Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1940

De Hollandsche kinJerën in de Ooslmark Dennenappels zoeken DE RIJKSMAARSCHALK Gormg op een observatiepoi maarschalk Kesselring DE KANAALKCSX Rijksmaarschalk aan de Kanaalkust Links generaal veldpchts de generaal der vliegers Loerzer Holland DE JAABLUKSCHE LANDBOUW EN MIDDENSTANDSTENTOONSTELLING TE HOORN IN HET MIDDELPUNT VAN DE BELANGSTELLING STAAN MOMENTEEL DE GEITEN Polygoon DBNNENAnPELS ALS BltANDSTOF De jeugd te Beekbergen begeeft zich na schooltijd naar de bosschen om dennenappels te verzamelen welke DE HOLLANDSCHE KINDEREN IN DE OOSTMAKK Foto s gemaakt tijdens een réis van Nedcrlandsche journalisten en persfotografennaar de Oogtmark als gasten van de Duitsehe autoriteiten Links Hollandsche kinderen spelend voor het slot Traunsee Op den achtcrgroadde Traunstein Rbchts De jongens spelen in Hallstatt op het nfiarktpleinbij de oude pomp Polygoon DE NEDERLANB8CHE KINDEREN IN DE OOSTMABK Een Hollandsche jongen met zijn pleegvader tijdens een concert van de dorps r S i 7l ot t fPfIjjnrW i OP HET VLIEGVELD VAN EEN JACHTBSKAOEB De marine van een van de succesMjkste Duitsehe vliegers Op d j staart van zijn vliegtuig heeft bij teeds 2S neergeschoten Engetfcbe Uegtuigeii genoteerd OP WEG NAAB ENGELAND mnacm GBVBCHTSVUEOTUIOHt aan de kanaalkust op weg NAA9 ENGELAND Ho DK OIDELUKK DOBBOBDSJA AAN BOELGABUB TBBOa De BoelgaanN koning met zijo gemalin en de kinderen op bet baleon vatf het koninklijke slot ttjdeni de tacluiebingen van het valk ter gd mbeidvan den terugkeer van de Zuidelijke Dobroèdsja aan Boelgarije HoJla d