Goudsche Courant, maandag 18 november 1940

Dejweedejdosserj hen Spartacm onbeslist SPORTNIEUWS AD O Iaat een kostbaar punt op Spangen BEBOvatr DE lEiDiNG VJS V blijft ongenaakbaar DRC heeft gUteren etodelijlt eeo aaderUig te pakken gekregen een kleine Uswaar maar hij telt dubbel en dwars ia heef de DeUtenaren vta den top geknikkerd die nu weer door de overwlanaan D W S wordt bezet met de merkwaardig lage average 2 ADO venpeelde een pynt aan Sparta en betel de tweede plaat terwijl Hermes DV komt opzetten en getuige de 5 0 titt op Stormvogela een hartig woordje jnea zal gaan spreken Feijenoord heeft tlch eindelijk wat verbeterd het 1 2 ucces in Dordt was hard noodig om de geschokte reputatie eenigermate te her iteUen K F C blijft verliezen gisteren deed de Zaansche club het tegen t Gooi eervol met 2 1 Hl afd II troont V V ongenaakbaar aan het hoofd ZU wees een concurrent VtJO S bedaard met ï 1 af Opmerkelijk M het debuut van den Internationalen linksbuiten De Harder als mldvoor van V U C tegen Blauw Wit HIJ bezorgde n 1 met een fraaien hattrick den Hégenaars een onverwachte 2 3 overwinning Onder aanvechtbare leiding blijkbaar ipeelden H B 3 en Ajax een aan straf3chopK er en buitenspeldoelpunten rijken wedstiijd op Houtrust Er was sensatie in overvloed toen doelman Keizer uit het veld werd gezonden en Ajax een 3 1 achterstand met 10 man tenslotte nog in een ï 3 wist om te zetten C VV en tt FC deeldtn de punten op Charlois looals het goede tadgenooten betaamt 11 en Xerxes v ioor de ontmoeting in Haarlennf tegen de roodbroeken met de normale cijfers 3 1 COMPETITIESTANDEN 4fdeeUng I West ws 7 R 1 11 8 2 157 DO 7 1 1 11 15 157 HC 8 5 1 12 23 12 1 0 IDVS 7 4 2 S 18 11 1 28 DPC 7 3 3 7 14 11 1 tormvogels R 4 4 8 13 14 1 eUepoord H 4 7 14 17 Ü87 t Goui 8 2 4 9 15 0 75 parta 7 5 3 9 15 0 43 KTC 7 0 0 7 0 G 22 0 Afdeeling n VaA VBT 7 7 0 14 24 8 2 Haarlem S A 2 12 24 12 151 Max gN4 3 10 26 17 1 11 Kerxea 7 3 7 17 12 1 nas 7 S 3 7 16 21 1 tiuw WH 8 2 3 7 11 11 0 8 HBS T 6 7 28 24 0 7i VTJC 7 2 4 S 15 24 07 lUX 8 2 A R 15 10 0 6 CTT 8 1 5 4 10 27 0 50 Afdeeling m 0 tmc O A s 0 1S 27 13 1 BV Heracles 8 4 1 11 20 7 1 S7 Tubantia 8 4 4 1 12 23 14 1 3 t Wagentngen Bnechedé 8 4 1 3 A 21 15 1 12 8 3 3 2 18 15 1 12 aubh Bojrs 8 3 1 4 7 13 21 0 87 OuKk 7 2 2 3 6 9 14 08 Hengelo 8 3 0 5 8 18 25 0 73 Go Ahead 8 2 A A 4 11 21 O VI AOOW 9 1 1 7 3 6 21 0 33 Aldefllng IV Znld P8T fl 7 1 1 IR 34 9 1 67 eindhoven B B 2 1 14 6 14 1 58 Juliana S 5 2 1 12 29 13 1 50 NAC R 3 4 1 10 10 8 1 25 VOAD 9 5 1 3 11 16 18 1 22 IXJNGA 9 3 3 3 22 18 1 BW t 4 1 4 n 15 16 1 WW 9 2 4 3 8 15 13 0 8q Helmond 2 3 4 7 10 22 0 78 Willem n H 1 2 5 4 13 21 0 50 Jloermond R 1 2 5 4 9 iö 0 0 Lliuburgia 9 0 1 8 1 8 22 0 11 Aldeellng V Noord Be Quick 7 fl 1 0 13 22 7 1 SB Veloc itas K A 0 2 12 16 14 1 50 l eu aiUen R B 1 2 11 10 12 1 17 HSC 7 4 1 2 9 12 12 I 29 sneek B 2 3 1 7 13 0 1 17 WW 7 2 1 4 R 1 18 17 35 0 71 Heerpnveen 8 1 3 4 fi 0B1 Achilles B 0 3 3 3 14 23 CO Veendam 8 0 4 4 4 15 25 0 50 OVAV 7 1 1 5 3 11 U 0 43 Duitschlaod Dei emarken 1 Met de grootste moeite is het Duitsche voetbalelftpl er u te Hamburg ten aanschouwe an 28 000 toeschouwers in geslaagd een kleine 1 0 overwinning op Denemarken te behalen Vooral de Deenscha achterhoede heeft zich in