Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1940

Zeilen op de Loosdrechtsche Plassen Schapen en geitenboter OP DE LOOSDRECHTSCHE PLASSEN zijn de zeilwedstrijden in het kader van de Holland week 1940 voortgezet Links vol belangstelling volgen watersportliefhebsters de verrichtingen der scheepjes EEN ACTOBV8 ONDEBNEMING IN KOPENHAGEN heeft haaf bussen laten ombouwen zoodat zij paarden getrokken kunnen worden Bespannen met vier paarden rijden de bussen door de scjioone omgeving van de Deensehe hoofdstad Rechts de internationale 12 m2 klasse m actie Polygoon llür k mr V f fff f t r f üP m i l H ï i K m wmÊ sk fe w mmw v FolvsoonJ PASSEEREN IS DAN HEEL MOEILIJK TWEE FIETSERS DIE EEN DUIK LANGS EEN RIJDENDEN HOOIBERG MOESTEN NEMEN HET KABNVFRBOD is met van toepassing op houders van schapen en geiten die de melk vnj kunnen verwerken tot schapenof geitenboter en kaa Een kijkje op een boerderij m de omgeving van Purmerend waar men bezig is met het tiereiden van schapenboter Terwijl de dochter de karn doet knkt de boerin toe Pol mÊÊ J welke DE NIEUWE B K KEBK VAN WIEBINGEBWERF gebouwd IS van keien afkomstig van den voormaligen Zuiderzeedijk tusschen Aardswoud en Medemblik wordt Zondag a s plechtig ingewgd fPolïDoon k iUCTS KN K MP8COMMANDANTRN VAN IffiN OPBOCWDDDIST h Mwn ean bezoek ge bndit aao bet Centraal Sport Opleidin ilo tituut welker leerlimen enkalc dMHooatratiM g v B PoU BBN BKKKND KCHWAAt OTT DB RUNSTBBKK het echtpaar v Eijk herdacht den dag waarop hetvóór vijftig Jaar in den e t werd verbonden Ondanks hun h gen leeftijd de man te 73 echtgeSoote 74 Jaar bedienen de beide oudjes nog dagelijks het ouderwetsche pontje waarmede de verbinding tusKh i de oewra van den Uidschea R ln bij Nieuwerbrug wordt onderhouden fft lW