Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1940

42s RaCO TTOKmC 2s KLASSE Ie UJST nEKKING VAN MAANDAG M AUGUSTUS 1940 i HOOGE PBEMISN ƒ 2000 5357 f 1000 MS 6483 7367 200 5813 10373 12670 13281 100 68 5869 8239 11539 13674 PBEMIEN VAN ƒ 30 94 43 72 77 208 314 343 247 348 380 S13 371 437 440 465 487 489 511 515 534 27 61 653 689 707 733 748 778 791 815 818 918 976 1039 1104 1174 1211 1330 1336 1331 1364 1374 1390 1401 1459 1480 1617 1534 1543 1618 ie27 I6a 1844 1871 1708 ITOS 1708 1713 1736 1748 1755 1776 1781 1803 1819 18 8 1877 1 08 1907 3007 2U32 2046 2048 3068 2123 2161 3168 3197 2208 2209 a2s N 3368 3400 3405 2477 3588 2807 3631 2635 2840 2659 2724 2734 2736 2752 3804 2836 3831 3863 3870 aS3B 21 72 2982 38S5 3021 3048 3078 3091 3088 3203 320 3232 3252 3253 3260 3283 3285 3318 3339 S3 4 fiSSS S441 3453 3470 3513 3627 3560 3833 3888 3T1V 3723 3753 3754 3783 3793 3795 3819 3854 3861 4149 88 3898 3921 4009 4021 4028 4029 4060 4090 41S 41ST 4313 4231 4353 4254 4308 4333 4330 4438 4451 4493 4549 455 4560 4614 4625 4638 4637 471 4749 4812 4011 4945 4960 4989 3017 5020 9024 9048 5114 5122 5124 5162 5175 9310 5337 530 8311 iiseii 5397 5404 5434 5443 5538 6553 5573 nas MM SSM 5T66 S7S1 5830 5844 S8S1 906 S880 5994 SOM SOM 8067 8075 6 8 11 1 8334 6847 83S3 8453 e499 6513 e 03 8627 6685 6707 6734 6746 8844 6854 6861 i JB eed2 6916 6929 6957 6985 7023 7052 7061 71 17 7131 7138 7171 7189 7193 7200 7397 7457 7490 7S07 753 7561 7603 7698 7688 7736 Tm 7T4S 7773 7811 3i 7859 7884 788 8010 8065 8130 812 S 8 78 8186 8 un 8318 8273 8388 8334 8361 8369 8423 8428 8439 8438 8513 8614 8534 8535 8607 8662 8665 8668 8708 8723 8723 8766 8T76 8833 8830 8844 8863 8914 8S34 8S87 9091 8134 9167 9238 9353 9285 9290 9393 9440 9458 9519 9540 9647 560 9676 9691 9699 0768 9777 0781 9804 9818 9B47 854 9697 S901 8935 9938 MAANDAG 26 AUGUSTUS 1940 At v3rtentièn BUKOSIX JKB STAND Gtboren Anneke Johanna d v J uring en A Hoogendoorn Jacob z J A v Leeuwen en W Pels Ni ko s z v C Beyenifln en M C Kriege raeiis z v P Slapper en A Boer Ondertrouwd W v Wageningen 27 j en G V d Veer 23 j Overleden Th erlaan 43 j LUAP DKR BEVOLKING Geve stigd C den Ouden gehuwd met J Vermeulen v Béeuwijk T H Spierenburg en gezin v Knttevdam J C Haartsen v Schoondijke Wed D Korn Tobé v Rotterdam A M v d Wiel V s Gravenhage A F Ubbens gehuwd met J Veerman v Bierum Vertrokken A E Vernooü n Zwammerdam M MarLssen en gezin n Westcrbork E M v d Berg n Alphen a d Rijn W V d Wilt n Alphen a d Ryn IQUDERS jW KINDbREN VEEL HUISWERK U ÜEEN TfJD ZE TE HELPEN Ervaren onderwijzer begint Huls wrark lehula I vea om inlichtingen onder no ti 2781 bureau y d blad laastrechl VOETBAL Zondagmiddag behaalde Haastrecht I op BodegravCTi I bij een vriendschappelijke wcdstrud een 5 1 overwinning Moercapelle r EIERVEILING Aangevoe i d 6453 stuks Hcneieren 4 10 4 85 kipeieren 4 65 5 60 kalkoereiern 500 5 40 eendeieren 3 9C4 60 REGEN STAGNEERT KORENOOGST Door de aanhoudende regenbuien der laatste dagen zijn de werkzaamhedeh van de landbouwers wat betreft den korenoogst zeer gestagneerd Men wilde juist een aanvang maken met het binnenhalen van dezen oogst Hiervan kan echter bij regen en wind geen sprake zijn hetgeen de kwaliteit niet ten goede zal komen Moordrecht ALLE GEMOBILISEERDEN TERECHT Nu ook de militair W van de Heuvel terecht is blijkt dat in deze gemeente geen gesneuvelden zijn te betreuren