dezen wedstrijd bijzondeij onderscheiden De rust ging in met gelijken stand en eerst vrij ver in de tweede helft slaagde Schoen er in het eenige doelpunt van dezen wedstrijd te maken Korfbal NEDERLANDSCHE KORFBALBOND NOORD HOLLAND Eerste klasse Amsterdam Blauw Wit Swift 5 5 o v Swift SVK DVD J 4 Koog a d Zaan Koog Zaandijk Sportief ta ZUID HOLLAND Eerste klasse Rotterdam Het Zuiden HSV ta Donlrecht Deetos Ons Eibernest A 1 Den Haag Achilles DKC 1 Leiden nuk HKV ta Tweede klasse A Den Haag ODI De Kweek ï 2 Ons BiDemest 2 Vicus Orientis t a HSV 2 CvTinnasiasten 1 5 B Dordrecht Regenboog Ona Hult 1 1 Quick Deetos 1 3 2 Botterdam Spangen Het Zuiden 2 3 1 Derde klasse A Den Haag HKV 1 Phoenix 1 4 AchiUes 3 Fluks 2 10 2 B Den Haag Die Haghe Emma 1 1 eady 2 Olympiaan 1 Delft DKC 1 De Algemeene C Dordrecht Merwede Trekvogels 1 J Schiedam Schiedam ODO 1 1 Rotterdam Velox Het Zuiden 3 ï 3 D Dordrecht Quick 2 OSCR 2 7 1 Begöjboog 2 Deetos 3 1 3 Botterdam enburg 1 Vlug en Lenig J 3 Sparta verdedigde goed O ADO heeft rich op Spaoffen niet tfoen kennen als een olub die in MUimerituiK wil Itomen voor den k mpioenstiteL ZU wist het in weerwil van een croote meerderheid in de tweede helft niet verder te brengen dan een cel k spel van 1 1 welke stand reeds voor de rust werd bereikt Tairqke kansen werden door slecht schieten vooral verknoeid en als de verdediging niet loo uitstekend had gespeeld was het misschien selfs wel op een overwinning van Sparta oitgeloopen Die verdediging was er onmiddellijk volledig in en dat was maar goed ook want Sparta startte in een behoorlijk tempo dat baar m staat stetde de gasten gedurende kei eerste kwartier geheel op eièen helft terug te dringen Choufour luimde echter stevig op en de beide kanthalfs Ben Tap en Loof zorgden er voor dat Setoa en Mede daardoor kwam het dan ook dat doelman Koek het vrij rui tig had en de eerste explosie v Spartaansch vuur zonder uitwerking bleef £ r volgde een geleidelijk herstel van ADO Platseimg kwam Everstein vry voor Pil te staan Hij struikelde echter over den bal waardoor deze eerste kans verloren ging maar even later was het raak Knoef maakte 21J0 eenige fout van den middag hiJ liet zich op den doellijn het leder ontfutseen oor De Heer wiens voorzet door Vreetóen m een kalm bekeken doelpunt werd ïmgezet X De qelijkmaker A D o drong nu op maar toch gejukte het Sparta dèn trijd weer eenigszins te neutrahseereö waardoor Koek mede m het spel werd betrokken Hij onderschepte stomperid en vangend een paar voorzetten van den goed op dreef zijnden F Verheul maar een verren inzet van Wuyts werd hem noodlottig omdat Den Boer snel leageerend er zijn hoofd onder zette waardoor de bal buiten zijn bereik in het doel belandde Zoo bleef het voor de rust hoewel Sparta het in de laalstt minuten nog even benauwd had doordat Knoef en Van Eek beiden hepen te hinken Laatstgenoemde keerde niet meer terug uit de kleedkamer L Verheul nam zijn plaats in en het dient gezegd dat hij zich behoorlijk weerde tegen de nu stevig aandringende Hagenaars Knoef en PU waren echter de groote figuren in den verdedigingsstrijd welke bijna de geheele tweede helft duurde Pil vooral bleek het mikpunt te zijn van de stormloopen der Haagsche aanvallers die hem toen zij niet op rormale wyze tot succes