vures et Celeritas 12 2 sec 2 B Witn Vires 12 5 sec 300 M hardloopen 1 J de Jong AchiUes 2 min 9 5 sec 2 D Hey AchiUes 2 min 12 7 sec Verspringen 1 B iWirtz Vires 6 09 M 2 J de Jong Achilles 5 55 M Hoogspringen 1 C de 3root Vclocitas 1 55 M Speerwerpen I H C I eyneman Vires 0O 45 I I Kogelstootsn 1 W Kreeuwen Vires 10 01 M 2 J de Jong Achilles 8 60 m Dames 4 100 M hardloopen 1 J v d Meide 15 9 sec 2 A v d Ham 16 sec beiden Vires et Celeritas Verspringen 1 N v d Berg 4 31 M 2 A V d Ham 9 89 M beiden Vires Kogelstooten 1 Mevr v Zevenhoven 7 40 M 2 A v d Ham 7 34 M beiden Vires Estafette 4 x 100 M 1 Vires et Celeritas 64 4 see Meisjes 80 M hardloopen 1 S V d Meer 11 4 sec 2 R Middelkoop 12 sec beiden Vires et Celeritas Verspringen 1 S v d Meer 4 48 M 2 R Middelkoop 4 34 M beiden Vires et Celeritas Kogelstooten 1 S v d Meer 7 M 2 R Middelkoop 6 78 M beiden VireJ Estafette 4 x 80 M 1 Vires et Celeritas 46 8 sec 2 Vires II 50 6 sec Junioren 80 M hardloopen 1 J Mikkers Vires et Celeritas 10 5 set 2 J Seelen Vejocitas 10 sec Verspringen I C Braam Vires 5 33 M 2 M Spek Velocitas 5 23 M Kogelstooten 1 C Braam Vires 12 9 M 2 J Seelen Velocitas 12 39 Meter Estafette 4 x 80 M 1 Vires et Celeritas 41 9 sec 2 Velocitas 52 5 sec SUCCESSEN VAN HOFSTEDE EN VAN VUET Op de Kreekbaan te Rotterdam hebben gisteren de Goudsche renners J Hofstede en Jac van Vliet goede successen behaald In een omnium voor amateurs en onafliankeliiken werd Hofstede winnaar met 12 pnt en Van Vliet derde met 7 pnt De prestaties in de omniumdeelen waren sprint 1 Hofstede 3 van Vliet puntenrace 1 Hofstede 3 van Vliet Australische achtcrvoiguig 2 van Vliet 3 Hofstede In een 60 K M kopp elwedstrijd met drie klassementen bezetten Hofstede van Vliet de eerste plaats met 10 pnt WATERPOLO PKOGKAMMA TOOK DEZE WEEK Het competitie programma voor deze weck luidt Dinsdag W Z C Gouwe Woensdag Elfhoeven G Z C II Donderdag G Z C Maas Boskoop W C Plaatselijk Nieuw Alphen a d Rün DBGEKLUKE STAND Ondertrouwd Wilhelmus Karel de Jong 67 jr mét PetrbneUa Cornelia Spntijt £ 3 j Albert Wensemius 25 jj woDe pde te Amsterdam met WilbelBuna Breeveld 27 jr Gehuwd J H Rodenburg 25 jr Wonende te Boskoop met Elizabeth van ren Hoorn 18 jr J H Noomen 27 jr met J C Huisman 24 jr H Kleijbeuker 25 jr wonende te Nieuwkoop met J V d Ent 24 jr Overleden G v Ofwegen 4 jr MJOOr DER BEVOLKING Ingekomen van Boskoop Reyerskoop 207 Margje Vermeulen z ber Willemstraat 46 Wassenaar J C Roos melkweBte Noordeinde 87 Amsterdam I V d Quast boerenknecht GouwsLweg 61 Haarlem B van Huik bakkerskn Hoorn 16 VertrcAken naar Westerbork Wed E Broekema z ber v Boetselaerstr 27 HJrecht D v d Oudenalder opv a pbL Raadhuisstr 44 Bodegraven J V d jrnet veeii knccht Jaagpad 1 Anunerstol BUKSPOSTSPAABBANK Ten k tore alhier is op d Rijk spostspaarbank in Juni ingelegd ƒ 303 50 en temgibetaafd 40po 5 4 meer terugbetaald dus ƒ 3767 04 ven Klegra BURGERNJKE STAND Geboren The z van W Jonkers en A Pastoor J irijtje d van G H de Bruijn en A VerhWk Arie Willem e van S Schouten n C Koele Wijnand Nikolaas z van ï Bos en P II V Dam Ondertrouwd P Uittenbogaard 28 j en N Buitelaar 24 j Getrouwd P Zeeuw 57 j en A M Breedijk 49 j G J v Rijswijk 25 j o G M Koster Overleden E Kleijn 23 j echt enoote wan W Overes tOOP DES II VOLKING G e v e s t i g d P K v Es en echtg van Utrecht M v d Weiden van Moiensarsgraaf A DoÖmik van Oegst Verlrokken P S Kersbergen naar ÏJooidwyk C Veerman naar Apeldoorn C Buitelaar naar Utrecht W G Beijer naar Kortenhoef C J M Boon naaf Nieuwkoop W v Dijk naar Mimehen Did A Schouten naar München Did W E Loenen naar Woerden A G J Oskam paar Nederhorst den Berg VOETBAL