Goudsche Courant, woensdag 4 december 1940

EERSTE BLAD WOENSDAG 4 DECEMBER a Tunnra uuaaToa c co WaWsa nMlilis l i Hit AilTcrt tM B 1 41 SIMON DE WIT altijd voorraad o 3757 38 Een Schrijfinacliine is MR pracht Si Nieiiaisiescliiiik Jan van den Heuvel WESTHAVEN 18 TELEFOON 3089 OOUOA O 3665 20 Bitterkoekjes per Vi pond slechts 35 cent Zonder bon Nog voorradig Pel marsepain chocolade letters boterletters van Houten s bonbons Bonera borstplaatjes Sint Nicolaas surprises Het Zoete Huis OUD LaiHia TiMid w g 6 T M SSSS O 3746 20 PIANO TE KOOP GEVRAAeD Duitscb kruissnai ig Niet boven 125 ï contant Br no O 3753 bur t d blad 10 BIJVERDIENSTE Colporteur gevraagd voor Stoomerij o Ververij Hooga previsi Prima werk Br no ü 3750 bur v d blad 5 I p huur gevraagd I een gemeub of leege kamer voor 2 personen et gebruik y keuken of een klein iMg bovenhuis Br no O 3748 bur v d blad 5 £ en huis vol gezelligheid vol ontwiltlieling en ontspanning daarvoor zorgen 4e toestellen van PhiilpsNieuweSerie 1940 41 nobele muzieli instrunienten in den volsten zin des woords In huis een artistieii meubel gebouwd uit 4ioutsoorten die thans zeldzaam zyn Een bezit van waarde dat thans méér waard is dan de nog geldende prijzen Ga de serie zien PHILIPS Nieuwe Serie 1940 41 In prijzen vanaf f 98 50 717 A Met linodyne drvkknopiyifeem Onfeilbaar juiste afstemming met één vingerdruif Verliesvnje tegenicoppeling Spaarscbalceiaar geeft SC o stroombesparing Voortreffelijk wergaye Voorname kast uit hout en Philitt PRIJS F 143 40 G 3756 224 MOReEN Oonderdag is St NICOLAAS den gfeheelen dag in De Lelie J Voor lederen kooper van f l ol meer een aardige verrassing Voorts voorhanden een raiasa ksiim e lelie nutUfe Si Nicolaas cadsauK Hoogstraat 1 Gouda G 3752 30 ± 2000 M BOUWGROND te koop gevraagd met ut zonder opstallen voor vestiging van industrie gaicgan aan vaarwater mat gaada varWndlng aar baurtvaart Q 3754 14 Brieven met voll inlichtingen bij Makelaar J GEEL Elandsgracht 10 Amsterdam C F Luxe St Nicolaasgeschenken door de dames bet meest op prijs gesteld EAU DE COLOGNES LOTIONS PARFUMS ENZ In ruime sorteenng ALI STEUR KORT E TIENDEWEG 23 GOUDA Koopt uitsluitend verpakt zout Koopi NEZO k ilcenzout Het zuivere cout uit Boekelo hygiënisch bereid en verpakt door geen menschenluind aang r akt door me verontreinigd NEZO keuken zout p Kilopalt 15 cent U 3760 24 N V npN N zouiiNOUSiaii cIlo U J758 82 NOG BETER DOET CE een keus te maken uit de groote sorteering fraaie A KALCMDCKKLOKKENen PENOULESh t de MOL Gouwe 147 xirtn k ST NICOLAAS G J751 10 Vooral Uw LEKKIRNUIN BAKKERIJ WEVER I WieUWE MAKKT 25 KLEIWIO 61 G376I 14 Hebt II al eens een Heintje geplaatst 307H 8049 1 M MM 806 1974 4078 S U PUMAl VAN 1 t 17 asi avt 6W 570 7ia lil Ml 11 laoa iHs 1801 1923 1840 1680 aïO 333 M7S 14S7 4S 2971 Sm S31p 3811 3634 3938 4057 4261 4376 4 SÖ 4678 4 70 4981 S318 5224 6487 648S 6012 6014 63 8 6244 8309 6468 6502 6718 731 7080 71 S 7339 7369 7660 7741 7940 8039 8242 8269 8609 6865 8866 8904 9368 9290 9634 9583 9865 9896 10111 10123 10297 10300 10741 10762 10886 11017 11018 11499 11603 11693 11760 12004 1MÏ2 12300 J 2302 12616 12526 13706 12735 13999 13020 183S3 13241 13451 13460 13607 irb 4 13914 13926 14108 4118 14287 14294 14728 14733 15070 