Goudsche Courant, maandag 30 september 1940

jgj Mi DT C wint na henrdéh strijd PO R T M I U W S Het is gisteren aan den Markettenwegtuuchen DJ C en H DV3 een zeermatige ontmoeting geworden waarinbet eerste klasse peil maar zelden werdbereikt Het begon inmiddels aardig want D r C liep hard van st pel eneen doorbraak van den rechtervleueen voorzet van Van Velzenignders hard langs Beun 1 0 van den schrik t elFomen beervolgens de hechtheid van de dediging welke den aanvalkans tot doelpunten liet alBorrani en Heijster kwamen ijke aanvallen los Het spelpeil h al niet hoog stond daalde echter nog toen aan beide kanten overtredingen werden begaan welke met sportiviteit niets gem hadden Het veldoverwicht bleef bg de Schiedaminers T erusten en de Dordfsche verdediging werkte niet altijd even secuur De gelijkmaker kwam dan ook ter wereld van den voet van Borrani die den bal uit een voorzet van Lengkeek onberispelijk inschoot 1 l Daar de gasten ook hierna nog het meest aan het woord bleven was de kans op een tweede doelpunt lang nWt denkbeeldig maar Kasteel bleef op zijn post Met gelijken stand werd gedraaid Na de rust kwam D F C beter voor den dag Haar voorhoede liet meer open spel zien en na een voorzet van Mijnders schoot Van Velzen onhoudbaar in 2 1 Geruimen tijd nog behield D F C de meerderheid enkele goede kansen werden gemist n voorts trad Beun betrouwbaar op Tegen het einde nam H D V S het offensief over maar vond de Dordtsche verdediging thans gesloten en pogingen om het spel te forceeren blev eveneens vruchteloos Het bleef 2 1 De elftallen waren D F C Kasteel d Groen en Schleicher a Zwaan Punt en B Groen m v Velzen Koese Bergeijk Smit en Mijnders v H D V S Beun d D Jansse en Tettelaar aJ B Jansse A y é Tuyn en v Buitene Lengkeek Stolk A Jansse Heijster en Borrani v Eigen toto £ en momt tprong van dtn httr C Dietrich op Frintt Igar Coneours hippique Rotterdamsche Manége D H PASMAN KAMPIOEN 1940 Voor het overige verwijzen wij naar d uitslagen van het uitstekend geslaagde concours Licht spHngconcours lengte van het parcours 560 m voorgeschreven tijd 1 min 5 sec Aantal hindernissen 12 tot een hoogte van 1 m 1 Twinkle eig me A de Bussy Amsterdam eig O ft tijd 1 min 18 sec 2 Bayazid eig K Hensen Scheveningen eig O ft tijd 1 min 24 sec 3 Monaster eig W C Bolle Rotterdam eig O ft tijd 1 min 27 sec Elegantste rijpaard 1 Nectar eig R Hollman Den Haag M J v d Velde 2 Blue Smoke eig mevr M Hollman Wassenaar M J v d Velde 3 Fort ds France eis R Hollmman Den Haag K Baans Kampioenschaps sprmgen voor burgea ruiters in Nederland Lengte van het pai cours 545 m voorgeschreven tijd 1 min 34 sec Aantal hindernissen 16 tot eeo hoogte van 1 30 m Parcours tweemaaf a te leggen met tusschenruimte van een uur 1 St George eig D H Pasman Den Haag eig totaal 8 ft tijd 2 min 50 sec 2 Piccolo Amore eig K Heiw sen Scheveningen eig totaal 14 ft tijd 3 min 11 sec 3 White Bear eig D H Pasman Den