De voeübalvereeniging Bodegraven heeft besloten weer eenige uit en tfamswedEtrijden te houden en het bekende jengdtoumooi weer omstreeks ugustiis te organisegren Nieuwerkerk a d IJssel AANBESTEDING OPHOOGEN KERKLAAN Bij de aanbesteding van fiet ophoogen der Kerklaan gedeelte s Graven weg Ophaalbrug kanaal met bijkonieode werken is inge hre en als volgt W A Kamsteeg te IJsselnionde met f 9 100 C Vpnk te Stolwijk ƒ 9 6 4 J Fijan alhier ƒ 9 690 C v Leeuwen alhier ƒ B T30 G v Herk alhier ƒ 9 800 T Vink ft Zn te Moordrecht ƒ 9 838 J C de Wit alhier ƒ 9 850 J Kasbergen te Moordrecht ƒ 9 855 J Brand te Bergambacht P 900 H P de Wit alhier ƒ 9 950 T Terlouw alhier ƒ lO DOO T v VUet alhier f 10 100 Van den Dool te Ammerstol ƒ JO 340 W A V d Giesen en W Kok te Rotterdam ƒ 10 440 en D Gou wens te Krimpen a d Ussel ƒ 11 500 I LOOP DER BEVOLKING Ingekomen M A Smits van Stipj hout F B Dressier v Rotterdam Jojb M Suijker v Boskoop Vertrokken C Stam naar Bergambacht A de Bruin en gezin n Capelle a d IJssel J Veerman n Bodegraven BUSGERLUKE STAND Ondertrouwd Pieter Adrianus Stolk 23 j en Adriana Cornelia Stam 22 j Getrouwd P Koolmees ên M Schell Geboren Isaac Joseph z v S Koole en W v d Ham Overleden Hendrika van den Heuvel 54 j echtgenoote van J Hoogendoom Oudewater GEMEENTERAAD In de Vrijdagavond gehouden raadsvergadering dénkte de voorzitter de bevolking viin wie in moreel en materieel opzicly veel was gevergd voor de w jze waarop hulp was betoond aan geëvacueerden en vluchtelingen Op voorstel van den voorzitter namen ter eerbiedige nagedachtenis aanden jongen man die bij de hulpverleening het leven had gelaten de aanwezigen staande eeSiige oogenblikkenstilte in acht De voorzitter bracW tenslotte in herinnering dat in deze gemeente onderde militairen geen slachtoffers warengevallen Het maken ebner bronput ten behoeve van t waterleidingbedrijf werdgegund aan de firma Visser en Smitte Papendrecht die Ijct laagste had ingeschreven voor ƒ 3590 Hierna kwam aan de orde een voorstel van B en W tot continueering voor den tyd van 3 maanden van de beide kasgeldlecningen groot ƒ 40 000 en ƒ 10 000 resp aangegaan met de N V Pharus en N V Pharusbank te s Gravenhage met dien verstande dat 4 T rente in rekening zou worden gebracht Aldus werd besloten De voorzitter besprak tenslotte nog de schade die door eenige winkeliers in deze gemeente was geleden teiigevolge van de vernietiging van Persil Spreker stelde voor deze schade voor rekening der gemeente te nemen en de begrooting dienovereenkomstig met een bedrag van plm ƒ 140 te wijzigen Z h s werd akJus besloten Bij de rondvraag besprak de heer Schouten den aftmuw van het nieuwe slachthuis Xe Benschap De voorzitteizeide dat binnen eenigen tijd t werk opnieuw voortgang zal vinden RIJWIEL ONTVREEMD Ten nadeele van den rijwielhandelaar G Kn is een zoo goed als nieuw heerenrijwiel ontvreemd MfLITAIR QEWOND Bij de fam Van Sohaik yngaardstraat alhier is officieel Ijericht ontvangen dat hun 33 jange zoon Jan di gemobiliseerd was gewond in een ziekenhuis te Breda verpleegd wordt Van hem is een arm geamputeerd ONS KORT VERHAAL Gestolen goed gedijt niet door BERT LOVEN Als Jimmy Walker niet zoo diep in de schulden had gezetenj dan zou het duiveltje van de hebzucht hem niet in zyn strikken gevangen hebben Jimmy was nooit gelukkig geweest en het was zeker niet misplaatst dat zijn clubvrienden hem den bijnaam van Jimmy Pech gegeven hadden Sweepstakes loterijen weddenschappen altijd werd het een fman cieel fiasco Tenslotte waren ijn schulden zoodanig gestegar dat hij geen uitweg meer zag Het duiveltje van de hebzucht was gekomen telkens opnieuw Ruw schudde Jimmy