De soldaat Van den Berg blijkt ernstig gewond aan een zijner beenen en wordt momenteel nog in een ziekenhuis te Den Haag verpleegd HOOG WATER Voor Augustus bereikte het water in de IJssel Zaterdagmorgen een abnormale hoogte Bij verschillende bewoners liep het in l uis Vooral san de overzijde van de rivier hadden vele buitendijkbewoners last van het water GEVONDEN VOORWERPEN Heoren glacé hand lioeT bruine overal potfcmonnaie met injud pèövlndersriem en regenjas te bevragen bij den gemeente veldwachter BURGEKLUKE STAND Getrouwd A M M Koster 30 j en M Bloot 23 j Geboren Bertha Cornelia d van C Palsgraaf en E S Stqppelenburg Nieuweilcerk a d IJssel LOOP DEK BEVOLKING Vertrokken Adr van Vliet naar Gouda Ouderkerk a d IJssel VELDWACBER MET HAMER NEERGESLAGEN ARIE VAN VLIET De tweede rit braclit een getrouwe copie van de eerste Opnieuw dwfong Derksen den kampioen v Vliet de kop te nemen De aanyal van Derksen hoe fel ook leverde v Vliet wederom geen moeilijkheden op zoodat onze nationale kampioen zich op overtuigende wijze wist te handhaven De stayerswedsir De volgorde bü de start der stayers was 1 Wals 2 V Amsterdam 3 Zwartepoorte 4 Schulte en 5 Bosland Schutte had een moeilijke start doch wist zich op de vierde plaats te handhaven Bosland ging het eerst tot den aanval over daardoor reeds spoedig den strijd een levendig karakter gevend Na vijftig ronden was de stand 1 Wals 2 Bosland op 30 meter 3 Zwarepoorte op 250 meter 4 Schulte met 490 meter achterstand Op1 ronde van Amsterdam Seh ilte bleA niet in goeden vorm Spoedig werd hij gelapt door de geheele groep Het bleek dat de eerste 26 km in den fraaien tijd van 21 min 47 4 sec waren verred r De renners ontzagen zich kennelijk dus niet Na 70 renden süiakte Schulte den strijd voor enkele minuten Wals greep dit intermezzo aan een flink tempo m te zetten en vut uit te loopen Met een snelheid van ongeveer 80 k in trok hü er tusscben uit Bosland bk ek evenwel waakza un Ook hu voerde z n snelheid op ging met Wals over Zwartepoorte heen en nestelde zich wederom veilig achter dezen Door d y erhalde pogingen vau van Amsterdam om over de kop jioep hem te komen bleef het tempo hoog ptm 73 k m vi aardoor de kampioen Zwartepoorte zich vnjwel voor een h ipe looze taak gesteld zag Na 158 ronden lag Bosland aan d kop i Wals op 200 meter S van Amsterdam op 23 meter 4 Zwartepoorte op 2 ronden en 5 Schulte op 18 rondoi Als nog 12 ronden zQn te rijden onderneemt van Amsterdam een aanval op B land De aanval wwd evenwel te scherp opgeiel en mislukte In de stand kwam hierdoor geen verandering meer Bosland I uur 2S min 15 4 sec V Amsterdam op 100 meter Wals op 4 meter Zwartepoorte op 2 ronden De overige uitslagen luiden Sprintwcdstrijd voor amateurs over 500 meter Finale 1 Bijster 13 sec 2 van Boheemen 3 Moeke 9873 10019 10036 10O71 10165 10173 10208 1U214 1023 2 10270 10303 10312 1G413 10433 10463 10526 I053O 10534 10546 10577 10579 10618 10695 10810 10830 10874 10933 10935 10341 ig 54 1 10875 10387 11033 11071 11085 11086 11090 11106 11107 1110 I 11115 11169 11244 11356 11303 11323 11374 11379 11412 114 11485 11648 11664 11642 11877 11708 11709 11719 11737 11 11770 117 11840 11886 11895 11901 11818 11 67 11969 IJoOS 13076 13077 12103 I31I0 12158 12290 12292 12320 1239U U4l3 1241B 12417 12427 12477 12Ó33 12580 12595 l 620 12622 1 2fi53 12663 12886 12751 12769 12772 12783 12813 12819 128513 