Goudsche Courant, donderdag 5 december 1940

BLAD DONDERDAG 5 DECEMBER IMt NMniu4 l dM 1 7414 ft ci A 4 A la 1 W i W u 1 A inr J ir A iX H A W 1 A 001 dOii A H V A t t A rraaiwasvn A IS A 4 1 A J dir a A 1 it hor A jirfd SIT 1 i K4 4 o ul lii aa V i 3 m T H 1 3 V I IIB Ol 1 Wi Ir t 4 llOi WB ri H 4 11 tna Sp M 1 4 a a 7 I 1 a P It K l d Mr R IT u KM P Mil T 1 it 1 1 A 1 f A R41 I ri 1 R bb r 1 V 11 a AT r k m 1 4 K 1 Pel i r V A J F ti rr A M 144 iJP Mn dt Aia 41 4 J c X p J r Ml P N t n Ml I V to A i kotkeroBaenwmMgen Karar n V A if tUH lid a rr N ï Inc i l td Jv e r 1 M 2 i M A Jl i av siq A i e a lot t ideT X 3 M ie bar Mil ij HM ye son W 4 C C V A SlwMmetra la itf ard OlM C V Ul 11 SI e ap A 0 u C V 0 t 25 a 4SS i t nl V v M N otkieeir v d li 1 1 i 4 W Pen V V R ro a 4 1 N A J y M 1 Pac C V 1 wien I 11 11 r K way O g w sen 14 Carac P c t v d 4 Ku kbe roaaaratauagaat ACTKVE POIfDSIM lani ei log Hmn uMln a l H I41 PiMMM JIVMI r 1 K Mianl TiaIS vi n latM Hai rrxj M Wat Sumrim nL MSv SuM frunmu SI4y StM vaaniiMiilicka i m 1 fMM 1 I flM 4 m tM lum t Mil lUM t Oroalkoak M Wg lin M i Ctrl Ituckr arootbooli okl t IMI f 10 t Um MMl MS I 1 00 i Vi OtrUHcalan t OroMtneli obi tiy IM Iii4l I im V i M buM ma a IKn iRdM I MM A Oumeh Ï9oiifi OM I M la 51 41 una Huv UoiMir A M O Mém V A IKi Mu OonKOK A im ir 171 mi CaHaatauamkaMMIni KrUl SulWr A KBPaguUan A 17 1 1 Suiker C I Ml A 114 Tj w ng l atlorl iét 1 A tnd burgHcuwllt A Sork Ijiiulb A Awt fh r A Har Tbar Hu A Pil kiula n T r Mnnuka Landb A t I t A A 1 I I 411 H m Cn toÉU Kot Bank Med Ind Uandaltb N d Hand M C V A 1 J IK Alg K t ijdi Baikei k Palen a v o e f I r Ir Foake vei I I Refi Mer C v A I tV S St4rv d I Petr Oifge nemuigen Ird V 1 h fr Aa i 1 ii J S 1 U 1 H 1 dt keepv aanafeaiiilsrhaiipu r Aj i jSii V I A HII uitsch Roemeensche nomisché overeenkomst M Ml I 1 La 1 o menwerking bij de uitvoering van een Rowmeenschttienjarenplan Duitschland zal omvangrijke credieten beschikbaar stellen r r T 1Krd S Sll 4 B Ï V o t a At Ik s n ardad B a d SUrKl Ol N J I lOaSC a Java ca eh a Us A I I ta 41 Am ter dAir K tutt A d ïB jr ftaiKlir Rub rotj 14 I Oel H t R MtJ Id SP Kerdtr g I embö Rub tfom IWS MaJ Bg ard Vereen h1 i Oa Javo Rubb r Ml Idem 0 i Ui a 3 C Id M i 3ltbadja Surri R i l m ra H SISau Sum Rubb r it 4 J4i I 1 De eflectanbuu ta Aïsiïtertfcsm verkew op x i iofï nb tk h iiKbaAl u m n l e l iid mi aiMfcUll Faii rcr iUMMi 4l k CI V T ia b r WaUMr l is av ir wi n d till t van de N c i aiii vli Ba k ku voorli r nog Wlm d i M ai d l l lïi n t V M Mfiusn kdmk r i oefier ifdy It alW vm r k n li ll v nn naoifa otiwn Im belcgifetidc pub vicK iiuudt tM grb op É ti athle Sro d et wn va do mee t pi b kenmerken van dv inarkt i 09 atww tglwid av u xk i alla i a a d4 laauie dagro a n ve u be taantiieo had s a Bisteren ros verder infekeoti prii rn op gwro enkele aidae mi vtfnden o iaei