konden komen in het doel trachtten te duwen De voetbalwetten werden daarbij meermalen overtreden en de stemming werd er daar door in het veld ook niet vriendelijker op l Tegen het emde probeerde Sparta et nog eens met Den Boer als midvoor die op zijn beurt Koek een paar maal belaagde Eens kopte hij den bal uit diens handen coodat Choufour nog slechts op het nippertje onheilen kon voorkometf en even later ontsnapte het Haagsche doel andermaaj toen de bal uit een fraaien omhaal van Dommering tegen den paal ketste Het was voor beide partijen vermoedelijk een opluchting toen het einde werd aangekondigd door scheidsrechter Magielsen wiens zucht van verlichting hoorbaar was in zijn laatste fluitsignaal Hij had het dan ook verre van gemakkelijk gehad maar er zich toch goed door heen geslagen al zal hjj zich wel betere prestaties op het gebied van de voetbal rechtspraak kunnen herinnereh ook van zichzelf Boksen K O ZEGE VAN EDER De Duitsche weltersewichtkamploen Gustav Elder heeft in de Aiberthal te Leipzig Vrijdag een gemakkeli ke overwinning beliaald op Muller Geurende de eerste vier ronden gaf Muller tamelijk goed part maar van de Vijfde ronde af nam Eder het initiatief in handen Muller verdedigde zich dapper In de tiende ronde werd b ech ter door een harden stoot dermate ge troffen dat lUJ door den scfaeidareohter uitgeteld werd Eigen foto Zóó hoort heit Doelmon Koek t uitgeloopen om een voorzet te onderscheppen en onmiddeU fe heeft een der Haagsche achterspeleTM zvn plaat onder de lat ingenomen D H C eindelijk geklopt Eén DWS da lpun w6s voldoende Twee vrijwel voUedigje elftallen bonden gisteren in den Afnsterdammer Polder den strijd aan De ini t uas om zoo te zeggen de eerste plaats in de afdee Img zoodat DHC daarbij nog iets op DWS voor had omdat de Delfienaren hooger stonden Mdar voor DWS was de gro ite troef het eigen veld en de omlijsting van zeker wel acht duizend buurtgenooten Mogelijk was het die sti mulans welke D S al dadeliik tot iets bijzonoers aanzette Want de eerste minuten verstreken met een reeks felle en behoorlijk geleide aanvallen der DWS ploeg foodat allen m de meening ver keerden dat deze wedstrijd wel eens een ikk overwinning voor de thuisclub kon gaan opleveren Maar het luwde al heel gauw en voor de rust gebeurde er mets bijzonders meer het spel dat heel vaak zeer goed was maar dan gemeenlijk van beide kanten te kort gehouden werd was aardig om te zien en de aanmoedigingen waren dan ook niet van de lucht De be de doelwachters waren op dreef Klem m het DWS doel was bijWijlen groot en de doelman van DHC heeft voor de rust en daarna zeker niet minder laten zien van welk goed kaliber hij is De beitte verdedigingen hielden voor de rust de voorhoeden behoorluk m bedwang Maar die waren zelf ook met tot doelpunten in staat want wat er aan schoten gelost werd was of er naast of er over alleen had DHC pech met een hard schot V an Ditmars tegen de at en een kopbal van Van den Engel tegen den paal Na de rust was het spel nog aardiger nog vlotter als er een echt goed chutter m een der beide voorhoeden gezeten had dan was er een groote ciiferoverwlnnmg voor een van beide gekomen DWS bleef wat aanvalstechniek en v at rustig pelen betreft iets boven DHC uitgaan De Amsterdammers speelden in beter