Goudsche Courant, maandag 7 oktober 1940

Off vtrJ vttAdnsdlide Afdeellng I 2 fc ATC AlkmsarstSi Boys Zeeburgja I 1 WFC OSV 1 1 DWV Alcmaria Vtctrix 4 1 Watergraafsmeer EDO 1 1 HerculesDe Kennemers 6 0 Velox Volendam S De Spartaan HFC 0 0 IHlversum KM t 1 HVCi HBC ï Afdeêling U UW Emma O I BMT Spartaan S VIOS Martlnlt 6 2 Neptunus Unitas 3 1 Quick HVV 1 0 VriendenschaarExcelsior 2 1 De Hollandlaan VDL 5 2 UVS r SW 4 1 ODS Gouda 2 2 De Ooievaars Hitllnen 1 1 Laakkwartier ASO 3 0 Hilegom LFC 0 1 RVOLUgdunum 2 3 DOSB Tonegldo 2 2 Blauw Zwart SJC 2 2 GDAVCS 2 BEC DHZ 1 3 DHL VOC 1 3 EDS Scheveningen 2 3 Hoek v Holland I e Postduiven 0 0 Het Noorden Steeds Volh 2 0 OW DCV 1 IDNA Olympia 0 4 Pechvogels DHS 01 Alphen VFC J 2 RDM Zwijndrecht 23 SVW Coal 3 1 The R ëtiT JL J iï 5 LeerdamLSVj 1 1 DCL DDC 3 0 Teylingen Vogel 3 4 Wilhelmina Tona 5 2 Archipel Texas 3 3 GSVRouwkoop 1 1 Graaf Willem Lisse 1 3 XDWS WL 4 4 Te Werve WP 1 2 ESDO DUNO 2 2 Maasstraat Cromvliet 2 3 Oranje Blauw Roodenburg 3 6 HDV Alphia 2 3 Waddinxveen Donk O 1 Ammerstolsche Sportver MSV 3 2 Bodegraven Moordrecht 3 1 Haastrecht Oudewater 11 1 BTC Kranenburg 3 1 Ursus Wassenaar T Li 3 = 2 1 Delfia DVK VDS 2 3 Quick Steps Rijswijk 2 3 Schoonhoven SpoorwIJk 2 3 Delft s Gravenrande 5 4 RVA Oliveo 1DVC Celeritas 3 2 Naaldwijk WIK 3 1 Belvedere USC 1 4 Saturnus SFC 4 3 FSV Pretoria DLVS 7 3 Wit Rood Wit Floriüant 5 3 Transvaiia Aeolus 2 0 Schiedam SMV 6 1 OudBeyerland Charlois 3 2 DJS SIOD 1 2 Flakkee HOV 1 2 Bolnes Zwervers 0 0 NHS DINDUA 1 5 CKC Lekkerfcerk 2 2 Dilettant Steeds Hoogers 3 1 DRL VND 1 2 IFC Merwestad 7 1 Merweboys SSW 0 3 ADO 2 Hermes DVS 2 4 6 SW ll f Quick 2 10 0 DHC 2Feyenoord 2 2 2 Excelsior 2 VUC 2 4 2 Overmaas 2 + Xerxes 2 1 2 HW 2 UVS 2 1 I Scheveningen 2 r Gouda 2 1 1 VUC 3 ADO 4 2 2 HBS 3 BEC 2 3 2 VDL 2 SW 3 1 t ADO 3 Overmaas 3 O I Sparta 3 + Neptunus 2 3 1 Hermes DVS 3 Fortuna 2 1 0 HBS 2 Feyenoord 3 3 2 RFC 2 Neptunus 3 0 3 Unitas 2 Excelsior 3 1 1 DCL 2 ODS 2 3 2 CW 2 Emma 2 3 4 Xerxes 3 DFC 2 2 5 LFC 2 UW J 2 1 Alphia 2Laak kwartier 2 2 3 ASC 2 HW 4 4 3 HVV 3 ONA 2 1 3 Celeritas 2 HBS 4 2 J RVC 3 VUC 4 8 3 Quick 3 BMT 2 1 7 Laakkwartier S VIOS 2 4 4 Olympia 2 Schoonhoven 2 2 2 ONA 3 Xerxes 4 6 2 Gouda 3 GSV 2 6 4 Feyenoord 4 DHC 4 4 1 DHS 2 Hoek van Holland 2 4 2 SW 4 Neptunus 4 I 1 VFC 3 Fhe Rising Hope U 0 6 Fnrtuna 3 VFC 2 1 2 DDC 2 Hermes DVS 4 2 6 Hoek van Holland 3 CW 1 6 OLIVIO 2 EDS 2 0 1 ncv 2 FSV Pretoria 2 5 0 USC 2 ExceliHor 2 O 19 SMV 2 Transvaiia 2 0 5 DHZ 3 VOO 3 t 2 St Hooeer Flakkee 2 1 7 De Mu schen 3 Pechvogels 2 g O Coal 2 RFC 4 2 6 Zwündrechf 2 De Musschen 2 1 0 Sliedrecht Ï Dnt 2 7 1 RFC S S VW 2 4 1 ODS 3 DHZ 2 3 5 Afdeellng TV Waubarh Che Bovs Miranda 0 1 Groene Ste VA H 5 1Kerkrade Kolonia 2 1 RKONS Laura 1 Sportcl Emma Blcverheide 3 3 egelen W 0 3 Sittard Sitta d rhe Boy 1 0 SVB Mïiurit 2 4 Wilhelmina Wl Standaard 2 2 Willem I Klmbria S V nI v e Bnv MW 2 4 1 Brabantla TOP 3 1 De Valk Kolplnü SDW 2 0SVD Zwaluw 3 1 Wilhelmina Hflmonrtta l O RKTW WSC 1 2 Picu FSV ï fl SehHndel NFVELO 3 1Middelbiirff Zeelan lia 1 Goes HCS 1 4 Vli ineen TD Zeeuwen 3 O AUianee RBC 04 TSC