Goudsche Courant, maandag 5 augustus 1940

De Martinitoren te Groningen worut opgöknapl Mdisgroen als veevoeder HET ASPECT TAN DE GROOTE MARKT TH GRONINGEN is aanzienll k verbeterd doordat men ertoe is overgegaan het oude gebouw te sloopen dat sinds onheugelijke tijden tegen den voet van den vermaarden Martmitoren leunde Geheel in den stijl van het overige deel van den toren worden een raam en versieringen aangebracht IN WlteT FRIESLAND WORDT THANS VEEL maïs gekweekt Deze maïs is als groenvoeder een prima krachtvoeder voor het vee zoodat het kw eken niet alleen om de mai tolven gaat Er zijn vele boeren die deze plakten inkuilen zuoals ook wel met gras gebeurt en ze tijdens de wintermaanden i MÉk ft 1 w J i jèf iKWi k m hHLwi f V pf T W H f rf OOGST IN JAPAN EEN SCHILDERACHTIG GEHEEL VORMT DIT PLAATJE VAN DE TWEE KLEUTERS IN HUN WIJDE KIMONO S VOL ERNST HELPEND BU HET BINNENHALEN VAN EEN RIJKEN OOGST NC KAN MEN DRUITEN ETE IN HET WESTLAND HOLLA NirS FRÜITTUIN BU DITNEMENDHEID Om zoo in te bijten zijn de prachtige volle trossen EEN DER DRUKSTE VERKEERSWEGEN IN ONS LAND is de Rijksstraatweg van den Haag naar Leiden Men IS nu bezig vluchtheuvels midden m den weg aan t leggen om de veiligheid te bevorderen iA m KÊ OÊF l HBj JSÊÈ WÊÊm M Wk r i m mt m i 1 PER FIETfef AX ♦ HET HUWEWJK Df IN AMSTERDAM MAAKTEN BEN BRUIDSPAAR DE FAMILIE EN 1 t E GETUIGEN GEBRUIK VAN DIT NIEUWERWETSCHE VERVOERMIDDEL OM ZICH NAAR HET STADHUIS TE LATEN RIJDEN F t v W M AM H Bfek m ti ii b JP J 1 A j HMIQ IJllJII JIJII iJJIJg IBBS w SllSi5 8WBE l yBI B Hi HppNiyii ïïv f ikW WjiMB HSB BB P jr av t ÉBIj H Mittt ji ttii tfc i l y H l IIHHibhHHH l HMifi l IK M t ifciilttMHi HK H H im r jH mÊÊ m H r l éHé 1 Hi mM Me m imiii isii iii l MiP l E VLIKWfftUNGENZOBG Duitwhe mMtLUat die Franscbe burgers b ulpzum zijii bQ bun teroficeer naar bon woonplaatsai door ben op de duo en In den zl q anwa en mede te nemm CH MA CH AAW HET ITAUAANSCHB ZUIDFRONT IK VtBl INLAHD6CHS KC X NIAUi TBOtPBH RUKKEN VOORWAARIB