Goudsche Courant, zaterdag 31 augustus 1940

J Opbouwüienst demonstreert in den Haag Fanny Koen gehuAvd HOE HEVIG DE UITWERKING IS VAN HET VUUR VAN DE DÜITSCHE KUSTBATTERIJEN ZIET MEN OP DEZE FOTO VAN EEN GETROFFEN pioPAGANDA DEMONSTRATIE VAN DEN OPBOUWDIENST OP DE SINTELBAAN AAN DE LAAN VAN POOT IN DEN HAAG HET DÉFILÉ VOOR MAJOOR BREUNESE fPolj jooni EN VOLKOMEN DOORZEEFD SCHIP fHo lond 1 Éd W Wm If ff W ii W s T s d t $J f = m C w IN DEN PROEFTUIN TE NAALDWUK orden proeven genomen met de teelt van sojaboonen De eerste oogst Pot TE HOOFDDORP IS HET HUWELUK VOLTROKKEN tussciien onze vijfvoudige athletielckainpioene Fanny Koen en haar trainer Jan Blanicers Geeft elkaar de rechterhand Polypoon OP Dfe OOSTERBEGRAAFPLAATS TE AMSTERDAM WERD HET STOFFELIJK OVERSCHOT VAN DE BEMAN DE VRAAG NAAR VERDUISTERINGSPAPIER IS ZEER GROOT De machines van een papierfabriek inNING VAN EEN DÜIT CH GEVECHTSVLIEGTUIG MET MILITAIRE EER TER AARDE BESTELD WoKmer werken dag en nacht om aan de bestellingen te kunnen voldoen Rollen iwart papier DE OFFICIEREN GROETEN DE KAMERADEN Slop staan voor de verzending gereed fPoli poOT WASCHDAO BIJ DE DüITSCHE MARINE ARTILLERISTEN EEN LEVENDIGE FOTO VAN EEN NOODZAKELIJKE KAHWEl rHoIIoiKi EEN ÖNDiOpRONDSCHE SCHOOL DE FRÖBELSCHOOL TE MIDDENMEER HEEFT MEN OMRINGD MET EEN PL M 4 MPTER HOOG AARDEN WAL ZOODAT DE IN DIT GEBOUW SCHOOLGAANDE KINDEHEN BEVKIUGD ZUN TEGEN EVENTUEEL INSI AANDE ÏWGKLSCHE BOMSCHERVEN PaJ B J