Goudsche Courant, donderdag 10 oktober 1940

TWEEDE BLAD r DONDERDAG 10 OCTOBER 1940 GEEN PBCMISN J 41 87 15 166 326 373 477 983 s 635 637 685 692 763 768 813 836 890 1000 1Ó44 1060 1065 1073 1119 1147 1188 1337 1274 1400 1423 1462 1484 1941 1727 1738 17 1843 2041 2092 2149 2198 2384 2456 2464 2560 3tt 2741 2745 2776 2786 2802 2810 3829 2836 2810 3Ihi 2061 3033 3069 3073 3141 3284 3365 3378 3388 r 430 3489 3504 3561 3570 3594 3601 3610 8618 3624 3937 4009 4081 4063 412S 4127 4131 4182 187 4216 4256 428S 4290 369 4364 440O 4461 4683 4714 4801 4813 4869 4926 mi 4364 4877 5030 6031 6070 6106 6160 5229 6447 6494 6600 6621 6631 6666 6676 8782 6833 6848 8 6808 6636 6983 5091 6889 6021 6048 6104 6111 6164 6182 6196 6213 6328 6340 6346 6409 0413 6414 6432 6421 6460 6483 6603 6558 6608 6727 6758 6867 6024 7028 7039 7056 7096 7170 7208 T33S 7374 7297 7543 7672 7585 7686 7623 7674 7687 7689 7744 7774 7824 7860 7875 7886 8073 8078 8101 8136 8146 8i 0 8170 8234 8287 8358 8426 8434 8473 8476 8919 8542 8606 8626 8638 8643 8645 8666 8752 8778 8808 8869 8939 80 2 9142 9224 0278 9309 9360 6379 8461 9487 0683 96 3 0625 0798 9843 9844 9881 9898 8899 8821 9964 10017 10045 10087 10091 10806 10140 Advertentièn SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOI JE THEATER TEL 3750 antil Vrijdag II i m Woensdag itt Ootobar den grandioxan karaklarspeler MEINRICH OCORC in de voortreffelijke UhA FlLM SENSATIEPROCES CASILLA Kind rreAl7 Chantage Metnaed U zult het zichzelf iedere minuut afvragen Wie liegt De ontiluiering van hrt geheim Is even verrassend als boeiend Een enorme dramatische spanning I Ont voor programma is weer iets bijlanders Toegang beven K aar VRIJDAQAVONO POPULAIRE PRIJZEN i 25 40 O ol Aanvang der Voorstellingen 7 uur Zaterdag vanaf 4 uur 30 doorloopend 2 voorst Zondag vanaf 2 uur doorl 3 voorst ALLE VOORSFELLINGEN EINDE 9 30 UUR U J199 50 42 HACO TBnCKING $ KLASSE 4e U ST TIEKKIHC VAN DONDERDAG 10 C BOOGE PBEMICN i JOOD 4C46 T 400 47 6749 IIJIO 17M3 t 200 0371 0264 166 21 17286 I 100 7104 10056 15488 PHEMÊN VAN ƒ 70 i 84 96 307 aUT 639 1 19 IZ75 1284 1371 I551 1677 2 J25 2556 2586 2847 3807 2811 13 3769 4086 4097 4372 4393 rod 1 t non NIET GELDIG GELD UITGEGEVEN Gebruik m akende van de duisternis heeft een 16 jarige jongen voor eenS j TOBEB Vm 60 1121 2360 Jo72 4966 6741 6708 8142 8894 795 1864 3199 4408 6408 6411 7867 8636 870 3036 3216 4576 6664 6465 8026 8842 1033 2336 8831 4666 B t n 664S 8128 ÖOUI 6008 6783 9009 5044 6030 7047 8207 B367 6264 6162 7220 8438 0890 6201 6053 7059 8278 9565 6289 6218 7487 8625 5385 1292 776 8627 8054 1003S 10186 10266 10934 1U528 X0026 10826 10860 10015 10884 11170 11273 11387 11361 Wrt 1 CO 11601 11632 11642 11905 12005 12129 12268 12304 12530 12666 12617 13766 12839 12930 13083 13091 13163 13301 i 134 4 13501 13615 13630 13832 13842 13910 13965 13996 14032 14376 14638 14543 14706 15094 16173 15364 16465 15623 166M 16568 15663 15849 16339 16670 18709 18720 16776 1681 16838 17240 17299 17 16 17767 17793 17808 17818 17844 18078 18099 18179 18487 18499 18656 18681 18877 18936 19074 19082 18480 18610 19706 1980O 19856 20021 20135 20S00 30361 30367 2O3 0 20697 20808 20913 2C090 10 88 J0218 10223 1023S 102j8 10322 10346 10422 löiÖ811068a 1070 10761 10789 I0B13 10908 10924 10936 10973 