Goudsche Courant, zaterdag 20 juli 1940

De Kaagweek Harddraverijen Bouw van noodwoningen DE KAAGWEEK het zeilfestijn bi uitnemendheid is begonnen Reeds lang van te voren lagen talrijke bootjes aan de steigers aan den Kagerplas en was het daar een en al bedrijvigheid KORTE BAAN DBAVERUEN werden op den Boulevard de Favaugen te Zandvoort gehouden Tijdenseen der races Links Douglas A eigenaar A Wltteveen Schoorl rechts Zora eigenaar J Wagenaar Amsterdam Langs hel Noorderkanaal tegenover den Gordelweg ter hoogte van den Bergsingel te Rotterdam is de bouw begonnen van de eerste noodwoningen TWEELING JULI IS DE MAAND WAARIN DE LELIES BLOEIEN Daar deze plant het beste op zwarten grond gekweekt kan worden ziet men voora in West Friesland veel lelie cultuur Eeti mooi veld in De Weert gemeente Hooguoud INGEVOLGE DE VERORDENING VAN DE DUITSCHE AUTORITEITEN betreffende de duiven postduiven etc is een controle ingesteld op deze dieren door een duivenbrigade van ie Amsterdamsche politie De ontr6le in het hok HET KOREN IS RIJP De tweede helft van Juli is voor de voeding van den mensch een belangrijke tijd Oogsttijd van het koren De Iroer en zijn heele familie werken met spoed om den oogst binnen te halen Een tevreden landman EÉN TWEELING IN HET WASSENAARSCHE DIERENPARK NILGAU ANTILOPE GEBOREN nairraETB OEVEK i RBINDING VKRDWUNT In den Wieringermeèrpolder zijn de meeste totten waarmede men zich door middel vt n een ketting over de kanalen moest trekken vervangen door bniggen Een foto van eeh der laatste vlotten welke men nog zeil bedient Oeae gaat tiiaiu verdwijnen voor een ffwat IN DEN HAAG worden de n ig rondvliegende duiven öp straat gevangen met behulp van een vfnkennet Op de toto de dieren naderen het net ê