Haag C Dietrich tataat 174 ft tijd 3 min 8 sec Dressuurproef 1 Iskander eig Ad Klebe Rotterdam mevr T Schwalra t Twinkle eig mej A de Bussy Aiwtefc dam eig 3 Marie Galante eig iMavA Burgerhout Jochems Wassenaar joBkvs M Graswinckel COMPETITIESTANDEN AfdeellBK I Wwt O O I n o o 1 0 2 2 4 2 2 2 1 2 1 2 O 2 4 O 3 8 O 1 3 O 0 1 O Goot DHC F iienoord DFC Sparta Storttivöffela ADW De Burger Ruitersportvereeniging heeft Zondagmiddag m samenwerking met de Sociëteit gevestigd m de Rotterdamsche Manége het laatste concours hippique in dit seizoen gehouden op het terrein aan dc n Krahngscheweg Het weer verleende zijn medewerking behoudens een enkel regenbuitje maar niettemin was de belangstelling van de zijde van het publiek niet bijzonder groot Dit was te betreuren daar het goede voornemen bestond het eVèhtueele batig saldo aan de getroffen gezinnen m Rotterdam ten goede te doen komen De verschillende onderdeelen van hiprogramma verliepen door een ditstekeide regeling in vlot tempo In het hoofdnummer het kampioen icijapsspringen voor burgerruiters bleek het parcours zwaar te zijn Het rfoest door de deelnemers tweemaal n f een tusschentijd van een uur worden afgelegd De eeni e die er in slaagde het parcours eenmaal feilloos af te leggen was de heer D H Pasman uit Den Haag met St George die zijn eersten rit met 8 fouten had beëindigd Door deze goede prestaties werd de heer Pasman kampioen 1940 AfdevliiiK H Wert 2 I 1 1 1 1 O O O o AJai VSV Haarlem VUC Xerxea HBS Blauw wit DOB RFC C VV 4 10 2 2 2 5 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 7 3 1 2 S 5 I O 1 2 O Q 1 5 0 O 1 5 O O 1 10 O AldmiiiK UI Oost O Heracles Tubantia Waeeningren Enschede Quick Knsch Boys Henfcelo Aoqyr 7 0 6 t 6 3 7 4 5 I 2 2 2 2 1 50 1 1 1 3 e 1 2 7 O 1 5 O O 4 O AUtrUmg IV ZaM 12 0 0 4 NOAD PSV Jutiana Eindhoven NA BW MVV Willem n HelmiHid Uoermond LONGA Limburg ia Wielrennen D T S Zaandam WINT CLUBKAjMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND OP DEN WEG de Lynden en vervolgens weer laagi dB Hoofdvaart naar Hoofddorp een atst van 51 k m welke dus 2 X moest worden gereden Na de eerste rond bleek dat de tijden voor D T S en da Spar taan gelijk waren n l 1 uur 14 atat t sec daarna kwam Kxcelsior A daraX met 5 sec meer en op d vierde plaat lag Le Champion titelhoudster met 3S seconden tijdsverschil In de tweede ronde viel de beslissing De weersomstandigheden waren er nii beter op Wworden hevige regenbuien en zware windvlagen begeleidden d renners die het niet gemakkelijk hadden Geen wonder dat over de tweeda ronde langer gereden werd dan ava de eerste D T S miste door opgave van Blaauw 20 k m voor bet einde een renner maar de drie overblijvendeB wisten het constante tempo te behouden Door een val van Lust verspeeUa de ploeg tijd maar niettemin slaagde bet drietal er m oog meer dan 1 mio op de Spartaan uit te loopen Daarmede behaalde de Zaansche vereent ging voor de eerste maal in