11614111039 11049 11061 11063 11093 llIOl 11104 11117 11127 11148 11162 11183 11219 11258 11541 U567 11576 11848 11857 11898 11920 12011 12018 2032 12070 12071 12127 12188 WIBS 12204 12283 12311 12358 12361 12392 12401 12428 12455 12463 12501 12614 12566 12594 12625 12630 12639 12749 12755 13811 12967 12989 12096 13049 13067 13089 13093 13094 13105 13108 13196 13203 13210 13346 13368 13433 13517 13661 13675 13616 13660 13735 13837 S81 13836 13916 13966 13067 13894 14004 14006 14014 14051 14074 141J9 14140 14163 14171 14204 14225 14273 14283 14316 14319 l J24 J4367 14463 14468 14514 14o34 14624 14676 14690 14742 i4767 14846 14849 14876 14880 149 4 14997 15032 1S120 15129 16160 16245 15289 o327 1S355 15385 15418 16564 15578 1=585 15032 l 652 156 O 15707 15732 16761 16800 16887 Ibm 15061 15964 15998 16018 16057 16072 16108 I622I 16265 I630B 16351 16417 16434 16465 16476 16623 16628 16636 16677 16727 jG 34 16 49 16827 16844 16906 16966 17043 17067 17108 17137 17233 17268 2o9 17262 17J06 17314 1 407 17665 17680 17699 17672 77709 1 42 W746 17782 17821 17889 17917 17843 17988 18102 18103 18119 18133 16163 18232 18231 18339 18463 1850J 18536 lSo50 18580 185JS 18516 18r99 18777 18833 18842 18902 18904 1S920 18094 l DaS 10037 10048 19056 19083 19170 19184 19198 l 223 10276 19218 19332 19365 11361 194J4 19418 19531 19660 18561 19512 19613 19622 106 5 11731 19862 19877 19887 19923 19932 10051 20024 20064 3ri078 20U80 20124 20182 20190 30250 20288 20403 206 2 C0b74 20086 20 04 20707 20730 20761 30786 20847 20848 20168 20979 Vprbetering Sdp nlnsw 3de ll t 0 en premi 783 moet t n 769 136 UI Ipuar 7 k Kijk amb vraagtte Uuudd kl geni roning of zitslaapkamer m keuken te huuroneven m prijs no O 3204 bur van dit blad 5 Wi kunnen U nog aantiieden Gemoltonneerde en a idere Tricot Ondergoederen de bekende goede liHaliteiten I nrUP GOUWE 145 L U L V L t de Turfmarkt O 3203 10 Bij den wederopbouw vin het normale zakenleven 13 adverteeren een der machtigste hulpmiddelen Cebuco rkolitiedipioma CURSUS te geven door Beekman v Iterkonlacra 19 S iv4 Kana lslraot 30 InllchtiMen en aanmelden bij bovenjtaande adressen op werkdagen G 3 01 1 w en Heer zo kt go d gemcubil ZIT SLAAPKAMER met degelijk pension in beschaafdmilieu Brieven met uitvoerige inlicht eiiprisno Gdl 8 blad 6 VEEMABKT GOUDA bosch tei zijde van den weg in te trekken Het meisje verweerde zieh kiach tig Zij nep luidkeels om hulp en in tUESchen gelukte het haai los te komen waaiop haar aanvaller ijlings de vlucht nam Na eenige oogenblikken Ie hebben gewacht zette het meisje de tocht naar haai woning voort doch opnieuw viel haar belager haar a n Wederom wist zij 7ieh te bevrijden en op haar fiets te komen waarop zij vluchtte in de richting Hilversum Gelukkig kwam ZIJ spoedig een wielrijder tegen die haar in bescherming nam Samen stelden i een onderzoek in hetgeen evenwel onder resultaat bleef In Baarn is aangifte bi de politie gedaan Het onderzoek hee t nog geen succes had Het signalement van den aam ander is evenwel bekend 10 Oct Aangevoerd m totaal 828 stu wiarv a BlaeiUv rkens 236 magere varke s f ZO 1 0 pt tuk 3 3 b ggen ƒ 5 8 f r k Cc d j che ƒ 10 per sluk 131 runde e 14 n chtc c Ka Handel Slug EOTtRMARKT OOI DA 8 porden b l r Gc ebotei 10 Oct per powt Handel VI g HERrVMVRKT GOUD4 10 