atijl minder kort dan de Delftemren en de 1 O overwinning het doelpunt wa9 heel mooi is dan ook wel verdiend Polj gooa Het Detfttehe doel onder druk Niet a 1 jriaar 1 0 Heel inel ing hel spet heen en weer By een der aanTallen van DHC kreet Dykmana een kam maar lUn schot mlale de bal vlooc van den wuU weer tn het veld de man stond no wel voor open doell Geen halve minnnt later g t Drt er een pracht van een vooriet Dijkstra de DWS linksbnltcn liet lich in ifjn volle lencte voorover Vallen en bU kopte op die wyze den bal achltterend lanis Tan den Broek 1 4 Even later werd er uit een vruen schop tegen DHC weer gedoelpunt maar scheidsrechter Boekman had tevoren gefloten voor te vroeg inloopen De laatste tien minuten bleven uitermate spannend maar tot doelpunten kwam men nle meer Bij DHC Tiriea de doelRwn Van denBroek en de spil Bommelle op bij DWSwaren CaldenJiove en de halfback Fanger op dreet Vlet was een aardiaa aoede wedalrOd nitmand der toeschouwers cal rich n giftig naar bet verre DWS veld beUaagd hebben FRAAI WERK VAN HERMES Stoamvogais met 5 0 geklc Batnaa DV a bMft dtt ultatakend elftal Dat heeft iq reeds hertiaalde malen bewezen en tegen Stormvogela nog eena bevestigd De Schiedammers spelen tactisch en technisch goed zij zijn enthousiast b rijpen elkaar voortreffelijk en demonstreeren vooral in den aanval een spelletje dat elkn ver dediging telkens voor schier onoplosbare problemen stelt en dat niet alleen fraai van combinatie ia maar bovenal uiterst nuttig omdat de spelers de zich verschafte kansen cft k weten te gebruiken dank zij een groote schotvaardtgbeld Dat de Stormvogels die hun spel minder op fraaie combinatie maar meer op het maken van doelpunten baseeren tegen Hermes geen kans hadden kwam 11 de eerste plaats door de groote kracht van de Schiedamsche middenlinie en verdediging en daarnaast ook door het ontbreken van midvoor Schoorl die onvoldoende werd vervangen door Kuiper De Schiedamsche invaller Ten Have speelde in de middenlinie daarentegen beter dan Bob Jan se het had gekund Slaagden de bezoekers er niet in een bres te schieten in de Schiedamsche defensie aan de blauwwitte aanvallers die tweederde gedeelte van den strijd het vijandeluke doel belegerde gelullte dat des te beter Zij scoorden vijf fraaie doelpunten De strijd begon al dadelijk met gevaar hjke aanvallen van de thuisclub maar het duurde toch nog ongeveer tien minuten voor Lengkeek een voorzet van Borranl onhoudbaar langs Kraak kopte Even later nadat Stormvogels een paar hoekschoppen had genomen maakte Borrani zelf met een onhoudbaar schot het tweede doelpunt Een volgend schot van denzelfden speler stopte Kraak achter de lijn doch scheidsrechter Nljs kende dit punt met toe Het tempo daalde tegen de rust ietsen met een voorsprong van 2 0 gingHermes de tweede helft fn Zi had ooktoen het beste van het spel Na den aftrap belandde de bal bij Lengkeek dicStolk In staat stelde een ver hoog schotte lossen waar Kraak geen kijk op hadDit spelletje werd even later herhaalden ditmaal loste Stolk een schuiverwaar Kraak vergeefs naar dook Het spel an Stormvogels werd slordiger en naeenige mislukte aanvallen hunnerzijds af Borrani aan Lex Janse een doorloopbal die onhoudbaar in het doe verdween Hermes ging nu het tempo een beetje drukken