n va i l lc in i plants teuwlit er ook seen ei ke e ifircaalil i wa die uil del band ns D A nertk ar 4 hr waanlen han mx een iij i kj e n r oop la de i Baï ar €e wa n fft r £ doer ell ook Av ai x i gavni r wi i te ekon n van aar A t aighetd De nm i ur iir e I o Pvib a t uni w t n buna ae He v v aai oo d Op Ö toeale markt a het nl ve s h 4ei f ire id Blj dr opviur w den ij fnevo n op ee n ichi iljk veshownd it INNlaaiv ro dv Tem mehil kur go d p n drnd worden fceniirivvd maar r wa riisi Ke o b UnaMeiiirK en under beurttud onde jnroier d k eiiern ntr v el vcranHeries 1M U 1 hicr en caar loch ern kïwnc afbrii inrk kon woid op iie kt d rtne vaart tubrlek ewftlef eer ie d i t doen In Schee ivaart fme a m©d dr an verwanlr aandt t 0 d vei rnind r cou ranf iDOrlen werden let hoofer gen M rrd De alfïi ir i ei l ii iiïond on wa i i i Ollea o rnden e n Vl ftai punten Iwoeer mm ukten ge aan Jeiuse prwnpiilrn in en rr 4l n op imgrverr Solrettde prV a e r twte en uil do noteeririf Vt ne culluwr arUeeUn wad ammo etinz Voor tabak ken b iiiond dewiietletton em nailte leo4 rndie viKirname ilk lol u tir e kwam in h koei Verloop vnn aandee n Dei Mlj Rubbensandee n uami veir iK of ni vwardiid In Amalerdani rubl ei in v eir g f di e Dé Sink tde ir ru 1i HVA lak en na va i opi kletroïheid in d l konden deerlellei r torb noK fh k r vcK rteeUn verwli jr wijaen Indli iteeer haddin e n a r b pertcle 11 wk A l ito viowe onve aj derd De Phil T aar lee rn 1 4 hm er VrV mrjt Mder iH li er I e mlnArr gang b i oorten me fe i ee priHioMaend P oiongati r proem HI UI 1 111 M Sum BuÈfc rati 14 Vff Ird Cli l Oi d idem yf Intecc Rubber Cert v Mlem i v DMIaeiw twi4a4a awt ketunsvetblarutg it H e IMO e r a p 1 41 c r a ir p 1S42 c t a iui p IS4a e 4 r a 105 p 1M4 r a p IMÏ c r I p iM c r a im 14 id p 47 c 4 r 14 Id p IMt 0 r a loft Ktmvei iena kano obi 4 7 0 fo Neue Aiug obi S 1 l 4tben id ilG I C O ISR Kati S3 ld £ 91 lM 1 7 t o s iao I j 71 Wirier obl j 7 Farlx n iMt lOl C A ÏH Vrr KoitiUld C v A 136 Dull hiBIrL mni IS O l 4 Ruhr XI O i t V O 17J 4 oiio a i O t o llentenbank 29 T 3 Ver D tfrnl O IH Bayr Hyp en W Pb 1 7 IW D t moi u T w O T Ivnk Be gw Ob IM GulehoffnuntshUtlo Obl 7 gg Harpenor tori TO Obl J n iPho ri AM G Oh ü Rtl lib I ninn Ob 7Ruhr Her e AG Oh Siemrna n Halak Ob t fi V S li v erS e OW 7 H fTH M té td la id M id 14 id i4 Id 4 14 6tH m w 61 4 0 m S 3n Dllo rle A as J Obl Vlrlor G i Ob 4 i Vi tt D u K Obi JRl ln tl as Obt I D lo n Obl hwenar Slru nbahn Ob Farb mmduii ie isnd tie nen frn H t ke aane ViT GtaiPtoft Pabf aaTi4 4 m tr li ll Akt Ca aabd orrillMLK VAl l AlOMlMtJ BM N DB I AKb CII AN 4 Deceit brr ValMa I rtinlloWko n wr IroaaatllMl M Vork 1 O BtrtDn r TSag 1 3 4 Brwiaai J 3411 1 I n t Bki lOdOMiIrO 44 1 144 Zli lih r 4 g 4a 71 Baakpaplei lloriun ttiW l M Kev ïoik r I lirir B u t 30 f 4 Of KOnRVH NCMnU AN ni CUAUNtimaTITt l