Goudsche Courant, vrijdag 9 augustus 1940

Demping gedeelte Kralingsclie Plas Schenking aan het Rijksmuseum EElJl CEDEELTR TAM DEN KBALINQ8CHEN PLAS wordt met puin gedempt Later wordt hier een VEBMOEDEUJK TENGEVOLGE VAN HOOIBROEI brandde de boerderij van den heer A Kaper te plantaoen van gemaakt De nog aan te leggen wandelweg door dit gedeelte van den plas z4 den wandelaar tii i j i j mn xxj j o o o IBlokdijk gemeerte Ooster Blokker tot denj rond toe at volop gelegenheid bieden te genieten van het prachtige natuurschoon DE HEER DDWIS KS SLAG tydens jde Hilwrsuii s he Golfweek op de banen SCHENKING AAN HET RUKSMITSEVM door den heer A Andriesse van de van3e HUversumsehe Golfclub Aanbidding van Christus uit de school van Jeronymus Bosch EEN DEB BEKENDSTE STRANDEN TE AMSTERDAM is wel de Stadionkade Een schip dat even groot is als de jongens Ai heeft veel belangstelling pst DE SNOEKBAABSTANGST U thans te Hindeloopen een der voornaamste bronnen DOOB HET BESTUUR VAN DE STICHTING VRIENDEN DER GELDERSCHE KASTEELEN is prof ir J A G va der van bestaan De zorg voor de netten Alvorens zij gerepareerd worden Steur voorzitter van de Rijlcscommissie voor de Monumentenzorg üitgenoodigd zich in verbinding te willen stellen met den archi w nl to d h tect van Heeswijk die het kasteel de Doorpenburg restaureert i teneinde de plannen voor restauratie van het kasteel Hemen uit DUITSCH AfWEBHGESCHUT OP EEN DAK VAN EEN HUIS TE PARIJS BOUW VAN l N HODELBOQIDERU IN DE WnSUNGEAlifEER té werken Lufüts het mooie eeuwenoude kasteel gezien op het uit 1100 dateerend gedeelte Rechts de binnraiplaats van het kasteel t