12J3 138 7 12905 13911 13850 12974 13983 17012 13110 13118 rn33 13167 13168 13177 13184 13189 13199 1 1333 133S3 13384 13284 13294 IJ299 13304 11335 13343 13360 13408 IS467 13479 13543 I3S54 13584 13569 13597 13638 13682 13881 13701 13715 13718 13784 13789 13793 13S07 13919 14025 14059 14151 141 79 14 95 14200 14215 14245 14262 14238 14274 14348 14380 14459 14483 14517 14540 14554 14616 14634 14659 14883 14688 14818 14S34 14871 14884 14968 14972 14977 15020 15043 13090 16085 15097 15123 15125 15160 15178 15190 15S35 15343 15305 15334 1S337 19348 IS401 15414 1 M33 15438 15438 13530 1$5ST 15S74 16883 15607 15613 15C 0 15831 19646 15667 i 635 19769 15763 15821 15825 16854 15883 15914 19970 16971 16045 16107 16138 16141 16181 16199 16306 IS271 16374 1827V 18388 18389 1S33T 16388 18370 18403 18438 18448 16471 16506 16558 16563 195S7 18605 16613 16633 16647 18688 1888 16888 1673S 18733 18787 18781 16801 16804 18808 18812 16815 16838 1S88S 1688 1S930 16679 1888 188 1 17884 17087 17040 17079 17119 17129 17184 ni86 17196 17209 17213 17333 17347 173 S7 17381 17300 I743S 17SI 17631 17533 17869 17970 17587 17591 17507 17600 17617 17663 17677 1787 17703 17778 17836 17843 17850 1793B 17969 17996 17998 18006 18037 18035 18133 18131 18133 18181 18301 18230 18224 18347 18363 18269 1S91S 18334 18345 18347 18397 1841 18468 18403 isist 18S34 18535 18683 18814 18680 18671 18801 18858 18861 18885 18914 18643 18964 18981 18990 19004 16084 1611 161S1 18163 16331 1S3SS I8418 I84M 1 483 19497 18834 I S34 4950O 1 S8 16715 19733 1 73 16744 18WE 19756 19788 18783 19833 19898 I98S0 19930 19656 19861 19979 20014 30087 20093 20107 30133 30137 30157 30171 30175 20217 20222 30348 38266 30364 30314 20388 20384 30408 20414 20436 20449 3O4S0 38517 10875 30SS3 30598 2066 30710 10716 30718 10737 30784 30757 30777 30789 20844 30931 20073 aD 83 Vader en twee andere drinkebroers gearresteerd In den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks één uur is naar de Courant meldt in de buurtschap Spreeuwenhoek een poging tot doodslag gedaan op den njksveldwachter De Bokx die daarbij een gapende hoofdwonde heeft opgeloopen De dader zekere J B werd met een klewang neergeslagen De rij ksveldwachter C C de Bokx die Zaterdagavond omstreeks elf uur in de cafe s ging controleeren of de hand aan het sluitingsuur werd gehouden trof in de keuken van het café van den heer O in de Dorpsstraat nog een aantal mannen die zich daar na het sluitingsuur hadden teruggetrokken Het gelukte den jk$veldwachter hen te l ewegen het café te verlaten doch eenmaal buiten gekomen begonnen zij ruzie te zoeken en den man der wet met messen te bedreigen zoodat deze die zich alleen tegenover een aantal onder den invloed van sterken drank verkeercnde kerels geplaatst zag het geraden vond assistentie te halen Hij waarschuwde den gemeenteveldwachter van Krimpen a d IJssel Van Hoepen die meeging om te po n de drinkebroers te arresteeren Zij troffen in de buurtschap Spreeuwenhoek nog drie van hen aan n l J B zijn broer A B en T P allen woonachtig in deze gemeente die zich reeds in de nabijheid van hun woning bevonden toen de politiemannen hen aanhielden J B had uit zijn woning een zwaren hamer gehaaid waarmede Wj zich krachtdadig tegen zijn arrestatie verzette Men slaagde er in hem aan een zijner polsen de handboeien te doen doch met zij vrijen arrn bleef de man het gevaarlijke wapf n