Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1940

Het bezoek van de m imsters Suner en Teruzzi aan Berlijn t Winterwielerbaan Iffif ÊÊih m w ï wm m 1 ÉÊÊLm t K Bittk w Ml 4 = 11 f f i KkaiLk HET BEZOEK VAN FERRANO SUNER den Spaanschen minister van Binnenlandsche Zaken aan Berlijn De minister legde een krans neer bij het Ebr nmal Tgdens de mspectie van de eerewacht l Hoffmann EEN ONGEKENDE DRUKTE HEERSCHT MOMENTEEL IN HET BEDRIJF DER LICHTGEVENDE SPELDJES EN KNOOPEN DE KNOOPEN WORDEN GESNEpEN EN GEPONST Polygooni DE ITALIAANSCHE MINISTER VAN KOLONIËN XmVZZi LEGDE BU HET EHHENMAL ÜN flER DEN LINDEN TE BERLIJN EEN KRANS NEER TIJDENS DE PLECHTIGHEID Hoffmann AMSTERDAM KRUGT EEN mNTERWIELEBBAAN Tudepi Bet proefdraaien Goed volgbare miniatuur renners geven den stand aan V 1 n r Motke Domhof v Rijn en Groenewegen Polygoon m LUCHTAANVALLEN OP ENGELAND Voor berichten overDE ROTTEROAMSCHBMLLOYD heeft het aan den wal liggende passaBONTJASSEN ZUN NIET OP DEN BON en daar tevens de import geheel brengmg aan de Dultsche machines dient een rijdend radiostaüon giersschip Baloeran t r beschikking gesteld van afgestudeerde stuurmansgestaakt is beleven de Nederlandsche zilvervosfarmers goede tijden dat tevens de meldingen van de eskaders opneeipt Een radiostation leerlingen om practische kennis op te doen en te onderhouden De eigenaar van een zilvervosfarm biJ Apeldoorn bij een makken züvervos op een vliegveld In het Westen Hoffmann Oefening met het anker Poiyaoonj Polyeoon Xm AAROIG KIJKJB OP DE ALKMAARSCHS KAASMARKT WAAR EEN GR001 DRUKTE fiSraSCHT HET TRANSPORT DER KAZEN HolUnd IN DE WIERINGEBMEER WERDEN PREMIEKEURINGEN WtET VEHRICHTINGSPBOEVEN CEHOUUC v TIJDENS DE VERRlCHTiNGSPBOEF IN EENSPAN VOOR BELASTE BOEBENWAGENS Polyaoon