Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1941

Herinneiingsmeüaille vooi Plolro Rlascagni Kasteel als gemeentehuis DRIEKONINGEN DRIEKONINGEN GEEF MU EEN NIEDWLN HOfcU Zoo zong tot nog toe de jeugd wandelend met brandende lampions des avondsdoor de stad Nu met de verduistering viert de leugd het feest van Urie koningen m de middaguren Een bezoek op een kantoorgebouw Hei Zuiaent I II t V J t t V B ti d h 21 b D Pi 4 1 Ol Go Us ma noq J I nat 4e D apg li f IS D in c 80 i Ja IN UE ACADEMIE VAN HET CÜN8ERVATORIVM VAN SANTA CECELIA overhandigde de minister van Kunsten eo Wetenschappen Z Exc Bottai een gouden hermnenngsmedaille aan den bekenden componist Ptetro Mascagni ter gelegenheid van het feit dat 50 jaar geleden de bekende opera DE GEMEENTELIJKE KEt KEN aan dt n Haarletnnier tg tt Amsterdam is Maandag met de voedseluitdeeling begonpen Terwi honderden hun eten m ontvangst neinen was men m de bijkeuken ai weer druk doende de uien voor den volgenden dag schoon te maken iPolyi ooni HET BINNENHOF IN SNEEUWKLEED Polygoon Cavalleria Rusticana gereed kwam Holland DE ITALIAANSCHE KROONPRINS BEZOEKT TE ROME EEN BAZAR TEN BATE VAN SOLDATEn eN l t T f = GENOMEN j r I NABESTAANDEN VAN DE GESNEUVELDE SOLDATEN Hel tcasteeltje van Maarheeze hetwelk door de gemeente Maarheeze is aangekocht is na een grondige restau Holland iHa uldenl ratie als gemeentehuis in gebruik genomen J il FELLE BRAND TE HUIZEN EEN GBOOTE VILLA KkSf DEN VALKEVIBNSCHBwko BRANDDE TOT DEN GROND TOl AF tPt t t90ont TliiitNS UB G008DIENSTOKFBNINO is brand uitgebroken in de bulpkerk van de NederduitscbHcfvormde Gemeente in Amhem Zuid Het houten gebouw stond m een oofwenk m lichterlaaie ea was een uur talar lot den grond toe afgebrand Het afgebrande kerkgebouw Poitmotmi c