Goudsche Courant, donderdag 11 juli 1940

Bijenmarkt in Veenendaal Vlasoogst in den Wieringermeérpolder J TE BREDA IS EEN FOLITIEBIJREAD AAN DEN BOL GEGAAN FRANSCHE VLDCHTBLINGEN KREREN WEER HUISWAARTS Bet wordt n I verplaatst an den Boeimeersingel over de WUhelnunavolgelatoi vraehtwagens komen ia hun brug naar den Marksmgel woonplaats terug Op EEN WEG HERSTELLER AAN HET WERK De 1 PJC gemechani seeide teer sproeiar fABAOt TB li iURVUOBIBOgCft ta aMaC ihoaeh baeft da baiadiiliif i aU riiad van aan aantal imunidiappeB van het S S Oooddioofd n inait waarna op da Oiootc Markt ma parade wm4 aliMioMaa ddar dan Ra MBtaoMBBMiitdant SA Staadwiffihtac UB uu TEHTBOW W W UMWM I dia tfa Mtaitrlchtaeha haiaaoiiMa an teafana hi de luaaden Mei tot eptaidMr gewgeld ta enlataB gavan was Mi het intraden van den aorlogstoaataad toP df WHd deaer dagen door de KooInMIJIie Harmonie hervat Ia de droomarige atmaataar van dan Mm aMoa paradaarr nu da MwHWcbtanaat war war kat aloiida Vrilthot awlar da lak