Goudsche Courant, dinsdag 23 juli 1940

Rotterdamsehe kiiiueren mei vaGanlle naar den Oostmark Kaagweel V JMMfeW DE TWEEDE SPECIALE KINDERTREW ditmaal met Rotterdammertjes vertrok Zondagmorgen van het D p station te Rotterdam naar den Oostmark waar de kinderen een heerlijke vacantie tegemoet gaan De Rijkscommissaris Rijksminister SeyssInquart was bij het vertrek aanwezig Links de groote drukte op het perron Rechts Dr Seyss Inquart leest de namen van zijn jeugdige gasten van de kaart welke zij om den hals hebben hangen Achter hem burgemeester Oud 3 iRTGEZET ZONDAG WjSRDEN DE WEDSTRIJDEN VAN DE KAAGWEEK De regenbogen starten Gedreven door de stijve bries schieten zij snel voorwaarts DE PA8SIESPBLEN TE TEGELEN GAAN DOOR De itichting Passiespelen teTegelenhëeftJiesIoten on de vrijwillige belofte om de vijf jaar de Passiespelen op te voeren te volbrengen De voorbereidingen zijn reeds zoo ver gevorderi dat de generale repetitie kon worden gehouden Christus voorgesteld door P van Oehlen spreekt tot het volk f ip m iV i i 1 J 4 ik M itó DE FINALES om het kampioenschap van Nederland op de M E T S banen te Scheveiwngen De strijd tusschen Hughan voor en van Swol OP DE ZAAN BU WORMfRVEER werden de kanowedstrijd oa het kampioenschap van Nederland gehouden De dames van de R I S iunlores klasse in hevig duel DE FINALES OM HET KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND SPBINtl EN ACHTERVOLGING werden in het Olympisch Stadion te Amst J dam verreden Van Vliet gaat als eerste over de streep io zijn wedstrijd tegen Derksen frwmm m 0 m mL fm y I f oe om maSTW dag van de KAAGWKER Oe sUrt van de Oiyropiajolien klasse in de téamwedstrijdea VOLENI AMMERS TER VISCRVANGST Nu de aanvoer van zeevisch minder is dan In normale tiide u 00 visschery op het Usseimeer weer loonend geworden Fen plaatje van Volendanuche viwchers die ter vlschvangst gaan