DeBaronie 3 1 1 tea Vfes rtW Bo WiandelsDort Z H W B WANDtlLTOCIITEIf In tegenstelling met andersluidende berichten vernemen wij van den ZuidHoUandsche Wapdélsport Bond dat de wandeltochten 6p 19 en 20 October te Delft dooreaan Deze tochten zullen worden gehouden ten bate van het fonds voor leden die getrotfen zün door de norlogsgebeiirtenissen Van alle zijden bliikt er voor deze marschen een groote belaruwteilln te bestaan De start is bi outei nuiicii uio N Plantage 80 DeUt en wel op Zaterdag voor 20 km tusschen 1 en 2 uur en op Zomlag voor 20 en 30 km tusschen 9 en 10 uur Inschriivingen en inlichtin gen 3 van Santen Rodenrijschestraat 75 B Rotterdam Noord Paardensport DRAVERIJEN OP DUINDIGT De uitFlaiten van de Zondag op Duindigt gehouden draverijenij luiden Onterio prijs aanmoedigingsdraveri vierde klaisse voor paarden die in 1940 geen eersten prijf wonnen Borlena Scott ei P van der Goot den Haag 1359 Orchidee prijs prijzendra rij tweede en derde klasse Zampa v3ri N Z elg J Witteveen te Alkmaar 1 32 1 Osiris priis ipnjyendravcrij vierde klasse Dutch Hanover eig M P W van Renswoud te Wassenaar 134 8 Ostara prijs rcn op de vlakke baan voor paarden van drie jaar en ouder Ponton eig G van Yperen Kampioenschap der heerrijders voor werkende leden Ned Heerrijdersclufo handicap heatdraverij eerste klasse Senator Norris eig L J van Harlingen te Wassenaar 1 31 3 in drie beats racos toto Ifef koekeytmatm m Ie IMtmidtm ft tnd Eem tptlmtmml vaar Int éêd Ma MaUmdmn é gidarcii mtl I 3 verfoer am HM tX 2 PORÏNUÜWS Knap werk van D H C Amsteidciiiische clubs cicoi het GEUJK SPEL IN HET ROTTERDAMSCHE STADION hoj fd r kr et Bit dat FeycaMfd aa wa laace afw ilgbeid weer eeaa spelend la het Stadion ecB pant soa meelea afatasn aan de DdfltaBfca die rerit week wel kearls vaa atari waren gegaan maar hier toch al gitaw fai de verdedlclBc werdw gedronfea Mg liet cherp slepen aasvalsmes min de reed wittn dat keer p keer overal door meed ca reeds na tien mlnnten tel het hart doardrong teen Vraawdennt dea steeda vrQstaanden Bergwerf in hel spel betrok a vallend met eca sohHterandni kopstoot diens Toemet langs doelman t d Broek lond Zoo verbluffend gemakkelijk ging het dat Feyenoord er zeil verbaasd van stond en er verbaasd van blee £ staan Nog mooier wilde zij het doen maar toen dat tevens beteekende langdurig samenspel kregen speciaal links achter Ditmars en spil Bommelee er vat op en eigenlijk konden de Rotterdammers daarna niet werkelijk gevaarlijk meer worden voor v d Broek Het gevaar verhuisde naar den anderen kant waar de ecnarmige VoUebregt en v d £ iigel meermalen scherp langs bun U n gingen waar in de verdediging wel eens een foutje werd gemaakt en waar v d Engel nog voor de rust twee kansen kreeg welke hij dankbaar gebruikte om zijn vereeniging de leiding te gev i erst een mooi kopbal na een voorzet van Dijkman en daarna een schuiver in het hoekje Peyeoord stond nu voor de lastige taak te probeeren een achterstand nog til een zege om te zetten Zü viel stevig aan na de hervatting en door een schot van Linssen dat via het lichaam van een Delftenaar in hef doel belandde werd het wel gelyk maar