Goudsche Courant, zaterdag 6 juli 1940

SoluoUth tandpasta tegen tandsteen 50 cent IWCAABPBI wöf G 2423 24 Wij leveren U nofl uit voorraad x Verschillende merken STOFZUIGERS prijzen vanaf f 27 50 Prima WRINOERS in verschillende maten vanaf f 9 79 Rijwielen Sporthandel H de GruilL Tiendewet 61 Telefoon 3328 Gouda G 2419 20 EERSTE BLAD FOTOGRAFEEBENII I Camera noodig oto studio alle merken G 2435 60 Moeilijk schoenen te krijg n Laat ze goed repareeren dan duren ze langer l Oamet zolen en hakken f 1 20 Hesren zolen en hakken f 1 40 Werkschoenen zolen en hakken f 1 50 Alleen gebruik van prima l d r P V d Heuvel Burg Marténs ingel 133 G 2433 40 100 Suikerbesparing U zult waarschijnlijk ook dit loorgraag willen inmaken I Frambozen Kersen enz Maar suiker 2 is schaars Neemt nu onze gezoete inmaak brandewijn even sterk van alcoholgehalte als de gewone brandew i n en de prijs is ook precies eender fis werkeli k 1 eeji besparing Inmaakbrandewi n gezoet of ongezoet f2 20 p liter jnmaakwi n geheel voor t gebruik gereed f 1 10 p liter nmaakrecepten gratis iDE WIJNKELDER Markt 15 Tel 305G Gouda 1 G 2413 40 RODAX t g n miaron Verkrijgbaar bi ANTUN COOPS Drogist WijdBtraat 31 G 2416 12 lit TiiilbHiL lutil M Cifé DnEVIS aa MARKT aOUDA Plaats zoowel voor Ziekenfonds leden al voor Particulieren 6ENEEI6EBIÏ maf 35 pijnloos treltken inbegrepen Spreekuur iedere Donderdag van 9 11 uur G 155 t 15 Verkerk s Lederwaren Koffers en Sportartikelen zijn beier Van kwaliteit en voerdeeliger in prijs Kleiwegetreal 8 Telefoon 2166 U 2418 20 Citronel Olie j tegen muggen verkrijgbaar in flacons a 10 cents bi ANtON COOPS Drogist Wijdstraat 31 ü 2417 12 Te koop gevraagd woonhuis met grond beslist a d Reeuwijksche plassenAanbiedingen onder no Ci 243iibureau van dit bl id 6 ONZE FOTOGRAFHIE is nog steeds de modernele bovendien ideaal voor KINDEROPNAMEN Dus naar REAL FOTO L Tiendewea IS GOUD Ontwikkelen en afdrukken van films G 2434 10 Inm aakkruiden Flesschenlak Zwavellint Perkamentpapier Waterglas DROGISTERIJ DE COUDSCHE 6APER MAKKT 6 TELEFOON 2433 O 2436 15 Mevrouw Vixseboxse Regentesseplantsoep 29 vraagt een flinke dienstbode ü 2432 5 voor d of d en n Wij hebhen nog een mooie sortoering Klokken pendules wekkers horloges hórlogebonden en riemea Voor ujv oud goud belaten wij de hoogste waijrde Firma $ B ▼ d BERG Groenendaal ló Gouda g m 7 12 B zonder elegant zi n de nieuwe die we zoo juist onIvThgen Bove ndien duurzaam en accuraat H M j Mnl Gouwe 1 7 t rk IVlOl t o Turfmarkt G 2415 10 ViriSKUNDE lessen aangeboden op zeer billijke voorwaarden voor leerlingen H B S en Gymnasium voor candidaten BOUWKUNDIG OPZICHTER enz door P S DAUVILLIER o 1706 10 fievriiiii linke dieiïstbode per 1 Aug goed kunnende ucrken en koken v g g v iVlevr KOOL Van Bergen IJzendoornpark I G 2420 5 Gevraagd een Winkdjuffrouw Zn die met het vak bekend zijn genieten de voorlieur Aanmelden Maandag 8 uur n ni D A van Ypcren Markt 18 Koust n Corsetten Tri otages O 2431 1 5 ZATERDAG 6 JULI 1940 Het groote voordeel van een kteinbeeldcamera ii uiterste paraattieid