Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1940

Böelgaarsciie troepen 111 de Dobroedöja OuJe kerk wordt gerestaureer XWEE MAAI HOOIEN Door gunstige weersomstandigheden is het sems tnogelijir twee maal achter elkaatite hooipn hetgeen voor de veehouder van groot belang is Nadat het z g 3Ü thooi is gewonnen en bij elkaageharkt wordt het aan den voet van den dijlt gedeponeaid om vandaar weg te worden gehaald Polygoonll iJL XJX A i kkl tf ± HET Vtl DE IttDB KEVW OAIKKKISI uiS ItkJj nk V TB OrraBDOES WOROT GKRESTADREEIU De Oude graf lerken moetoi daartoe eerst uit de kerk verwijderd worden tPolygoon DATEN DIE SEDEHT HET BEGIN VAN DE I VELDTOCHT KKET MEER THUIS ZIJN GEWEEST UIT FRANKRIJK IN DUITSCHLAND JTERUG Scherl RET nUAIK HEK tM HET TONDELTABK TE AMSTERDAM dat J in zeer vervallen staat verKeeri w 1 liu i jeuKuia Ikl smeden gerestaureerd Dezer dagen maakte men een aanvang met betlverwijderen van het hek Polvooonlj mamm SCHBP fémm wmmnmxmm rmwmsmmft Si S2F w aooT oNixit ïMOmGVAH UAntEür vmrmMiT uo rtaarr mm t 0M BBuv mowmtmm m mm € mm3 gibocmd op tmaTrmos VAAST I TMUBVAinp HMn GliIfXRAA VEU IAA8SCHAUC VtNf IMIAOCHITficÉ BSM3T SDI BBBMtR AAH DM BAAG f nyto om GraiiraAAL vn DMAARacHAuc tmPwcrmmjm pwmruBH