Goudsche Courant, donderdag 18 juli 1940

Kranslegging bij het grai van Rembrandt Limburgsche noodbeurs MEISJES VAN DEN ARBEIDSDIENST helpen bij den aardbeienoogst in West Duitschland Op weg n ar de velden Groote partijpo worden ook verzonden naar de hospitalen voor de gewonde soldaten IN DE WE8TEBKERK TE AMSTERDAM werd door de Werkgemeenschap D A W een Itrans gelegd bij het graf van Rembrandt Bij deze plechtigheid was namens den Kultur auatausch aanwezig dr F M Hübner lid van den staf yan den Rijks nunigsaris Tijdens de rede van den voorzitter van D A W den beer Schultink f JL flÉ j 1 JÊ 1 1 r imHL vf SitëtSfÊBKUm W Wf PIpo jÉi SP É Jl éij v ÜJ Ill H Bis lÈ Is i in WM W i Üii lKZri tóEl WIE IN EEN GLAZEN Hl lS ZIT heeft heel wat meters papieten band noodig RuilonbeschèYming van een der groote winkelzaken te Heerlen EEN TREFFEN IN DE IONISCHE ZEE Het Italiaansche slagschip Cavour in cvecht met Engelsché vlooteenheden De Cavour geeft een salvo af Telefoto DE BEZETTING V N HET ENGELSCHÉ KANAALEILAND JERSEY Het DE LIMBllRGSeHE NOODBEURS TE MAASTRICHT werd in tegenwoordigheid van talrijke autoriteiten op het gebied van handel en y hijschen van de vlag op het lie eld van Jersey na de landing industrie door den Commissaris der Koningin mr dr W G A van Sonsbeeck officieel geopend Mr van Sonst eeck in gezelschap van der Duitsc e vliegtuigen den burgemeester jhr W M chiels van Kessenicta bezichtigt de stands VERTREK VAN DB IN IffiN HAAG AANWEZIGE DIPLOMATEN Van links naar reehU de Imct Cheng TIen Hsl rechter van het Ii er nationale Hol van JuiUtieimetrfaijalliej de Japansdhe gezakt neemt afscheidden vertegenwooniicet van den Rljks inistemgezant dr Otto Bene de Italiaanache g ant markiei P Diana en echt enoote met links gezant dr Otto Bene en tenslotte Ame rikaansche gezant Q A Gordon