en de gasten kregen gelegenhr d wat meer aan te vallen De verded gmg stnnd echter pal en met onveranderden btand kwam het einde Vtrdere N V B rtiultaten AFDEELING I West Frisia AFC 4 2 OSV Alcm Vic trix 2 Zeebuifia VVZ 5 0 Alm Boys DWV O 0 WFC Zi C 2 2 Volen dam HFC afgeW De Ken lettiers cRCH 0 3 Wgrs m r Hllversui 2 2 Her cules De Spaftaan 6 0 Veloj HVC 1 3 HBC EDO 1 1 AFDEELING II Sliedrecht Martimt 1 6 Spartaan 20 Umtas 5 5 Emma HVV 4 1 LV Neptunus 2 1 BMT MOS 5 2 DL Fluks 1 5 Excelsior S V 2 2 Over maas Gouda S 1 Vnendenschaar De Hollandlaan 2 1 Lugdunum HiUmen 0 1 LFC Tone gido 2 3 ASC SJC 5 2 De Ooiev aarsBlauw Zwart 3 5 Hillegom R C 2 3 LaakkwartierDOSR O VOC CS 3 5 DHZ Schevenmgen 3 2 De Musschen De Po td 4 1 GDA H v lloU 3 3 TerlirtKL EDS 2 5 BfCDHI 2 2 OlvmpiaW oerden 2 5 DCV DHS 1 4 Fortuna Alphen 4 3 Het Noorden De Pechv 1 3 OW ON A 0 3 LS 7 Zwijndrecht 3 2 ExcelMOC 1920 DDG 2 1 Coal Leomdas 3 2 RDM EBOH 0 3 S W DCL 1 1 The R Hope Leerdam 3 1 VVL Vogel 6 2 Tevlingen Gr Wil lem 11 8 5 Wilhelmus GSV 1 2 Archi pel LDWS 4 0 Et 0 Cromvliet 4 3 AlphiaRoqdenburg 2 1 HD Mias straat 1 3 Te Werve rOranje Blauw a 1 de Jagers Duno 1 1 DONK Moordrecht 6 2 Gouderak Bodegraven 3 2 Wad dinxveen Ammerst SV 1 2 VDS Kra renburg 1 11 Zwirt Blauw Rijswijk 4 2 Wa en nr Spoorwijk 4 1 BTC hoon h ven3 1 Wit Blauw D 0 4 N nld wijk SOA 4 4 DeWt D C 2 2 BAVA Concordn 3 4 USC DL S 3 1 St Lodewijk FSV Pr 2 10 Belv edere SFC 5 1 Ae lu SlOD 2 2 Transvalia DJS 1 0 Zwervers St Hooger 3 0 Lekker Ijerk ND b 2 NHS DRL 5 7 Blires Dilettant 0 6 Dindua CKC 3 1 Mer vvestad Papendrecht 3 4 OSS Merwe boys 1 2 IFC s Gravendeel 1 5 Feveiioord 2 VUC 2 4 1 Quick 2 Xerxes 2 1 1 ADO 2 Overmias 2 6 0 SVV 2 Excel lor 2 3 1 DHC 2 Sparta 2 1 5 U S 2 ADO 4 5 1 Gouda 2 HBS 3 4 3 HVV 2 VUC 3 7 2 Schevefungen 2 DHC 3 9 0 SVV 3 Fortuna 2 0 Nep tunus 2 Fevenoord 3 2 M Herm DVS 3 VOL 2 0 0 Nept 3 Emma 2 5 2 ODS 2 DFC 2 0 1 Excelsior 3 Xerxes 3 2 O RFC 2 CVV 2 3 2 Umtas 2 DCL 2 9 1 VCS 2 Laakkwartier 2 0 1 UVS 3 HVV 4 4 2 Alphen 2 ASC 2 3 1 Sche veningcn 3 Alphia 2 4 O Lugdurium 2 LFC I 1 1 ONA 2 BMT 2 3 3 VUC 4 VIOS 2 3 1 HBS 4 Laakkw 3 5 3 HVV 3 Quick 3 2 2 Celeritas 2 RVC 2 3 3 Schoonh 2 Goud 3 0 8 Sparta 4 Martinit 2 6 0 Nept 4 The R Hope 2 3 0 H V Holl 2 VFC 3 3 3 Feyenoord 4 De Holl 2 3 4 DHS 2 SW 4 l VFC 2 H V Holl 3 11 O Merwede Olivio 3 2 LFS Pret 2 Tr 2 5 4 Olivio 2 use 2 1 t3 EDS 2 Excelsior 2 1 3 VOC 3 RFC 4 1 6 De Pechv 2 RDM 2 0 6 Flakkee 2 St Volh 2 2 0 DHZ 3 Coal 2 1 2 St Hooger 2 De Muss 3 0 13 DFC 3 DHZ 2 2 2 DRL 2 ODS 3 1 7 Zwijndrecht 2 RFC 3 y gt Sliedr 2 VOC J t i ATDEEUNG IV Palemig WaubBCh 2 4 Miranda Sport Ster O Waub Boys Kerkrade 4 2 Sportd Emma Laura 2 3 RKONSBleyerheide 32 Kunbna MW 2 1 I Maurits SVB 5 2 Sittardsche Boys VW 4 1 Almania Standaard J 4 VenInsche Boys Wilh 1908 l t Helmondia ï w 42 TOP ESV 3 1 RKTVVWilhelmina 41 Kolp SDW SchUndel 4 1 Pi üs De Valk 1 0 BrabanUa SVD 1 1 NEVELO WSC ï O De Baro nle Middelburg 4 0 Hero ROS 2 3 AlM nce Vlissingen 0 2 De Zeeuwen ZeelMuba 4 1 De strijd en HJnit Fluks rekent af met VDJm De oofwurrantan veer de iii i li m i piMt Mil hebbea gitteren met elluar afgerekend In A Mndigda de itrljd tutaehen Spartaan en Uidtaa enlMaHat dooh m B stelde Fluka zioh vaorloeplg veilig deer VOL te