Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1940

Z DLAD DINSDAG 24 DECEMBER 1S40 VOOR DE VROUW Goed koken met wat er is EEW KORTE TOELICHTING BU D £ MKMC tt Hiirooéar voleen do de recepi n een w lt if noder i eescl 4 in nai t Mi tet akA c e el le Mh te koop aangetMXleB warAt p i taUen voldooi wat voediaamjï i in sinakeUikbeid betreft jtijtne erwten en capucüners heeft yen kLHWca bxqwn In eea gezm van 4 persotoen krijgt Bicri 4 1 pond van deie peulvruchl n Wanneer men dus 1 maal groene erviiMi ca I maal in de tweede week ca ui aer eet heeft men voor de 3e tr 4 week ook tog weer over en kan n deze gebruiken voor een dergejji t laaltud of voor soep Witte booAüi jifi hoewel van verleden jaar bos Ie koop Wanneer men ze 2 x 24 uur wtdEi en gaar kookt in het weekwati r met wat vet of een sttikje spek lijr zeheel goed te gebruiken Bij den maaltijd van Vrijdag S Jaiiu ri looeten eieren het vleesch ver Vu j ii Voor geen van de gerechten diü m deze week klaargemaakt worder lieeft men eieren noodig gehad loi üut ze nu uitstekend aan het middaKii ial gegeven kunnen worden Al lijn IIduur door hun bizondere samtii stclling zyn ze in dezoi t jd K kr r het geld wa d Dl bietmsla kan aangemaakt wordcsi ip de volgende manier een paar jeKooKte aardappelen geheel fijn maken vermengen met een gesnipperd Ulij e zout en peper daarna met sla t it en azijn De bieten er doorroeren tn i lrn een half uur laten staan zoodat lil az n enz er goed intrekt Beuoodigdheden voor 3 a 4 personer 2 iO gr groene erwten 1 K G aardappi len driekwart K G wortels een kwart K G uien 4 d 1 melk 60 gr vel zout Bereiding Dr erwten wasschen en 24 uur laten weiiin Daarna opzetten met zooveel van het weekwater dat ze goed onder litan één lepel vet toevoegen en aar kxdien 1 a anderhalf uur De erwten met een schuimspaan tiit de pan scheppen het koaknat aanvullen met de melk en door laten koken Onderin de heVt van de feschilde in stukken gesneden aardappelen leggen hierop de helft van de erwten dan de gesnipperde wortelen en uien de rest van de erwten en de rest van de aardappelen Het vet er opleggen de pan sluiten Ttof aan de kook brenen op ecs klein ▼ inu verder gaar iten worden pLm driekwart uur De bestanddeelm los met elkaar vermogen op snaak afmaken met w at zout en het kooknat in een juskom schenken en er bü geven n plaats van melk kan men om het eiwit dat in deze maaltijd voorkomt vollediger te maken een paar lepels magere melkpoeder toevoe n Witte boonen met toma tensaus en sla van Br lof Benoodigdheden voor 3 i 4 personen Anderhalf K G witte boonen anderhalf K G aardappelen 2 groote uien 50 gr vet eoi halve 1 water 1 bl tomatenpurée zout peper 2 boui nblokjes Be r e i d i n g De geweekte boonen gaailioken en in het kookwater warm houden De uien snipperen en in het vet licht bruin bakken De tomatenpurée het water en de blokjes toevoegen en de saus even door laten koken Daarna binden met wat awgemengde bloem of aardappelmeel tt e boonen uit het kookwater scheppen en met de tomatensaus overgieten Zoo noodig nog peper en zout toevoegen Gekookte aardappelen er bij geveirf Voor de sla van het Br lof rekert men per pers pl m 2 struikjes Ddke worden in dunne reepjes gesneden § ewasschen en vermengd met wat slasaus Appeltaart londer boter Benoodigdheden Driekwart K G appelen 200 gr suiker 0 gr zelfrijzend bakmeel 2 eieren wat melk 1 ons rozijnen Bereiding De eieren met de suiker 15 minuten roeren tot de massa licht van kleur en schuimig is Dan de bloem er luchtig doorroeren is de massa wat dik als men kleine eren heeft dan zooveel melk toevoegen idat het beslag op cakedeeg lykt De appelen schillen en snipperen