Goudsche Courant, dinsdag 24 december 1940

De schaatsen cMider Gewichtheffen Opening viaduct te Utrecht KUNING WINTER heeft de vorstperiode mgeluid en het ziet er voor de schaats enthousiasten Velltwlovead uit Diverse clutis openden dan ook reeds Zaterdagmiddag weer haar banen voor het publiek Jong geleerd oud gedaan Polygoon RUKSMINISTEK UR GÖBBELS IN NOORWEGEN Rijksrginister dr Göbbels in gesprek met den stadscommandant in Oslo Ho ƒ TTMinTI MET DK KERSTDAGEN zijn de roode en witte tulpjes en de witte hyacinten een zeer gevraagde bloemsoort De kweekers hebben in hun kassen druk werk om aan de vele aanvragen te voldoen De bloemen worden met bol en al uit de kweekbakken gehaald en zorgvuldig van den overtoUigeiMgrond ontdaaiv Polygoon liUITSCHE GENEESMIDDELEN VOOR DE SPAANSCBE SOCIALE ZATERDAG had te Utrecht bij den Cathrijnensingel de opening plaats ORG De Duitsthe gezant in Madrid von Stohrer droeg voor het v n een voor het verkeer uiterst twlangrijk viaduct Achter het Politie gebouw van de sociale zorg Auxilio Social voor het hulpwerfc twee muziekcorps burgemeester en wethouders van Utrecht Links met bolhoed vrachtwagens vol geneesmiddelen over HoflvMnn de burgemeester van Utrecht mr dr G A W ter Pelkwijk Polygoon IN DEN HAAG werd in het Volksgebouw aan de Prinsegracht het lampioensch gewichtheffen gehouden Deze wedstrijd was georganigrd door de Haagscbe Gewlchtheffetsvereenlglng B Charité in actie Polvgoon HET VALT NIET TE VERWONDEREN dat Ret Keijzer uit de Lier de winnaar van den Elfstedentocht 1940 reeds langen tijd naar de vorst heeft gehunkerd Nu het zoo ver is heeft Keijzer zijn Noren te voorschijn gebaald om ze bij te slijpen Polvgpon land wmar de menschen in den winter geen gebrek leden allen daartoe op 27 en 28 December a s de boT ffi afge erkocht Van Uaks naar rechts de Gelaysde Kat DaMn 9 Gri e Roo i NIKUWI SPELD1K8 VOOR DE WDTTraBDLTCOIXKCTK Er was eens Wlj lleo kunnen er voor zorgen dat dit sprookje spoedig werkelijkheid wordt Kqojk oeelde qMctcJesspeldjes welke bij de tweede WinterhuliwMUecte Nederland worden oe n Bmm en Gtielje Roodkapje SneeuwwitJtt peindutBipie en AsschbpoestM TERWOESTDiGEN IN LONDEN Een door den BofelK hen censor als gymnastieklokaal aangeduid gehouw in een niet genoemd stadsdeel van Londen welk gebouw tüdefis eeo iu ct t a n l werd verwoest Associated Pres