met een geblokkeerden Vente een rechtsbuiten die nog niet in de Feyenoordina chine past en een Linssen die op da Imksbinnenplaats wel ijverig was en veel goed werk deed maar toch niet zoo tot zijn recht kon komen als op zijn oude plaats brachten de rood witten het met tot het begeerde doel waarvoor intusschen de gasten veneens hun rechten opeischten door nun animeerende volharding ook in den aanval Scholtens kreeg zelfs meer werk dan zijn collega doch hij sloeg er zich kranig door en hield tot het einde de balans m evenwicht De elftallen waren Feyenoord Scholtens doel v d Lelie en V d Heide achter Paauwe Kuppen en De Vroet midden Bergwerf Vrauwdeunt Vmte Linssen en Zaanen voor D H C V d Broek doel Vermeulen en Ditmars jr achter Arendse Bommelee en Bos midden v d Engel Schreuder Dijkman Ditmars en VoUebregt voor CV y winti r üfciMe ssaKv i i Bm alwraiMM XaMm naakt té tal vi4fMl MUMialllfc daaaateakt lahNiil kat apal nlat al t aaa tata tvallaa t ii B aa waa a yaMtaka fealaM taUüia Mraltoa aaUa tkmi Hk hoag Een blik op de tiilstageniijat doet ten dat Am letdam giieteren weer eengoeden dag befeef D WS omzeildein aM I di aaVUJke k ip in Do dt Wel nam D FfC tegca wind in sfie laiMl dank lif eeh hilterend doelpunt van Mlj8 ier langs Caldenhove de leiding maar na ru t aarielde deDordtsche a itej hocde bij een vermeviid buJtensp lgeval en scoordeOljkalra waarna Drager nog g en minuut la ter een pijuHjk misverstanddankbaar uitbuitte Zoo won DWS tagen verw icht n deaen belangrijken trijd Blaen toto Wat de htograat a hg Fegenoord DM C tag Ttdtpopptn ttm den dotipumt Feijenoord had groote moeite mei D H C dat = P kranig weerde en een welverdieride punt uit het stadion meenam in Spart verloor amdermaal thans tegen 4 Stormvogels met 2 0 Hermes O V St wist t Gooi met 3 0 ta klopp n I een alleszins goede verrichting en A DO kwam tegen K F C m t d i hakken over de sloot pen 2 1 znge la De Koog is niet al te orertuigend Sparta verliest ten tweede male Niet verdiend In aid p boekte AJax opnieuw een daverend iucces met 6 2 mo st H F C r aan gelooven Verheugend en verra saend tëgelij k was hier het succes an CV V dat soowaar V UC n 2 5 B dei aag toebracht V SV volgt Ajax oft d n vrtpt en hield er de roodBro en m Hfiarlfm onder met 1 2 tei wijl Blaujv Wit thuis met dezelfde cijfers won jvan HB S Sparta was volledig dus 041 met Knoef Dommering en Den Engelsman in de gelederen terwijl Stormvogels Haak en Woudenberg miste Sparta genoot het eerst bet voordeel van den wmd en was dan ook dadel k in den aanval zonder bet echtei Kraak lastig te maken Toen Stormvogels voorhoede ook meer op den voorgrond kwam beleefoe het Sparta doel benauwde momenten N deze periode volgde er weer een absolute Spuria meerderheid Oe dri op de Umuider veste werd st zwaarcler doch bet Umuider achte was uitstekend Bovendien liet het plaatsen van den bal door de Spartaqielers oob al te wenschen over Verder óéd een buitenspel doelpunt brachten zij het dan ook met Verdam maakte echter een prachtig Stormvogels doelpunt 1 0 en dadelijk na de rust maakte Verdam er 2 O van Ontmoediging bracht dit punt in de Sparta geiedereii allerminst