de rozijnen wasschen Een springvorm met boter besmerenen roet beschuitkruimels of paneermeel bestrooien De appelen en d i rozijnen met elkaar vermengd in denvorm doen Het deeg er over uitgietenen de taart in een niet te wannen ovengaar en licht bruin bakken 1 uur Vruchtensiroopr jst met maizenasaiis Bei podtgdheden 2S0 gr rust 1 d l sinaasappel of anders limonadesiroóp en zoo noodig wat suiker Voor de saus een halve 1 melk 10 gr maizena 30 gr suiker desverkiezende wat vanillesuiker of een citroenschilletje Bereiding de rijst in water gaarkoken vermengen met de sinaasappelof anders limonadesiroop en desgewenscht de suiker In deii puddingvorm doen en goed koud laten worden Wenken voor de zuinige huisvrouw Allerlei battige wenken op naai es breigebied Breien Breit u zelf de kousen en sokjes voor de kinderen Denkt u in het vervolg er eens aan de hielen en knieën extra sterk te maken Dit kunt u op een eenvoudige manier doen door een draad naaigaren nr 8 of 10 mee te breien De kousen slijten dan veel minder g uw Door mouw en rug bij jurken te voeren zull fte veel minder gauw slijten aan rmgaten en ellebogen Als voering kunt u oude zomerjurken of flanel gebruiken Overhemden die geen dubbel borststuk hebben slijten vrij snel bij het boordje Ter versterking naait u een belegstuk tegen de borst welk bele eenige centimeters in de schouder moet vallen Jo ngensbroeken zijn het sterkst als ze geheel gevoerd worden Kan dit niet dan moet toch in elk geval het zitvlak extra worden gevoerd Wees zuinig met rijggaren haal de rijgdraag na het stikken in zijn geheel uit het werk en wind de draad opnieuw op de klos zoodat e voor de tweede maal kan worden gebruikt Weet u dat wanneer de machinesteek aan den onderkant van uw werk niet goed is bijv rijgt dat dan de bovenspanning niet in orde is te lo zit terwijl wanneer de bovenkant der steek niet goed is u de fout aan de onderspanning dus bij de spoel moet zoeken Sommige stoffen vertoonen een vleug d w z dat er richting aan de stof is en dat dus alle deelen van het kleedingstuk in dezelfde richting moeten worden geknipt bijv fluweel nip zoo zuinig mogelijk eerst de groote daarna de kleinere deelen van het kleedingstuk Daarna alle restjes ie kunnen later te pas komen On e vilthocden Leuke pantoff eitjes Bewaar oude vilthoeden zoowel hecren als dameshoeden U knipt de ixil open wascht de hoed en perst het vilt goed plat U kunt er dan vilten pantoffeltjes uit maken voor een kindje van een half jaar Voor grootere kinderen heeft u twee hoeden noodig eerst de zool van het schoentje op papier na daarna den bovenkant die opengelengd wordt Het naadje aan den achterkant wordt met gekleurde cstonsteekjefi vsn wol dichtge naakt Eveneens wtrdt zoo het zooitje aan het boven ïtijt bevestigd Aan den bovenkant wordt hét pantoffeltje met een steekje versierd Voor sluiting worden twee gaatjes aan den bovenkant gemaakt waar doorheen een koordje van wol komt Verder kunt u van vilt zooitjes in de schoenen maken een aardige ccinluur van reepjes vilt een kraagje en luaiichetjes Onderjurkje leeftijd 2 a jaar gemaakt van boyenstukken van oudei ousen Hiervoor hebben we 2 paar oude kousen iioodig en knippen hiervan de voetdeelen at De bccnstukken worden op de naad opengeknipt Van het eene paar kousen knippen we het bovcnstukje van de onderjurk en hof voorbaanlje van het rokje Uit hi andere paar kousen wi rdt de ree van het rol je geknipt De b venkanten der kousen worden vd t aèn onderkant van het ojjide jufLje als zoom gebruikt Hals en armsgaten kunnen nwt Etopgaren in dezelfde kleur omgefesitoneerd worden Zoo kunnen van een hemciie een directoirtje terwijl wanneer