hair 20jarig bestaan het clubkampioenscbap van Nederland op den weg Dit jaar mochten de Mrafessionals niet meeri den zoodat de vereenigingen ntet op hadr sterkst konden uitkomen De uitslag luidt 1 en clubkampioen van Nederland op deri cg D TS Bakker Lust t hellingerhout 2 uur 33 min 41 sec X Spartaan Mooyman De Visser Vogelzang en Van Rijn 2 uur 34 min 4p sec 3 Excelsior Amsterdam Key r Van Boheemen Reuter en Hutte j2 uur 4 min 58 sec 4 Le Champiea 6 uur 37 min 32 sec 5 Feijenoord 1 ulir 38 min 9 sec 6 ïermaan 3 uur Swiftcombinati i 8 ïermania 2 aiar Excelsior Haarlem 2 uur 50 min 38 sec 10 HoUandla 2 utlr 55 min 27 sec 4 1 2 4 11 3 2 4 8 2 9 5 2 3 i 1 60 1 2 0 50 4 5 O 2 e 0 2 6 O 3 9 O 1 5 0 Af4eetiag V Noonl WW Leeuwarden Be Quick Veendam Heereiiveen Velocitaa AcliflIoB GVAV HSC Sneek 7 0 2 9 2 2 2 2 1 2 2 l 2 9 0 0 7 O 0 0 O 0 J O 0 0 0 0 0 0 Na spxjmnenden strijd met de Ópi rtaan Den ü fxg Door Training Sterk de bekendfe wielerclub uit Zaandam heeft gistermiddag opjeen jtajcet in de Haarlemmermeer bet clubkampioenschap van Nederland jop den weg gewonnen na en buitengewoon spannenden strijd met de Haagsche vereeniging De Spartaan D T S doet haar naam eer aan want het ferme ploegje bestaande uit de renners Lust Schellmgerhout Bakker en Blaauw heeft niet minder dan 8 weken voor deien wegwedstrijd getraind met als resultaat dat het viertal gedurende de ruim 100 k m van dit kampioenschap een constant mooi tempo heeft gereden en de overwinning wist te behalen Zoo gemakkelijk is dat overigens niet gegaan De strijd was fel tusschen de 11 deelnemende vereeiiigingen w ii an tien ploegen de 102 km uitre n Olmpia Amsterdam hee t pefB gehad Het viertal Faanhof Verdonk Ott en Petri startte op de 10e plaats en na ongeveer 20 k m bij de LeegBwater keek men de Swiftcombinatie uit LeidenW elk e tweenminuten eerder was vertrokken in den rug Bij het aflossen kwamen Petri en Faanhof zoodanig te vallen dat enkele wielen braken Daar op dat punt geen reserve materiaal vtmrhanden wa moes de ploeg den strijd staken Van Hoofadorp waar een gezellige drukte in de omgeving van start en aankomst neerschte gingen met tu Korfbal NBMRLANDSCHE KORFBALBOND De uitslagen van de Zondag uesDceldewedstrijden luiden Kcspceiae Noord HoUand Ie klasseAmsterdam DED Blauw Wit 6 5 Sportief OVD 8 Swift SVIf Koog aan de Zaan Koog ZaandykWesterkwartier 1 Zuid Holland ie klasse Uiden Fluks Ons Eibemest Dordrecht Deetos DKC e i4 Rotterdam Het Zuiden HKV 9 3 sse A Deo Haag Gymnasiasten Mil Vicus Orientis 6 1 HSV 2 Ready Mm Qns Eibernest 2 Achilles 2 J3 B Rotterdam Spangen Ons Huis bij 3 2 gest Rozenburg Deetos 1 2 5 Dordrecht Juick Het Zuiden 1 s Regenboog OSCB 1 Se klasse A Den Haag ALO Zuiderkwartier 0 8 HKV l Achllles 3 1 5 Ons Eibernest ï Phoenix 1 lo B Den Haag Ready 2 Emma 2 4 Die Haghe De Algemeene 7 1 Delft DKC 2 Gymnasia sten 2 1 4 C Rotterdam Sperwers Trekvogels 4 8 Dordrecht ODO Merwede 1 2 D