Oct 22M9 stuk i e n Kipeicrrn ƒ 7 i ƒ 7 lO eeideneieien 5 7 6 0O per 1 luk Handel Vlug DEIHStHF PIt IMll t MABKT 10 Oct K ppcn 100 160 konijnen O TOO eenden 086 140 Jonge har 1 20 1 sa DFI PTSCHE VEEMARKT 10 Oct Aanvo r Paarder 4 runderen 3 elte kalveren 4 nuchtere kalveren 7 m Rtie varkens 253 schapen o lammeren fil geten of bokken 16 Prijzer Paarden lOIV 460 kalfkoel ISD 285 varekoeien MOO 180 mMei varkers 14 40 biggen 13 vete schapen t ü l ee vette lammeren 22 3Ij ge ten of bokken 5 22 MARKTBERICHTE tOOPFRATIËVE ZlID HOI LANDSCHE FiPBVEIII 0 r 4 TF f om 10 O l Aarvo lOlll K Kipperen If6 0 7 Hei e eren i i e j r l KAASMARKT GOUDA 10 O t inf rl k r trk 124 parlijen kaa Prijacn Ie kwa Idem 2e kwa rb 1de v n im l te 3 zwa Bergambacht VOLBSBIBLIO niEEK Het bestuiu van de Volksbibliotheek heeft m zun Dinsdagavond ge houden vergadering de bestuursleden G von der Bas en S Burger herkozen Verder w rd besloten zoo mogelijk de boekenuitleenmg te doen aanvangen op Viudag 18 October TWEE EOODVONK GEVALLEN In het gezin van een landbpuwer lijn twee gevallen van de besmetteIflke ziekte roodvonk geconstateerd BOOrOSTKAAT VERBETERD De herbestrating van de Heofd straat is thans beëindigd Het dorpsaanzlen is door deze wegverbetenng en door de vervanging van het electnseh luchtnet door een kabelnet zeer gebaat WAT BERGAMBACHT AT In de raa d Septertiber zijn y ter kfeunng aangeboden 6 koeieitf 19 schapen 630 kg ingevoerd esch en 1 m nood gedood varken Het ont vangen keurloo be fraagt f 72 10 2200 IDENTITEITSBEWUZEN UITGEEEIKT Het afgeven van identiteitsbewijzen l zoo goed als bMindigd Ca 800 af zonderlijke bewijan zun uitgereikt terwijl 1500 distrijHitiestamkaarten als zoodanig geldig zjin gemaakt Etoskdop CURSUS E H è O Het bestuur van de afd Boskoop der Ned Vereeniging EHB p heeft be loten om deze winter eder een ursus te openen voor het behalen van het diploma Eerste hulp Ij i nge lukken SCHAAKCLUB INTER NOS De schaakclub Inter Nos is de en winter ingedeeld in de Zaterdagmid dagcompetitie van den Leidschen Sphaakbond wordt een dubbele ronde gespeeld legen Woerden I w Alphen II De eerste v edstrijd is iirBoskoop bepaald op 19 October tegen Woerden I POLOCLUB IN WINTERCOMPETITIE Het bestuur van de zwem en poloclub Boskoop IS aang uld met de heeren G van der Geur en J Boer Ook m de poloiommissie werd de beer J Boer gekozen Besloten is wet het eerste zwemtal deej te nemtn aan de intercomp titie van de Ned Z embond en met net tweede zwemtal aan de knngcompelitie SLAGERSWIVKELS DRIE DAGFN PFR WEEK GESLOTEN Daar de vlecschvoorraad onvol oende is De lagers van Boskoop hebben besloten wejens onvoldoenden voorraad hun zaken op Maardag Dmsdag en Woensdag te sluiten or HET TWEETAL Ds L Kleisen predikdnt der Ohr Geref Gemeente alulier staat op een twettal te Nieu poort COÖP VEREENIGING JÖE BOSKOOPSCHE VEILING BOSKOOP 9 Oct Rozen per bos Pechtold 42 60 et Rosalandia 33 46 et Edith Helen 53 7 t Butterfly 35 50 et Aug Noach 18 24 et Els Poulsen 30 44 et Rosa Mundi 48 62 rt EJien Poulstn 26 44 et Ingar Olsson 36 54 et Oranje Nassau 24 et HadJe 42 55 cl Bnarclif 35 et Gloria Mundi 34 48 et Better Times 22 et Vierlanden 63 0 et Florex 58 et Ttorus Rijkers 40 74 et Juvveeltjes 32 76 et Mac Ketlpr 16 18 et Polyanthharozen 50 70 et Steward 19 23 et