Goudsche Courant, donderdag 22 augustus 1940

Slooping Statendam Tien jaar Wieringer meerpolder HET EENS ZOO TROTSCHE ZEEKASTEEL STATENDAM van de Holland Amerika Lijn zal worden gesloopt Het schip is verkocht aan Frank Rijsdijk s Industrieele Onderneming te Hendrik Ido Ambacht Het slooping werk op het promenadedek PolysrooTi GOCWLEIDER BALOUB VON SCHIRACH begroette aan het station m Weenen een groot aantal soldaten die na den strijd bij Narvik met verlof n ar huis jn gezonden HolUxnd COR RÜYS kiest eieren voor zijn geld Tusschen de repetities van bet Kurhaus Cabaret versterkt hij den inwendigen nensch Schimmelpenntngh DE KONINGSZAAL IN ARTIS TE AMSTERDAMT wordt thans in orde gemaakt om er do burgerlijken stand m onder te brengen De archieven van den burgerlijken stand zijn echter zoo zwaar dat speciale palen van 22 M lengte binnen het gebouw geheid moeten worden Polygoon IN HILIEGERSBERG worden met behulp van den Opbouwdienst schuillmpgraven gebouwd van eennieuw t pe Zij bestaan uit tien gewapend t etonnen buizen elk van 1 M lang met een middellijn van 1 75 M en eenwanddikte van 15 cM De ronde vorm is gekozen omdat de ervaring geleerd heeft dat de ronde schoor steenen bijna zonder uitzon4ering aan den luchtdruk van explodterendo bommen weerstand hebben geboden iPi y ioon DE WIERINGERMEE TIEN JAAR POLDER Ontzaglijk veel is er in deze tien jaar bereikt RecbU de eerste boerdergen gaan reeds in hoog opgaand groen schuil Links het oogsten geschiedt dit jaar niet met een tractor doch met paardentractie Drie paarden gespannen voor een der meest moderne maaimachines met schoovenbinder Polygoo W geze bouW musbet BAL De NOG f De EEN Vn VLAABDDtOBN AnOMSTK AUTOBUS welke door dfe Duitschera li gevotdenl ii lii de buurt van Partta door KngeUche vliegtuigen beschoten Hierbij kwamen vijf Belgische vlucbtelingen die atar hun laad tenif werden gebracht om bet leven terwyl andere door scherven weiden gewond Holtottdl DE INMAAKTUD IS IN VOLLEN GANG niet Jleen voor de roots inmakerUeik maar ook voor de hu vrouw De groote moeilijkheid is om aan Keulsche potten te komen waarnaar dit Jaar groote vraag den Haag werd m een nauw itraatie een grosiler MOntddcr Voor de gelukkigwi die m de omgeving i dit een buitenkansje S Mmm U € n V