T or lortHwen 4 Deeomko1 3 legan rp icbtu gin ml ii o i l wi I ltr c mark n 7aag I EcVa S0I4a I tw tso irarea tiras l I De lti el kronen 344a KourKtw rcnen 4aie T teehiel rone loo J 2 f 1T ieeH ii be aronoo inieu ckwidaol la Dinar loudo cfcu dem 34 I f r r rni wwe ehHlrt 483 I Tui oor dr n 14 lllTEiiUilO ND trm te Geneve I OVnVLUEGEN VAN P gricHC VI IEOTUIGKN gj om 21 ïS uur is te Oenève ln ovrrt üefen van Engeische iurhtalarm gemaakt dat aa 12 uur duurde BUK Opgeregeldheden l Martinique èkMEK AAN BROOD y gj II bi rieht tiit Fort de lithli ich in verschillende op het eiland Martinique ern 0gf tgf ëtivdeti V orgedaan als TiC hrt stijgende broodgebrejt uffUiiriH bf sturmde de bakkcr z ul mililairiTi tusichen ueiur komen om de orde t Uil gebrek aan brood is jkl tH ordat de uit de Ver erwiiiMe meellcveranties uit jr jgrscni REIS VAN wcygand inchy wordt gemeld dat de hup van de Fransche regee1 jt Affi generaal Weygand aver o uil Meknes in Algiers is er liiermede 1 1 de inspectie Wiyg md die vi rscheKlene jMefl yi i iiird jliior de Franaehe Aliika gctiindigd atieke activiteit niNF R ONTVANGT griniftir van Buitenltindschc fierriino Siiner heelt den Brit iHitj iiiuur ontvangen be iegi unlen van Ierland Noor iruariiir den con sul van Spanje ji0 eü dl El secretaris der ainba s ktl b t tieaan Mxw m rraau bdken Ütitt VIM Jt rsch uj van d n vh log Varrlit i de LJgei i iiijei uRekiinien AN v Wtr AARSrnE hanijei s Ma K nF TK ROME VjtttfMi t innen te Home onderuiten lBs eh n Ti Biilgaarsche lt lia iriMhe hindel sdelegatie Othiitstr weken lijn te Berlijn om DuiWih Roemcensche ecuno Mdtthandelingen gevoerd ér ril htlunen getrokken zvjn economische samenwerking na ftarniin der politieke verhou MMbri U ide staten fc Reeint n che taatsleider gfne tMieüu heelt van zyn aanwc I Btfiijn gebruik gemaakt om Itt t onaangevende Duittche i khiorn te onderhouden over Mugri k iir vraagstukken die ing hl tiien op de nauwe econo anuhwerking tusschen beide De II Berl un aanwezige Hoe n ii Lkier van Economische CiBcikPv nam aan deze onder iteel th piriiffen regeUngen zijn gisOnitirtevkend dour gei anl vimr Duitschland en den ihen goant te Berlijn u mitsgaders den slaats van het Rormee chc J OiMif van Economisrhe Zaken IH vmir Roemenië itt iM reenktmisten is het beproloco nopens de wn riiSïhe samenwerking üYorruig vaa een Roeme n ch ïitl ai volgt k ooor een veelomvattend economischer op Rwn enie ie bewerkstelligen k mr luik Roemeensche regee tet li buitsrhe rrgeering ge kaar ivedersieumng en mede ét uitvoering van dit plan regeerittg verklaart zich terhnwelten en fmancieeiet J il B opbouw van Roemenie w ren van het economisch r r affen Voor de pracJtvpenng van dese overcenPj ie toeHic regeertngen voor Vi ifende overeeogekomen II a i a a l va c pes imu tmt ImtaaBdc Mmenwer ♦ M iMid n boseh T lf 5 nnt rairril ♦ MI t i Mt 4il imi m het 1 Mki ORMINIK