hem I dan van 2 ch af maar bet liet niet kw 2Joet gelliftster van onmetelyke ryk I dommen en van een onafhankelijk CB weelderig leven zonder zorg klonken onophoudelijk jn het oor van Jimmy Pech en tenslotte moest h vj bezwijken Het was gekomen met een onweerstaanbaren aandrang en dagenlang peinsde hij erover welke middelen hjj kon aanwenden om dien begeerlijken rijkdom machtig te worder En wrer gaf het duiveltje hem raad Het klonk hem als muziek in de ooren J3e kas van de vereeniging de goedgevulde brandkast van de vereeniging Het stuitte hem wel tegen 4 borst om zich te verrijken met het geld van zijn club waarvan hij al jaren lang de secretaris was De club die hij lief had gekregen Maar het kweldiiiveltje fluisterde door steeds mooipr steeds verleidelijker steeds dringender Jimmy Walker wist nauwkeurig de gewoonten van John Burton den penningmeester Hij was dikwijls bij hem geweest om de recettes vanjde groote wedstrijden te controleeren alvorens het geld naar de bank gebracht werd Daardoor wist Jimmy dat Burton het geldkistje bewrarde op dë onderste plank van zijn schrijfbureau waarop het met twee stevige bouten was vastgezet Hij wist ook dat bij aanraking van het kistje een alarmbel overging John Burton had hem eens in vertrouwen medegedeeld op welke manier deze Ijel buiten werking kon worden gesteld en hoe moeilijlc het voor oningewijden was om het kistje te stelen Maar Jimmy was geen onmgewijde en na veertien dagen hadden zijn plannen zoodanige vaste vormen aangenomen dat het oogenblik van den grooten slag niet ver meer verwijderd war Alle mogelijkheden had hij grondfg bestudeerd en als een volleerd misdadiger was hij er in geslaagd een programma samen te stellen dat een graote mate van onfeilbaarheid Éezal Vijftien duizend dollars was êi opdit oogerblik in de kas van Burton enpas over drie dagen gaat het naar debank mompelde Walker glunderend Eiken dag repeteerde hij zijn rol alshij op het wankele kantoorkrukje zaten als hij s avonds alleen op zijn kamer was dan oefende hij zich in deuitstekende vermomming welke hijzich stukje voor stukje had aangeschaft Er was maar één ding dat hem pijn deed Maar het duiveltje suste die gedachten in slaap Langzaam klauterde Jimmy JWalker twee dagen later de uitgesleien treden van de flatwoning op Er cheen geen einde aan te komen Vijftien splinternieuwe bankbiljetten van duizend dollars zaten zorgvuldig in een enveloppe in zijn binnenzak De passage op de boot naar Europa had hij tevoren al besproken onder een gefingeerdén naam en heel vaag hoorde hij de negen slagen van en naburige kerkklok Nog een uur dan zou hij op weg zijn naar Buenos Aires maar eerst wil e h j in c e stilte van zijn slaapkamer een afscheidsbrief schrijven aan de kameraden van zijn club aan zijn bestuurscollega s In gloedvolle bewoordingen betuigde hij zijn leedwezen over zijn daad Met kapitale letters teekende hij het hoofd van den brief GEACHT BESTUUR EN LEDEN Met diep leedwezen moet ik U 1 richten enz Er klonken voetstappen op de trap juist toen Jimmy den brief gereed had Vlug plakte hij hem dicht en vertmrg hem m zijn zak De voetstappen gingen voorby Het was blykbaar zijn bnurman van boven geweest en opgelucht haalde hij adem Den brief zou hij posten in Buenos Aires vlak voor het vertrek van de böoL Nog een half Uur bleef hy naderkend voor zich uit zitten staren toen kleedde hij zich aan en verliet met een klein koffertje waarin hü het allernoodzakelykste had gepakt voor de laatste maal de flatwoning waarin hij ruim drie jaar had gewoond Een briefje voor rün hospita legde hij op tafel neer Tben hu op straat liv voelde h j zich in den beginne wal onwennig