haarscherpe foto s Ie vergroolea tot elk formaat bijzonder compact ee niet te vergelen v sr4Mli sr dan elk ander formaaU Wi etaleeren kleinbeeMcami tbons de nieuwste 47 inera s priizen v af FOTO DAEMS ZEUGESTRAAT 64 TELEF 3376 Kleinbeeld de fotografie der toekomit i 2428 7 Met Uw vacantie uitsluitend genoegen Voor Uw genoegen rijdt ge steeds met een FIETS gekocht gerepareerd onderhouden bij Giel van Waas g uT i Rl wielhandel Reparatie inrichting G 2414 16 Tt erhuur van Luxe Wagens met chauüéiir Auto reparatie en stalling Garage H Weurman Segenlessepiantsoen 34 Telefoon 3726 ingang garage vanaf Kleiweg G 2429 24 Te küop aangeboden in de onmiddclliike nabijheid van Gouda een Boerderijtje van niet te greolc omvang mei vouruitzichten voor bouwterrein iirieven onder no O 2421 bureau van dit blad 16 Voor LIPS Bi andkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda G 17 17 M DE KV fARTÜES RUBRIEK Eiken Zaterdag plaatsen wij in de Kwartjes rubriek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bi vooruitbetaling Voor advertenties onder numm aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijsnummer 5 cent extra Brieven kunnen Ai LEEN worden afgehaald eiken dag van 9 6 Zaterdags van 9 1 uur Doet Uw keuze uit e grootste sorteering Fa G L TE KOOP Wieg ltinder commode thonet stoel 4 moquette stoelen liberty stoel 3 speeltafels Zaal Sophiastraat 6 Te koop sevraagd een meisjesfiets in goeden staat leeft plm 8 i Br No 3082 bur v d blad Voor Reparatie Timmerwerk of Verbouwen is uw goedkoopste adres W v d LAAK Walvisclistraat 1 Timr er en Bouwbedrijf PIANOLES Degelijk onderwijs Zeer billijke conditie Mej VERZIJL Oosthaven 38 Bockbinderij D v LEEUWEN Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek MuzJekscheol Oe Bein Westhaven 39 Prima vet en chroomvetleer WERKSCHOENEN Van Maaren s Schoenhandel Vijverstraat 10 Verf of glas noodig T Let op dit adres RETZEMA Stoofsteeg Tel 3189 Biedt zich aan nette Werkster eenige dagen per week Inl Vlamingbtraat 29 Veg etarische Korrelboniilon Zeer voordcelig Gecon ienseerde melk met en zonder suiker daar zyn v ij erg voordcelig in Zie Etalage Reformhuis Kleiweg 14 Moeder zoekt voor haar dochtertje 14 j betrekking v halve dacen Br no 3097 bur v d bl Electr Slijperij voor scharen messen en alle gereedschap Gouwe 143 Telefoon 2930 Prima Horregaas Asphalt Teer Carboleum br en gr J POSTMUS Raam 142 Telefoon 3720 Koip en laat üw liurwirken repareeren in eer reeds jaren bestaande zaak D C v d BERG Kleiwegstraat 30 Opger 1874 Te koop gevraagd een goed onderhouden KINDERWAGEN Voorwiliens 149 a In hecrenhuis pracht suite gemeubileerd met vrije keuken to huur Br no 3088 bur v d blad Te huur gevraagd Piashuisje of kamers aan de plassen met kookgelegenheid en slaapgelegenheid V ton minste 4 pers van 14 31 J ili e V öok de heele maand Augustus Br met prijsopgaaf onder no 3089 bur v d blad Goed tehuis gezocht voor JONGE PQESJES GRAAF FLORISWEG 30 A Te koop z g a n KRUIWAGEN L VAN DUUREN 3e Kade 117 Vrachtrijder noodig A G Vcrsluvs Groeneweg No 1 Aan hetzelfde adres 200 oude