EKSENT MAMDSJOEKWO r Hoemeenathe zaakgelastigde te rokio heelt den gezant van Mandajoekwo een nota ovethandigd waarbij Mandsjoekwo door Roemenië wordt erkend Mandijoek wo is thans door negen staten erkegjr SCANDINAVIË Quitlintf naar Berlüil OKDE EN SDST IN NOORWEGEN In strijd met anders luidende beweringen heerschl te Oslo volkomen orde en rust Uit Welingelichte kringen verluidt 4at QuisUng naar Btrlyn is vetrokken NOORSCH VteE ADMIRAAL DOOD GEVONDEN Vice admiraal Christian Sparla de vroegere commandant van de Noéfsche marine is gisteren in zijn hotelkamer m Portland Oregon dood gevonden Sparle kwam enkele dagen geleden komende van Los Angelos te New York aan Volgens het onderzoek van den d k ter is de doodsoorzaak niet te wijtön a n een aanslag BINNENliND Teraardebestelling mr dr A baron Röell DROEVE PLECHTIGHEID TE HEEM STEDE Onder zeer groote belang stclling i s gistermiddag op de alg meènc begraafpla it s te Heemstede het stoffelijk overschot van den commissaris dein provincMe NoordHolland mr dr A barorfltöell ter aarde besteld Op den doodenakker izagen wij denReithshüuptamtleiter geitel Beauftragten voor de provincie NooniHolland en van den Rijkscommissaris Rijksminister Sey ss Inqtiart de secretarissen generaal mr dr Frederiks enmr Tf nkink commissarissen der provincies de leden van GedeputeerdeStaten Ifdon van de Provinciale Statenen burgemeesters van vele genveentenin den lande en vele ar dere autoriteiten uit den lande 1 In het sterfhuis aan de Nieuwe Gracht te Haarlem heeft ds H E Beller pridikant bij óe Ned Hervormde gemeente te Haarlem een rynwriienst gejiouden In de aula die tot op de laatste pjaat s gevuld was herdacht jhr Roel een broer van den overledene namens d familie en nana met een kort woord afscheid Vervolgens sprak de heer Venin Meinesz oudgriffier van de Provin kader van de toegestane credieten aanzienlijke Icv erantiBs van werktuigen en machines voor de ontwikkeling van den Roemeenschen landbouw doen en de noodzakelijke installaties voor drooglegging en bevlociïng van landbouwgebieden beschikbaar stellen Om de industTieele productie van Roemenië in het kader van dèeconomische reorganisatie van Europavolgens een v t plan te bevorderenzal Duitschland in samchwerking metde Roemeensche nijverheid en in overeenstemftijog met het tienjaar lan zijntechrischen en financicelen steun beschikbaar stellen In het kader van het Ucnjaarplar zal Roemenië het Roemeensche verkeerswezen te weten zoowel het spoorweg wegen wegennet als de oiielcidingenuitbreiden in overeenstemming met denatuurlijke afzetgebieden van het Roemeensche bedrijfsleven binnen het bestek van de nieuwe Europeesche ordening Duitschland zal in het kader varde bedoelde credieten de omvangrijkeleveranties verzorgen die voor de uitvoering van diUDlan noodig zijn S DuitschlMitK verklaart zich bereid om bovenlfMbehalve de credieten op