Goudsche Courant, zaterdag 28 december 1940

Sclaats wedstrijden Dr Göbbels in Hamburg De Steenwedstrijden EDDÏ NACJOKS 4 jaar oud kan behalve zwemmen hij heeft reeds zijn zwemdiploma ook heel goed schaaUenrgden HU krijgt op het oogenblik In de Apollohal te Amsterdam lea in het schoonnjden Eddy met zun jeugdige medeleerlinge de T Jarige Rietje van ErkeU maken een moeilijk figuur Maxi Herber en Ernst Baier In den dop ifoiygoon ONDER ZEER GROOTE BELANGSTELLING vonden te Amsterdam de jaarlyksche steenwedstrijdenm de Turnhal plaats De wmnares der dames mevrTer HeiBenPieters m actie Polygoon DE BERGBR USSFORTVEREENIGING liet Tweeden Kerstdag op haar baneD den Keonemer wisselbeker verrijden Jan Langedijli bekerhouder kreeg door iijn drievoudige overwinning 500 m 1S09 m 5000 m dpzen beker officieel in bezit K Buyen rechts die 2e werd m het algemeen klassement feliciteert 4 AN VERGETEN ZE ALLFS Tweeden Kerstdag wtrcl in de Brakke Grond te Amsterdam de tweede nationale postzegel rui dag gehouden georganiseerd door de Amsterdamsche Philatelistenver eenigmg Hoofden en postzegels het eenige dat de outsider kan ontwaren Polygoon Langedijk met yijn overwinning Polygnoti i EEN FORMATIE HEINKEL GEVECHTSVLIEGTUIGEN BIJ EEN VLUCHT NAAR ENGELAND DICHT AANEENGESLOTEN NAAR ELKE ZIJDE BESCHUT MACHINE NAAST MACHINE ZOO VLIEGT DÉ FORMATIE NAAR HET BEVOLEN DOEL Holland IN WESTERLFE in het Westland is het hoogtij voor den spruitenoogst welke dit Jaar zeer overvloedig sVoor de verzending worden thans papieren takken gebruikt vtotgei werdrai hiervoor i jute zakken gebezigd Polygoo LEICESTFR SOI RE TE LONDEN ZOOALS HET EB NU UITZIET TIJDENS DE DUITSCHE VKRGl I i 5AANVAI EN OP LONDEN IS OOK HET BEKENDE LEICESTER bQAUKE ZWAAR BESCHADlOO Awoctoted Prm I