bazaltine tegels te koop 30 30 Gevraagd fUnk DAG MEISJE bo en 18 j Aanmelder j ondsna half acht uur v Swiclenstraat 22 Gouda B z a bekwame KOETSIER goed met paarden kunn omijaan P VAN TOL F 10 7 Rc uwijk Net meisjf zoekt dito VRIE NDIN lecftiid 25 27 j Br Irtt Z V Boekhandel J Verscl oo Dubbelebuurt 3 Te koop 3 st verf puitir slallaties compl m luchtketel 225 220 V 2 st Elec aanjagers 220 V 1 Eiec zcifaanzuigende poirp 220 380 V J Saalbach Oostlaion 61 Te koop of te huur gt r aan de plassen STUKJE GROND met of onder piashuisje Br mi t prijs onder no 3087 bur v d blaJ uur TE KOOP moderne Kinderwagen en wandel wagentje Adres Verl IJsselIaan 167 a Opruiming 3 Tuinbanken 2 fornuizen 1 kinderstoel Lage cg no 185 Oudckei tk a d IJsel Te koop een WANDELWAGENTJE Wachtelstraat 10 tGotd tehuis gezocht voor JONG POESJE ZOUTMANSTRAAT 68 Te huur i ntr groote gemeub ZIT SLAAPR MER stiaatziide ƒ 2 Br no 4001 bur d bl Net meisje zoektdito VRIE NDIN Leoftud ongo 17 jaar Br no 71 Boekhandel J Verschoor Dubbelebuurt 3 Flinke Dienstliode gevraagd 1 Augustus J HOMBRLNK Markt 85 IN MAKEN Denk aan der winter Eieren om in te maken moeten rc ioon en versch zijn Beitel dus direct van Hoenderpark Dan krijgt U ze van 1 dag oud voor 4 2 cent Plm 500 per dag te leveren Lethmaetstraat Na 35 Gezocht een KLEINE WONING of gedeelte van woning Br no 3106 bureau va r dit blad Aangeboden op netten stand een FLINKE ZITSLAAPKAMER met volledig pension Br no 3107 bureau van dit blad Te koop gevraagd 2 persoons KANO Br met prijsopgaaf no 3108 bur van dit blad Te koop gevr een kleine Ronde Huiskamertafel of ovaal plm 100 cm middellijn en plm 75 cm hoog Aanb no 3109 bureau bl Te koop of te huur gevraag bij de pla sen GROND OF EE PLASHUIS3E Brieven No 3119 Bur v d Blad Voor kwaliteit VOSKÜIL S Siroopwafelen Steinkade 31 Voor zwarte gordijnenvoering luchtbcscherming naar Zeugestraat 42 Alleenverkoop pic pac knoopen merk Hilva Zeugestraat 42 MEISJE gevraagd voor halve dagen Mevr SEYFFERS Gouwe 84 bn De Loodgieter voor VASTE WASTAFELS Walestraat 12 Tel 282G Nette werkster gevraagd voor de Dinsdagen Vrijdagochtend Aanmelden Burgvlietkade 3 ZIT EN SLAAPKAMER met volledig pension gevraas j Brieven No 3120 Bur v d BlaJ ZIT SLAAPKAMER gevraagJ met of zonder pension Br iri 1 1 prijs no 3102 bur van dit bl ii NETTE WERKSTER gevraagd MARKT 25 GOUDA FEWLLETON OVERSTE SAXON HISTORISCHE AVONTVRENROlkfAN door G P BAKKER 31 Maar luitenant vroeg Saxon Waarom waarschuwt u mg Dat is buitengemeen vriendelijk Omdat antwoordde de officier ik iets aan je heb goed te maken omdat het myn schuld is dat je in het keizerlijke kamp bent Saxon boog zi 5h voorover tot zijn gezicht vlak bij dat van den luitenant was Hy zag twee groene glanzende oogen een mooi gezicht onder den morion greep hem bü de schouders voelde hoe zacht die waren en keek hem strak aan Een vrouw Verona ontviel hem Ja ik Maar maak nu dat je weg komt Haal je paard Je zult het buiten den stal vastgebonden vinden Oed gezadeld zoodat de stalwacht niet bemerkt van je vertrek Verdwijn zoo goedig mogelük