Dordrecht Deetos Vlug en Lenig 4 4 Rotterdam Rozenburg I Quick 1 1 3 utir 38 min 9 sec ii min 11 sec 7 uur 47 min 10 sec I 47 minfll sec 9 Ei AthJeflek GOtlDSCHE SOfGCLLOOr De Goudiche Singelloop over 3 k i Zaterdag vele toeschouwer Oe lor gemeester loste het startaebot ea aan het einde van den wedstrijd don I het gemeentebestuur beschikbaar ge Mdn Mker uit aan de winnares de A V lilt j Lelden Ite een tijd naakte van f Mn 1 U l see Tweede werd D O S uBl dam met 1 od sec en Hm MI It I Leiden vawweBte ctab 9e sprlntlia jtim I Nota uHkarasB wwd dcide la 7 H Ml cmusTEuncK kokfbalbond Zaterdagmiddag werden wederom eenige wedstrijden voor de afdeeling ZuidHoUand Zuld espeeld Het iterrein van Snel te Dordrecht werd atg eurd waardoor Sne Oranje Wit en de wedstrHden der afdeeling m A geen doorgang k den vinden De uitslageit der gespeelde wedstrijden luMden Ie kla Dordrecht Oio Oranje Wit S RMterdam Zuid Snel 1 I snel Dio 0 Oeanja Wit Rotterdam Zuid 1 1 Sdiiedan Odi auw Wit e 1 Ie klasse Schiedam Dto 1 Odi 3 schenpoozoi van 2 minuten weg de ploegen van Germania Amsterdam Excelsior Almsterdam D T S Zaandam Hollai ia Den Haag De Spartaan Den Haag Feijenoord Rotterdam ceUior Haarlem Le Champion Amsterdam SwUtcombinatte Leiden Olympia Amsterdam B Germaan Amsterdam Langs te Hoofdvaart ging h t naar de Leeghwater venier recht naar den Ringdijk en I i f Doelpuütenregen over Nederland D Micto Toltodlfe eonpaUtie kaan kaf i starM avam la Urn laad atraOHi 8 t M aliazauta gaaaktti vaar vaalbal aa ariMltfaa kaMaa aaa i tam af airii daaa Bat paUi k J Ut wai aan ia v daa aüfl ttMb alaf Ma gaaiakkaUik waat te vindaa ala vaoikaM bq Spaita Fa anaord kv waren koeg alt 7 M teaaehaBwan aaa darda vaa bat aemala kanlai ial Ma Mgoialeb vroagai plaebt Vi fa waaaa kraag doalpantaB t daa vaar t a gald waat v4I en maac geab fat w Utr4d waren aaa da orde vaa Zeatfag In Jd I brak Fetjenoord met de gewo mt om den eeraien wedsl ijd te verliezen I e kampioenen sloegen zij t mei moeite Sparta op Spangen met 8 4 TuMschen D F C en Hermes D V S ontJtpon zich in Dordt een vinnigen vaak te torwtWH strijd dien de Zilveren Bal finalisten te nauwernooü met 2 1 konden wmuen In Hilverium deed t Gooi alleszins verdienstelijk we k door de Stormvogels met een 3 1 nederlaag huiswaarts te stu ren Colien 2 en Willemse sooordeii voor de thuisclub Schoopl uit een rrljon schop voor de bezoekers die geen oogenblik overwinningsillusies behoefden te koesteren D H C wierp zeer hooge ooge tegen K F C dat evenals vo ig Jaar n zwakken indruk achterliet Met niet minder dan 8 3 bleven de Delftenaren de baas Zeer belangrijk was het treffen tussohen O WS èn A D O De Amster d mm r8 met Caldenhove weer in df galeaeren verdienden de 1 0 zege door een doelpunt va i Dijkstra vooroet raat ten volle De Hagenaars hadden minstens recht gehad op een puiil iiveidpeling In afd II rteed Ajax opnieuw van zich spreken Met 1 5 heet D O S in bet S l Ht