Goudsche Courant, dinsdag 17 september 1940

Athletiekfeest te Helsinki Draverijen te Medei blik Voor den start GEREED Ï4AKEN VOOR DEN START DUITSCHE VLIEGERS MAKEN ZICH GEREED VOOR EEN VLUCHT NAAK ENGELAND Holland E ilM f iïl li P C h DE BOUW VAN HET CENTRAAL GEBOOW VOOR DE VOLKSGEZONDHEID opl den hoek van den Schiedamschedijk én het Vasteland te Rotterdam In dit gebouw worden oJn gevestigd de geneeskundige dienst het instituut voor tropische ziekten en de vereeniging tot bestrijding der t b c Polygoon DE GBOOTE ATBLETIEKMEETING TE HELSINKI tusscheo Duitschiand Zweden en Finland Op de eere tribune vJ n r de president van het Finsche athletiekverbond maarschalk Mannerheim prins Gustaaf Adolf van Zweden minister Rytl en Rijksspórtleidervon Tschammer und Osten Holland iimm iA t mmmm S i P y v3tV 4 V B g S f i r l a 1 t MaadlHfaÉW R i P li MHi l n HK M SH B J¥ L rou 1 WM M iPbi R iM SFl jLpiii i vmnmm K J T IP f tl 1P r fi l 1 1 f1 im REISCH ÜIT WEENEN heeft Zondagmorgen ta het Apollo theater In den Haag een filmvoordraeht gehouden voor soldaten van de Duitsche Weermacht Dr Reisch tijdens zijn voordracht Polygoon DE BEKENDE BLOEMKWEEKER H Homsveld te Baarn bekend als de Dahliakoning met zijn nieuwe aanwinst voor 1840 de Ride of Burbantia Polvgoon WIM TAP sl gde voor zijnexamen als oefemneester bij den Ned Voetbalbond Zijn zoontje biedt hem een nieuwen bal aan Pol DE iROOTE DRAVERIJEN vormen een elk jaar terugkeerenden feestdag voor Medemblik Uit geheel West Friesland komen de paardensportliefhebbers naar Medemblik Polwoon BTTOWEÜ iNHslï uMtmmm omemivm DeitearUn sn de Baaga e Ac d wiie voor Beehfcwte Kunsteo ai h i Indies Ih den Jtaagactoi Dia ntuin Bij de leeuwenicooi welke een gelieAI onderwerp is iPo aoon er rATÈOWbUS BOVrai de NOOMSCHE rimtmn omt be vmgkil eitbémlim 4 b ca n t d door Duttsddand beastte kasttijo weHce rettrt van de Na dfcaap tot de SpMOtciw grw Bowm te NooMdie tjorden ïHolleo