15103 153 15406 16SS1 16437 18060 18091 16313 16337 18681 18588 im37 16854 17002 17101 17347 17351 17594 17617 17992 18023 18265 18267 18443 18444 1S6W 18643 19015 19034 19339 19353 19440 19444 19658 19673 19B71 19TO4 2CI29 SOIM 20184 20452 20888 20675 I 20943 T M n IM 188 SM 41 4U 4U 481 SM CM 8M 716 Til 374 391 n SM 874 681 843 781 796 819 1S 916 937 T lOU llSl 1274 12S2 1364 tM3 141 1430 1S17 lan 2148 2184 3467 2471 3 35 2938 3131 3197 3517 J54 3908 392S 4233 int 4512 4530 4906 4927 5158 5101 6449 545S 6874 5981 6302 6238 8428 Stat 6704 6711 6957 7031 7323 7334 7636 7640 7925 7928 8198 8210 8564 a603 8841 B851 9171 d231 9511 II5 4 9831 9848 10042 10068 10285 10296 10669 10706 10918 10958 11398 11401 11663 U67S 11957 11980 12289 12296 13479 12497 13669 12876 13941 12964 13216 1 1221 18422 11440 13586 11596 13825 iJBSa 14070 1409 14248 14276 14703 14704 15026 15048 15248 13264 15614 15628 16021 16048 16237 16307 16526 16549 16757 16813 16986 16903 1732 17345 17507 17535 17849 17981 18187 13190 18373 18424 18548 isssg 18944 190O7 19253 19323 19402 19427 19551 9656 19858 1 870 20079 20105 20lr 2 1ia 20 1 2 2 in25 30855 20891 1873 1738 1763 1771 1779 1806 1941 1966 1879 2086 313S 3136 2376 3318 2336 2370 3402 3466 2686 2610 2626 3688 2796 3893 3017 3031 3035 3053 3111 3138 3339 3408 3430 3479 3492 3608 3630 3637 3708 3761 3848 3867 4131 4129 4131 4163 4178 4206 4344 4386 4411 4465 4502 4604 4680 4716 4725 4799 4817 4844 6006 6054 5065 5068 5073 5165 5238 5324 5330 5411 5440 5446 6474 5596 6638 5646 6655 6865 0063 8074 6116 6131 6180 6177 MIO 8868 6881 7289 7617 7902 8119 8555 8840 9046 9416 9811 10031 10262 10563 10909 11316 11639 11932 12232 12428 12667 13833 13310 13386 13675 13754 14067 14219 14829 14999 16301 16530 15949 18300 16446 16737 16985 17270 17506 17848 18157 18357 18546 18901 19232 18398 19546 19839 20038 20297 20 545 20S33 6310 6336 6838 6631 6868 6683 6739 6743 eSOC 7200 7332 7234 7376 7411 7602 7775 7776 7777 8047 8052 8064 8346 8356 8395 8692 8706 B753 8946 8981 8985 929t 9318 934U 9637 971U 9711 9930 9933 10004 10145 10175 10337 1U319 10339 10349 10769 10856 10866 6367 8S94 6631 6643 6800 6803 6863 7234 7244 7363 7602 7549 7564 7777 7803 7822 8064 8099 8068 8395 842 85 18 0753 8769 8770 8985 90C1 9023 934U 9407 9410 9711 974J 9786 10004 10010 10021 10337 10245 10346 1034a tÖ3ei 10373 16866 i4b78 10898 20M2 11139 11196 11313 11279 11301 11604 11619 11565 11566 11628 1 814 11837 11B92 11901 11917 12067 12130 12148 12208 12219 12369 12378 12412 12417 12425 13561 12611 12624 12636 12650 12815 12868 12897 13934 13939 13061 13141 13178 131M 13303 13364 13369 13391 13303 13349 13501 13538 13635 13543 13572 13626 13686 13896 13723 13750 13954 14007 14009 14015 14022 14135 14130 14139 14161 14164 14393 1444 14518 14595 14630 14744 14767 14821 14833 14869 16111 15131 15168 15180 15181 15410 15417 15431 15495 15E01 16737 15753 15762 15881 15931 16109 16157 16160 16188 16i98 16342 16363 16364 16432 18444 16604 16636 16658 16712 16715 16896 16911 16959 16962 16979 17127 17148 17161 17202 17214 174Ï8 17449 17455 17494 17604 17636 17695 17701 17745 17 52 18070 18106 18121 18125 18140 18373 183 4 18331 18345 18352 ia4a0 18480 185C0 13516 18545 18699 18705 18719 18802 18820 19088 