Goudsche Courant, woensdag 4 december 1940

i Opbouw in Polen PauvIaJers m ken zich verdienstelijk in Rotterdanj DE NIEUWE BEICHSADLEBBRCCKE OVEB DE SAN IN POLEN IS VAN HOUT GEMAAKT EN RUST HALF OP DE OUDE BETONNEN PULEB8 EN HAhtUpr NIEUWE HOUTEN PULEB8 Waar men de boot ziet varen was in 1939 tijdens den veldtocht inPolen cjn pontonbttig gelegd Hoffmann OEFENINGEN OP HET KAZEBNE TEBREIN De groote gevechtawaarde van den Duitschen soldaat it het resultaat van onvermoeide oefening Het lichaam en niet in de laatste plaats de wilskracht worden hierfau m staald Deze oefening lijkt zeer moeilijk maar de gezichten van de soldaten verraden dat zi door hen toud moeite wordt uitgevoerd Schtti DE PTT GEEFT EEN FRAAIE AFFICHE UITTER BEVORDERING VAN DEN VERKOOP VAN KINDERPOSTZEGELSl Polvgmnt tinnvMqn T 1 A iiniii Mm m PADVINOEBS HEBBEN ZICH TE ROTTERDAM BESCHIKBAAR GESTELD om als ondersteuning van de speelgoed actie der Vrouwelijke Vrijwillige Hulp speelgoed op te halen Een kleine baasoffert zgn fietsje Polyaoon OP DEN JAGER VAN LUITENANT KOLONEL MÖLDERS waren toen deze opname werd gemaakt 34 overwinningen aangeteekend iclwrlj NU DE SCHUTTINGEN VOOR HET NIEUWE STADHUIS VAN LEIDEN GROOTENDEELS HJ WEGGERUIMD krijgt men eenigoeden hidruk van het fraaie bouwwerk dat wat htt exttrieur betreft zoo goed als gereed is gekomen Op den voorgrond de oude Korenbeursbrug fPolwoW rWaSaeen eelöiing eea W HTT ZUIDKRPARK TE 0BN HAAG WERD QE BELANGRIJKE VOETBALWEDSTRIJD A tfil rtufi OEFENING IN HET OTnUmKRN VAN RKN RIVIBB Duitwdw pioniers brengen stuk geschut over een nvier Zij gebruiken haervoor door middel van balken en planken n elkaar gekoppelde rubberbeoten H il€n4 QESPBELD AJDO WON MET S I KEN QEVAARUJKK AANVAL OP HET AMSTERDAMSCHB I