langen tel Ki n na voorafgaande overeenkomst met de Roemeensche regeering en op de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden nopens de samenwerTting van Duitsch en Roemeensch kapitaai ook kapitaal beschikbaar ie stellen voor uitbreiding van de Roemeensche industrie en het bank en credietwezer op den grondslag van economische samenwerking tusschen particulieren 6 De Duitsche regering stelt agratische industrieele en andere deskundigen op verzoek van de Roemeensche regeering tot haar beschikking 7 De beide regeering zullen er bij df organisatie van de handelspolitieke betrekkingen lu sschen de beide landen op bedacht zijn dat de Duitsche markt verzekerd blijft als een veilig afzetgebied voor de Roemeensche producten met behoorlijke prijzen die onafhankelijk zijn van economische crises en dat de bcteekenis van de Retrreensche markt voor bet handelsverkeer or t t DuHsfbland verdiFr uitgebreid wordt t De beide regeerirgen conrtateerezi met tevredenheid dal de DuitscifRuemetnsche samenwerking op alle gebieden reeds begonnen is Zsj lun bettoten de vreehtbar vwrt ett ng vj deze samenwerking m het belang var d beid vuikeu te venckeren dale SUten van Noord Holland De heer Vening Meinesz zeide dat het thans niet noodig is de groote diensten van den heer Roëll te relevecren Dat immers is reeds geschied in de plechtige zitting die is gehouden Namens ambtenaren en burgemeesters van dè provincie Noord HoUand ert namens de vele vereenigingen en cOnimiiaies waaraan de overledene ïün beste krachten heeft gegeven bracht spr den ovjcrledene dank De baar werd hierop grafwaarts gedragen terwijl het orgel een gedeelte uit de Matthüus Passion speelde Het graf was bedekt met zeer veel tloemeh Ond i anderen waren er kransen van den Rijkscommissaris commissarissen der provincies de Provinciale Staten van NoordïHolland gemeenten Amsterdam en Haarlem en de burgemeesters der provincie Aan het graf werd gesproken door een zoon van dèn ov erleden Een onwelkome Sinterklaas DIEFSTAL BIJ BANKETBAKKER Een winkelier iiit de Kerkstraat te Hilversum kwam gistermorgen tqt de ontdekking dat een vreemde Sinterklaas op visite was geweest Er was nl een flinke partij banket een hoeveelheid marsepein en een bedrag van ƒ 45 uit de kassa in den winkel gestolen terwijl ogk een fieU verdwenen was Het onderzoek der recherche ees uit dat een inbreker s nachts zich door het verbrijzelen van een ruit in de achterdeur tóegang tot het perceel had verschïift en de lekkernijen beneven het ge d had gestolen lie man iueft daarnafeen rijwiel dat in het müguzijn stond meegenomen en is daarop met de buit Vertrokken De dader kon echter nog niet woeden ontdekt VERBEl RDVERKLARING VAN WAPENS MUNITIE EN SPRINGSTOFFEN Het gisterep verseljencn Venvirdeningenblad bevat een verordening van den Rij kseommissans voor het bezi ie Nederland sch gebied betreffende de