Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1941

j c nsche militaire missie in Berlijn Bouw van reddingboei EEN JAPAN8CHE MILITAIRE MISSIE under leiding van luitenantgeneraal Yemaaita legde op 14 dezer een krans bij het gedenkteoken Unterden Linden te Berlijn Het Inspecteeren van de eerewarht voor het gedenkteeken Naast den Japanschen generaal de nieuwe stad ieommandant vanBerlijn luitenantgeneraal von Hase iHnffmanui IN HET BVRGER OPLEIDINGSRAMP VAN OEN ARBEIDSDIENST in Nunspeet hebben de leden elkaar in y erschillende wedstrijden bekampt Speciaal het nummer touwtrekken had de belangstelling De winnende ploeg met als eersten trekker den oud vijfkamper mr C de Jong in actie Polygoon OP DE SCHEEPSWERF NIC WITSEN VIS TE ALKMAAR worden In Qiidracbt van de Noord Zuid HoUandsche Reddinamaatschappi twep stalen motor reddingbooteli get ouwdL De machinekamer een der booten in aanbóiiw fPoln I HET NIEUWE EAIHOZEÜEL lUSSCHEN WIJDENES EN SCHELLINKHOUT BI DEN HOEK DE NEK IS ER REEDS WERKING Vi waarmede men de radio be PnhM la sting op gemakkelijke wij7 ET IJS EEN ARDICE FOTO VAN HET KRUIENDE IJS tPolygooni kan voldoen r i H KUS 1 1 1 RP I B t H 4 1 1 il i i I H K Bjfi i r s MÖ J i f EEN BEELD UIT DEN ITAHAANSC ORIEICSCHEN OORLOG MET WELKE GROÖTE MOEILIJKHEDEN DE ITALIAjANSCHE SOLDaVeN TE KAMPEN HEBBEN BLIJKT UIT DEZE fOTO WAAROP MEN ZIET HOE ME MAN EN MACHT BEN TUK GESCHUT DOOR DE SNEEUW WORDT VERVOERD Stap rUla Ila LUI dankt I MVSI OEI iu geV It ia riet f i OK WUUING VAN HET WATER IN ROEMENIit Op 6 deler ia n Boekarest In tegenwoordigheid van i koning generaal Antonescu Horia Sima en de commandanten van de Duitsche en Italiaansche missies h t water gewijd Oo ome foto koning Michael bij de inspectie der eerecompagniè Links naast hem generaal Aatoneaeu Anociated Veni AAN BOOK VAN EEN ITALIAANSCHEN OORLOOSBODEM MATROZEN AAN BOORD VAN EEN ITALIAANSCH OORLOGSSCHIP OP WACHT AAK DK tOBPE LANCEERBUIZaiN GEDURENDE EEN PATROÜUXEVAART INDE MI0DEU Ain SCHK Zl Auodatti f