Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1941

V COtB iiNT VOOR GOUDA EN OlyfêTREKEN r z Mü Stagna K Sa SW fHVKCmLL VSMtEEKTTE laumm i ufptiU l iinKH nit iioi lil vim n nifi Un pei i au Utt ti tu imtworj 11 i l i iii i w aanu tH I itlHUD iiu uu iiiji 5 md 1 iiii vuifli i rgorhopig geen Amerikaansche meer popr Engeland achtschepen il WBTT W RWur ar Uncrtanf oon uiii 11 iM i iit j i V uui uuur ami aui ni u ai u uir luj u jnieiiaii w 5 inmui u vircm ui 1111 uiptrzmii I lH i iL ei R ii nijiu i UI 1 m i Jié A ie m ut bliiuiiui vt I pei vei i 3 t i i iu tei vuil uutii it ut uui m OU piuf Vdl U V KUlI Ut Bw n iMi 11 e u ïiiuu i ii di n I inie 1 tauia lit uu tuganuueii i ii U3 t iiuruiEs iui tl suuBit m t 90 trngAmi m hfsschqM n naar de it sksrexi ho tJin rer ir fciMirlUianimte vuil U imiwinmnÖHUtH jitil t IHT HI tó W TaiMlif M B tiUiu Tf uu iim uuiitetttHUlt liBf imr w l r WBBnnr wwji I j t mm Bi Luröiiurf b Ji t tiwjn itli itB piw gif vul 11 winwintwori UlliiUUt fUi nKmiiii UI ii iHif biiUBn aoKtif dtoosinoi ii r rf f flBISBi U Ml WW i nmr tir ö toi u iI lta t auwlicfli ïinqrmuii rtil womii v i Mutsliui lum n lllBiui iHitt niiH UË tkfintM uutten vwi bui itl i vui flij II M w mniff n tiRimuUlr iii It on IiiiRetuiitt vuur 61ilidaai tl lx Mitniii uu v uiirbftt licvwipeMli öi oKTBatiuuwns i ar t imifirtmtu New £ niuHt UI 3Riu mp oa 8 I isi 1 ir Sii per w i in gasitu un wmsuii w un vb ipvi 1 01 ai 111 aar Bftgi lau zm liuj tt v nnia r üu rtil cieis piTis v t iimei za m Anii U uuiiaoi loiniai Tiaa imtttr tuesiHiimunt m O uuugati ni inuiii ei niuEintjiri tnlts nvi R u USB pufniBBi AnM lut var É3 fl odtaüKUCT irntn aanlipat dusim nintttr vui i n arm i imiiiu üui u Hue óy f au itg Br ei war SfUifiuif wptüoi we hLhchepem i mi si tl W d i iiiftm t lUlMi ft ÖStf Ö l UI i i luf II ittaii m 111 aarisciit vpuohtaclipjitii Il iiffii i urniuu uu Tcii ei ifen nicir A uai Eiipyianc of U Mubi Üt vim Tiat 1 ra jntsciw ptn ir n f U i if tui ui flfjmt bf Hl nmuuwit uepct ijiaai aei mirtn iunui wiiyo u kitt uericn c Al y k a g u viiuiiuu ai T eravn ipu uei 11 saia i i aei luv fi 1 ai HiPiy t suiu pfi ut Liitt suilt timiiuet we te m vmi rui pt u tt t Tutns0r Thtwiuiii WU X u ut Itut uit Bjilit w aa auu i Uüi mi neuKii aai Liic idiit u a iimiri uui s tit u ntiiCti f i tilt heap utn V f yiüinr 11 m iipft i a óf bi aui Z i zouutn Ktiiutr vaarh Jlin i ot laaeni vrauntocut pei iii di iiii rii t uut Êiiptiaiu tai ul aiu iti ut tllO i isau ii ut tiim Lnp aiic uu X Anifi ï l e l BI II lip l TIL leBOi ei iss if iTaClttiieliPJiei vu luuit ruuBi siji I i SiL HEisuji voiK Ouuiue I u ïiovenuiB jvtttt iMC eva atT Il el ii iBniiaHi U li nil eci ititi Uf sucii iiiei Tiiimiut ti t V u i a ini M uuiiaClH wvtili 11411111 t uv üjijy V t lu jr if dtnnii to iiu A CitiinuiiS ar l ngetBnt tt h Kieiin 1 Hl ve f BBTÖt ah suutfti pui cujiTiieut aa ni er nm rarej infptuiEd K avr Jknw tef ï b ntïuy uat tui Eiigtilans uiia jï AM rSsa Sbci f ikin vlio tllf i Udl Vvii fii iiE Ki 1 UT 11 im i iflMK i ilK i ttW lu ami V am u 1 T B giiuventeu v ii ö r lU an 1 j