verloeurdverklaring van wapens munitie en springstoffen Hierin wurcil bepaald dat wapenen mur tie en pring stoffen welke in verb and met de oorlogsgebeurt enissen of ip beve van de Duitsche weermachf bij Duilscbe of Nederlandsche instanties of rlienstbureaux afgegeven of door een Duitsche of Nederlandsche instantie i beslag genomen zijn en welke geen dor oesbuit zijn zonder vergoeamg aan het Duitsche rijk vervallen voor zoover zij niet uiterlijk op het tijd tip v het in werking treden deze verordening rechtmatig zijn teruggegeven Tttt beschikking over de ingcvo gc deze bepaling verbeurd verklaarde goederen is gerechtigd de rijkscomraisaris voor het bezette Nederlandsche gebied of de door hem aangewezen instantie Deze verordening geldt niet voor wapens welke voor de jacht bestemd zijn Bij twijfel of het al dan niet een wapen als bovenbedoeld betreft btjslist degene die krachtens het vorenstaande het beschikkingsrecht heeft Dez verordening treedt r werking 3p den dag harer afkondiging LTTBREIDING VERPUCHTE ONGEVALLENVERZEKERING Het Verordeningenblad bevat een besluit van den secretaris generaal von het departement vstn Sociale Zaken betreffende de uifljreijling van de verplichte ongevallenverzekering U t de aan polikliniek iSedischc consuitatiebureaux en medische keuringsbureaus verbonden personen Het luidt als volgt Ailikel 1 In artikel 1 ondT V van hetkoninklijk besluit an 14 Septemberl t21 Staatsblad Vo 1057 tot uitvoeringvan artikel 4 eerst lid der Ongevallenwet 1921 wordt tusschen klinieken en krankzinnigengestichten ingevoegd poliklinieken medische consultatie sultatieen keuringsbureaux Artikel 2 Dit besluit treedt in werking op de h dag zijner afKondiging BOOMKWEEKERUPRODPCTEN De secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Visscherij heeft de percentages vastgesteld van de in 1941 te beplanten oppervlakte met botimkweekerijproducten Dit percentage is als volgt Voor alle boomkweekerijproducten met uitzonderini van rozenonderlagenzattilingen op 100 van de oppervlakt welke jip den eersten Augustus 1945j jrt boomkweekerijproducten daadwerkelijk was l ekweekt Voor rozenonderlagen zaailingen oplOC van de oppervlakte waarop Ócbetrokkene in het kalenderjaar 1940 rozenonderlagenzaailingen nnocht kweeken HET VEBtOOPEN EN SLACHTEN VAN PAARDEN Bij besluit van den secretaris generaal wnd hoofd van het departement van Landbouw en Visscherij is het slachten van paarden verboden Dit verbod geldt niet indien en voor zoover door of vanwege de centrale een slachtvergunnlng is verleend Voorts is het verknopen koooen af everan en ontvangen van paar n verboden tenzij h rvoor schnf elii j e verdunning is verkretiei van d = iar b yw crisis orfani atie of de Ned Veehou derijCentrale VERMIST KNAAPJE GEVOMBEN Ecniïe wrftïn gel c an werd een driejarig knaapje uit Noor Scharwcude vermist Toen gistren de h er L met een schuitje