Integendeel Drok CS oefenden vaak druk uit Donunermg kreeg een i aar prachtkansen doch Kraak wist steeds redding te brengen Stormvogels moest het van snelle uitvallen hebben en die waren soms gevaarlijk genoeg Onder groote panning kwam met n hr einde Weer zware nederlaag van R F C V U C verliest met 25 van CV V Verdiende Rotterdamsche zege Het wet er wel naar uit dat de iJBliiedon een vrij goeden vorm lullen i an toonen Tenminste de wed dien zij dezen Zondag tegen hebben laten zien gaf daar lijk blijk van Natuurlijk de Rot imers waren dat was al van en vast te stellen iels mind r ilerk dan Ajax maar dat het verschil zoo groot zou zijn had men toch nioi sedacht De Ajai aanval wae bijzonder op dreef en doelman Huls l Ci werd niet minder dan zesmalen ge odBseerd eer het verlossende fluitje Htm h n flchMdsrecbter het einde aanbond ipde Tegen de verwachting in heeft V U C gisteren aan de Sehenkkade een nederlaag geleden tegen CV V Dat de Rotterdammers met een verdiende zij het geflatteerde overwinning huiswaarts konden keeren danken zij aan hun doortastend en enthousiast spel doch bovendien aan het feit dat zij een team tfr ♦ fiff fin i yT fmpr tijd naar zijn vorm liep te zoeken en waarin elke geestdrift ontbrak De groote nederlaag moet echter op rekening van keeper Slootweg geschreven worden die bij geen der vijf doelpunten vrij uitging Bovendien had V U C weinig geluk bij het passeeren van de solide backs v d Horden en Mastenbroek en V dl Oever die zijn heiligdom in grooten stijl verdedigde De e Tste periodt van den strijd deed het ergste voor CV V vrec en Met harde schoten wer v d Oever door De Harder v Gelder en Bonder aan den tand gevoeld Het succes kwam echter aan de andere zijde toen Slootweg een schot van Th v d Graaf liet doorgaan 0 11 Even later nadat Dftkers wegens een blessure was vervangen door Kraan vergrootte Ketting den v K rspro g uit een vrije schop 0 2 Kort na de nist liet Slootweg zich voor de derde maal verschalken door een ver schot van den vleugehpeler Sfhoone f O 3 Töên werd het den zwartwitten toch te bar en vèr drongen zij naar voren Tijdens den zwaren druk op het Rotterdamsche doel veroorza jkt d Horden een Strafschop welken De Harder zachtjes naast schoot Weer trok CV V er tusschen uit en weer leverde de aanval een doelpunt op ditmaal van den voet van Kraan 0 41 V U C bleef nu echter het beste van het spel behouden en met man en machl verdedigde de C V V ers hun doel Toch had Gelder met eipn ver schot succes 1 4 doch even later was het alweer 1 5 toen A v d Graaf Slootweg het naku ken gaf Tenslotte wist De Harder den achterstand met een kopbal tot 2 5 te verkleinen waarmede het einde kwam Scheidsrechter Eversteijn leidde kalm nuvshst In hoofdiaak beeft Ajai dal te tanken gehad aan het voojtreffelljke werk van de ig iddpnlinie waarbij de ipil van Stoffelch ich ecn aardig rvange Van Willem Anderiesen ïdaniie fn den Amsterdamschen aanval was Fischer die rechfsbuitPn 4peelde zonder twijfel de beste Paar MJ kwam dan natuurlijk ook dat de Rotterdammers niet op stoot konden koiiken Speciaa l hun aanval wa iwak Dat werd eerst later iets beter COMPETITIESTANDEN 