Goudsche Courant, zaterdag 14 september 1940

1 DE BENDELEIDER ÜIT 0E JIOGD VA DEN MOBEKONING Humor van oc de Grens 2 f a r ï = ü DE GOUDSCHE COURANT VAN ZATERDA 14 SEPTEMBER 1 40 OplatSngueUp Jltitrimf pdlriMi Hln g0tHtUK W X EEN eerste vcrelMt t de fstos ts nattMTlttk Iwt i l iMii i goed mat ria l Ilan dMmc fta 1 I delijfc ve nnootcre teaul Ma MM M mm goedkoope mcrklooae Mn dMM éim Mi t derscfaeid te make t umd it n ém m mmMMiC orthochromatischr co Jgmmtlm i ii0tntttf ilms De eerstgenoMndt itN gëvdriic de laaWgeaacmd direct needs een aaiuncrkritjli twMi tak tap pai singsmogelijkhiHd SÉeI 4m mtm we HÉ MIM diverse lelparige MoeMMi ay opneemt dan zullen meer of mindmr rood rtlat te donker worden GebmOa een panfilra dan krttlt men m de juiste Bovendien nerken patfttaii 7aehter minder cvntrMtr t betere doorteticenbig ia ét i Als dat blad nu eindelijk maar eens vallen wilde De mooist foto vaak trgeavaUMt ten boewei taeii bM dl ken aanwezig ook op de foto vpM Ie lijk om een geol Hm beste modacae fte is tadi gevoelig vtnu bléuw contrast tiKschoi de wolken gebed niort geel glaasje v Mr de IMC gedeeitPhjk engehoudnAa der op de fMO Gev zichtbaar Nu kan nM i aict geel gi je voer ilt glas niet voUmacii de foto s oaacliciy MHh voor dit doel vefTMOMgA Tn Nu he ft die dromraelsehe jongen al weer poppenkleertjes gemaakt Ons fanfare cori heeft gisteren deneersten prijs behaald En ik las juist in de krant dat het de 4ewas Dat weet ik maar we hadden nog nooit eea piijs gehad Ik moet de baby yanavond helaas meenemen M n vrouw js gaan bridgen DE GABDEROBEJUFROUW IN NOOD Krugt een giraffe keelpijn als hij n ttevoeten heeft Ja maar pas dSi ïegk daarna Het hootddelóel van den mahataéi 13 u 1 1 den knoup geraakt Mevrouw de buren zeggen dat het lekt beneden PLICHTSGETROUW DE i MLIEFHEBSTER HOE IS HET MOGELIJK Wat zijn de prijzen van de pla ttsen meneer Vooraan één gulden achteraan ijftig S Ik ben tegenwoordig zoo vetstltx A dat ik toen ik gisteren ging visschen m n hcsigels vergeten heb En wanneer merkte je het Toen m n vrouw de gebakken visch optafel bracht l cents en programma tien cents Ik wil even kijken of ze elkaar aan t emd krijgen Dan ga ik op een programma zitten Vindt u met mevrouw dat Vader j gt Kareltje kijk toch erm wat Waar kom je vandaan mannetje 7 O trekt u zich daar maar jre nu ook bet laatste paar nog een gekke koe Hij heeft twee horeai tai den NJetï vrouwtje niets n vrlendscL pelijk mets van aan De kinderen spemoeten probeeren bek en roet z n staart eet hij hooil partijtje met Max Schmeling len Indiaantjel Hoe zijn de vacantie foto s VIELElf ZE NIET MEE GA DAN EENS EVEN NA WELKE FOUTEN U HEBT GEMAAKT uitgevallen A LS regel wordt m de zomervacantie A het drukst gebruik gemaakt van het fototoestel als middei oni datgene wat men heeft gezien en beleefd voor later i ast te leggen Ja m mer genoeg zijn nog altijd vele vacantiekiekjes weintg meer dati toonbeelden van saaiheid en stijfheid Een groepje menschen strak naar het toestel starend op de het een ander groepje even sujj posee rend op het strand en een derde groepje netjes op een nj voor een of ander historisch gebouw om te laten zien dat men er geneest Maar it het dan zoo moeilijk om werkelijk interessante vacantiefato s te snatoen Stellig met Zelfs met de meest eenuoudtjje toestellen kunnen aardige foto s uordenver kregen zoodra men eenmaal heeft geleerd de ondenierpen op de juiste unjze te zien Booiinhais van J e DdfUehi Sport rotivtreeniging It DtUl opgenomen op pmtWm mtt gedfüter nr S Eigtn foto TiS J j i ü