olle and Na een kwartier was liet pleit al besleolit en leidde Aj x met 0 3 V U C vorririitte in d derby tegen 11 B S op Houtrust f aai werk door met 2 3 te zegevieren na f en op goed peil gespeelrten wedstrijd Xerxea nam de kans waar C V V vast onderaan te nagelen De groote cijfers 0 5 openen voor Charlois wev donkere perspectieven Ook R F C startte slecht e n 5 1 nederlaag in Velsen was hel trieste resultaat van de lam reis Ten slotte verraste Haarlem v iend en vijand door een 8 1 ictflrie op Blauw Wit De Amsterdammers die alleen VVestphal misten werden door de roodbroekeii j too onvervaard tegemoet getreden y i v d Hulst kort na de pauze twee sr a te een surcfs had Wat MwW it ook beipr ef le verder daii M tegenpunt vau v Nol braclrt zij Xhe DJet R r C stort met een 51 nederlaag En toch binne se efe sterk as Fee s vee Deae uitroep op Ue VSV tribune toen het acoringtmrd Ö O weea was even sponUan Is een juiiSte weergave van het si etbeeld Maar wa n at hooren wM onze lezers vragen terwijl iij een zucht slaken waaraan i dMe groote nederlaag dan te lAljten Zulke ciifers uo toch geen peul esc hil let je Inder éfiad Er wai en leemten in het EiFC team twee nog wel waarbij wij een indirecte derde heblwn te voegen ora deze nederlaag te verklaren De aanvaJ mewendefels spelers dte klein ran stuk zü miste tón eenen male alle begrip hoe het goede veldwerk behctorde te worden af geworkt Punt een en daarbü bleek de voorhoede te oner aren om een tegenwai eii te vinden voor het door VSV gespeelde atopperspiI systeem Voegen wij barbij het zichtbaar minderende weersuudüvermofien van de achterhoede naar mate de score steeg dan heben wy hier de oorv ken die de groote nederlaag verklaren klaren Want stellig ïp het een merkwaardigheid dat geen dei beide partijen tijdem den Ktrijd een uitgesproken overwicht kon verkrijgen Het VSV tloel was ii ini tens even vaaït bi gevaar als dat der gakten doch de Velseuaars epen de kansen gretig en afdoertde aan terwijl RFC de gelegenheden of onbenut liet öf na ir de andere v ereM joeg Het apriQitendste voorbeeld kregen wij kort voor lielïaime Op dat moment had Ue thuiiriilub een 2 O voorsprong twee fraaie doelpuiilen van linksbuiten Ötei k doch de store hjid In de resteerende minuten voor de helft isseling gelijk kunnen stjn Indien de befde rvchtache spelers sheller hadden erêage ürd ï een vlijmscherpe vtMirret van links en de ildvoor s n jlegenwoordiKheid van g est kid tmntant bij een xeldzdme trough jiass T n iq U Apon Ook na de tliee moesten wU deselfde notities maken zelf toen midvoor Oriese Meea voor Michel kuam Pas bi Ann Matt d S O begon VSV de aardigheid r In te verlje en en had laatstgenoemde Kotterdanuner succes Het komt ons voor dat VSV dit eeizoen aog vti rui zich zal doen spreken Zflveren Bal finale niei cp Woensdag a s De tUtum voc de Zilveren Baifmale is no niet bepaald Er werd aan Woensdacmidd 2 October geClacht maar daar u as FX