door een sloot voer vond hy het li k e van c n vermisten jon r Ht y i it vrrmoedf ijk tpelen rwijs te water geraakt en virdronit n la aitr mol agw AJC U obL tl USi Beriii i Jurf irvdi ob svi aia aiit rkel i Pal iv l 37 OM MH L V rs Z ep SiM OM 4 i MVA WW l lfnb Stvtnk m Obl 4 I P Mtt O 4 i ld ld Obt il l Mnormftnn Cull On Olil 5 AiiMl Gil k 3 EFf ECTENBEURS AMSTERD i Noleerinnn vu 4 Uccralxr OBUCATHW V K L R iw t iidj lul i uu ass w i vaut iff ll l 1 1 il MW 1 f li 4 1B 0 t SOO 4 nttta f me IMO bil I IMT 4 WM tt r SM 4 M S3 NU Gr bet S Va WH m Et IMO bir f 9 I0 4 l M I 10 1 1931 MD 3 Mem It 4 NfK Gr b b 4 OlaVa üi OM i 8tir i ill Jt ftZUk IS isol ld 4 Adam 1 74 Ml 3 itl Adjun Olymp L 100 3 m W Kr NUV H ii iMi a AAM KIILI N Balik ra t ndloUaalrUlasra Ad Hark aai d l s tiil Harkt dtltf lir lli Il I 11 I IS37 100 WIT SOO j 4 ISU I IIH 3 i3 l W3S I 500 3i3 2 ISJS 01 11 31 11 19 01 t JKW 31 S3 Ml l H III3I 0 1 iiiu 3 im7 ü 1 suu 3 KI I 1931 AO I t 100 3 ts AtJ l VM i Pm B rn lMiiliKr XI MM Vil ÏW a R i t li 1 r aan Tjl i I B AA Sii f iifimrn lnSii f imArnaminfrn At i ifc A taji i Ma t rn I u A ItlM i IH s PI Sihn ifr Ib i II Ouuoa rar dl Q t i 1 jru ft II tn A p l t i I 1 ifii D H u I Nid p it lUtt 0 I I d Adam l6al 3 Dito lo is i S i Apfid ie 35 31 j Ain i m 193S 3 De enter 1820 8Dotcir S I3V 1 Ï Emdh II 3iy Do 3 Ig as 3 4 il S v DolOJ 1 IRWZT Crhage 1 J1 E D li ig TO 3 1 Duo 1 I37 i 3 I dl li m Dito i 3 Omning I I3 3 Dili 2f ISM 3 H 01 rm ISW t Diu 3a i3 I 3 Helm M 37 3 Hn er ira i Ditl m J X 2 t ciiw 93 3 N no i iici ai 3 Do 2v i I i i Dito f i 11 Do 3eie J3 HUum l 3fc 31 4 K IJL d 1 A i l d To i it IJI I A I Do 1 en 3 ï 3 a D ii 1 I93 3 Ditn I 3I l3 3 S in i k i i Tiib l 37 3 Vlr Pr 37 3 j Do gnv Tl 3 Zteittiict i i i M 4 H III Hi ill 114 I pr A P 1 I n V N B V a noil m Z Hol 11 3 3 Dto 2f il Sll 3 Bv G 2 ï 3 i Dr o litis J B v Ol Z J7 Gin titöt tXK i 32 1 D Jl 2 Dito 1 ZWlll 3 N Br kin i4f f W 3 H v iMiilitllibaakrB B S Ate Fr H vp bltr 2 vtri l UiU Picildlir l ii A i HypbstXY 4 A i Uni Hyp i 4 Dito 3i Bat n f b N PI 4 t ilc f D 3 Fr Gil Hyp BarJt Prf 4 Do Da en Va 3 Do p b i i 1 3 G HypBIb i H H Pn A f 4 Duo f BD 3 Hoi Hv p rtlto 4 Dilci str 3 Hjp b V Ned Ser M r Insu Nyp b r B AA BB 4 D r T TA 3 Ml V H Irn Pir til r 4 D o un £ v vtr pl ultk I 31 N Hypb do 3 N ilyp b Vt end Do 3 diU 3 Noordh Hyjp b P r dbr 3 Oxfrii l H b d o 4 Hjov Hvp b d o 4 Id dito 3 Sled H vp b stT K L 3 Ulr Hjp b 4 Dilo 12 wrpi uitk I 3 WMt Kvp b lEE FFi 3 Z rtie H L Bk 4 ZUidir Hvpb i i ii 4 D o ser K L 3 ZH il pb in H verpl lal 3 j Ecrile Ned Sch verb Ro Srh Hyp b 4 Due 3i a R D M do Sc hr H K VI d S I 1 d o sni f jnc r d ttell jOO inOOd P r Hp do m If a M 1011 f ► in Hi J p A r n A lol 1 a d i d N B A 4 H 5 R JI0 a d K d 1 11 F t w A lol l t r r isr A ija us Wo I rn H I 13 A N I E M A JM JW 0 1 B X a J n nu V I j A 1 Aj D to Br V a 40 