in het rond zwaaien Hij trof daarmee den njksveldwachter De Eokx boven op hrt hoofd en bracht nem een emsüge wonde toe Toen de gemeefite veldwachter v H bemerkte wat t r gebeurd was trok hg zijn klewang en gaf den dader daar Inhaalwedstrijd ever maximum 5 k m Beslissingsrit 1 Groenewegen 6 min 36 sec 2 v d Voort 70 meter De ronde van VaOcMibarg P VAN NEK WINNAAB Onder buitengewoon groote belangstelling ruim 15000 toes 4ioawers werd gisteren de ronde van Valkenburg gehouden waarbij gereden werd over het befaamde Caubergcjrcuit over een afstand van 128 K M Eivnamen 41 renners deel Hierbij i t de renner Piet van Nek een fraiitie overwinning te belulen Van het begin af tot het einde streed van Nek io de voorste gelederen om na de 13de ronde er alleen tusschen uit te trekken en raèt een veilde roorsprong de kop te nemen Hy wist deze bevoorrechte positie tot het einde van den wedstrijd te behtwden Op de tweede plaats eindigde de Belg de Lattaue r met een achterstand van 4 min en SsecdiJe De uitslagen luiden 1 P v Nel ln 3 Uur 43 minVlO sec 2 De L uer België 3 joosen 4 D óog 5 Wydcnes 6 GommerSw 7 fiietvorst 8 Steenbakke s 9 v d Zande 10 Demondt Beigië De Nederlan Jsche voordrachtskimging van v d Voort en liiaakte hierbij stenares Roosje Oriessett zal in bet den snellen tüd u 6 min 39 sec In kcmesde seizoen in Am ierdant Dm de rit om de 3e li 4e plaats toonde Haag en verjcbiRende ar steaen KUnk zich absoluut de meerdere vm des lands teri gehoote brengen Be droom van r n la r rp T M Destrjewski Vert a D Kraj bosch tacht woont vjHs zich van hoon per stuk fO C fl lO h ven naar huis begeVen In het dun i ƒ 1 15 konijnen i OM per i TWEEDE BLAD BLBCNNKN onnraffi ketkndc in boi VAN TEGEJUEN IB ée Zaterdagmiddag verr teri r n ét van Tegekn bez te bö de prèfs en nafhanketijken over 100 K M iin 75 ronden met 38 depnemer de Goédsche renner i Hofstede d i CveiMie la ts cMer Pellenaars Van Amstérdain Van Ottt Braspenninx Saes e Ov r weel Zondag nam Hofttede deel Jan de Konde van Valkenburg over h Caubcrg cirtuit ov r 12S K M aan welken cwsten internationalen wegWedstryd in dit seizoen 41 renners deebiamai Hofstede leverde te goede prefatie in ket iterke ge elwhap ah zesti e te etndjgrn en tot de zeventien reiners te behooren die geen r nde achfcrstand hadden Piet van Nek was winiaar SCHAKEN Jl BaEVMTOVItNOm D p Z Vrijdagavond lijn voor de defde ronde van het Jubileumtoumooi an de chaakclub D O Z de rolgnde jjartijen gespeeld A C J Koof H P HoltJiuü 1 J Verbeij J C W Dessing l 1 Spoel A van Jaarsveld 1 0 2de ronde A Sc ief r Ai C J Koot 2 4 VOETBAL AROL BEKÉK H F C Zèeburgia I O A FC UV V 4 0 D W V JJ W S 0 3 Ajax H B S 0 5 In Amsterdam werd bet seizoen met het bekf ndc Arol tournooi geopend Behalve de benauwde H F C zeg6 op Zeeburgia w irtn de andere uitsjagen allesbehalve twijfelachtig en valt vooral de 5 0 nederlaag van Ajax tegen H B S op ER BLIJVEN 52 EERSTE KLASSE VOETBALCLUBS Geen katholieke teams in hoogste afdeeling Naar het Kws v d Dag venieemt ia de competitie indecling van den N derlandschen Voetbal Bond in het afgeloopen weekeind gereed gekoaMiL Bet rasultaat van de langdurige ovaiwegingen en bespreking is geworden dat wat de eerste lUasse lietieft ieze lal bestaAn uit alle 52 oude KJi yjL eerste klaawrs van het afgelaayra aetaoen iB de versoUlleade afdesÜBgen komen dus geea wUziglngen ca bi bet Oosten Noorden en Zuiden