Wendland 18 21 et Wilh Kordes 21 24 et Gemengde rozen 16 21 et Diversen per bos Clematis Durandi 22 42 et idem Mevr Ie Coultre 1 40 idem Prins Hendrik 50 80 et Phy abs Francetti 20 28 et Sneeuw bes sen 9 12 et Chrysanten gr bloem g 70 90 et idem klein bloem g 34 48 cl idem t 1 8 15 et Moercapelle UITSPRAAK IN LOONGESCHIL LANDBOUV BEDRIJF De heer Chr v d Heuvel arbiter m het lootigeschil voor het landbouwbedrijf alhier heeft uitspraak doende bepaald dat voor het tijdvak 23 Sop tember 1940 tot en met 15 Maart 1941 om zullen gelden de volgende Iponen en arbeidsvoorwaarden voor volwaardige mannelijke arbeiders voor gewone werkzaamheden 30 et oogst werkzaamheden 32 et en voor machmedorschwerk 35 et pier uur Gedurende de maanden December Japuari en Februari zal hel minimum dafcJoon gelden van f2 70 Ouderkerk a d IJssel VERANDERDE SCHOOLTIJD Gisteren hebben de kinderen van de Chr School I voor het eerst op Woensddghiiddag school gehad terwijl in n reeds vfflrige wee c hivmede een aanvang g i aakt had op School II Zooals bek geschiedt dit uit oogpunt van brandstoffenbeiparmg BURGERUJKE STAND OVERLEDEN Huibert Demper 64 jaar Oud water AANVANG KERKDIENSTEN Aangezien de zomertijd voorloopig gehandhaafd bluft zun de godsdienst oefeningen als volgt vastgesteld Herv Kerk voorm 10 en n m 230 uur Geref Kerk voorm 10 en n m 3 uur NIET GOED VERDUISTERD Wederom is tegen verschillende personen proces verbaal opgemaakt wegens oveitredmg der verduisteringsverordeningen FRAUDULEUZE SLACHTING VAN VARKENS De politie heeft tegen een tweetal personen proqesverbaal opgemaakt wegens het frauduleus slachten van vier varkens De varkens zijn m beslag genomen Yiiet geldig geldstuk vijf stukken chocolade bij een winkelier alhier gekocht Proces verbaal is opgemaakt Schoonhoveii Verandering schooltijd Wegens brandstof bezuiniging heeft de openbare lagere school des Woens dagsmiddags les Zaterdags wordt er dan geen school geliouden t BURGERLIJKE STAND GEBOREN Willem Bastiaan z van J M de Bruiin en D Begeer GEHUWD W V d Hek 32 jaar en J W do Groot 24 jaar MARKTBERICHTEN Botermarkt G en aanvoer Eieiveiling Lopikerstraat kipeieren f 7 40 f 7 50 eendeneieren TTgoi f6 40 per lOO stuks GEVONDEN VOORWERPEN Bij de politie zyn inlichtingen te verknigen over de volgende gevonden voorwerpen vest fhawlmuts In BUITENtARO DUITSCHLAND DE BRITSCHE OORLOGyOERING Bommep op ziekenhuizen geen toeyal doch duivelsche opzet aldus de Diplo De Deutsche d plomatisch politische Korreipondenz cnderzoekt naar aanleiding van de laats e door Entsche vlegers gewor pen bommen op woonwijken kirder ehuizen ziekenhuizen en andere met irilitaire objecten te Berlijn in een artikel de brute methoden en de piy cho ogiscben achtergiond van de Engel cl e oorlogvoering Altijd al zoo heet het in dit artikel ag het m de lijn van de Engelsche machtspolitiek geenszins de beslissing na te streven met aanwending van de open ijk geoorloofde strijdmiddelen doch den teger stander door terreur murw te maken en rijp voor toege en TaJIooze oorbeelden hiervan biedt EngelandS kolonia e geschiedenis tn ook m den v ereldoorlog heeft Groot Bnttannie in weerwil van al zijn menschlievende frdses zich van pre cies den zelfdenekant laten zien Reed seaert etnigen tijd is het op geva len dat op Duitsch geb ed vooral