4lileelh I West DWS 220 4 3 1 2 DHC 2 1 j 3 10 5 1 FeUnnooni I I t 3 6 4 IJiO HDVS 210 2 4 2 l DfT 2 1 0 2 3 3 1 Stormvoeels 2 1 0 2 3 1 ADO 2 1 0 2 2 2 1 t Gooi 2 1 0 2 3 4 1 KKr 2 0 0 0 4 10 0 SparU 2 0 0 0 2 6 0 AMeeHas n AJax 3 S 16 4 2 VSV 2 2 0 7 2 2 Xnrxe 2 1 0 2 7 3 1 Haarlem 2 1 0 2 3 3 1 Blauw Wit 2 1 0 2 3 3 1 VW 2 10 2 5 7 1 HBS 3 i 0 2 6 7 0 87 CVV 3 1 0 2 6 12 0 67 nro 2 0 0 0 i n 0 DOS 1 0 0 0 1 5 0 Uaeellac UI OmL NET 3 3 0 6 H 5 2 Herartea Tubantia 3 2 I 5 2 1 67 3 2 1 S 12 4 1 8 Wageninsren 3 2 0 4 4 1 33 KnM h Boyi 3 2 0 4 fl 7 1 33 Enschede 3 1 1 3 7 6 1 Quhk 2 0 1 1 3 5 0 50 H iKek 3 0 0 0 3 13 0 AGOVV 3 0 0 0 1 7 0 OoAhead 2 0 0 0 I 10 0 JUtmtttmt IV KnM Tuliana 3 a e 0 6 14 S 2 Eindhoven 3 2 1 0 9 5 1 67 NAC 3 1 X 4 1 1 I T1 PSV 3 2 0 4 12 5 1J3 3 2 0 4 7 1 3 i NOAD 3 10 4 5 6 1 33 MW 3 0 3 3 4 0 7 Helmond 3 1 0 2 4 7 0 67 Willem II 2 0 1 I 6 7 0 50 noermond 2 0 1 1 4 8 OJSO LONfiA 3 0 1 1 5 11 0J3 LhnlRirgla 3 0 0 0 2 7 0 SniN f 2 4 II 3 2 Leeuwardon HSC 2 3 1 2 5 3 IJO Be Quick Veendam lij 6 3 1 50 f 7 3 1 f 4 a i WW Veloriias OVAV 1 0 0 0 1 2 0 Aehllles 10 0 t 1 0 Heerenveen 2 0 0 0 3 15 0 INDIEN T PUBUEK UW NAAM NIET KENT DAN KOOPT HET BIJ UW CONCURRENT Het duurde maar heel kort of Aja pende de srore door eeii oci ei n Van Wijngaarden En niet lans Isarna maakte Bijl gebruik van eoii itoniheid in de Rottenlamsche verde h ing en het was 2 0 Ajax bleof lomineeren en Fischer maakte er 3 f van Dit doelpunt leek wol eenie zin lanveclitilwar er wa een sterk liirhtie vjan tmilenspel aan Bijl maakle er voor de rust nog 4 O van Na de pauze hebben de Amsterdam ners hetr elfde spnl te zien gegeven Misschien een ietsje langzamer maar i ch doeltreffend genoeg En Fischer maakte het genoegen een voorzet van v n Wijngaarden netjes in een vijfde loelpiint oiTj ie leticn Hierna volgde n i eriQde van zakkend spel De Rnl erdammers maakten daarvan ge iruiti Blaiiwlioer doelpuntte het per l Ifen en niet lang daarna bra ht de niddenvoor Oriesse met een uitstekenden kopbal hel tweede tegenpiini r wereld De inzinking van de Aiaxieden fuurde niet lang de laatste minuten aren weer voor de m terdammer n Bijl com de bet vijfde en jesde lerifHinl Mei 6 2 kwam het einde Gemakkelijke zege van Hermes D V S Wa de wedstrijd Hermes D V S t Jael voor de rust het aankijken tih oBe waard vooral door het goede spfel n de vlotte vaak gevaarlijke aanvallen n de thuisclub na de rust toen Her ws een veiligen vaiu sprong van 3 H ad werd er door beide partijen een im speHetje genaaid Hermes voelde veilig en t Gonk speelde een verloen wedstrijd al was zij niet het minst n anTOl Oe Iffivetaumscbe voor ade i ecblw npft itic e doeltiBtts doordat zij k l tpd te kort hield e ianc combineerde en te veel m de eaedte speelde leidsrech f Éhsli De opstrtlmg der elftallen was V UC Slootweg Rolfes Lint Beuning Stam Hoek Holleman Schwencke Bonder v Qelder B de Harder CV V v d Oever v d Horden Kaatenbroek v Driel Lagendijk v d Heerik Schoone Kettfag Tb v d Graaf A v d Graaf Ouken De Schfedammen l epaalden zich tot akolo uitvallen die soms wel gevaar Jt waren doch geen doelpunten oi le an De doelpunten werden