niet voor bi vinéfia Wanneer de ploegen van DSX i OvanMM eok op $ 4 o 9ber niet m bet wtêd kunnen kor n ligt het in de bedoeling later in bet seizoen een vriien Soiidag voor het spelen van den eind l d te benutten OBLUK TBGSIf Tea mcbeuwB vm XSjMO toesdiouwsn BMtaiHWt een landen wedstrijd tili Bh W lto w i n tmiASlmrié goepnld gaartir Om t M Ome toiie n e n doelpuiit g A etfittiDd umanm belde landen te Weer rolt het leer Het nieuwe speelseizoen begoni tn met geestdrift ingegaan Koning Voetbal heeft opniei 3Uide inkomste gedaan In de aller verste hoeken Van zijn uitgestrekt gebied Tot het meest bescheiden veld Waar heerscht t oetbal Koning Zetten trouwe onderdanen t Beste beentje voor en gaan Vol illusies en verwachting Op het kampioensrtiap aan Ook al zijn ze dan niet allen Ie klasse N V B Mjdden voors met reputatie Internationaals in spé Koning Voetbal heeft géén voorkeur Allen zijn ze hem gelijk Liefde voor het spel is hoofdzaak Daarop steimt zijn voetbal rijk I HO WEN Goede openingswedstrijd op Spongen FEUENOORD KLOPT 6PARTA MET 2 n Na het gpeltechnbch teleurstellend Zilveren Ba tournom warcp de verwachtingen voor den openingswedstrijd op Spangen tusschen Sparta en Feijenöord gisteren niet al te hoog gespannen Maar het is meegevallen zeer meegevallen zelfs Beide ploegen hebben in vlot tempo spelend een voortdurend bezienswaardigen strijd geleverd dien Feijenoord lang niet zoo gemakkelijk heeft gewonnen als de cijfers zouden doen gelooven Want Sparta is geruimen tijd in den aanval geweest speciaal voor de rust toen het drie backsysteem van Landegem spil L Verheul en v Eek geen beletsel bleek voor de tieide halfbacks om den aanval ter dege te onderhouden En in die voorhoede trok Dommering de exVitesse midvoor de aandacht door welverzorgde passes welke echter door het minder nauwkeurige voor VERDERE N V B UITSLAGEN AFDEELING I Tweede klasse A ZFC Alkmaarsche B ï 1 Zeebufgia WFC ï i West Frlsia DWV 4 Volendam HVC 1 2 Tweede klasse B De Kennemers Velox 3 4 HFC Hilversum 2 3 EDO HCH 4 0 HBC De Spartaan 1 3 AFDEELING II Tweede klasse A Emma BMT 3 1 Spartaan VIOS 2 4 Unitas Quick 4 6 Süedrecht HVV 3 1 Neptunus Martinit Tweede klasse B Overmaas Vriendenschaar 3 1 VDI UVS 3 5 SVV ODS 2 0 Fluks Gouda 1 3 Derde klasse A De Ooievaars Laakkwartier 0 3 ASC Hillegom 4 3 LEC RVC 1 3r Tonegido Blauw Zwartje HiUWn IGJ l Derde klasse B GDA DST 2 1 De Musschen BEC 2 1 DH DHL 3 1 VOC EDS 5 1 Scheveningen Hoek van Holland 4 0 SVC Postduiven 2 0 I Eigen toio SCHOLTENS de waaTÓige opvolger van V Male m het Feijenoord doel heeft zich gisteren m den xtrtjd op Spangen weer bijzonder onderscheiden Hij voetbalde met recht ook mee Derde klasse C Fortuna Het Noorden 11 gest DVC ONA 2 Olympia Pechvogels 4 1 DHS Alphen 1 5 Woerden VFC 3 4 Steeds Volbarden OW 3 2 Derde klasse D RDM SVW 5 2 Coal The Rising Hope 3 2 FlulBi Leerdam 0 1 LSV Excelsior 2 2 DDC EBOH 2 5 Zwijndrecht Leonidas 3 1 zetten