Goudsche Courant, vrijdag 6 september 1940

I Onderzoek toren St Laurenskerk te Rotterdam Buslichting per fiets DRIE ENGELSCHE BOMMENWERPERS Van het type Bnstol Blenheim werden boven Nederland door Duitsche Flaks neergeschoten De overblijfselenv n eert der neergeschoten Engelscbe machmes op een weide Stapfi M l¥s tl ir pes Mi rT J W i fvm v t y rg J ÉMm i ê r 11 SS ONDERZOEK naar den toestand van den St Laurenstoren te Rotterdam Het fraaie carillon bleef geheel onbeschadigd Het onderzoek der klokken Polygoon HET LIED VAN DEN ARBEID kknkt m het plaatsje Bemmel De Opbouwdienst doet daar nuttig werk Ieder IS in zijn eigen vak te werk gesteld De timmerlieden m de werkplaats PoliiBoon BU DEN STAr VAN EEN VLIEGERKORPS Generaal veidmaarschalk Sperrle bij een bespreking met zyn generaals en stafofficieren in de open lucht Hollnnd DE NEDERLANDSCHE CmCCS REVCE gaat thans m Amsterdam optreden Het opslaan van de tent op bet terrein van het voormalige Paleis voor Volksvlijt PoIvboob OP DE FIETS De buslicbtmgen geschieden niet meer per auto doqb per fiets zonder dat de posterijen iets van haar snelheid ihboeten PofvsoonJ DE HEILIGE LOTUSBLOEM DE HEILIGE BLOEM DER BOEDDHISTEN STAAT IN Bloei in den amsterdamschen hortus iPotygot t ♦ er t m S Jp 1 Ê Éta jÉt J fe 3 m LL f B PS8 Z RI mkL k k HHH éP Hr 9 1 ëmBH H V mJ m PalMHxm c ia 41STE JAARBSUBS TE UTRECHT GEOPEND EEN KIJKJE OP DE INZENDING NEDERLANDSen HOUT NA EN VLCCpT NAAR ENGELAND Een Duitsche JachtvUeger wordt door het zi n overwinningen geluk gewensoht na ztjn terugkeer sn een vlucht naar Engdaod uïï