ziekenhuizen voor een bepaalde Brjt sche trefzekerheid uitgezocht ijn en als in den nacht van 7 op 8 October te Berlijn weer vijf ziekenhuizen het s 4chtidffer van ongeveer twintig pro cent der Britsche bomtreffers gewor den zijn dan is dit beslist geen toeval meer doch duivelsche opzet De DipIo verklaart voorts Terwijl net bij het Duitsche luchtwapen op de uitwerkmg van haar aanvallen op ma terieel belangrijke objecten aankomt wapenfabrieken verkeerscentraJes pakhuizen tnz is voor de Engel schen althans volgens de uitlatingen van Cnurchill jiersoonlijk in den lucht oorlog essentieel hoeveel men chen bij den aanval geSood worden of anders zms letsel oploopcn Van dit oogpunt ziin blijkbaar de luchtaanvallen dor RAF opgezet Ziekenhuucn die van verre immers reeds tt onderschei den van rccl iwege m het belang van palienttn en verplegend personee het voorwerp van uiterst zorgvuldige veriichooring moeiten zijn schijnen voor Engeland doelen e zsjn die vol doening geven daar uit den aard der zaak de uuwerkmg van een succes vollen aanval hier ook psychologisch va 1 bijzondere beteekenis blijkt Om te verhinderen dat m de resl van de weield verontwaardiging op laait over de eigen schanddaden zoo eindigt de Dipio meeni men m Enge land zon propaganda op de juiste w ijze m te kleeden mdien men aan de Duit sche vergelcingsaclies dezelfde lage drijfveeren to schri ft waardoor men f zich laat geiden De Diplo over de redevoering van Churchill ENGELAND IS O ESCHAKELD IN EUROPA Wanneer ChurchiH voor het Lageihuis het gebied der buitenlaijdsehe politiek slechts even geraakt heeft aldus de Deutsche diploma tisch politische Korrespon d e n z dan heeft dit een bepaalde beteekenu Allereerst vormt het een bewns dat de Engelsche machthebbers thaa zelf tot het mzicht zijn gekomen dat zij in de wereld niet veel meer mee te praten hebben De ondergang van Groot Bnttannie al leidende factor in de wereldpolitiek heeft inderdaad snelle vorderingen gemaakt Engeland IS uitgeschakeld uit Europa Zijn voormalige bondgenooten beschouwen al lang met wantrouwen zijn drijven en zijn aanslagen Gezien dezen toestand kon Churchill zich inderdaad bepalen tot slechts enkele problemen Ten opzichte van Dakar kon hij met anders dan elf be v igen dat Engeland daar een fiasco tfipft geleden en dat hij daarvoor op naar ndebokken Ondanks alle vleierij Voor de voormalige Fransche bondgenooten verklaart hij mtusschen er op bedracht te willen blijven dat een fiasco van dezen aar de Britsrfie strijdkrachten voor het weer nemen van een nieuw initiatief tegen Frankrijk met zal verzwak ken Bij zijn bespreking van de kwestie van den Birmaweg verklaaide Churchill zelf dat hij slechts een der redenen voor de indertijd aan den dag gelegde tegemoetkomendheid van Engeland jegens Japan wilde noemen n l de hoop daardoor een Japansch Chineesch veïeenstemming te vergemalOrelijken In werkelijkheid had England besloten tot iluiting van den rmaweg naar Ohm om in zekeren Japan met behulp Van een schotel linzen te bewegen tot het opgev n van zijn eigenlijke doelstellingen in Oost Azie dwz af te zien van zijn streven om met m de laatste plaats ook de Britsche mfcerentieele en suprematiepositie m China uit den weg te ruimen Wanneer Churchill tenslotte een beroep doet op het verstand en het