Rgd naar be kamp van Mérode een uur in OBtelyke richting door de bosschen RW maar in de richting van de maan eo verdwyn dolende ridder zooals je ffkomen bent Als de Mérodebroeders je ieu vragen bn ben Je weggejaagd van het regiment Von Erwitte Morgen moet je dan maar verder zien En weis baB n Von Felsen dankbaar feep Drave kerel zei Saxon Èën moedig man met een gouden iiart en een knappe man ook Als een vrouw zoo oordeelt Heeft hij je hart gestolen Neen dat heeft een ander gedaan maar hij is altijd zoo goed voor mij Misschien Zij haalde de schouders op Misschien Hij lijkt iets op jou En nu Vaarwel Ze wilde opstaan maar Saxon legde den arm om haar middel ging naast haar zitten Neen Nog geen vaarwel Er is nog zooveel op te helderen Niets meer klonk haar antwoord We zun quitte Ik hoop dat je niet al te slecht over mij hebt gedacht Toen ik twmerkte dat je een andere vrouw lief hadt kon ik niet anders handelen Ik wist dat je den volgenden morgen gezond wakker zoudt worden misschien na een vreemden droom Een ontbijt stond in de kast De deur was niet gesloten Maar ik was gebonden en uitgeplunderd Zoo vonden de kurassiers van Montecucouli mij iJDat begrijp ik niet zei ze zacht Ik was zoo gebonden dat ik mü zelf niet had kunnen bevryden De wachtmeester zei Een geluk voor je dat wy je hebben gevonden Je hadt kunnen verhongeren O zeg dat niet I En nu zie ik je weer als keizerlykofficier Bit is een vermomming In het kamp waar ik dikwijls kom val ik dan niet zoo op Een jonge niet to kleine vrouw kan in kuras en morion uitstekend voor een man doorgaan Ik heb je toch reeds verteld dat alle officieren vrienden van mij zijn Velen kennen mij van myn jeugd af Saxon zweeg Ik zweer je dat ik je niet gebonden heb En uitgeplunderd Ik ben geen dievegge Ik heb zelf genoeg Er klonk een trotsche toon in haar stem Je moet niet te slecht over my denken Ik weet wel mijn gedrag was zeer ongewoon voor een meisje Het was een dwaze droom Ik was dit leven moe en ze aarzelde even ik was verliefd voor teerst in myn leven slecht ben ik niet Neen zei hy Je hadt me kunnen dooden of verraden En nu wil je mij redden Ja zei ze En ik hoop je nooit weer te ontmoeten Dat is niet vleiend luidde zyn bes heid Als je mij ooit noodig mocht hebben zal ik tot je dienst zijn Ze lachte maar het was geen vroolyke lach Ik weet niet eens wie jé bent en ik wil het ook niet weten Hoe eerder we alles vergeten hoe beter Ik heb het goed gemeend Ik geloof je en ik zal het je bewyzen Myn naam is Vlug lei ze haar hand op zijn mond Ik Wil het met weten zei ze Ze waren opgestaan Ze stonden vlak bü elkaar Ze kwam nog dichter bij hem Hij voelde de warmte van haar mooi lichaam Geef me nu een afscheidskus zei ze zacht Als je het met doet verraad ik je en dan Hang ik morgen aan den hoogstenboorfi en jij ontvangt den prijs lie opmijr rrm hoofd staat f Ze hu f haar gelaat naar hem op Hij bukte zich voelde haar heete lippen op de zijne Ze sloeg haar arm om hem heen drukte zich tegen hem aan Even stonden ze zoo Het bloed steeg Sa xon naar het hoofd Toen eensklaps liet