kleppen Verrasatngan wielen ederom niet ta notaeren Emma an 0 ermaaa gingen voort op het pad der d ugd waarbij Overmaaa Gouda de laatJU illuealea ontnam De zevende De zevende achtereenvolgende overwinning van Emma behaald op H V V was er niet een van grootsche allure want het vrij zwakke HVV wist tot vlak voor de rust de score blank te houden Eerst toen slaagde Okkenburg er irt den Haagschen doelman te passeeren De ttveede helft bood hetzelfde aspect als de eerste n 1 een doorloopend aanvallend Emma Leemans een H V V er en Van Welzenes Onverdiend verloren Neptunus Iped te Utrecht tegen UW een kleine nederlaag In t begm ging de strijd goed gelijk op waarbij de aanvallen van de gastheeren een iets gevaarlijker karakter droegen Na een half uur evenwel namen de RottefdanAners de leiding doordat hun midvoor een fout m de Utrechtsche achterhoede afstrafte Tot de rust behield Neptunus het beste van het spel doch zij mg geen kans den voorsprong te vergrooten Ook m de tweede helft was het spel van Neptunus beter dan dat van OVV maar toch slaagde UW er na een kwar tier in den gelijkmaker te scoren en eenigen tijd later een voorsprong te ne men van 2 1 Neptunus werkte wel hard om den achtctand te niet te doen maar dnt lukte niet Van de kansen geprofiteerd Mirtinit verraste vnend en vijand door een eclatante zege vin 6 1 op Slie drecht m een wedstriid waarin de Schiedammers een dankbaar gebruik maakten van de haar geboden kansen 7ii snedden sterk verdedigend en lTe drecht het 7ich verleiden om de tegentandrs in te shutean Hoewel de thuis club vniwel den geheelen wedstrijd inde meerderheid wts kon zij door te krrt spel niet tot doelpunten komen In laat ste instantie keerde de Schiedamsche doelman die buitendien niet over fortuin Jnd fe klagen i ersehillende strakke scVo ten Martinit leidde met de rust al met 2 1 en in de tweede helft vergrootte zij door snelle u tv allen den voorsprong ge Geldelijk t6t 6 1 Om de laatste plaats Spartaan en Umtas werden beide een punt rijker doordat zij de eer deelden Daarmede kregen de ploegen wat hun toekwam want vrijwel den ganschen wed strijd waren zij aan elkaar gewaagd Umtas doelpuntte het eerst al dadelijk na het begin en uit een schermutseling maakte Mentink gelijk De verdedigingen bleven hierna de baas met uitzonde ring van de Rotterdamsche die zich kort voor de rust nog eenmaal liet n de tweede helft beslist Vlos was te zwak voor BMT en leed rret o 2 de nederlaag BMT begon sterk aanvallend maar vermocht het voorshands niet tot doelpunten te bren gen Aan den anderen kant lukte dat niettegenstaande ongevaarlijker aanvals spel beter toeij Jacobs onhoudbaar in kogelde Maar het duurde l Ch niet lang of Pienbrpek kon voor BMT den gelijknnker ko en Keurig samenspe lend viel B M T nu eenige malen aan en een doelpunt van Loman deed de balans in haar voordeel overslaan Een weifeling van an Wieringen leverde evenwel voor Vios den gelijkmaker op en de rust kwam met 2 2 Ni de rust was Vios aanvankelijk terker maar haar voorhoede profiteer de thans niet meer van de kansen Dit deed B M T nu beter en nadat Pienbroek den stand op 3 2 had gebracht sch ot hij uit een vrijen chop onhoudbaar in Vlos vie sterk am in tar verder dan een trafschop dien Gogchjn keurig tot hoek s chop verwerkte kon zij