voor deoM lemaakt Het eerste werd na 15 nkHrten gescoord dot Stolk na een fatsen vowzet van Borrani Hel tweede laiu uit een suvlschop door Borra p teo en toegekend wegens on Wltt tM üW ktadnwn btanen het strafbied Bi het derde doelpunt rollangtaaaa over de 1 nadat 1 vaanttt eo teor hex Korfbal NEDERLANDSCHE KORFBALBOND De uitslagen van de Zondag anlMeldewedstrijden lulden Noord Holland Eerste klasse Amsterdam SVX JBhiuw Wit 3 5 DVD Koog Zaandijk 4 Weslerkwartier Oosterkwartier 8 3 DED Sportief 7 4 Zuid Holland Eerste klasse Den Haat HKV Deetos 1 HSV Fluks 2 1 Ons Eibernest Adiilles 5 J DeUt DKC Het Zuiden 4 3 Tweede klasse A Den Haag ODI Ons Eibemeat 1 3 4 Ready Oe Kwaek 1 2 AchlUe Oymnasiaslea 0 5 Leiden Vicus Orlentis HSV 3 B Dordrecht Deetoe 2 Reonboog 2 0 Rotterdam OSCR Spangen 5 0 Ons Huis Quick 3 2 Het Zuiden 2 Rozenburg 3 S Derde klasse A Leiden Fluks 2 HKV 2 0 2 Zuiderkwartier Ons Eibernest 2 4 0 Den Haag Phoenix Achilles 3 7 1 B Den Haag Olympiaari DKC I 4 4 Die Haghe Ready 2 2 2 C Rotterdam Trekvogels Het Zuiden 35 2 Velox ODO 0 3 Dordrecht TOV Schiedam t a D Dordrecht Quick 2 Spangen 3 ta Regenboog 2 Rozenburg 2 ta RotterdamOSCR 2 Deetos 3 3 l Boksen ARMSTRONG VERLIEST EEN TTTEL De Amerikaanstche negerbok er Henry Armstrong heeft zijn lit el van wereldkampioen weltergcwictit verloren In sen strijd van vijftien ronden in Madison Square Garden werd Armstrong door Fritzie Zivic op punten geslagen De strijd eindigde du niet nlieslist zooals aanvankelijk werd emeld Deze nederlaag trekt zeer de aandacht want Armstrong die drievoudig wereldkampioen in het veder licht en welterge icht waa kon aanvankelijk nauwelijks een gelijkwaardigen tegenstander vinden Hockey HOCKET tTITSLAGEN Westen heeren Hilversum TOGO 2 1 HHIJC Gooi 1 J Amsterdam HOC 1 1 HDM BMHC 5 nl Zandvoort SOS O 4 Strawb Victoria 5 1 D Studenten Leiden 3 1 BMHC H HDM II 3 1 Be Fair Laïen 1 5 Alk maarHilversum II 2 1 Gooi n Baarn 4 2 Pinokklo SCHC 3 1 TOGO II HCM 2 2 Rotterdam HHIJC n 1 3 HHIJC III Rijswijk Kieviten Delftsche Stud II 2 2 HDM rv Groen Geel 3 1 Leiden H HOC III 3 0 HBS HDM III 3 1 Amsterdam IV Pinokkio II 2 6 Oh Kay Kameleon 3 1 THC 25 Amsterdam II 3 4 Amsterdam III Ijsvogels 1 2 Laren II Be Fair II 3 4 Baarn H Gooi IH 3 2 Hilversum lII Schaerwelde 2 4 SCHC II Amersfoort 4 2 Victoria H HHIJC IV 1 5 HHIJC V Victoria III 6 1 HCM II Hudito I 0 14 Hudito n Dordrecht 1 5 HDM 5 HLC 0 3 HDM VI TOGO IH 1 1 HOC IV Kieviten II 2 4 Rijswijk H Leiden III 6 0 BMHC III HBS H 5 2 Alliance II VCL O 11 Cl te Werve BMHC IV 3 0 FAHC I Strawb II 2 2 VW Alkmaar II 6 2 BMHC V FAHC U 4 0 Ijsvogels H Kraaien 1 4 Pinokkio IH Amsterdam V 1 3 Hilversum V Gooi IV 2 5 Laren III Oh Kay II 1 3 Hurley Jïilversum IV 1 2 Amersfoort II SCHC III 4 1 Kampong II Be Fair Hl 1 2 Kameleon II Kampong I 0 10 Schaerwelde n SCHC IV 6 2 roen Geel III Leonidas I 5 0 regl RiJswUk UI Hudito UI r 1 VCL ni HDS 1 17 eideii rv Delftsche Shid IH 1 3 Delftsche Stud IV Leiden 5 2 TOGO IV Cl te Werve ÏI 4 7 VCL Groen Geel VI 7 1 HLC II VCL II 0 0 SHUC Vin HHIJC IX 7 2 Kieviten Togo V 1 3 HOC VI Kieviten IV 3 0 HDM VII HHIJC VII 2 1 HBS III BMHC VI 3 1 