Goudsche Courant, maandag 26 augustus 1940

Jeugdluchtvaartkamp tJitbreluing politiecorpsen Voetbaltraining DE NED VEREENIGING VOOR LICHTVAART heeft nabij Ermelo een kamp gesticht waar voor de jeugd lessen en wedstrijden borden gegeven Een prachtig 3 M groot model zweefvliegtuig iPplygootu AAN DE KANAAL KUST STAAN DE ZWARE BATTERIJEN DER DUITSCHE MARINE ARTILLERIE 1 Hoffvuitin lx f LIKSMIMSTER FUNK RECHTS VIERDE WAVÓ ZIJN 50EN VERJAARDAG RIJKSMINISTER DR GÖBBEtS KOMT HEM GELUKWENSCHEN 1 Holfmarini EEN KIJKJE IN EEN TOUWFABRIEK EN Ga rENSPINNERIJ TE GOUDA HET OP KLOSSEN WINDEN VAN HET GAREN Polygoon ONGEVEER 300 ROTTERDAMSCHE KINDEREN die gedurende een viertal welien Uij ingezetenen van Arnhem waren ondergebraq t gingen weer naar huis Polysoon HET ROTTERDAMSCHE POLITIECORPS wordt uit gebreid met ± 250 agenten Den agéhten worden speciale handgrepen bijgebracht waardoor zij recalcitrante arrestanten de baas kunnen blijven Polynnon HET VOETBALSEIZOEN NADERT ÉN HIERMEDE OOK DE TBAININGSTIJD WIM TAP DE BE KENDE OUD INTERNATIONAAL TRAINER VAN A D O MAAKT DE TRAININGS VOETBALLEN IN ORDE Polygoottl DUITSCHE BOMMENWERPERS VAN HET TYPE HEINKELIII BRENGEN VLIEGEND BOVEN ÊE BESCHERMEND WOLKENDEK HUN L ST nXaR HET VIJANDELIJKE LAND f Holland