der vleugelspelers niet tot het gewenschte resultaat leidden De in t blauw gestolcen Spartanen troffen het verder niet dat de doelman van Feijenoord in prima conditie was en dat Den Engelsman het doel veel te hoog ocht yeijenoords middenlinie waarin Küppen den bal nog al eens te lang behield had door Sparta s ijver tamelijk veel moeite om de kampioensploeg op gang te brengen Maar het gelukte ten slotte en nadat Vente lat en paal had beproefd maakte een keurige combinatie tusschen Linssen en Zaanen een eind aan het over c t der thuisclub Een voorzet van eerstgenoemde liet de partner door een lichte aanraking met het hoofd langs Pil in het uiterste hoekjf glijden en Linssen zelf die zich op de iinksbinnenplaats blijkbaar thuisgevoelde knalde korten tijd later den bal opnieuw vlak langs den st aander daarbij den overigens verdieristeliik keependen Pil verrassend Een ren v n Den Boer had n tegen punt kunnen woïden doch de Spartaan schoot een eind over de lat Toen spoedig na rust Vente een hem geboden kans gretig had aanvaard leek Sparta met n O 3 achterstand en n wankele verdediging ten doode opgeschreven Feijenoord vond het welletjes eh zakte af Ineens echter bracht een doorbraak van Seton met n fraai doelpunt besloten ie sfeer terug Sparta kwam energiek opzetten en na een krachtig schot van Wuyts dat via den paal achter Scholtens vloog moest Feijenoord alle zeilen bijzetten om den gelijkmaker te verhinderen Ir de laatste minuten van de door den heer v Welzenes rustig ge leide ontmoeting wipte Vrauwdeunl die weinig steun genoot van den debuteerenden rechtsbuiten no 4 in het net waarmede de kampioenen iets meer kregen éan ie verdienden De elftallen waren Sparta Pil d Landegem en v Eek a P Verheul L Verheul en F Wuyts m J Seton Den Engelsman Domnjering Drok en Den Boer v Feijenoord Scholtens d v d Lely en v d Heide a Paauwe Küppen en De Vroet m Berg Werf f Vrauw deunt Vente Llnèsen en Zaanen v Vierde klasse A Teylingen Wilhelmus 2 6 TONA Archipel 2 4 VVL GSV 1 2 Vogel Lisse 3 5 Texas LDWS ï 2 Vierde klasse B Te Werve HDV 6 Iji Postalia Duno 3 2 Esdo De Jagers 4 4 VCST Maasstraat 2 4 Cromvliet Oranje Blauw 7 2 VVP Roodenburg 4 2 Vierde klasse C Alphia Waddmxveen 4 4 MSV Bodegraven 8 3 Moordrecht Haastrecht 2 4 DONK Ammerstolsche Sport Ver 5 1 Vierde klasse D BTC Ursus 1 1 Wassenaar OB 6 0 Zwart Blauw Delfia DVK 3 5 VDS Quick Steps 8 3 Rijswijk Schoonhoven 5 0 Kranenburg Spoorwijk 8 1 Vierde klasse E s Gravenzande Wit Blauw 5 2 RA VA DVC 2 5 Celeritas Naaldwijk 2 3 DSO WIK 7 1 Concodia Oliveo 8 1 Vierde klasse F FSV Pretoria Satumu 4 3 DLSV Wit Rood Wit 4 4 Vierde klasse 6 Transvalia Schiedam 9 0 SMV Chariots 2 1 Oud Beyerland DJS 1 6 Aeolus HOV 1 2 Vierde klasse H Bolnes Dindua 2 2 CKC NHS 7 2 Lekkerkerk Dilettant 1 4 Zwervers VND 3 3 Vierde klasse I OSS IFC 4 1 Mcrwestad s Gravendeel 2 8 Merwede Merwelioys O 4 SSW Papendrecht 2 2 Reserve eerste klasse ADO 2 SVV 2 