geduld van Japan dat juist door Engeland V aak genoeg u getart zal het thans wel langzamerhand voor ieder duidelijk zyn waar hiervoor de grenzen liggen Riet minder belachelijk doen de pogingen van Churchill aan om met Spanje aan te pappen Na een hatelijke toespeling op den beweerden moeilijken levensmiddelentoestand des lands durft de Bntsche premier te wijzen op de Britsche houding m den Spaanschen burgeroorlog die naar hij thans beweert is uitgegaan van de vooronderstelling van een vrij en onafha ïkelijk Spanje BINNENUND 1 r fl Engelsch bommen op Rotterdam EEN MEISJli GEDOOD Ween hebben onyerantwoordelukeEngelsche vliegers da vreedzame Botterdamsche burgerbetolkihg met hunbrieantbommen bcstqpkt aldus hetANP Gisteravond kondigae het onvef flauwd werken van hetJuchtafweergc schut aan dat zij het mshtruim weer onveilig maakten Een gelukkige orp standigheid was wel dat zoo goed als alle burgers bmnershuis waren Een serie van drie bommen werd in het wilde weg geworpen op den om trek van den Hofdijk waar in wijae omgeving zware schade werd aange richt Op den hoek van den Hofdijk en de Anna Mariastraat slojg een zware explosieve bom m de rijstraat in den naasten omrtek zware schade aan de omliggende panden berokkenend Schelven vlogen in het rond en een meisje werd in een wonmg op slag gedood Vermoedelijk is het een m woonster van Zevenaar en was zy m Rotterdam m betrekking als buftetjuf frouw maar het lijk is nog niet ge identifireerd Door de overige bommen werd groote verwoesting aangericht aan de Rpchtei Rottekade de v d Werfstraat en de AlmortBestraat evenals aan den Hofdijk zijn ook hier vele pagden mm of mei r ernstig besjhadigd en eenige huizen ijn zelfs grootendcels ver woest In wijden omtrek sprongen boven dien nog talrijke ruiten terwnl door de rondvliegende scherven een aantal menschen verwondingen opliepen Op het eerste sein rukten de hulp diensten van eicetriciteits gas en waterleidingbedrijf uit en zij hebben z ch den geheelen naeJit aan het op ruimmgs en borstelwerk in den om trek van den Hofdiik bezig gehouden evenals de opruimmgsploegen van den gemeentelijken technischfen dienst De aanval op Rotterdam Het onderzoek an de Rotterdamscfie politie heeft thans aan het licht ge bracht dat het bij den Brit chen vlie geraanval op den Hofdijk en naaste omgevmg te Rotterdam omgekomen meisje was de 19 jarige mejuffrouw A Geurts gewoond hebbende Ie Zrvp raar die by haar oom aan den Hof diik lopcerde In totaal heeft de geneeskundige dienst der gemeente ongeveer acht slachtoffers van rondvliegende seher ven verbonden die echter geen van allen in een ziekenhuis behoefden te worden opgenomen Bommen op Amemulden Vanochtend zijn brandbommen ge worpen in de bebouwde kom der ge meente Arnemuiden Een der bommen veroorzaakte brand in een woning aan de Lionstraat welke grootendeels werd vernield Op andere plaatsen ontstond een begin van brand Persoonlyke pngelukken deden zich niet voor Bommen m WassewtSr In den afgeloopen nacht zijn jft het duingebieovan de gemeente Wasse naar Engelsche bommen neei komeh d e byna geen schade hebben aange richt Een kleine boschbrand die was ontstaan is snel gebluscht Door oorlogsgeweld vernielde of beschadigde woningen E N VOORSCÜOTREGELING Het spreekt vanzelf d t de t egeling en vergoeding