Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1940

Herstellingsooru voor gewonde NeJeiIanuöJie militairen te Aerdenhout f l vm m ru ¥ iifc v 4 f f M k rpö i i 3fc l U V kS mM p DE HISTORISCHE WAGON UIT COMFIEGNE werd op bevel van den Führer naar Berlijn bracht Buitenlandsche journalisten kregen na de aankomst in Berlijn gelegenheid den wagon te bezichtigen h ïSffl S CONCEBT VOOR MILITAIREN Door het comité vpor cuifurecl geestelijke ontspaBning voor militairen in den Haag werd I in de Colensostraat een afscheidsconcert gegeven voor de aldaar gelegerde militairen Na afloop geeft de kok een cello soio OE EERSTE PRUS Een jonge boer DE BAD EN ZWEMINRICHTING E TTER TE LOOSmet zijn veulen dat den eersten prijs won DRECHT welke verleden iaar Kerstniis tot den grond afop den 16en Zuid Limburgschen Paarden fokdag te Valkenburg brandde is weer ppgelxjuwd Exterieur van het nieuwe gebouw HET LANDGOED KARÊOL TE AERDENHOUT is in gebruik genomen als berstellingsoord voorgewonde Nederlandsche militairen Boven Een gezellig zitje in den prachtigen rozentuin Onder fc I In den grooten vijver wordt op karper gcvLicht NIET iWINDER DAN 200 JONGENS EN MfcISJES VAN DE LAGERE SCHOOL die in het Anutelparkbad te Amsterdam klassikaal zwemonderricht genoten hebben zwommen af Het in ontvangst nemen der diploma s IN DEN DIRRRNTUIN IN DEN RAAO tijn ancakaiaHi e één arii kameel uit iMS en een prachtig Watusirund De kameel Is riirect na aankomst geplukt hetgeen voor zijn schaoobeia In de toekomst bevorderlijk la DE NOORD H ZmTD HOLLANmCRE REDDING MAATSCHATPU zet haar menscfaUevend werk onver d oten voort aan de Nederlandsche kusten Om de reddmgbooten goed van andere schepen te onderscheiden heeft men ze geheel wit geschilderd en vao een rood kruis voorzien De Neeltje Jacoba in de haven van Umuiden la haar nieuwe gedaante gereed om bU het eerste teeken zee te kunnen Uetea