Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1940

r De Italiaanschë opmarsch in Griekenland Spoofwegpostkantoor CABBIULAMPEN DOEN WEKB OPGANG Vooral op het platteland en op schepen doet de behoefte aan een onafhankelijke lichtbron zich gevoelen Een ondernemende firma houdt zich thans bezig met het id serie vervaardigen van carbidlampen welke aan moderne eischen vol doen Deze lampen zijn v torzieo van een automatische waterregelmg en kunnen in eoi gas of petroleum hanglamp geplaatst worden Overzicht tijdens de fabricatie van deze lampen Polygotm DE ITALIAANSCHE OPMAB8CH Di GHIEKENLAND Zadfs de onbegaanbare wegen m drGrlekscbe bergen I den ooweerstaanbaren opmarsch met tegenhouden De hand aan de teogela en iedereen aan den wagen komen de troepen om eiken weg HoMn HET EEBSTE GRQOTE GEBOCW in het na oorlogsche Rotterdam Is thans tusschen de oude Diergaarde eo lal spoorweg emplacement in aanbouw n 1 het nieuwe tijdelijke spoorwegpostkantoor Het enorme staalskelet van M gebouw waarvan de betonvloer een oppervlakte heeft van 73 x 34 m is reeds gemonteerd Als eenmaal net nieu statioo zal zgn gebouwd zal dit gebouw met verdwgnen maar voor een nadet te bestemmen doel gebruikt woiden EEN BELANGRIJK WERK VOOR ARNHEM Is de verbreeding van de Rijnkade waar een groote laad en losplaats zal komen voor de vfle schepen welke hier dagelijks gelost en geladen moeten worden Het werk ondervmdt momenteel stagnatie door den hoogen waterstand Links de damwand welke nu gelgk met den waterstand staat Alles wat tusschen den damwand en den ouden walkant reeds gebouwd is a door t water verzwolgen Polvgoon Poiygoari f f 1 tu HET ITAUAANSCBE LOCHTWAPEN bij de nachtaanvallen Dag en nacht vallen de Italiaanscbe vliegtuigen de militaire doelen van den vijand aan Onze toto toont een Italiaanschen bommenwerper bij éax start des nachts in het licht van den schijnwerper ♦ tioffmann IN DE SCHERMER IS MEN MOMENTEEL BEZIG MET DE INGEKUILDE VROEGE AARDAPPELEN TE VOORSCHIJN M HALEN NADAT DE AARDAPPELEN UIT DE KUILEN ZIJN GEHAALD WORDEN 23 ALVORENS OP TRANSPORT T WORDEN GESTELD EERST DOOR MIDDEL VAN EEN SORTEERMACHINE GESOIRXERD iPolunorm BAKKBN m BOCWN Als bet in Hoon najaarsmarkt en dat is thans het gaval brengca o i nvt he banketbakkers hun beroemd taai taai product uit met vooritelhngen welke met de beestao urkt verband boaden Een mooi stel joag vee op d plaat iPotygot nW LANI 1 UK TAFERXELTJI GEWAPEND MET EEN GROOTE MAND TER VERVANGING VAN DE BOODSCHAPPENTASCH OAAt DB JCUGD EROP UIT OU BOODSCHAPPEN TB DOEN HolMo t