Goudsche Courant, maandag 8 juli 1940

Oefening met de reddingboot Drukte op de jachtwerven X DE NOORD EN ZUID HOLLANDSCHE REDDING MAATSCHAPPIJ HIELD EEN OEFENING AAN HET STRAND TE ZANDVOOBT Boven de reddingboot gaat e water Onder de boot in de branding VAN HET STATION SCHOORL KUNNEN DE BADGASTEN 7ICH PFR OMNIBIS NAAR KAMFERDUIN LATEN BRENGEN Een attractie te meer voor deze aardige bi plaats DE SCHOENLAPPER TE HOOGLAND hl Arur foort in zijn noodwmkel aan het v erk Tijdens den oorlog werd m het plaatsje heel wat schade aangericht M IFDERfcEN GFDWONC IN IS DF V 4CANTI IX EIGFN LAND DOOR TE BRENGEN is tr gr t rd i naar zeilbooten Een kijKje op een groote weri te Zaandam waar dt bouten in serie vervaardigd worden OOK DF AMSTFRDVMSf HF DIERENTUIN ARTIS PROBEERT DEN TUIN ZOO AAMKLKKELIJK VIOGELUK TE MAKEN De kameelenweide IS bijna gereed MOOI NEDERLAND Frial andvhap in de onmiddellijke nabijheid van den Haag d drie poldermolens van Stompwijk bij Leidscfaendam I ft NIEUW POLITIEBUREAU TE AMSTERDAM HET NliUWE HOOFUBLHEAU VAN POLITIE AAN DE MARNtV TRAAT TE AMSTEROAM HETWELK ZIJN VOLTOOIING NADERT