19114 19128 19169 19203 19365 19373 19376 19180 19397 19462 194919522 19524 19525 19675 19677 19706 19801 19809 10896 19931 19934 20001 20035 20187 20214 20222 20246 202 1 20476 204B0 204W 3 1 504 2n i37 206e i 20713 20727 20764 20818 20963 20964 2097T ONGEC IiSIGEE 0 Verbeteringen Ie 4898 moet ztin 4893 Ie lyst Premie van f 30 l Dag in dag uit o wordt het bewijs geleverd van de verkoopkracht vqn V COURANTENRECLAME UIT DE PERS De NederlandschDuitsche grens Uit een gesprek met een gezaghebbend leider van de N S B is Ö e t Vaderland gebleken hoezeer men ook in die kringen groote beteekenis hecht aan t ongewijei gd voortbestaan van de Nederlandsch Duitsche grens Men wil de grens daar weliswaar yerlagen meer openstellen maar geenszins uilwisschen Dat kleme streepje op te kaart dat wiUen wy in ieder geval Iwhouden zoo heette het De grens is alleen inaar belangrijk als afgrenzing van het geheele gebied Oe vraag is dan ook niet zoozeer hoe die grens precies loopt maar wèl hoe het mogelijk is dat zij dwars door het oude gebied van ï iezen Saksers on Franken loopend met aan beide kanteii precies dezelfde soort men chen toch zoo scherp scheiden kan aoo scherp dat ook de grootste bewonderaars Van Duitschland en van e tegenwoordige Duitsche politiek hier te Unde toch zeggen dat kleine treepje daür komt het op aan Men heeft veel door de politieke geschiedenis trachten uit te leggen In laatste instantie is het de politieke ge chiedenis die alles bepaalt en steeds de Vichting aangeeft Men mag dan echter niet bü de oppervlakte der laatste eeuwen blijven en zoodra men dieper duikt komt men terecht in regio en waar de geschiedenis menschheids Btwikkelmg wordt en dus op het ras iBwerkt Wy voelen ons niet alleen een afzon arl k volfe onklat WÖ een paar euwen lang rijlier zün geweest dan de wife Oermai i Als t dat alleen is JU oe grens inrferdaad nogal gemak k uit te vrisfichen zijn en zou de k van het verschil over uikele weken of maanden misschieh al niet meer beslaan De cultuur en de levensgewoonten die trouwens nauw verbonden zyn met dien rijkdom hebben na tuurlijk veel meer te beteekenen maar 7ijn toch ook niet zoo diep ingrijpend De geschiedeni s van twaalf of veertien eeuwen is natuurlijk van meer gewicht dan die welke men slechts van de Bourgondiërs af of wellicht zelfs van 1648 af laat beginnen Zoo komt men dan toch by defeigenlijke volksformatie door erfmassa enz terecht Het blad wijst op de serie artikelen over de Nederlandsehe afzondenng uit de Germaansche wereld die dr Rudolf Stemmetz uit Amsterdam in de D e u sche Wo ch en zei t un g für die Niederlande geschreven heeft In de eerste plaats hecht deze schrijver groote beteekenis aan het Friesche element in de Nederlanden Franken en Saksers hebben wij minder dan er in het Duitsche Rijk gebleven zijn Met Franken en Saksers alleen zou het welhcht niet mogelijk geweest zijn een afzonderlijk zy het dan ook een nauw verwant volk te maken De Friezen echter zijn in meerderheid bewoners van Nederland en wat eigenlijk nog veel meer beteekent hebben hoofdzakelyk hier een bydrage geleverd tot de vorming van de nationale erfmassa Het gaat daarbij niet om de enkele duizenden Friezen die zich thans nog volkomen Fries voelen Hoevelen van de besten