cie kousen aan smalle reepjes woiiicn geknipt men van deze reepen vloerkleedjes kan haken Babyhemdjes kunnen behalve van flanel ook van tricot gemaakt worden Zij kunnen bijv uit een oud interlock hemdje of directoir of hecrenonderbroek geknipt worden Wanneer deze tricot met de machine gestilrt wordt moet de spanning der machine goed los staan en moet het goed strak onder de machine doorgetrokken worden daar later anders de steken knappen Het hemdje kan met een flaneisleek afgewerkt wprden Voorzichtig met uw waschgoed y Biinte wasch Van bonte stuklten moet voor het in de week zetten de echtheid der kleuren worden onderzocht hetgeen men kan doen door een puntje van het goed in koud kelder water te dompelen en in een witte doek stevig uit te knjjnen ALs het goed niet afgeeft kan men wel aannemen datXet waschbaar is Is het goed TWfKecht geverfd dan zóo voorzichtig mogelijk in koud scp wasschen of schoon men v Vy éT doet het wasschen aan een chemische wasscheij over te laten Echt geverfd goed kan in lauw of zelfs in heet water worden g was schen maar dat wil nog niet zeggen dat inen het onaoodig ian i in het spoelwater kan laten lK gen Tenzij de goederen ahsr iiut indanthreenecht geverfd zijn mEf men ze niet nat op elkaar leggen m n moet ze dan door doeken van elkaar gescheiden houden Kant Fijne en gevoelige kant l an men TiFschcn door ze om een flcsch te vi t en en cicze door het waschwacr heen en weer te halen Crepe weefsels iioe en op bijzondere wijze worden behandeld Eerst moet worden va stgesteld of ze thuis kunnen worden gewasschen Een daarvoor geschikte nlaats maa lct men een beetjei vochtig n als het goed erg krinkelt dus krimpt mag het aileen bij een chemische wasscherij behandeld worden Hetzelfde geldt ook voor geplisseerde stoffen Het is aan te bevelen crêpe artike len voor de behandeling nautriteivig te meten t at xij naderhand weer op de oorspronkelijke lengte wijdte en breedte gespannen en gestrekt kunnen worden zulke crèpe artikelen mogen n t m et een zwaar heet strijkijzer wois den behandeld Het strijkii er moet er zoo licht mogelijk overheen woi den gehaald Men moet goed opletten dat het goed voor het strijken droog is want anders is het niet uitgesloten dat het crêpe effect verloren gaat en het goed hcelemaal glad wordt De volgende keer iets over hat spoelen drogen n strijken Knipt u deze wenken uit en hangt u ze ergens op een zichtbare plaatsl CONSüL DAVID Toen de beroemde Franse dichter Lamartine in het jaar 1848 minister van buitcnlandsche zaken was ontving hij eens op een dag tot zijn grote verbazing een ambtelijke mededeling dat een zekere heer Ddvid op zijn aanbeveling benoemd was tot consul te Bremen doch dat de heer David zijn benoeming niet had aangenomen er zelfs geen woord op had geantwoord en in t geheel niet te vinden was Het ministerie was wanhopig en vroeg p o inlichtingen I amartine begreep er ook nie s van Hij liet een onderzoek instellen en nu bleek dat tusschen de briefjes waarop de namen der nieuw te benoerrfen consuls stonden ook een briefje wag geraakt waarop uilsiuitend d naam David was neergekrabbeld Wat blec k het geval te zijn Terwijl de minister Lamartineaan zijn staatszaken werkte kreeg ded i c h t é r Lamartine opeens een goedeinval n l om een dichtwerk te sehrij en met de figuur van don bijbolwhenkoning David a s hoofdpersoon Hijnoteerde dus die naam om het niet tevergeten en zoo kwam het dut deheer David bij ongeluk tot con sul te Bremen benoemd werd Goede raad was duur Het was zurtnekla aJ dat de heer David onmogelijk zijn benoeming kon aannemen en du was de enige oplossing een klein be richtje in de staatscourant waar