Goudsche Courant, dinsdag 3 september 1940

mimmimÊmmmimmiimii ménmmmmmmD minmt tMtm Nationale zeilwedstrijden te Haarlem Het A R O L bekertournooi NAT NALE ZEltWEDSTRUDEN DE SCHEIDSRECHTERLUKE UITSPRAAK OVER DE HONGAARSCH ROEMELNSC HE op het Noorder Buiten Spaarne en de Mooie Nel Het ronden van KWESTIE De Ri ksminis ter van Buitenlandbche Zaken von Ribbentrop en de Italidjn de eeföte boei door de 12 voets minister van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano in Weenen Holland HET A h O L BEKERTQCRNOOI eindigde mef een 2 1 overwinning van HBS D W S kwam dus voor een jaar in het bezit van den fraaien wisSelbcker PolKgoon Spelmoment voor het D W S df el jollen S Polygoon HET GROOTE WIELERCRITERIIM op de baan van De Waranda te Oosterhout Noord Brabant De start van de LA I JONG IN ARTIS TE AMSTERDAM Het eei R oude Lama tje maakt kennis met een anderen bevnnrn I de Nandoe DF EERSTE MOSSILEN Nauvuhiks zijn de etiaW m v Un te Amiiterdam aangtkunien of opoe en opa smullen reeds van dit zeebanket Pulygoun onafhankelgken en professionals Polygoon i ATHLETIEKWEDSTRIJDEN om de Zuid HoUandsche kampioenschappen m dtn Haag De finale 100 m dames gewonnen door mej G Koudijs in een tijd van 13 4 sec Tweede werd mej W de Jong Imks vooraan en derde raej L Kok reyhts vooraan Potygoon L 1 PBUIMENOOGST IN HET WESTLAND a ii P N VOOR DEN OPBOCWDIENST De Opbouwd ewt koopt werkpaarden v ii parUculieren Een gROOTE HOEVEELHEDEN WORDEN IN HET W MT ÖE HOODE PRÜUUtN GEOOQST ES toto gemaakt tijdens de k inng van em der in aanmerking komende dieren Polvgoon p AATJE DAT MENIGEEN ZAL DOEN WATEKTANüJiN iPolwix stad per tef der Bede