ze hem los En vvaar is de schat verborgen vroeg hij Ik weet het niet Zoek en gij zult vinden en zoo vlug was ze door de duisternis opgeno nen dat hij haar niet had kunnen volgen Saxon keek verwonderd naar deplek waar ze verdwenen was A s ze net wist had ik naar toch niet kunnen dwingen het te vertellen Ze kwam om mij te redden dacht hij Hij gmf aan den voet van den boom zitten nalorien Het kamp van Mérode De raad was niet slecht Hij wist aar het te vinden was een paar tlur loopen misschien niet eens Ielv paard laat ik staan peinsde hü ver r Ik wil den ouden snorrebaard geen narigheid bezorgen en voor haar is het ook beter als het er morgen nog staat Er IS tijd genoeg t Zai ongeveer middernacht zijn Het kamp van Mérode Daar hebben ze altiid het nieuws uit de eerste hand Toen dwaalden zijn gedachten weer af naar Verona Vrouwen zijn vreemde wezens Hij had haar belecdigd doordat hyniet op haar voorstel had kunnen ingaan omdat hij met heel zijn hart hieldvan een andere vrouw Toch had hijschuld had aanleiding gegeven En nuredde zij zijn leven Neen quittewaren ze niet Hij stond bij haar inhet krijt Zij had hem dus niet gebonden Maar wie dan Den schat zouhij trachten te vinden Hij stond op stak onwillekeurig een hand m zijn broedkszak Wat was dat Hij haalde een kleine van zijde gehaakte beurs te voorschijn gevuld met gouden dukaten Dus daarvoor was de afscheidskus noodig geweest Om hem ongemerkt het geld te kunnen toestoppen Vol verbazing schudde hy het hoofd en begon langzaam zijn tocht naar het oosten De afnemende maan die in den valen hemel stond wees Saxon de richting naar het kamp van Mérode HOOFDSTUK XXIH Het was geen gemakkelyke weg dien Saxon te gaan had De afnemende maan verlichtte den weg slechts lauw Het pad was smal en kronkelig boschrand aarzelde verder tf loopcii Hij sneed zich een zwaren tak om a staf te dienen en moest dikwïijls bl iven staan om te tasten naar 4en wei j Elk oogenblik kon hij botseji tcg 1 1 een boomstam of in een beek vallen j Ten slotte besloot hy zich in het kreupelhout te verbergen en tel wachten tot het begon te lichten Hij durfde de oogen niet sluiten Na denj vermoeienden dag en het bierfcstiiit zou hij in slaap kunnen vallen W it j zou het kamp van Mérode h brengen De broeders van Mérode Zelf wjJ I hij nooit in zoo n kamp geweest Ma irl hij kende het verhaal van den grocneni jager van Soest Dat had hij inder j tijd goed in zijn geheugen gegrift HetJ zou hem misschien eens te pas kun nen komen Daardoor wist hij welKsJ soort menschen het waren Den naaial hadden zij gekregen van een dappercril overste een zekeren cavalier d Mérode Maar toch de naam ha d zijuf ontstaan te danken aan dien krijgsman Toen deze overste eens eeai nieuw regunent voor het keizerlijkel leger had aangeworven waren d soldeniers van zoo n lamlendige soorvl dat ze noch het marcheeren noch del andere ongemakken die een soldaat tel velde te verduren heeft konden veT dragen De brigade was zoo zwak dï ze de vaandels niet kon volgen Von Grimmelshausen Der ben j teuerliche Simplicijsimus Wordt Tervolgd