il te lezen stond dat de heer David coilsuI te Brerr en plotseling w as overleden Katrien en Katrijn j Ê m S 1 z y il Plokkie en zijn instrument Tom it KotdngPtm KahaaterianizIJnzÜeemn muilof t vierde ER ma een croot feest kcwnen 1 KatooMterUBd De koning vieMe z n Kilvercn bruiloft en dat feit mocht natuuriijk nïet co maar voorbijKaan Lant m tevoren reeds waren er allerlei voDfbereidingen getroffen de c p rhof reranoni ne er had een vw chrikkeJijk drukke t id Er was ook eoveel te bediitaelcB en te bedenken Het moest een daverend festijn worden zoalt paste bij ee deritelii belangrijke gebeurtenis De cliOden tintinerlieden en andere werklsl onder de Kabouters hadden het ook al druk er moest heel wat geinouwd Tcrslerd en iiï orde gebracht worden want allea moest r fleurig en feesteliik idtirten Bij ctt feest be h oren tn de e 9te plaats Mtwurljfr ook muzikanten n dit was een aorg voot den opptT botceremsnieatieester Want ja er waren natuufUE muzikanten Ze bespeelden fluiten gemaakt van grasstengels en trommelB vervaardigd van holle kastanjes met een vllesje van bloembollen erover gespannen Het was heus wel aardige mu al g fc dte se daarmee maakten maar cj genlljk toch op de duur wel wat c s pto i J g Het non wel ems aardig zijn Iets anders te boren vond de ceremoniemees ter Voor deae bijzondere feertdag zo i nij zo iraag tets hari anders hebben Iets dat de feestvreugde meer dan ooit OU opvoeren Lang peinsde hij daarover CB beraadslaagde met de andere hoge Meden aan bet bof Maar niemand had ooit van andere muziek gehoord dan die van trommels en fluttpn Toen vatte de opperhof ceremoiue meester een plan op Hij liet bekend maken In Kaba iterland dat leder dfe meende een bijmder en nieuw muzlekInstruin c Bt te kiuinen bedenken dch met zijn vandal kon aanmelden aan het hof om daar een proef af te leggen Wie een aardig Mee had kon t ren goede betaling mees p elen in het feestctmcert Dat gaf een hele drukte ond de Inwoners Ben nieuw soort mwziekinMm ment dat was Iets Iedereen ging aan het veninnen wat je nu toch eigenlijk kon maken Dagenlang w enlang waren de Kaboutere druk in de weer met riiAleè takken boomblarcn a rat niet al £ e meden hakten bogen verzonnen de vreemdsoortigste instrumenten Maar van de meeste bedenksels kwnm niet veel terecht je kon er wel geluid mee voMibrengen maar alle geluid is HOC ge w muziek De ulfvtoders stroonMlen naar bet hof waar de Opper hof cerem n neesteT zittinr MeM Rtj Het hen één voor één In de bhU ktmien en daar moesten ze dan een proef afleggen met hun vinding Dt reremonfeme yter luiiïterde aandarh tig naar jgriuid maar Mjna aUi d schudd hij iQiJiroostig zijn ofd Nee v el moois kreeg hij niet te horm Het waren pifitoende br mm ide gillende on snerpende g e MId e o waart ij hlJ soms xijn oren moesl dichticnQpen to Jfonmerlijk ttlonk hét h lokJcie vindt wat M ar m n lUfoouter Plokkl die op een cocde tef een inefirm rill vondsl Md H n p dow het bos loen h opeem ap enk pwi en vtnlcaM i ie Utttm airvhijnll verlorenat wmn n Plokkie Hct dr doo pm dll na rM M 4Bt M no net roet lijji handen bU de twvenMnt kon kamm Vel MtHJurh tteknk hf nr vreemde dlB dut In de d het f een ronde rsmaael van awtoaL kllïurti bewWtderd Aan één kant lat een at en daarun lilalt een aoort linger een knop aan het eind Wat kon dat nii wel ilJn Plokkie Hep almaar om het ding heen en bekeek en uit worden Toen raakte hij de slingeraan en bemerkte dat die bewegen kon Hij draaide hem een slag rond en opeens klonk uit de trommel eennilleraardigst geluid Verbaasd deed Plokkie eenstap achteruit Toen greep hij nogmaals de slinger en bleef draaien En een leuk wijsje tlngelde lustig