Kraaien II FIT II 8 0 Amsterdam VII Pinokkio IV 5 2 FIT I VW H 3 0 Gooi V Voordaan I 1 5 Voordaan TT r n n n mi trwrwim VT Wlversum Vil 2 3 Zuiden heeren Breda Venlo O 4 EMHC Zwart Wit 2 3 Tilburg HTCC 0 0 Westen dames HHIJC HOC 5 1 HDM BDHC 1 2 Leiden TOGO 0 3 Be Fair Rood Wit 0 5 AmsterdamGooi 5 O Hilversum Amersfoort 4 2 HLC Victoria 5 6 HCM HHIJC II 0 2 HDM II Kieviten 2 2 BDHC II Ijsvogels 2 1 Pinokkio Rood Wit H O 4 Strawberries Amsterdam II 3 2 BDHC III Zandvoort 2 1 Rood Wit III Hurley 4 3 Oh Kay BDHC IV 6 2 Laren Schaerweyde 5 0 SCHC II Be Fair II 4 0 BHVGooi II 3 2 VCL Te Werve 1 3 Victoria I Leonidas 6 3 Rotterdam SOS 011 Leiden II HHIJC III 4 2 Kieviten 11 Togo II 1 3 HOC H HDM III 2 2 BDHC VI WV 5 0 regl Amsterdam IV THC 1 8 Kampong Gooi IV 1 6 Hilversum II Kameleon 1 2 Voordaan Amersfoort II 3 2 Be Fair III SCHC III 1 4 Kamelon HKampong II 3 2 Lecmidas II HHIJC IV 1 4 Kieviten III Rijswijk 1 9 Togo III HLC II 3 10 SOS 111 Kieviten IV 3 0 HHIJC V RiJswuk i 4 1 HHIJC VI Leide 1 III 2 3 HLC IH Togo IV 0 7 Togo V HDM V 1 7 SOS IV VCL II 1 2 FAHC Pinokkio II 5 2 Ijsvogels II Ever Swift 0 8 FAHC II Oh Kay II 4 1 Kraafen II VVV II 5 0 Pinokkio III Fit n 1 3 Hohc pnsptwf NATIONALE KAMPIOENSCHApS WINDHONDENRENNEN Zeo goeife pnstaüet Op de renbaan van de t GraveniM sche Windhondenrenvereenlging a den Bezuidenhoutscheweg te Den Ba zijn gisteren de naUonale kampioen schapsrennen voor re hound whippets gehouden De zeer sterke wind maakte het ven blijf op het open veld niet bepaald ta een genoegen maar de zeer goede apoit en het vlotte tempo waarin het pro gramma werd atttmetkt vergoMoi veel Onder de deelnemende bonden b vonden er zich verscheidene van iütes nationale reputatie en de gemaakt tijden waren dan ook zeer bevredigend Als men bedenkt dat de winnende Greyhound Cheerful Biabop van den heer Wories ecnige malen een tijd maakte van 23 sec wat overeenkomt met een uursnelheid van ongeveer Ufl km kan men zich een voorstelling maken van de snelheid van een hondenwedren In de finale van de kampioenschaps ren voor Greyhounds teven kwamen nadat de series en de herkansing gehouden waren vijf honden aan idcn tart De beslissing viel in drie rei nea waarbij het aantal behaalde punten den doorslag gaf De uitslag wai 1 en kampioen Aranka Belwin elg N Pleijsier Vlaardingen 4 pt a Nor Belwin eig G Wories Den Haag T pt 3 Serly eig C y Zanten Den Kaag 10 pt 4 Janetta eig J T Tünmerian Rotterdam 11 pt S Beatrice van de Kaasstad eig B Blokker Minnaar 13 pt Bij de Greyhounds reuen was de uitslag 1 en kampioen Cheerful Bisbopi eig J J Wories Den Haag pt J Berlios van de kaasstad eig H J Lizé Heemstede 8 pt 3 en 4 Homenij eig B P H van Wijk Den Haag Fighting Wfhdspeed eig J M Ancher Den Haag beide 11 pt 9 Tavod eig A Voskamp Monster 12 pt Vervolgens was er een vrije ren voor Greyhounds welke In drie aeriea met herkansingen werd verloopen Van de 12 mededingende dieren kwamen et vier in de finale Als eerste kwam aan Topper eig J J Wories Den Haag tijd 23 8 ec 2 Mary Windspecd eig J Beekhuysnp Den Haag tijd 24 sec J Curly ei M P van Nigten Rijswijk en 4 Freèco eig W Manuele Gravenzande Verder was