sdllen dezelfde clubs in het nieuwe aei oen de competitie vormen als voor de aoodcompetitie Hieruit blUkt dat ei geen enkele kathelicke vereenigiog m de eerse kl L laj Worden ingedeeld ok niet in de duidelijke afdeeling Desc regeling zal echter alleen doargang knuen vinden als er benzine werdt beschikbaar gesteld veor het reilen naar die wedstrijden waarbQ de ctahs geen gebruik kunnen maken van den trein Indien er geen benzine lea werden beschikbaar gesteld koast deae indMling wellicht In gevaar Deae wecl zullen er besprekingen worden gevoerd met de betrokken antoriteltca ten einde toestemming te verkrijgen voor bepaalde wedstrijden een ran t t n benzine te kunnen verkijgen WIELRENNEN u BOSLAND WINT ACHTER GROOTE MOTOREN ▼ Vliet de snelste sprinter aSVANCBE WEDSTRUDEN OP DE STADIONBAAN In het Olympisch stadion te Amsterdam zijn gistermiddag de revanchewedstrijden van de nationale kampioenschappen gehouden De grootste belangstelling ging uiteraard uit naar de prestaties van de stayers waarin teosland voor de verrassing zorgde Hö ontketende van het begin af een jeugdige vechtlust waardoor de overige renners gedwongen werden door een hoog tempo gedurende den gehralen wedstrijd zich tot het uiterste te geven Hierbij gingen zoowel Zwartepoorte en Wals ten onder Verwacht werd dat onze nationale bwoepssprinter A van Vliet onbedreigd als overwinnaar uit deze revanche zou komen en inderdaad heeft Derksen geen kans gnien van Vjiiet prestaties te benaderen Van Egmond In de ticslissingsTit voar tandems viel de eerste plaats zooals te verwachten Groenewegen won in 4e achtervel RADIONIEUWS was ten deel aan het team Domhoff Boes 2 V Rvn Hkides 3 Pronk Kors en 4 de Graaf i d Moot X e Ie ril van den sprintwedstrüd tassehen v Vliet en Derks t werd ontijdig afgebroken door een lek bandje van Derksen Utesdaï 27 AaensCus JAARaVELn 414 4 m A V n O wrnw Nadat Wederom was gestart voor de t J JJ i Hierna Cramefoon Morgenwijding 10 IJ Gramotoon Ie nt dwong Derksen zyn nvaal j iruiieK Mj Voor de v ouw lojs Piano v VUet de kop te nemen I ï ïi ff r T 11 2 AVRO Aec lan prS€i en sollite la UC Z n aanval werd evenwel door v crajuoiconmuiieii u Berichten an p en VUet goed afgeslagen met een halve ra no oonmuzuis i m AVRO Amusements u 1 o lïest en so iste 2 00 Voor de vrouw 2 1t wicUengte schoot de eerste over den eindstreep Kampioen als omroeporkest en sa i te 2 S0 J 5 Cyclus In den Scllljnwerpei 3 49 4 S0 Causerie over Clianvariu 4 30 Gevaiieerd conceit on J 5 JI Btrieiilen AN P 5 M r VaseboiMWn en soLHten V P R O s 3a Jeu9daltMijdmg A V B O S 45 Gramoioonmuuek 7 0S Vragen van den dag ANP 7 15 Berichten 7J 0 Granvofeon nruziek 7 35 Causerie De nieuwe Diergaarde m Rotterdam en Ouwehand s Dierenpark in Rlienen 8 00 Bericlitea A NP g 15 AVBOAmusementMirkest 8 30 Cabaret programma 9 15 Causerie September nadert 9 33 Gramolooïimuiiek 10 1Sr 10 3 Berichten A N P luiting KOOTwiJK alfm K B a 7 0O Berichten Duitsch 7 15 Berichten En gelsch 7 3 Vlij beginnen den dag 8 00 Be lichten ANJ 8 15 Gramofoonniuziek 11 15 Berichten Engelach 1IJ Gramofoonmuziek 12 00 Frans Wouters en zijn Caliente orkest UJMI BericntcR Ouitich 12 43 Berichten ANP I OO Gramofoonmuziek 1 15 KJi O Melodisten en solist 2 00 Berichten Duitsch 2 15 Gramoioonmuzlek 3 15 Berichten Engeibch 3 30 Gramofoonmuziek 5 00 Berichten Duitsch yi5 Berichten Af P 5 3 KROMelodisten en solist fi 15 Berichten