door de lucht Het klonk veti aardiger dan fluiten en trommels Plokkie was buitengewoon verrast en in zijn nopjes attt die vondst Hij slechte de doos f et bos tn en kreeg het ding met enige moeite uis Hij sliep die nacht onrustig de vtïlgende morgen droeg hij de do met een andere Kabouter samen naar het paleis en vroeg belet bij ton opï er hof ceremon i emeest er Hm dat zal wel weer zo n kwibustl n met het een of andere dwaze be denksel bromde die Met een verveelcgezicht nam htj plaats in zijn utel enliet Plokkie binnenleiden Plokkie boog diep voor den ceremoniemeester en greep de slinger Hij begonte draaien en opeens tte de ceremoniemeesier grote ogen op Dat was prachtige muziek die uit het rare kastje klonk Het gezicht van den opperhof ceremo niemeester klaarde helemaal op en h jkon bijna niet stil zitten op zijn stoel met zijn lange wijsvinger zwaaide hij d maat van het wijsje mee Achter deuren en gordijnen vandaan kwamen andere hovelingen nader op hun tenen enook z1 luisterden met verbazing en be rondering naae de muziek Prachtig Prachtig riep de ceremoniemeester En Hlokkle draaide maarmet een trots gmzi t aan de slinger endt muziekdoos tingelde lustig voort Plokkie m Min wonderdoos werd de held van het feest De gdiborzame I zeepbel PftO HET EENS IN DE KERSTVACANTIE I Julkle weten wellicht dat men met een pijpM lak of een penhouder van hard gummi papiersnippers kan aantrekken Dat Jwk zeepbellen héeraan gehoorzamen wist je missrhien nog niet Men kan hiermedcj allerlei aardige kunstjes uithalen Abi we met een lapje zijde hard over een pijp lak hebben gewreven blazen we een zeepbel die niet groter mag zijn dan een jvuist en br igen deze vlak bij de ptjp lak Spoedig zien we dan dat de zeeptïd zich in de richting van de pijp lak beweMt iqh van le stenen pijp losmaakt en de pijp lak door de kamer volgt als men deze bij wijze van toverstaf gebruikt Jt moet de bel natuurlijk vioorzichtig van de stenen l p tc nraKen omdat hij yemekkelijk uit elkaar iqn ingti Daarom kun je ook eerst de be er af klaan met een korte ruk en hem dan aan de pöp tak laten geiraorxamen Indrtik maakt bet als je er towwoorden bp prevelt dan lijkt hel ve i w ter Eventjes pret De ai i d i i n i jta ia tecig de kinderen de vcrachilleBde kieuren te leren Hij w jst op een boom de kinderen roepen in koor Groen Hij wijst op bet Bchoolbord Zwart roepen de kinderen Dan wijat bij op 2ijn hoed niemand roept er iëta totdat een brutaal jongetje ro pt St I Tbeit raakte hü de slfnper aan en bemerkte dat die bewegen kon KIJKSPEL Een cadeautje onder de KerstbooiEp voor n klein zusje of broertje Van een lege schoenendoos iHinnen we een aardig kijkspel maken voor eeh klein zusje of broertje Van het bovenvlak van het deksel snijden we de grootste helft weg en plakken daar rood of blauw doorzichtig papier overheen Plakken we over het overige gedeelte van de doos wat behan 8elpapier dan kan niemand zien dat het een schoenendoos is In een van de kleine zijvlakken maken we een rond gat van ongeveer 5 c m Hierover plakken we aan de binnenkant ook een stukje rood of blauw doorzichtig papier Uit oude prentbriefkaarten reclames enz knippen we een huisje l omen poppetjes enz doch taten er ondernan een klein stukje papier aan dat wij omvouwen en aan de bodem vastplakken We rangschikken de figuurtjes naar eigen inzicht We kunnen als we er be H kte plaatjes voor hebben b ooreen sprt okje n gj Een Sneeuwwitje apje of een verhgal dat we zelf verzinnen Staat alles op zijn plaats dan wordthet deksel erop gelegd zoals het voorbeeld Aangeeft Kijken we dan door hetronde kijkgat èam zien we blauw ofrood belicht al naar het papier dat weer