Goudsche Courant, zaterdag 4 januari 1941

Koiiing Winter in het land lic onJerzoeken van een duikboot i5 l £ VANVTUD TOT TUD WORDT DE ROMP VAN EEN DUIKBOOT AANEEN 9NDERZOEK ONDERWORPEN Op de foto ziet men een duikernaar beneden gaan om dit werkje op te knappen SchcrO HEf COMPLEX VAN HET COOLSINGEL ZIEKENHUIS TERCtTEEDAM dat ilï gereedheid wordt gebracht om als nood pziekenhuis dienst te doen totdat het te bouwen ziekenhuis I gereed Is PolygooTi DE NIEliWE FINSCIIE PRESIDENT RISTO RYTI verlaat OP DEN IVtOÓIEN VUVEK VAN HET GEMEENTE Ml SEUM TB na zijn verkiezing het PaflementS8e x v oiUnid VGRAVENHAGE WORI T IMMIR DE JEl GD DRfK SCHAATSEN Poli Boon I H IN UE UZIGE KOUDE WERKEN DE ARBEIDERS VAN HET AMSTERDAMSCHE WATERLEIDINGBEDRUE SPRlilTKOOL BOERENKOOL EN GROENE K M L LS PAS LEKKER ALS ZU GOED DOORVROREN IS O WEESPESKABSPEL AAN DE FILTERS om de randen ijsvrij te houden daar deze anders stuk zouden j akt de suruitkool itruiken weg om ze in de schuur te plukken Het omhakken van een veld doorvroren VTieTen Het met de lang houten hamers stuk geslagen ijs wordt met stalen schepnetten naar de d 1 spruitkoo ergens in Noord Holland Polyuotmt IN VOLENDAM BINDT OUD EN JONG DE SCHAATSEN AAN VLAK BU DE PITTORESQUE HUISJES BEVINDT 7TCH HET IJS WAAR NAAR HARTELUST FT EDEN WORDT OOK DE PRIKSLEE WOKDT VEEL GEBRUUCT HoUowll pompen gevoerd Polygoon 40 W W dawar pï T 1 s m i 1 t Ï4 r 1 s f iê Si V IN EEN KEET OP OK GROOTB MAilKT TE BOTTEBDAM worden de bij bet opruimen der fundamentengevonden teseis kannetje pullen ent bljeengebradiL Zoo is reeds een museum tn het klein ontstaan waarvtB de meer waardevolle stukken naar het Museum Boyroans worden overgebracht fien kükje in bet museum Poltyotm