Engeisch V l 6 30 C cXud De Natuurkunde van het VTt e veld K R O 7 00 Vragen van den dag A N P 7 15 Reportage 7 30 Gramoiootimuziek 8 00 Berichten Duitsch 8 15 Belichten ANP 8 30 Berichten Engelbch 8 45 KRO Ka Ti rtttkeEt 9 15 Berichten Ensel seh 3 KRO Kamerorkest 8 55 Wi s uiten den dag t 0S Berichten Duitsch 10 15 Berichten A NP 10 30 10 45 Berichlen Engelseh sluiting 11 15 11 30 0 13 0 30 en 1 15 1 3 Bertchtea Xnselsch PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop GEEN EXTRA STEUN Het departement van Soc Zaken heeft aan B en W bericht dat aan het voornemen om op de rviksbegrooting 1940 nog een extra bedrag uit te trekken voor den z g B steun voor verkloozen en kleine kweekers geen gevolg zal worden gegeven Als gevolg hiervan zyn de aanvankelijk beschikbaar gestelde bedragen van resp ƒ 790 en ƒ 3 95 voor werkloozen en kieine kweekers nader gesteld op ƒ 6 42 en f 3 21 PREDIKBEURT VOOR DONDERDAG Geref gemeente nam 7 15 uur Ds de Blois van Gouda BURGERLUKC STAND Geboren Adrianus z van J Boer en A Noorlander Maria Helena Christina d van J W Stigtcr en A M Zethof Adrians Maria Anfonia d van J C Vergeer en F van Eijk Ondertrouwd C d jTong en h van OostoK J P Straver en A W vafi Leeuwen è Getrouwd J C Mulder 32 j en N Pot 21 jr CREIWATIE OUD NOTARIS H L MAARSCHALK Hedenmiddag is op Westerveld de cTematie plet+itigheid geschied van wijlen onzen oud plaatsgenoot den heer H L Maarschalk op 78 jarigen leeftijd overleden In 1884 werd de heer Maarschalk candidaat notaris Op 19 Januari 1903 werd hij tot notaris m Boskoop l enoemd uit welke functie hem op 30 April 1925 eervol ontslag werd verleend Na eenige tijd m Zwitserland te hebben vertoefd vestigde hij zich te Zoeterwoude waar hy tot zijn dood heeft gewoond 25 K M WANDELTOCHT De wandelsportclub JSpart na Arbeid onderafd der St JosephGezel len vereeniging zal aj Zondag haar uitgestelden tocht van Tweeden Pinksterdag houden Het traject is 25 K M Gestart zal worden van het KK vereenigingsgebouw af GESLAAGD Onze plaatsgenooten C Blom A D C Blom Th D en C Bontekoe slaagden te s Gr venhage voor het examen coupeuse WERKLOOSHEID DALENDE Het aantal ingeschreven werkloozen bedroeg in de afgeloopen week 94 van wie 59 boomkweekers Vorige week waren deze cijfers resp 105 waarvan 81 iioomkwecker CO0P VEREENIGING 4 E BOSKOOF8CRB VEILING 24 Aug Rozen per bos Butterfly 25 11 et Columbia 13 et August Noack 16 21 cL Hadley 20 30 et Mac Kel lét 13 et Orange Triumph 20 30 et Else Poulsen 24 38 et Florex 44 70 et Pechhold 44 63 et Ingar Olsson 20 et Vierlanden 40 86 et Mevr v Straaten v Nes 18 ct Edith Helen 27 48 et Briarclif 17 27 et Ellen Poulsen 18 30 et Ouisburg 21 et KtfllST ER lETTEiTEII Diversen Clematis Durani 15 21 et idem Prins Hendrik 91 et idem MeVf te Coultre 100 et Bodegraven VOORDBACR VAN ROOyUE DRIESSEN fX NCEMr Zaterdagavond hooirt de Chr Muziekvereeniging SD G op de Nieuwe Markt haar eerste concert te geven van tfit seizoen onder leiding van haar directeur den heer F A Grégpire BBHOeiUING Tot onderwijzeres aart de RK Mei r icoi alb er is benoemd mej K f Bals uit Schipluiden borenr I JAN WILLEM KWINKELENBERG Moordrecht 26 Aug 1940 G 2782 8 Bij beschikking van den President der Arr Rechtbank te Rotterdam als Voorzitter der K v T op de notarissen en cand notarissen d d 12 Anguatua 1B40 is ondergeteekende aangewezen lol de waamoming vaii het vacante kantoor van