Goudsche Courant, maandag 13 januari 1941

Het kampioenschap van Nederland hardrijden De Goudsche pijpentoch K WEDSTRUDEN OM HET NATIONALE KAMPIOENSCHAP OP DE Schaats te BEBGEN N B Oe start van den spannenden strijd opde 500 meter tusschen Langedük rechts en Dolf van der Scheer f die dit nummer won Polvaoon ZEER VELE ROTTERDAMMERS HEBBEN DEN TRADITIONEELEN PUP yOCHT NAAR GOUDA GEMAAKT BEHANGEN MET HUN TftOPHEEËN KEEREN EEN PAAR RIJDERS HUISWAARTS PolHBOon DE VISCHAANVOER TX IJMUIDiat IN IJMUIOEN WORDT REGELMATKÏ VI8CH AANOljVOERD AL IS DK HOKVBELHKH TIET ZOO OROOT EEN MOOIE PARTU WAARBU TARBOT KABELJAUW SNOEKBAARS ENZ Holland BUNA 7000 PERSONEN NAMEN DEEL AAN DEN ELFMERENTOCHf IN FRIESLAND EEN FOTO VAN DEN MASSASTART IN OPDRACHT VAN RIJKSCOMMISSARIS DR SEVSS INQl AKI is in het Koloniaal Instituut t Amstirdam aan 2000 itindei een warme maaltijd aangeboden Er waren ook pottekijkers i wilden weten hoe het elon weril klaargemaakt P luininn TE LANGWEER Polygoo DUrrSCHE VUEGER S I N ITALIË Eenige formaties van hetOuitsche Luchtwapen nemen ziHjals t ekend deel aan dén strijd om de Middellandsche Zee Duitsche vliegers met bun Italiaanscbe collega s Pol pooi GEWELDIGE MONSTERS ZUN DE GRANATEN VAN HET ZWAARSTE KALIBER Tegen het roesten worden ïIJ In de fabriek met eeo witte verflaag bedekt zoodat tij er uit zien als suikerbroodeo Hoffmannl J DE NIKLWE nNSCHE PUE8IORNT NA f RKDSAFLEGCHNG De nieuw PinaclM president K Ryti legde voor den Rijkwiac den eed af Na de plechtigheid inspeeteerde hij de eerewadit van het Pm leger Rechts van den priesident luit iant generaal Malmbcrg fS JJ