fi duwt ir 1 61 Uf ill j 1 lieia i iursiii tt Oeiit 10 u hwBsiu uy 11 liinKe ö HKr i wfonp tfi 1 ft iiir lictor tia ut tbhÖe sieK e üt j te Jkt wetaiiiisu B j tiK auiiive milt Hf mniater vm hui iiiê Btmürar 1 aan Iitit t umr at aai jireatQ iunme feniiisniBi aiBfi uai uigüt I j viiipew ei Dratót fxest iiericir er ve eeufi 1 tuniacnast uiiimZK auStet 1141 rffi XII v f jaat 3i Togm ruiïtiE meöi a aa mei nar i if vuniftitter i ai at lïuiitaui con 1 Hf tuil sijl AiCfimttO un Tttol niptui lusrtenn vtjrtiua t aii m f tecei 11 at UK lu nai wearni IN ZEELAND ZUN 360 SCHEPEN GEZONKEN Lr swi i i e pu B is i Ort Tumuf i 4jl Utij aai tuaictift settaa uiM Htff mt ei i t si i 1 tii infjtu w t ta mnieiic vcc l uj tm ü at üHiutTTTin it 1 UI pf met i li i £ ujImil ütt vuu auuii l C ni ti OU i et ivunwi i m vm ïtiathtiuiKiniuii lat i WH fuiaet iXUuc WH auann U iini nier e zt i ir IIK 1 tUBT l l 1flO tH H rt g UKf IWl Jli WStt lC tlK UP 1 l l t i niftai gtaiM ti 4 ü ni igt iif nuuii n ti t dU ai bsit i ii f MBiTiiei vpi niiH mit ufU wif t w Wx i Tc MuMc zrg ie BO Wm M ffii BioiiiCQ i f aar boopi meo den ia ét g keele provmcic gereed te MittoiKn t HiQut at tip T t aiir jpatmtit iiaa aer hs Smiuvi nnipm 1 n iiiitu i nil 1 p a jiu niP o iructs mug uil pa tiKR f Hl lit u i u iH ésu ii c l Ull lP lir l £ T i j i üjjf uK vat I I itp nu iiepl at vi triigf auii u lat tiet aipptri t p niMt ii i 1 1 iid M 11 muu j puuitp a I I 11 CU 1 UK ii ei I ui 11 1 dl 1 1 i ii 11 a tti I Miüoelim f rui iiU K Kt l ii uui lie puBOt i eim tpi t et ut i at t ua t if p tiBiiuuutai et j d UUI tiiuit n ai u u t 1 ai iH IH I iie 1 j naip A i ni u u meu ii 1 11 11 n di i utu aa kt 1 e ji luui iii w ai e i Ht htiirit VBE ttei pe saietis mr IM TEg p nt omn ias iriUuVUU3 UBi weuenipuui ü iieei EETTior heef reetk tr vtrsfiluUeiiaf uH lei ms itniai aar ot uriuevverwueatnipei frmr ui Tie tu teiai tie puuiiuapi waarir tlijiiaiineE vuir at lueKumi erttoi oirvouwer Duiiaeraui vm H Miawltiu f f zul PBt eimie en B ueifijSi waani Ut ti tr Ejiiur kbe ii leiün mi a iwer aCigeBi vBor oei twutiii nm SueiBtiti jmi M Brriatt ia a iiiij m j iuifiii fflaaS i4gt nJ wonr vuurtierticl Ker var tie iiieuw stTatenpiat en at viiarDe eiüenm wP Kzaan ptt T vuur nel iiiK eriugsp dT iii Ker var a jian net weet spf itp Ud uut i p nupLS at u gewnicu voci I un ha 1 i rjf üBt aarpdo i uui u a iiei ttei Xii i dinu i i vuurt UP uu Ati 1 Hl yr vu n u i ii ttef der uR nuw n a u ipat lU c V F geei ii ai m jj ai uiriiiitf tl S HtH I lHt llUJ lUt u mut Z j Hiiia A Erunitnpaii 5 SHUt I m II f spf ami I pi 01 i timfi il 1 U Uli4 m i t iaiuj 11 imau i 111 uut t u tl Jai IHT it t3 ai l pupupt I tu i ni 1 imp n am ini iv n inp 1 11 UI k auoeit woraei K al iYliüfl imr g l I U 1 U T 1 1 U f 1 if 1 i n V r Bt S uph a lip tiPt Tnu f lipc Tiuic ï ftt strpi 1 auiipii laiit I ni HU W UI I uu i vpripi pi V u I upi pen 1 1 1 t f 1 iF uniKattBE jdieumi ui anti ij nietj it diLiuier lilH pp lil P Kit 1UP l Wl M vpmanci ii ut iiP ICiatl iiuT i 1 flHvt lt l I 1 UI nuei uu 11 zin tiiuu liuu Tiiiae M1UV pjir zuuer rauelBii