Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1940

De Hongaren trekken het nieuw verworven gebied binnen FEN GAST bi bet lucht wapen De landrot zal het eens met de parachute prqbeeren Hollondj DE GEBIEOSAFSTAND VAN ROEMENIË AAN HONGARIJE Met den DOVE8 ONDEB VOCfe GENOMEN Een stuk zwaar geschut der B13ksl estuurder graaf Horthy aan het hoofd trekken de Hongaren over de Duitsche marme artiUene vuuit pp de grens het nieuwe gebied binnen Hoffmann Engelsche havenplaats Hoffmann BU DE LIMBURCUSGHE MUNEN wordt groote aandacht besteed aan de opleiding van jonge arbeidskrachten die na de leerjaren in de ondergrondsche werken de plaatsen van ouderen die geleidelijk afvloeien kunnen gaan bezetten Een kijkje m de Staatsmijn Emma te Hoensbroek Alvorens mflt de werkzaamheden te beginnen geeft de instructeur den j0ng ns m de galerij van de leermijn de laatste aanwijzingen Polj floonJ NIETTEGENSTAANDE DE DISTRIBUTIE ONTBREEKT HET DEN DIEREN IN ARTIS AAN NIETS MET HERFST IN DE MODE EN IN DEi ER DAGEN WERD HET 400 JARIG BESTAAN HERDACHT VAN VEEL ZORG WORDEN DE VELE NU S SAMENGESTELD Holland DE NATUUR DE UNIVERSITEIT TE HELSINKI EEN KIJKJE Polygoon IN DE FRAAIE AULA Holland OP VtXE BOEBOE8UEN Is men betii met het inmaken van gras als wmter voedseivoorraad voor hetvee Het zg lete gras dat tfians gemaaid wordt is hiervoor het best geschikt Het wordt eenige dagenop groote stapels gelegd totdat er voldoende broei m zit en daarna afgedekt met zand ot modder Hetgras behoudt zoodoende den gebeelen winter zijn geur en zijn smaak Polygoon DE GEVREESDE MESSERSCHMITT DE MOTOREN BONKEN EEN AFDEELING MES ERSCHMITTS 110 Dl GEVREESDE VERNIEUNOSVLIEGTUIGEN STAAT GEREED VOOR DKÜ START Hollaiid