hebben op geplakt een alleraatrdigsttafreeltja j Katrieht e jonge poiesjes prij7e 7ve ht Ijes KFtrien en F rit iint j v a en Iwee een grij witte en een wit tten r rT hun twee d c fanienweonden Woe ze bij haar in hrtis kwamen Dat peb urde zo K ccrm ker Hempc man i ad een rrote kat dio op een poede dag wee k ine poesje krreg In het be 2in vond de k p mak r dat wel aardi nvi tr na korte tijd begon ïij ze lastig te vmden en hij wilde zeJwes dcen Dnt verte de hij S an iuffrom Katrien toen h j crire op tmal oüi foctte Juffroi w Katrien ad een medelijdend hart Laai me die rnUe eens rien zei ze tegen H nipe mon Nu dat kon gebeuren T en juf rouw Katrien even later Hampe man hui5 verliet droeg ze het grij wi te pficsje in haar arm Ze verborg het beer i in haar s aapkamertje waar ze een bedje voor hem maakte en een schoteltje met melk neerzette Merkwaardig gtonoeg was het poesje heel stil hèt maakte zich klaar om te paan slapen wat juffrouw Katrien een pak van t hart WE t Wat zou haar zuster Katrijn die de baa in hui s wa wel zergen als zij zae dat het gezin groter w geworden Tot nu toe was Katron nooit een katten vriendin geweest dat wiFt Katrien maar al te goed Op dit ogenblik werd Juffrouw Katrien die naai er wa uit haar gepein gewekt want er kwam een kipnt die de rekening wüde betalen en een nieuwe bimise rnocFt passen Terwijl juffrouw Katrien zo bezig was deed juffrouw Katrijn bood ehappen en ze kwam daarbij kleermaker Hampelman tegen Och juffrouw Katrijn zou u zich niet willen ontfermen over een klein poesje Het zou zo gezellig voor de beide dï me 7ijn mende de kleermaker En warempel dpt vond juffrouw Katrijn ook toen ze het witgri i e poesi had gezien Voorzichtig droeg ze het nwar huis Zij voelde zich ook niet op haar emak maar nm p n andere red Ti rian haar zu ter Zij die vrf eeer zon kr ttenhBat ter was was bang dat ze doop ha Tf 7uster zou worden uitgelachen Vhic brafht iu rntiw atrijn het po je naar haar slfiaT cBm r die naa t d e naaikamer iag jm ze maakte een b lie van een doo et watten erin Ze durfde het zach e velletje van het poesie haast niet aanraken ze vond het nog alti id een klein béétje griezeli Toen haalde ze éen ichoteltle melk en daarna ging i e ffiflar hapr zuster die nog altijd met haSr klant be ig was H b jij Toen de klant eindelijk verdwenen was gineen de beide zusters aan tafel Die avond was er een ongewone zwijgzaamheid tussen haar De gebakken aardappels smaakten niet zo lekker als andera omdat ze er allebei over zalen te piekeren hoe zij over de aanwezigheid van een poes in huis zouden beginnen Juist wilde juffrouw Katrijn het woord nemen loen uit de slaaoksmer het klaaelijk gemiauw yan een jong poesje klonk Terti ijl het gezicht van Katrijn vuurrood werd verbleekte het gezicht van Katrien Ze keken elkaar sprakeloos aan KatrÜn die de baas in huis was vond het eerst haar spraak terug en ze vroeg half ee re rd half verlegen Zeg eens heb jij misschien eenpoesje van kleermaker Hampe man oppenomen Heb je dat heus gedaan zond r het mij eerst te vragen Katrien knikte en zette daarbij een gezicht zichtjdait haar zuster niet van haar verwacht h d en waarvan rje niet wist wal ze erwaé mw st denken Maag hoe kom je daarbij dat gaattoch niet ging Katrijn verder En waarnm 7 nu dnt met aaKatrien op een toon d e haar zui nooit v4n tiawr tiad gehoord En haar twee poesjes Kalrkntje en Katrijntje Omdat ik ook een poe sje heb meegebracht dus moet er direct één weg We ie linnen hier toch niet opeens tweekatten in huis hebben virat zouden onzeklanten wel zepgen Ik heb er niets op tepen al jijjouw poesje weer terurbrenet verklaarde Katriap en ze keek haar zuster