van de schade welke aan woningen tijdens de oorlogsdagen is toegebracht veel administratievan arbeid en beslommeringen met zich brengen Tengevolge hiervan was het met mogelijk de schade op korten ter mijn X 001 alle geheel of gedeeltelij vermelde perceelen vast te stellen en lot een vergoeding over te gaan Echter is het dringend noodzakelijk den wederopbouw van v rwoeste en het herstel van beschadigde woningen zoo veel mogelijk te bespoedigen Om nu te voorkomen dat de herbouw zou moeten wachten op verschillende formaliteiten betreffendi de financieele afwikkeling heeft de regeenngscom miEsaris voor den wed opbouw een regehng getroffen w elke van groot betang IS voor de eigenareh van vernielde of beschadigde woningen die om financieele redenen no niet met den h bouw konden beginnen Va de gemeentébestui en is de mo eliikjneid geopend om van het regeC riniscommissar een voorschot te jntvsjigen in d t v allen waai in het betreft woningen met minder dan 450 M3 inhoud bedrijfsru mte niet modegerekend Dit zullen dus m het algemeen middenstandsen arbeide swo nmgen zijn Maximaal ƒ 8000 Voor geheel Verwoeste womngen kan de regeenngsceminissans aan de betrofikenen 80 pet van de verkoopwaarde van het perceel op 9 Md IMO als oorschot op de tegemoetkoming in de schade uitkéeren Voorshands zal het voorschot echter met booger kunnen Zijn dan 80 pet van jJOOO is ƒ gOCO Wanneer men net m staat mocht ziin het overblijvende deel zelf te finon en en geen hulp van derden kan tö ifgen kar de rege rmgscoramissar s t ver c iil tusscnen de kosten v6n r euwb uvv en het vooischot als hp otheek leenen Deze hj potheek zal m normale gevallen tegen 4 pet worden verstrekt doch maien de financieele toestand van den betrcjckene daarioe aanleiding geeft kan de i geenngscomn issar s gemakkeiijkei voorwaartjen toes asin Er zijn maalregelen getroffen om deze voorschotregeling rolo vlot er soe p i irogelijk te doen fijmctionneeren Natuurlijk moet aan eehige eischen worden yloaan Zoo mwt het te b bcHiwt 1 pand 11 overeenstemming zijn met in geldende voorsehuften en pa en n de eventueel n voorbeieidin g znndc sndsplannen Is hieiovei echter ov ei eenstemming bereikt din km de financieele rege ling zonder vertiaging tot s iand kon en In bepaalde gevallen heeft dit s stcem reeds tot goede lesultaten ge leid In Roosendaal Westdorpe en enkele andere plaatsen woidt reeds met vo rscholten welke krachtens deze regehng ei strekt zijn gebouwd Het IS ech r ain geen twijfel onderhevig dat ei m veel meei gevallen van deze regelii gebruik gemaakt zou kunnen woraen dan tot dusveir geschied is Hei i emeentebesiuur IS de instantie lot welke men zich kan wenden mdien meent op toepassing van deze looi cnotrcelmg reeht ic hebben Vm de ziid van het regoeungscommis i iiant voorden wederopbouw zuIIph de gemeentelcstuien de noexiige inhchfin gen ontv ngen Meisje aangerand MA WltKP TOL W OM HAAE HAI S Op den straatweg tus ehcn Baarn en Hilversum m de omgeving van het landgoed Hooge Vuursclie is gister avond tegen chemeidonker een ovei val gepleegd op een 21 jange wielrijd ster uit B in die van H Iversum op weg was naar haar wonii g Een man die zich plotseling op het rywielpad vertoonde leip haai een louw om den hals en sleurde haai van de fiets tl ikb ai met de b ini l rg haar hol