in zijn vermomming maar toen hü had vastgesteld dat niemand ztch om hem bekoimnercte of wantrouwen aohacn te koesteren werd hy vnjer en wandelde vergenoegd naar het station De reia duurde ontzettend lang en hy haalde verlicht adem toen eindelyk Biienos Aires in het gezicht kwam Hij had nog juist tijd genoeg om behoor lijk in een eenvoifflig restaurant iet te gebruiken en kwam precies op tijd aan de haven De groote Oceaanstoomer lag tot vertrek gereed Op het midden van de loopplankbleef hy staan De brief de afscheidsbrief aan de club Bijna zou hij hem vergeten Jiebben Opschieten mijnheer klonk de stem van een matroos We ver trekken Een oogei blik riep Ximmy Hü snelde de loopplank weer at en klampte een man aan Hier heb je een dollar man hijgde hi Doe dezen brief voc mü ia de bus Nog juist op tijd kon hö het schip bereiken en twéé minuten later keek hij eemoedig naar de kade die langzaam maar zeker scheen achteruit te wijken My 4iad Amerika den rug toegekeerd Zijn vaderland verlaten misschien voor eeuwig Toen Jimmy Walker alias Jimmjr Pech alias Jack Moberly de ontrouwe secretaris dien avond in do Eenzaamheid van zijn hut de vijftien splinternieuwe bankbiljetten van duizend dollars wilde natellen bleven zijn oogea met ontzetting gericht op de enveloppe Den heer John Burton eiiz Bruusk en met verwilderd gezicht scheurde hy de epveloppe open toen verdween de grond onder zyn voeten Het schip stampte en schudde en met verwezen trekken Iparde hij op de kapitale letjers van den brief GEACHT BESTUUR EN LEDEN Met diep leedwezen moet ik U berichten enz Maar op het postkantoor in Buenos Aires lag een onbestelbare brief zonder naam of adres en zonder afzender Maar de postambtenaar kon ook nietweten dat de afzender zich in voblagen razernij tegen t hoofd sloeg omdat hij m de haast den brief met vijftien duizend dollars aan den man opde köde gegeven had die voor zijn zilveren dollar trouw z p plicht had gedaan Nadruk verboden Auteursrecht véforbehouden RADIONIEUWS Dllutfx t twU JAABSVEU M M A VJLO 00 Berichten ANP gramotoonmua k t lt Concertgebouw Orkest opn I 10 00 Morgenwuding lOJS GewUde muziek grj t lOJ De Pslladians opn 1I M Huishoudelijke wenken ll ao Gramofoonmuziek 11 4S AVRO Aeolian orkest en solist 12 30 Plano èoh 12 45 Berichten ANP gramofoohmuziek 1 00 Puszu orkest IJO Orgelspel 2 00 Lymtrio 2 45 Omroeporkest sollFt en gramofooomuiiek 1 15 IJS IJeclamatlel J IO AVJlOi dans orkest 5J0 A V jï O Amusemcnts orkest en solisten T P K O CM Jeugdiillzendmg A V R O 6 45 Grumofoonmuziek T 80 7 10 Mr Dr L N OecKers spreekt voor het Centraal Comue voor den gewonden en zieken soldaat I 7 30 De Jacht op een schim cauaerte 7 45 ReDortage 8 M Berichten A NP t lSConcertfebouw Orkest en solisten opA 10 15 10 30 Berichten A NP ooTwuK irs M K B 6 8 00 Berichten ANP S I5 Wil t eglnneo lea dag IJt Gewijde muziek grpl l O Graniofoormuziek 11 15 II M Berichten Eng 12 00 John Kristel en zijn Troubadours 112 30 12 45 Berichten Duitse h 12 45 l OO Berichten AJf P l 1 45 GraniofiooBnnizielc 12 00 2 15 Berlcliten Du J 15 3 3 Berichten Eng I5 Berichten Du U Jakn Kriste en zijn Troubadours 0 15 Berichten En v u CM Lezing KJLO TM Vraaggesprekken o er het Bljksrouiewn en liet Stedelijk Museum te ArnsterdaiB IJS John Kristel en zijn Troubadours 3 41 Gramofoonniuziek t OO Berichten I u V U Berichten Eng 8J0 Berichten ANP I 4S Jfihn Kristel en zijn Troubadours 9 15 5ja Berichten Enfelsch J5 Wt sluiten den dag 10 00 Berichten Duil ch 10 15 10J5 Berickten ANP II 15 11 30 Berichten Engelsch FEUILLETON OVERSTE SAXON B8TOKISCHE AVDNTVRENBOMAN j door G P BAKKER M Bestelen is mooi genoeg Maar om hem hier gebonden