van dit volk zijn in de generaliteit opgegaan Een al te groote afzondering van het Friesche element zou wellicht ook nu nog geen geluk zijn voor dit volk Door i n Nederland en door Nederland te werken spelen zü een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis door zich geheel af te zonderen zouden zU weldra nog slechts eenige beteekenis hebben in een kleine provincie Waarmede natuurlyk niets gezegd is tegen de beweging tot behoud en herstel van het eieen Friesche volksleven in Friesland Terloops wijst dr Steinmetz echter nog op een ander element De oude Nederlandsehe beschaving na VeWeke althans is ontstaan en h eft zich op zoo bizonder schilferende wyze ontwikkeld in dat gedeelte van de Lage Landen bij de zee dat buiten het Duitsche Rijk gelegen was n I aan de Vlaamsche kust Men denke aan het oude Brugge aan leperen enz Nu is het wel Dergelijke problemen worden niet in een paar dagen opgelost Dr Stemmetz heeft hier een bizonder belangrijke hypothese opgesteld Ze zal nader dienen onderzocht te worden Ze houdt immers verband met de heele houding van Nederland tegenover Duitschland en van Duitschland tegenover Nederland Op dit verband heeft Steinmetz zelf gewezen en m zyn artikelen bestudeert hij zorgvuldig het psychologische en politieke probleem waartegenover ons volk zich thans gesteld ziet Want er is naturlyk nog heel wat meer te doen dan alleen maar nagaan hoe het tot de Nederlandsehe afzondering is gekomen Bij de afzondering mag ën kan het niet blijven ledere goede verhouding in de toekomst zal echter rekening houden met het feit van de afzondering met het smalle streepje zooals men dat nu in N S B kringen noemt Waar men dat niet doet of waar men het streepje al direct al te smal zou wiUen maken komt geen harmonie maar slechts verwarring tot stand Juist daarom is deze reeks artikelen van dr Rudolf Steinmetz van zoo eminent belang Nederland en Vlaanderen Ir Wigersma wydt m De Waag een besc ouwmg aun Nederland en Vlaandercr die een geestelyke eenheid voimen Wat nu echter m onze dagen weer opleeft en waarvoor tal van vereenigingen partyen of bewegingen propaganda maken is de staatkundige eenheid van Nederland en Vlaanderen Ons konjl het voor dat deze propaganda in verband niet dat wat allereerst bereikt dient te worden ongewenscht maar ook niet aan den tijd is Ongewenscht is zy omdat daardoorwat wel aan den tyd is vertroebeldwordt Aan den tyd is namelyk hetbesef van den wezenlyken achtergrondvan het wereldgebeuren inzicht in ofbegrip van de omwenteling eeneranalytisch gerichte geesteshouding ineen meer synthetische Anders gezegti aan den tyd is de omslag onzer individualistisch kapitalistisch geaccentueerde samenlevuig in een nationaalsocia hstisch genepte Het gevoel voorsocialen samerthang leeft in de hartenaller goede burgers maar te begrijpenvalt thans dat socialiseering alleenmogelyk is in verband met nationalezeden en nationale tradities en duszonder èllerlei vertoon dal onNeder landseh moet heeten Het vraagstuk leeft nog niet in de harten onzer volksgenooten hier of in Vlaanderen Het is een vraagstuk van geleerden en politici het wordt argumenteerend en discuteerend bewerkt maar er is nog niet èn niet meer een gemeenzame traditie die Vlamingen en Nederlanderil