het niet bren gen Tegen het einde kwam BMT nog even opzetten en door Loman werd de eindstand 5 2 2 Klasse A Fn ma 7 7 0 0 14 32f Qu k B 3 3 0 9 IS 14 1 50 L 7 4 1 2 9 20 14 1 R Sliedrecht 6 3 1 2 7 16 19 1 16 Martinit 8 3 0 1 6 16 19 1 Mos 7 2 1 2 7 15 20 1 BMT 7 3 0 4 R 19 18 0 85 Nppuinus 7 3 0 4 R 13 13 0 85 HVV 7 2 1 4 i S 13 07 Spartaan e 1 1 4k 1 2S noii iSnitas 8 0 2 2 18 40 0 5 Twee strafschoppen Uvermaa verstevigde haar positie door een verdiende overwinning van 3 1 op Gouda dat daarmede haar kampioens kansen danig zag verzwakken In het eerste kwartier viel Gouda goed aan maar de verdediging van Overmaas was weer in goeden vorm Toen de Rotterdammers doorbraken werd Verwey on geoorloofd aangevallen en de strafschop leverde door De Bakker het eerste doelpunt op In de volgende periode ging de strijd meer gelijk op maar al spMdig nam Gouda weer het initiatief en toen Van M l uitgleed haS Rijke niet 1 moeite den gelijkmaker te scoren Na de rust speelde Overmaas beslist beter Reeds na enkele minuten werd Wauters gehaakt en De Balver profiteerde voor de tweede maal van een strafschop Kort daarna stelde Van Mgel Zonruiter In staat den bal In den hoek van het doel te nlaatsen Overmaas kwam rtu telkeoa teiug maar doelpunten blevea verder uit Zwak matuAupA J oet og tusschen Excelsior en SVV eindigde in een gelijk spel van 2 2 een resultaat dat beide ploegen volkomen verdienden In de eergle drie kwartlar da Ihntailiili amt Hm fc r doafc evsnatln wedatrflden mangelde het da vooi l 5 ook na aan het talste schot N ï minuten nam S V V de leiding 25 Brugmana miste en de SchiedatSSmidvoor vroeger bij den bal waïTSdoelman Jongste Excelsior bleef meest In den aanval maar het virt met erg m de voorhoede vooral Stoen Maaskant wegens een spierveny king moest uitvallen Toch slaagd V Stoep er in de rust met 1 1 te LIingaan Na de hervatting speelde SVV nisch het beste spel Zij nam oonS de leiding ditmaal door een in verstjl in de vijandelijke achterhoede 2 haar zwakke meerderheid k n sv toch niet in doelpunten uitdrukken 1 toen zeven mivluten voor het e nde m Maatje een verrassend en vliegend aS loste was de stand weer gelijk Verfceerif gcti Snel en open spel aan de zijde vm Fluks en loom en kort spel aan den k van VDL deed de balans m het vomi deel van de Dordtenaren ovei lian j binnen een half uur door R mbouS 1 tweemaal pn Fritsen een v rspronjvan 3 0 noteerden Westerva der wiikort voor de rust den achter tand tS 1 3 te verkleinen In de tweede helft was VDL doon loopend in den aanval doch de tactiil werd niet veranderd en door zeer solids ingrijpen v ir Fluks en haar zter b wegelijke voorhoede kwam de vo sprong geen oogenbllk in gevair ZelJ wisten Borst en Rombouts den doelran van VDL nog elk eenmaal te passeeria oodat het tenslotte een overwinning vm 5 1 werd Spanning tot htt emit Vnendenschaar en De HolUndiaa speelden een spannenden strijd die ii een verdiende zege van 1 vmv de thuisclub eindigde Het veld was zes gidd zoodat goed spel ee r m e 1 jk wai In det eerbte helft had Vrierdinschaar het l ste van het spel Doelman Odijk was echter op dreef en keerde verschil lende goed gerichte hoten Maar ook doelman Van Beest eeg zij deel ea ook hij sloeg er zich uit tck d door heen Even voor de rust sp ede Broii den bal