te laten verhonge ten is toch al te gemeen Maar als we hem vry laten volgt htj ons misschien en dan leggen we het loodje Dank je Wij zijn gered at ieder vdor zich zelf zorgen oordeelde Joop en met rasse schreden verdween nij Jan haalde de schouders op maar vrtfde zijn vriend Hij zag hem over de bruggaan en snel verdwijnen Er bleef hem niets over dan te volgen Jnist om den hoek zag hij een groep rtüler Hy bleef staan aan den kant van den weg Toen ze hem voorbö waren hreetiwde hij Hopman ik geloof dal ze daar in die ridderhofstede aan het ircchten zijn Hij wachtte geen Mtwcord af tilde zijn rr ken hoo £ en rep wat hij loopen kon de bosMheo in zijn kameraad na Hoora sTUK xa Edzke hield de wacht hi het kreu pelhout aan de andere rijde van den weg m r niemand ging de brug over sinds de overste was verdwenen Eerst bleef hg rustig in zijn schuil hoek zitten rookte zijn pijpje luisterde naar het zachte ruischen der bladeren en keek naar het spel der door den wind bewogen schaduwen m het witte maanlicht De nacht zweefde langzaam iver h land de krekels tjilpten de kikvorschen in de slooten kwaakten en een late vogel zong nog zijn lied Hij hoti dc hef zachte suizen van den wind die speelde door de varen aan den rivieroever en het regelmatig gekabbel der golven tegen de joL Hij moest vechten tegen den slaap sloop naar de brug iegde zijn oor te luisteren maar geen enkel geluid drong tot hem door Hij vroeg zich af Zal ik naarbinnen gaan Misschien heeft Willemmij noodig Doch hy had te veelerbied voor zijn vriend om ongehoorzaam te zijn aan diens bevel Volg mijonder geen voorwendsel Hij had nu zeker meer dan een uur gewacht en ofschoon hij c den weg vele gedaanten had zien voorbij ga was er niemand die het pad naar den bouwval van Sonnenfeld insloeg en dat stelde hem gerust Met die vrouw zou de overste het zelf wel kunnen klaarspelen Enkele ruiters reden over den weg Hij hoorde het getrappel der paarden Een karos omgeven door bedienden te paard en evrlicht door flambouwen trok Zün aandacht Geheimzinnige gestalten die meer achenen te siuinen dan te loopcn gingen voorbij Een enkele onheilspellende vrouwenge stalte die links en rechts loerde alsof ze oen slachtoffer zocht Maar niemand sloeg den weg in naar de ridder iiofstede Een tijdlang hoorde hij niemand naama klanken weer voetstappen op den weg Hij zag een man aankomen in een langen ruitermantel Edzke nam hem nauwkeurig op In het maanlicht herkende hy slimme Karel Dus toch verraad dacht Edzke Weldra zullen de anderen vlogen om Wilèem te overrompelen Hij sloop door het struikgewas dichterbij Zou hij dadelqk ingrijpen slimme Karel den kortjan in de borst stoeten Weer hoorde hq iemand komen Hij keek den weg af Hij zag een vrouw De kurassier liep haar tegemoet Ze kwa men aan de plaats waar Edzke zat Hij hoorde Karel zeggen Ik ben zoo blij dat je gekomen bent Treesje Je weet dat ik van je houd Vijf jaar is er geen ander man in mijn leven geweest Ik heb nooit een ander lief gehad Mijn jeugd gaat heen Ik moet toch eens trouwen Ik wil niet mijn geheele leven m die herberg blijven En jij eer luter dic zingt Esn ander lief in elke stad In elke plaatr een andre schat trouwt Bij toch nooit Maar ik hou toch zooveel van je antwoorde Karel Toen klonk het geluid van zoenen Edzke kroop terug naar zijn oude schuilpltiats Vervloekte wijven mompelde Edzke Altijd en altüd liefde en ik hou vaa jou De flinkste kerels bren gen ze den kop op hol Hy stak een nieuwe pijp op bekommerde zich niet meer om die beide menschen Het duurde een geheelen tijd voor hy ze hoorde weggaan Hij wachtte en wachtte Zyn on eduld en zijn angst werden grooter Zou Willem nooit