vechtIu Me Ball Zoiets had Katrijn noe nooit meegemaakt Haar zuster djrfde haar tegenspreken H aar eetlust was we Poos schoof ze haar bord weg en bromde Waarom zou ik m M n kat wepppven waarom jij niet de jouwe Omdat lij altijd zon kattenhaat terbent gpw ee t en altijd hebt gezegd datje zon beest niet over de vloer wildehebben Daarom Sinds vandaac denk ik er and rsover antwoordde Katrün Wees dus verstandig en brfcng jouw kat naar Hampelman tf rug Nee dat doe ik zeker niet verklaarde Katrien eri ze trommelde bij elkwoord met fiaar vingers op de taf e Toen zei ze Dit keer rul iij je zin nietkrijgen zoalf andere denk dadrom M Ü npoesje blijft hier of ik ga met het poesieweg en ik ga alleen wonen Klanten krijgik genoeg ftitrientje s mond stond van verbazing wijd ppen JA zeker dat doe ik en als hetnodis is vanavond nog riep Katrien uit D vrodo gesloten op dat ogenblik begonnen de poesj s klaaglijk U miauwen en de zusters stonden op om in haar slaapkamers te verdwijnen Maar even later verschenen ze weer ieder met ïfear poesje op de arm Mijn poesie i s toch zo n mooi diertje dat we er nUebei plezier van kunnen RAADSELS 1 Plet stuurde zijn tante een brief waarin iets wonderlijks stond Hij sctireef Sp eroocvod Januariwe Piet had namelijk de letters vai twce woorden door elkaar gehaspeld WW bedoelde hij eigenlijk Het loeg op een komende gebeurtenis S G is een dier P K Is van hout G S is glimsel K T is ienjand die koopt Plaats op de punten telkens dezelfde drie letters lodat goede woorden worden ge ormd Rotterdatn Otsterwijk Noordwtjk Enschedé Waalwijk Doorn Elspeet Wanneer Je de volgorde van dese plaatsnamen verandert vormen de t eginletters van boven naar onder een plaats in ons land Welke Is dat OPLOSSINGEN van de raadsels uit het vor e numraler 1 IJ I I Bén svsatanr mnakt og ecu tente apeelfoad Mdko w am i tel telraam raamstok stokvis OPLOSSING VISITEKAARTJESIBA n FL hebben zei Katrijn en ze zette h r witgrijz beestje voorzichtiR on de grond Alsof het mijne minder mooi i s en we daar minder plezier van zouden ii bben zei Katrien en ze ze te haar Triiswitte poesje eveneens op de grond Zodra de twéé beestjes elkaar a n rolden ze naar elkaar toe en ze bep onnen zo leuk met elkaar te spelen du het een lust was om te zien Onwillekeurig klaarden de gezichten van de t eide usters op Ze keken elkaar weer wat vriendelijker aan en Katrien zei op ver on de toon Het zou toch eigenlijk wreea ijh om de diertjes van elkaar te i rhe cien Ja en ze kunnen gi ed met elka itopschieten ook En en omd we r allebei niet van willen scheiden denk ik dat het beter is d we ar houden En dan noemen we cïe poesjes nnaronszelf Kalrientje en Katrijrftje en Jtn dit heuglijke feit te vieren zet Ik eenlekker kopje thee en ik kook v nI onze poesen verse melk Wat zeg je daarvanT Juffrouw Katrijn kon slwhts knikl n zo ontroerd was ze Toen Katrien even later met de theepot binnenkwam zat Katrijn met de beide poesjes op hiar schoot Ze streelde de beestjes voorzichtig en ze keek zo vriendelijk op hen neer dat Katrien haar eerst niet durfde storen en haar een kopje thee aanbieden Maar toen zij dan eindelijk thee dronken kregen de poesjes een schoteltje melk en ze dronk samen uit één schoteltje Hersteld Treesie t bedroeyd t nukktn Ach ze Had eeff ongeluk Za t in de ng settnitfcetd E na is haar pop stulc Karel komt en vraagt Wmt Hei te jt hezeert mineMemT Maar dtf ia het iet Tr Vamt t pebroke poBJa O t t onderi Wel locht Ki l SM moer z s t komt tiwt toedl Kom maar mee Mc heb een ri Dat t iMitXiitie waiidcmi iaet Samen gaan ze dan naar hovemKarel zoekt de Wnipot op En ite bianen n kworMertW Weeft TH wee e aetonif iv c