zóé bindt dat zy voor hun staatkundige eenheid alle zotïden willen offeren Het is eer irerstandsprobleem da een probleem vah het gemoed en een herdenking van den Guldensporendag by KortriUi in lSOï die overigens gevolgd worff oor een inval der Vlamingen in Holland en hun nederlaag bij t Manpad door Witte van Haemstede Kan ondanks het houden van hartstochtelyke redevoeringen Ijet volk met m diepe beroering brengen De Vlaamsche en de Noord Nederlandsche tradities kunnen uitsluitend door een gemecnschappelyk lot weer verbonden orden en de tyd zal leeren of dit lot oDs te wachten staat RECHTSZAKEN DUITSCH LANDGEBEQHT Voor het Duitsche Landgerecht te s Grfvenhage stond terecht de 39ja nge schipper F B die m een café te Haailem heeft gezegd De üuitschers werpen hier bommen om de N d erlanders te misleiden en hen tegen Engelana op te zetten Vonnis 6 maanden gevangenisstraf De 28 jarige H B spoi er by een lun hroom in Arnhem heeft naar een Engelsehe zender geluisterd terwyl by zyn arrestatie voorts een voor Duitschland l eleedigend gedicht op hem was gevonden De volgende zaak had een ernstiger karakter De serge t by den Opbouvvdienst A H B uit Roosendaal had i de tram tusschen Lisse en Leiden het Duitsche ryk en rde weermacht beleedigd door het vejkpreiden van een gedicht over het bombardement van Rotterdam Toen hy op het statipn in Leiden werd gearresteerd had hü nog 30 exemplaren van het gedicht in zijn tasch benevens twee andere voor Duitschland beleedigende geschriften Vonnis een gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden Aan de 43 jarige 3 A M echtgenoote van een expediteur in Den Haag was ten laste gelegd dat zy naar een Engelsehe zender had geluisterd en dat zij het gerucht zou hebben verspreid dat de Duitschers ziekenhuizen hadden ingericht als opslagplaats voor munitie en benzme Uitspraak 3 maanden gtvangeni straf Ten slotte stonden nog terecht twee mannen en een vrouw Uit Ysselstciiit die allen naar een Engc sche zender hebben geluisterd en het gLhoorde btoben verteld De mannen werden veroordeeld M 5 maanden gevangenisstrjf en ƒ boete subs 1 maand bciacn met trek van het voorarrest ii jf 24 Aut terwyl Sè vrouw die tol 1 maandW werd veroordeeld welke zij door o voorarrest reeds heeft ondergaan gevolg hiervan in vryheid werd p steld POGING TOT MOORD tgin Acht j w teg B verdachte ireëis Gisteren stond voor de R e ische rechtbank de 24 jarige D B Venlo terecht wegens poging J slag op soldaat X eveneens t z Verdachte onderhield betrekking met de vrouw van X In den nacm v 27 op 28 JuU heeft B gewapend m een byl zich verborgen m l r van X Toen deze vermoeid t kwam begaf hy zich tegen e naar bed In het duister is B toen J kamer birmengedrtmgen en heen w den bijl op X ingehakt Als won dei is deze aan den dood jSf Hij kreeg zeven slagen met L het gezicht waarvan twee gavaarlijk en moest zes weken m ziekenhuis verpleegd worden t B en de vrouw zijn daarop g an en hebben eenige Jgn bosschen rondgezworven tot zy s Jj werden VAdachte bekende a zaak het t i laste gelegde en g den opzet om X te dooden 1 ftet O M vroeg acht jaar gevanto straf wegens poging tot y De verdediger legde ta 2 P 5 t den nadruk op de moreeie scn de vrouw die B in haar ma Jl Uitspraak over veertien i F