er een vrije ren v or Wippefts waarbij twee aeries en een herkansing werden verloopen Vier hoo den kjwbmen er weer in de finale De uitslafe luidt 1 Letty elg R van der Linddn Rotterdam tijd 28 9 aec 2 Lazy du Zwaenhoek eig mevr Koning Voorschoten iljd 27 sec 3 Jinky eig J Hibbeler Den Haag en 4 Faaa den Has Edelb ter eig J Hibbeler Den Haag Daarna de kampioenschapsren oorWippets reuen De titel moest in drierennen behaald worden bet aa dpimten beslist 1 en kampioen Luuk eig R van der Linden Rotterdam 3 pt 24 8 sec 2 Johny eig mevr Koning Voorschoten 6 pt 3 Jimmy Quitewell eig mevr Van Wijk Den Haag 9 pt en 4 SJors eig J M ncher Den Haag 12 pt Tenslotte nog de kampioenschapsren voor Wippets teven Ook hier 3 rennen aantal punten beslist Er waren slechts twee inschrijvingen Shirler van den heer B van der landen Rotterdam was verreweg de beste en won hetkampioenschap 26 8 sec 2e werd Rudie van J J Wories Den Ha Schermen C UNDEMANS A OVEBLEDEN Zaterdag is pi den leeftijd van 81 jaar overleden de heer A C Ltndemans een bekende en geziene figuur uit de Rotterdamsche schermwereld Zijn verscheiden kwam niet onverwacht daar hij geruimen tijd leed aan een slepende ziekte De overledene die oud voorzitter was van de Rotterdamsche schermverecniging Eendracht Maakt Macht heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt zoowel voor E M M als voor de scfaermsport In het algemeen hij is n l voor vele vereenigingen als mstructeur opgetreden Zelf was hij een uitstekend schermer en hy heeft vele overwinningen weten te behalen Hij was een voorstander van de Fransche methode en heeft deze steeds op onvermoeide ijze gepropagetml Ook heeft hij herhaalde pogingen gedaan om tot de oprichting te komen van een Botterdamschen schermbond hetgeen hem na veel strijd heeft mogen gelukken Toen de heer Lindemans in Maart 1938 40 jaar lid van Eendracht Maakt Macht was werd hem het èere lidmaatschap aangeboden Hij bleef daarna als instructeur voor E M M optreden totdat een gevatte kou hem dit belette Daaruit is de ziekte ontstaan waaraan hij thans is overleden Zeilen STORMACHTIGE SLOTRACES VAN DE ROTTERDAMSCiffi ZEiL VEREENIGiNG Hoewel het inmiddels al October ia geworden was het enthousiasme bij de zeilers nog niet geluwd en de herhaling vaa den handicapwedstrijd van de damsche Zeiivaveniging braebt Anl opmeuw een twhoorTijk aantal mers aan den start namalilk vijttiaa Ze hebben het niet allemaal völgefaoudaa er stond ook zoo n portie win £ dat we het de thuisblijvers allei lnst als een gebrek aan sportiviteit mogen aanrelceoen maar het meereadeel l l tf buitmgaats Dieckmann zelfs met zijn eiAtgenoote aan boord welk telt natuurlijk D de prijsuitreiking niet onopgemerkt is voorbijgegaan Zoamei s margens als middMs was het bijzaniar geanimeerd en het do Hslaande sueeat dat dit sooH wedstrijdoi M m laèea heeft gehad was deo voorzitter van da R Z V den heer G van Dusseldorp aanleiding om vo 1941 alvast eenzelMs slot aan te kondigen Oe winnaars van de cante vUt jsritom warm J njaiUrmann awt de Bnaa 2 J van daa Berg aMt de Isis 3 F wjn DimtMoftff aaet ds Pinguïn W Hakman met ét Cheerio if S A Hofkamp mat da Aaolus