terugkomen Hij stond achter den boom te spieden maar geen enkel wezen vertoonde zich I e maan wierp haar bleek glanzend licht over boomen en velden De bouwvallen der riddorliofslede lagen voor hem als een geheimzinnig reusachtig sprookjeskasteel Langzaam zeilde de groote matlichtende bol door de lucht Dp hemel werd ijler Het eerste morgenrood werd zichtba Tr Er gebcuroe mts Edzke stond gereed bij de eerste gelegenheid in te grijpen maar geen mensch kw im geen n ensch ging over de brug Zijn zenuwen wriren hft iiitei ste gespannen Hy wist er moest iets geschieden De hemel in het Oosten vertoonde reeds zijn prachtig klourcnspel gloeide in purperrbod oranje groen en violet rob jn smaragd en opaal Toen steeg de zon boven de kimme De gansche zomerwecldc van een zonnieen Junidag lai in de heerlijke liKht Maar de schipper sloeg er geen acht op Eensklaps werd zijn aandacht getrokken door een groeten schooier die met een mars op den rug met lange schreden haast over de brug kwam en den weg opliep De overste vern omd Maar de loop is anders en hij lijkt mij kleiner Nu ga ik kyken dacht hy Willem mag zoo boos worden als een stier Ik houd het niet langer uit Juist wilde hy uit de struiken te voorschijn komen toen hy een slanke bedelares zag yiWaarachtig ze gaan er samen als een paar schooiers van door Aityd die vervloekte wijven Zij is het die dame geen twijfel aan Even groot en even slank Natuurlijk ziet ze er in die vodden niet zoo sierlijV uit Wat zouden ze van plan zijn Wat kan my dal ook schelen Het is toch altijd Ik hou van jou Zou het de prinses zijn uil Berlijn Neen dat is al te gek een prinses m vodden Hoeven van paarden daverden over den weg Hij zag het geel en het staal dat schitterde in de zon als zilver leizerlijke kurassiers t juist te laat heeren mompelde Edzke De bedelares bleef staan wachtte Toen de troep voorbij was schreeuwden ze iets tegen den aanvoerder en verdween vlug in het kreupelhout De cavalcade hield vlak hy Edzke halL Roerloos stond hij achter zyn boom te luisteren Eenige ruiters bleven met de paarden buiten staan De anderen gingen naar binnen Nu kon ik eigenlijk wel verdwijnen dacht hy Toch won zyn nieuwsgierigheid het Wie weet wat er nog te voorschijn zou komen Hij bleef weer wachten wilde de ontknooping zien Daar kwainen de kurassiers terug en ♦ isschen lwee van hen zag Edzke zijn vriend Will m de brug overkomen Hij was niet geboeid vrü en frank liep hy naast hen Met groote belangstelling keek Edzke toe Hij zag den aanvoerder met Willem ipreken deze een paard uitzoeken en op het bevel van den wachtmeester even als de anderen als een vrü man op het paard springen en wegdraven in de richting van Halle Nu knapt my de tros zei Edzke Daar begrijp ik niets van dan kan hij toch die schooier niet geweest zijn In elk geval kan ik nu gerust naar boord gaan Hij wachtte tot de cavalcade uit het gezicht was drong door het struikgewas stapte in de jol en liet zich door den stroom naar het schip drijven Aan boord wachtte zyn vader vol ongeduld Hy gaf hem de hand en sprak Kom mee naar de kajuit Ik ben bly dat je heelhuids terug bent Daar zat do meester als visscher gekleed Ik ben hier gekomen om met den overste een bespreking te houden zei hij Dan zult u naar Haüe moeten gaan antwoordde Edzke Naar Halle Ja hy is vanmorgen met een groep ke izerlyke kurassiers in de richting van Halle weggereden Neen heb maar geen zorg Hy was niet gevangen Daar bcgryp ik niets van meende de meester Ik evenmin zei d schipper eh ik het allerminste antwoordde Edzke Het beste zal zi in oordeelde schip per De Vries dat je ons nauwkeurig illes vertelt wat er is voorgevallHt Wordt vervolgd