Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1940

Anti Engelsche betooging te Milaan t Agenten leerèn Duits JEOftA NTINUA tegen Groot Brittannie gaat door en zal doorgaan tot de overwmnmg IN DE STATIONSHAL van het Centraal Station te Utrecht ishet fraaie monument van Charles van Eyck geplaatst eengeschenk van den Personeelraad ter gelegenheid van het 100jarig bestaan der Ned Spoorwegen Polyaoon Ai L4iiiiiioeiA 11 i 1 f ji V K P M ANTI ENGELSCHE BEtOOGING IN MILAAN Een groote menigte hoorde op het Domplein OP DE HAABLEMSCHE SCHOLEN wordt l te Milaan een toespraak aan van Consigliero Naaonale Capotem Op het bord staat De oorlog wintermaanden warm eten verstrekt aa kinderen die hiervoor in aanmerking komen Holland joeten un vleesch en vetkaarten inleveren ft B Pi jK Wê MlH jii SPREEKUUR BU DEN DOKDE ROTTERDAMSCHE POLITIEMANNEN GAAN DUITSCH LEE TER ALLEEN VOOR pg CURSUSSEN ZIJN DINSDAG BEGONNEN BABY S Pol oon DE EERSTE LES Po m JU J r f m m fe f 1 j frl WHfe V tf ITO A 2 ïM 1 Hl V tnm L ïJ l i é vl é 3K ÖF 1 1 M iffll y M üi 0 1 m K 5 L M f lei i hoeM lakwiijj t t IN DEN WIERINGERMEERPOLDER EN DE ANDERE NOORD HOLLANDSCHE POLDERS IS MEN THANS NA DEN TERUGKEER VAN EEN VLUCHT NAAB ENGGELAND vertelt de groepscommandant Ha iptroai DRUK DOENDE MET HET BINNENHALEN VAN DE WINTER OF BEWAARKOOL Polvaom Balthasar aan den eskadercommandant Major Lutzow beiden dragers van het Ridderkruis van zijn luchtgevechten bu den aanval op Londen u V 1 iii s Ir A r V U ft m i m tnu a 4 iltS p W WWÊgÊ mSm Tl ï r v IT1 OPLEIDING INDISCHE JONGENS TOT STVUBMAN Na de demobilisatie van de Nederlandsche weerOP DE BEGRAAFPLAATS HOFWUK TE OVEBSCHIE werd een monument onthuld ter nageda tÓt stuuL n hn il inn rT f Pi gelegenheid gesteld zich te bek amen en s aan e ter plaatse gesneuvelde Nederlandsche milita rfn Op de foto de aanwezige Duit rhe looftH tot stuurman b d Indische kustvaart De jongens aan boord van het opleidingsschip Prins Hendrik m s f Polygi NoilamlJ mili iire autoriteiten brengen een gtoet