Goudsche Courant, woensdag 11 september 1940

Brandhout is een veel gevraagd aftikel Drukte in de pijper 4ndustri DE BEMANNING VAN EEN DUITSCH GEVECHTSVLIEGTUIG onderzoekt de schade welke door een scherf van het vijandelijke luchtafweergeschut aan hun toestel is toegebracht Hollomi IN WEST FRIESLAND IS MEN BEZIG MET HET PLUKKEN VANVLIERBESSEN De vruchten worden uitgeperst waarna uit het sapeen siroop wordt gemaakt welke als hoestdrankje heilzaam werktDe bessen leenen zich ook tot het maken van jam ipo jhoo B VERBAND MET DE GROOTE VRAAG NAAR BRAN DHOUT VOOR DEN WINTER worden m het Gooisch natuurreservaat maatregeleö genomen om hieraan te vol33En In de omgeving van het Waschmeer worden m Üe voor uitdunning m aanmerking komende bosschen de stammen g ehakt en van de schors ontdaan Polygoon VELE SIGARETTEN EN SIGARENROOKERS GAAN ZICH NU Tt E LEGGEN OP HET FUP ROOKEN De drukte in de Goudsche pijpenindustrie is dan ook groot De afwerking van de pupen het z g opstoppen Polygoon DE BEKENDE GOOISCHE SCHAPENKUDDE IS VAN 200 TOT 80 STUKS INGEKROMPEN De herder en zijn hond DAG IN DAG UIT VLIEGEN DE DUITSCHE VLIEGTUIGEN NAAR ENGELAND HET INLADEN VAN EENIGE BOMMEN IN EEN GEVECHTSVLIEGTUIG Holfmann houden een oogje m het zeil Holland OUrrSCBE MILITAISE ttcmmauoaa tHa een snel en geducht ooderdeel vu de Duit ehe Wee owdit Op de toto ziet mea een afdeeling motoren met ziji pan tüdeos tea parade te voor gffieraal ter Infantieriw Ltft OP HET HOOFDBUREAU VAN POLITIE TE DEN HAAG heerscht een enormedrukte in verband met de vele aanvragen van personen die meenen dat zij eengeldige reden hebben om s avonds na tien uur op straat te nogen Itomen De gegadigden voor een speciale vergunning worden ondervraagd Polygoon HET EINDE VAN HET SEÏZOEN NADERT Sat V£NINCBf MAAKT AANSTALTEN OM HET SEIZOEN TE SLUmSH DE STRANI STOHJ0 WEUÜE VOOR DIT JAAR HUN DEEIfST WEER GEDAAN HEBBEN WORDQi TOT HET VOU3ENDE JAAR OPC KHUaEM Palttaimt