Goudsche Courant, maandag 1 juli 1940

De Algol tewater gelaten Staiionscommande tnt neemt afscheid y BET MOTO PASSAGIERS EN VRACBTSCHIF ALGOL bestemd voor van Nievelt Goudriaan en Co s Stoomvaart Mij is te Amsterdam met goed gevolg te water gelaten DE TUDENS DE MOBILISATIE OPTREDENDE STATIONS COMMANDANT VAN AMSTERDAM MAJOOR SEEUWEN HEEFT AFSCHEID GENOMEN Inspecteur Maerke van de Duitsche Spoorwegen bood bloejnen aan Links ziet men stationschef Jongstra M V H S üaB AASDBElWvEBKOOF AAN DEN TBEIN Te Beverwijk welk plaatsje beroemd is om zijn heerlijke aardbeien worden deze vruchten langs den trein verkocht HET NIEUWE STADHUIS TE LEIDEN WORIJT IN GEBRUIK GENOMEN DE INRICHTING IS AL ZOOVER GEREED DAT EEN GEMEENTEDIENST ER REEDS IN ONDERGEBRACHT KON WORDEN DE TEEKENKAMER VOLLEDIG IN BEDRIJF WASCHDAG IN VOLENDAM EEN TYPISCH GEZIOHT LEVERT DIT BEKENDE NOORDHOLLANDSCHE PLAATSJE ALS DE GROOTK W CH ER GEDAAN IS DE VROUWEN SPANNEN DE LIJNEN DWARS OVER DE SMALLE STRAATJES EN LATEN HET HELDERE WITTE GOED VROOLIJK IN DEN WIND WAPPEREN DE UITWIBKiNG VA DE ENGKLSCHE BOMMEN OP DEN HELDER HET HOOFDBUREAU VAN VOLStVt IS PRACTISCH MET DEN GROND GELIJK GEMAAKT HET BOTTERDAMSCHE PUIN wordt met scheepsladingen naar de Zuiderzeewerken gebracht waar men dit goed kan gebruiken Op de Parkkade zijn speciale stellingen gebouwd waardoor de puinauto i boven het chip kunnen rijden om hun lading in het ruim te storten