Goudsche Courant, woensdag 21 augustus 1940

Overhancliging maarscnalkstaven Restauratie Prinsenhof Lappenda 300 MAN alien gedemobiliseerde beroepsmilitairen die deel zullen uitmaken van het Amsterdamsehe politiekorps traden voor de eerste maal aan Zes maanden zal de opleiding duren De eerste les door inspecteur van der Mark Polygoon DE OVERHANDIGING VAN DE MAARSCHALKSTA lï t OOB DENFÜHRER aan den Rijksmaarschalk en de op 19 Juli tjevorderde genecaaisveldmaarSchalken V r n L de generaals veldmaarschalken von Reichenaü von Witzleben7 von Kluge List Ritter von Leeb en von Bock Hofjmann HET VER MAAHDjf PRINSESiHOF wordt grundig gerestaureerd Aan de achterzijde yan het historische cump exzijnsteigers gebouwd Het gebouw in dë steigers Op don achter grond de toren van de oude erk iPut jiiuo OP TE WERVÊ te RIJSWIJK WARE ALS DE REVANCHE VOOR SCHAPPEN OfiENDAAP WINT DE 100 METER TE ZANDVOORT WEIÖOEN DE WEGKAMPIOENSCHAPPEN VAN NEDERLAND VERREDEN OP DEZE ipTO znrr MEN DEN START VAN DE RENNERS Polygo M WERDEN ATHLETpiKWEDS fRUDEN GEH WmW WELKE BEDOEU OR DÈ VERLEDEN WEEK GEHOUDEN NmERLAMDSCHB KAMPIOE E 100 METER fPol