5 2 Quick 2 DHC 2 3 1 Feijenoord 2 Sparta 2 2 1 VUC 2 Overmaas 2 2 4 Héinies DVS 2 Xerxes 2 1 2 4 Reserve tweede klasse A HVV 2 Scheveningen 2 5 1 Gouda 2 DHC 3 7 2 ADO 4 HBS 3 3 1 UVS 2 BEC 2 14 2 Reserve tweede klasse B VDL 2 ADO 3 4 to Overmaas 2 Sparta 3 1 5 Neptunus Herme9 DVS 3 l 2 i Fortuna 2 HBS 2 2 5 SVV 3 Feijenoord 3 1 4 Reserve tweede klasse C RFC 2 Unitas 2 3 2 ODS 2 rCVV 2 1 1 Emma 2 Xerxes 3 2 0 Neptunus 3 DFC 2 J 2 Reserve derde klasse A Alphen 2 LFC J 5 2 UVS 3 Alphia 2 8 2 Laakkwar lier 2ASC 2 3 1 Re serve derde klas sc B HVV 3 Celeritas 2 4 1 HBS 4 RVC 2 4 4 VUC 4 Quick 3 7 7 BMT 2 Laakkwartier 3 3 1 ONA 2 VIOS 2 5 4 Reserve derde klaose C Sparta 4 Olympia 2 3 6 Schoonhoven 2 ONA S 2 2 Xerxes 4 Martmit 2 4 5 Reserve derde klasse D Hoek van Holland 2 SW 4 0 2 DHL ï VFC 3 2 1 DHC 4 The Rising Hope 2 4 4 Neptunus 4 De HoHandiaan 5 4 Reserve derde klasse E DHS 3 Hoek v Holland 3 V S Reserve derde klasse F Olivio 2 Siod 2 ï 3 Florissant 2 DCV 2 1 5 FSV Pretoria 2 use 2 9 0 Excelsior 2 S SJfV 2 4 0 EDS 2 Transvalia 2 2 3 Reserve derde klasse G DHZ 3 Stei Hooger 2 3 l Pechvogels 2 Coal 2 I RFC 4 Steeds Volharden 2 5 1 VOC HDM 2 3 5 Reserve derde klasse H Zwijndrecht ï Sliedrecht 2 1 1 DFC 3 RFC 3 0 4 SVW 2 ODS 3 2 3 De Musschen ï DHZ 8 2 I AFDEELING IV Oroote zege an D H C Tweede klasse A yVH Waubach ï 1 Miranda Kerkrade 3 5 Laura Groene Ster 3 2 Sportieve Ster RKONS 4 Bleijerheide Waubachsche Boys 7 4 Kolonia Sportclub Emma 5 1 Tweede klasse B Sittardsche Boy Tegelen 1 2 VVV Almaria 2 1 Haurits Weert J 1 MVV ï Sitaard 2 0 Standaard Venlosche Boys 7 1 Kimbria BVB 7 1 Tweede klasse C Schijndel Wilhelmina 3 S ESV De Valk 0 3 Kolping RK TW 2 2 Helmondia Brabantia ï 2 Nevelo Picus ï 8 TOP SVD 3 1 WSC Zwaluw 1 I Tweede klasse D RSC Middettrarg 5 1 Zeriandia Vlissingen 3 8 De Baronie Hero 7 3 TSC Alliance 1 2 OM OEir GRONINGHB DAGBLAOBEKEB BlndstrUd AcbiUes OVAV S U DHC w volledig b J KFC w De Boer vervangen door Kok Het t egln was goed voor de gasten Enkele uitvallen hadden totresultaat dat binnen 5 minuten De Blei Rebrulk makend van een grove fout van den DHOdoelman aan KFC de leiding wist te geven O 1 De ffas n Raven daarna goed samenspel te zien doch de voorhoede wasniet hët sterkste deel van de ploeg vooral het gemis van een goed Schutter deed zich terdege gevoelen Ni 18 minuten spelenswas het Van den Etfïel die gelijk maakte 1 1 Ongeveer 7 minuten later to DQk man uit een voorzet van Dltmars daarameen doelpunt toe Onder een hevige stort tmi bracht VoUebregt kort voor fde rust den stand op 3 1 i In de tweede helft was het veld Mer glad doch dit belette Oraen ZwarC niet om acfatercenTMcens den Mand op 84 1 t brengen waarvan Van den Engel er a en BfSkman er een vaar lUn rekeninc nam Kok bracht den aund op 6 2 doch Dtfkman en Ditmani lorgden voor 7 2 en 8 Tenslotte was liet wedi t n KoU die enkele mi nuten voor het eind Vaa den Broek bet nakUkoi gaf 8 3