met de hand en de m rivoor van De Hollandlaan scoorde uit den daarvoor toegestanen strafschop Na de thee pakte Vrienden chjar ei thoüsiast aan maar het duurde geroi men tijd eer v d Ham uit ttn vrijea schop kon inschieten Odijk k reeg ook hierna de handen vol Hij wicde zich dapper doch moest tenslotte toch zw ebten voor een fraaien kopbal van Rich ter De Hollandiaan zette hierna alles op alles maar het gelukte met den sUiod weer gelijk te maken 2e Klasse B Overmaas 5 5 O O 10 If H ï l S 6 5 O 1 10 1 10 IN ODS 6 3 2 1 8 H 15 ia S V 7 3 2 2 8 It 13 114 Oouda 6 2 2 2 6 1 1 1 Fxcelsior 8 2 2 2 6 11 12 1 r schaar 7 3 0 4 6 12 8 OM Holl indiaan 5 12 2 4 1 11 OM Fl iks 7 12 4 4 1 1 1 OSI VDL 7 0 0 7 0 IJ J3 0 Hockey HOCKEV UITSLAGEN Westen Heeren Eerste klas e Hilvea sum rHHIJC 2 3 TOGO Gwi 1 1 Anv sterdam HDM 0 1 HOC BMHC O l Zuiden Eerste klasse Ti bu g Bredi 20 HTCC Venlo 0 4 Push EMHO O a Westen Promotieklasse Victoria Let den 1 2 HDM 2 SOS 4 2 StrawbZandvoort 1 0 BMHC 2 D S ud 1 S Baarn Hi versum 2 4 0 SCHC Larea 1 1 Alkmaar Be Fair 2 2 Gooi Pirokkio 1 3 Tweede k asse D Stud 2 Rijswijk 1 3 HHIJC 2 HCM 3 2 Kiev HHIJC 3 2 4 Leiden 2 HBS 2 2 Groen Gté Alliance ft O HDM 3 HOC 3 3 l HOC 2 HDM 4 1 1 Derde k asse Dordr Hud to 4 1 ffl IJC 4 Victrria 3 4 2 Vict a 2 HK IJC o 2 4 Hudi o 2 HCM 2 3 I HMI 6 HOC 4 1 2 Leiden 3 11 C 1 S Kiev 2 Togo 3 2 2 Rijsw riDMii a O A hance 2 CL te Werve 2 a Vierde klasse Victoria 4 Le aidn4 2 0 Leonidas 2 Rotterdam 2 2 Br terdam 3 Dordr 2 0 2 HDS Leool das 0 0 SOS 5 Groen pee o J flf Leonidas 3 Gr G l i 0 1 n j ijl 4 Ri wljk 3 0 2 Hudito 3 VCL i 4 2 Togo O D Stud 3 2 2 HOC JLeiden 2 2 Leiden 4 Stud 4 2 Groen Geel 4 HHIJC 8 10 0 SOS 4HLC 2 1 3 VCL 2 Groen Gctl 2 1 1 Groen Geei 4 SOS 3 0 6 Grren C3mI 7 VCL 4 1 D Kiev 3 K ev t 3 1 HHIJC 7 Togo 5 2 1 HDM 8 Kiev i 2 2 HOC o HHIJC 6 2 2 Westen Dames HHIJC L it cn 8JHOC HDM 14 Togo BDHC 1 Amersfoort Be Fuir 3 7 Hi crsumAmsterdim 2 2 Gooi RW 1 4 £ Staart Vict 2 5 HHYC 2 K ev 6 11 HDM 2 HCM 0 0 Leon Te Wert 0 6 Vict 2 VCL 0 4 Afdee mg D HHIJC 4 HD W 4 6 V Kiev 3 Togo 3 2 2 Rijsw HLC 3 HHIJC 5 SOS 3 7 1 Kev 41HIJC 6 2 0 Rijswijk 2 HLC 3 lr v Togo 4 Leiden 3 3 0 HHIJC 7 HDll 6 5 1 Totfo 5 HOC 3 0 1 VCL HDM 5 2 2 Zuiden J Afdeeling A Tilbi S Sl 14 HTCC Forw 8 0 MOP THO 4 5 Breda 2 Pebkaan t 6 Athletiek NmirWE RECORDS EBKFVD Vaar wU vernemen heeft de reconl missie der Nederlandsche Athlet ck Ln volgende records erkend Heeren 200 m horden In 25 4 s A F Wellerdlock ob 25 Augustus IM Amsterdam i Junlores 100 m hardloopen In 111 T door A Spree op 14 Juli 1940 te JJZ hage 300 m hardloopen ln 37 8 A Martini op 25 Augustus 1040 te AiJS dam 800 m ln 2 min 8 4 sec dof r J E JJ op Ï8 AuBuatus 1940 te Amsterdam meter in 45 l sec door Vlug en JZ 14 Juli 1940 te s Gravenhage hoog prlM 1 725 m door O C van Balen Blauw 2 25 Augustus 1940 te Hoorn ver P f 6 30 m door A Spree op 1 Sept i s Graventuige Wielrennen l AHTAIJ GEHUWD EN DOOR D PAUS ONTVANGEN De bekende wegrenner Oino B rt kampioen van ItaUë en winnaar van schillende zware wegwedstrijden o s ronden van luliè en Frankrijk in T is te Florence ln den aartebisschoppe kapel door kardinaal Dalbs CosU m echt verbonden De jonggehuwden blijven thans te Rome waar z Z H den Pane In particuliere sudi slja ontvangt