3V T 1 I a IT 1 4 min m r i V a C I t 1 J NattdvUttrcalUclllsva B ri II f A 4 Jte h 1 VI A las Ml UPl A M d il Ci I M A I I I H R A S JBK I rOr 1 7 vt i tU IM Ni d W V 1 A Mlinbouwuiidrmrmiataa B M b A 11 O to 2r A lib 4Sil ao I V Mil a I l i S li cp TMi a IT Wi Paurul u d rn niliifftn Drd Ptr Ii V A 4esK N Pr Mo r O d A 3 l tHo ara Cniii A Jai 3nt Tarakar P M A W 3 Viitdat 4 BenlBkM ILVtltSfM I 4U M 8 S0 N eu i bencbteii ANF Ki ir of4 dnn uxiak S 4 Corn jg bou w t lopni W 4Ö Ho genuijtbrir I1 li C in oio r r n Uiirf lo ja V It vrwiw IS 33 Omro pofkwBt ill lilt 30 B pfTna£ IZ I5 Giamoloonaiuziek 12 4 Nieuw tn or f i i he ber cr u o ANP 1 00 A RO AmU ii eiii s rk t en hai 119 Dt niiibaiwlei m i t mlen atior a t sotderenverkver cauK ri ZJO Sv ve tr rici 3 00 Cjou lAtnO voikHkun f U Veliilvkt kan erorktv l var t tpii is R vdcl i iior i i o us1 n lopn 4 40 Or y pt 5 44 I Bo i r cciï IS IS A JO N f von irr ch rr beurstoerirnlen ANPi 0 AV 0 tir u f o into VI i o is t 4 25 Bina ns tot p ak 4 45 Actu ü e repoü iïe of K iiiiioïoonmuKek t Qlk H r 4ii h vracon van d n dag en m tm benchlrn ANP eii utlinff ILVtRtl M II WIJ M K C R V 40 NiKiwvb rlAil r ANP t I ScHrlflleMns rn Mcdilalie S ZS Crvi ude n uziek pi i S 3S OrariKifvionniuwek 14 30 Morsead i nit ll flO GTamo oonmuu k Il 4a Vioo Öuo n pianntoegeleidir f iv r amoli onmuzielt 1IZ IS R portaKe o muiu k 12 44 Ni uw rneco noit isch bcrrichien ANP 1 40 Apoi i ti b 130 o le sp 2 2 Mono Cahtabfl 3 VriRiwenhi luur 3 30 Vocaa ciocf t lopn 3 43 Bijbe Inunx 4 IS GxmnvoloAnnMWCk v p a o 3 00 GeafH eMien met luis raam 1 C II V 5 13 Nieuv conoinlnSie n beunbertcBim ANP i i BenmUin i J Chr o u utntver entgin r Hwrrrwin e lopn 4 1 C av nmbeivoordrachl 4 C e Tiot it mi k 4 4S AetuieW rrporuse ol iintT ohKinonulWK 5 4 IS Ec r i i ch vraseii van din OaS i mcuwbbenctilen ANÏ en u Ems KOOTWUK U7S M V A R A 7 4 BtrlttiKn DU tscli 7 IS Giainofoor mujiel 1 J 7 4S BüTichtfr Er e Om i N u br ichten ANP 0 15 Birlchten Duifrhl 10 30 Ot 4 p 11 Cr strfitoon ntiXick ill J 1145 Be hun EneelKh 12 1I 1J Bericbtenl 13 30 B r et n Dviittcn 124 Ni uwfci en economv bcricMMi ANP I G iTO oornuiiek iIJ I 4S Bfnchlrr l f 2 M 2 IS Btrlchier DuiScli 2 14 AS B riihK n Eiv e ichi 3 3 BencMen Ft 1 3 4 Tv K tn d rd a v ai f To ca ir pti Btncmen I rh S I r t Beriiin Gru aus drr Utitr I ramtM v r Or Dviü rh We rtrap t TS P t cbt n En Mr 4 45 Cramofoor i f TJ4 7 l Eronoiv vnir n van den dar CB nltuwsberichlan AMP ir sluiting WH OING TO Hrr RADIOPROGRAMMA VAN 7 DECEMBER Zaterda 7 Dec mber is in h t F ogramma iiit t zenden over den zender Kolwijk 1375 M en verzorgd door de N CR V etn wijziging gebracht Van ze n uir tot vier uur P m bliilt bet rrogramma oryewyzi rl Om vier uur gramofoonmuziek vi if uur berichten Dull h 5 15 uur n =uv s econoir ch en beurrberichti n van t A N P 5 1 i ir gramofoonmi ck e I5 7 15 u jr hl A