wijlen notaris mr H C J M PRANKEN te ouda Ds minuten registers en repertoria van het vacante kantoor zijn door ondergeteekende overgenomen Het kantoor bliift gevestigd Waalhaven tS in0aag Peperstraat onder telefoon no 2801 en postgironummet STSSS H F A SCHERMER waarn notaris Gouda 26 Aug 1940 G2780I9 ADVERTEERT geregeld in da Goudsche Courant mee een slag ov r het voorhoofd Deze shieg tegen den grond Van de duisternis en het feit dat veldwachter v H zich met zün collega moest bezighouden maakten de vechterbazen gebruik om met medeneming van hun ge ivonden kameraad te verdwiinen Zü brachten J B naar zijn woning waar hij later door een dokter werd verbonden Ook de rijksveldwachter moest zich onder doktersbehandeling stellen Vervolgens stelde deze pohtie ambtenaar zich in verbinding met zijn chef die zich dadelijk met eenige mannen naar het gevechtsterrein begaf Toep de verstericing gearriveerd was drong men het huis van J B binnen waar A B en T P zich inmiddels te bed hadden begeven Hier werden de drie mannen gearresteerd Zij zullen voor den officier van Justitie worden geleid De verwonding van den rijksveldwachter is van dien aard dat hij eenige dagen zijn dienst niet zal kunnen vervullen De toestand van J B leverde bUikens verklaringen van den arts geen bezwaren op voor zijn arrestatie Schoonhoven DOOR DE DUISTERNIS MISLEID Bcjaatrie aaa vef aakcn Als gevolg van de duisternis is Za terdagavond de 75 iarige G Koor ander om het leven gekomen De man e op den Hooien Dijk te Eergam ao OFHCIEELE PUBLU E VAN HET DEPART NTT VAN HANDEL NIJVliR HEID EN SCHEEPVAART ASBEST De Secretaris Generaal waarnemend hoofd van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat een ieder die onverwerkte asbest importeert verhandelt verwerkt doet bewerken of in voorraad heeft binnen tweemaal vier en twintig uur aan den dirêctemvan het Rijksbureau voor Bouwmaterialen Keizersgracht 11 13 AmsterdamC hiervan opgave moet doen Deze opgave moet tevens de volgende gegevens bevatten De soort en hoeveelheid welke men ten tijde van de opgavenog in voorraad heeft De soort en hoeveelheid welke in 1939 werd geïmporteerd verhandelt verwerkt of bewerkt Zij die asbest verwerken belwerken of verwerken doen bewerken of doen verwerken moeten tevens opgeven voor welkeartikelen de asbest wordt aangewend J Voor hen die een dergelijke opgave reeds hebben ingediend geldt deze bekjtndmaking niet s Gravenhage 26 Augustus 1992 39 969 1 32 ker is hij in plaats van de tteenen brug over de Voorhaven op te loopen aan de linker zijde van het water den Tol opgegaan Hij is daar over d opslag van zand van den kademuur de Voorhaven geloopert Twee agenten en een lid sn luehtbcschermingsdienst boden nHI een roeiboot spoedig hulp en reeds vijf minuten hadden zü den ouden m B op het droge gebracht Kunstmaöie ademhaling mocht echter niet me baten Vlist VERBETERING SLANGENWEft De raad heeft zijn goedkeuiing l J hecht aan het voorstel om gaan tot aanbesteding van de venwj tering van den Slangenweg Oe W ten van deze verbetering worden F raamd op ƒ 23 500 Het wcgN dezen nieuwen weg zal 4 4 meter Zevenhuizen OPBRENGST COLLECTB De in deze gemeente gehoude Vete der Vereeniging tot F haffing aan hulpbehoevende den heeft 48 11 opgebracht ETERVEILING Aangevoerd werden 16 518 PJiii eren prijs per 100 ƒ 5 0O J emdeneieren ƒ 4 55 ƒ 4 70 f kalkoeneitren 6 2S per l Jr hanen J ITALl Itali in