wtBiaer s f Dn ei Bpr weet P5 Of au tm niiiLÜiife if a it pt butn iiKt U aupei m at om eippriiif ai ut p mu i i t i pltJuii df tt V 4 t 1 ni 1 UUI p 1 1 c iiiidtn Ot uu üt SI aatl ni i u Bpmpers 1 aj p i am u i tk3ii aa niut lei mipasstni ii if iiii fteinaia f ui i ti ai u juiRtuPit niBr var tt nve tuipei jr luit nit varaoeruTip veniome aai iwedi eet tipta pe minei li Middelnurp veTaPtert iieiiuer tt x im faHrtmuweri He 11 atctr pu c p t 0 zuil uif ot MiMBlbiiff Bnieiiu QtBCiaa m Mm ui limrf K t spr tij ai gruuvi vt v u t iiip uie a it Hf 1 Wi IMI mu uiH nj itn ifn ut i mg Bpuwft da muieniii i lua i n i it ii A i ii r i tui tam p ui i l ïu 1 1 1 voriorer pa u uu mi aui tirriKiut uouv 1 i tf tl p 1 tó zim w uai Hwiuit p Tar 11 uchiui uai u t cu v var ai h iui t i t i t i p o tü XH p 1 UI 1 1 ip ii 1 I tl eenmer pemaur ipat zer Oa nier mrt l f i t ni W r k i n JKn nu flirBOJl peuhunu 1l H 11 t s uui zm eu t ve PlC uu ti i ut uouwer ivaa uepmnei Z i au amsoJ V i lei i 4 uniei peiatitóii itc viioBtiui dl tK JKUt fitJSI l U2I trail vat Midtii nii f ii p dniun pt ma i2 Cl rtitvtmmp tiuuttet niP lip aiat e i kP l f tut Ktiduehiu R wtH f ns d ii ioi i der lusttr ip iieniai ltH l it permöei i ar iTPË nüi Bti ven a hpeii UEleolt Il HiU i var hoiigsl tuut dr Iftttt at IBdi t siMii iieiBipti we asm iuii Kiempc p ét iitae et tt ufc BB BCTntenet unp vati piiliaife Pt i lak duet m tstuan witnmwir SUdÖci mm jumtsektei t fout Wal etr f ftp iiiianciee ziidr i w dp r rei t n PHF sjr er op dir öek iiiiH iF atpetlaaii me di jb PtEM OrcenrtMr tiekenG ftMnaafctc itHtsbliOnBr ct £ eeii mfiieeni dat maaaal ti BBhen dei hertjou ci dr jirp iiftettBit SBsll nt iai s gmtum teiA J 1 ♦ s Caapp oi c r cOT cent £ l c te schepem ém èoad tddm Knax tt mfkuaatf imar fir inu M lat iiutieuUiufiiioiir uuiftaii liMliilluii TOij Iw Biut B Aftcnv Mwilaii iHKitH öt muumei vm ÖX Siiius tHS uoimntwB en WMm aetiniKn tme ftmi llriiirtf t iHnKU Hl uielugiitbuif J R wi to mnuoiir wat vsmni au uu tae Hf AritMiiitt boitti iqi bs MMUIk biUtniufi ii i Ikir niBi TUBfri mAnL vmi mi ui a moiliuHUiiMii inali iniutini wvww i iyni JjJ lBiikeun ut aleex aBTdiBClt Tm EjiLi ir m aJvHiJöUt huut li uuiimiurB 1 ar ut w t i m Eugnanc vuuj 1 5 tif lini 1 11 iiiL venneaei i Ut inii iKuansciK iom IZ 05 tvni 11 uuuai iit utriugt u cii I H 1 1 luciei tt pt i n a 1 UI V uut uat ua ia m üt luim 1 1 V i 1 u J Mïeniefc iiauBi üt lumu i 201 vuurau a iinH uuciCm uei tit 2111 Wiui m i ut AL en 1 2101 H W J sjit uaa ptnu et lunu i 1 l ltinita iÊUt o iKuutn H up iuu i Bum vt iiH l ui nmui S 11 f Oil l u n soT I ii ut in e ii i i u llnigBD SB vedieaxsL Ke iwrimio c tt heu iei uui vi aai laiibLiUi UUI o ir d A JLiuper ttdint aipenieer peniaclitipw vou dei w i utTiijiuui V fi tl I uviivenit v ui Dpppui upei pa tl u B Ejiioia i 1 11 IL 1 UI Vu d l a ipCI JlJiei V ut up I IL V 1 mi i pua Duani an II tti tH 4IM ip stiluitiif ut aartuipei v aari ui aiuHi rppt fillli stAiepar aut iMrrstuc er i prutr uaiitB zmr ir eer verpt vurut t Btb ÜiuiE i ar neasta oft mü li Het aiic WBnai on pveHr SBb akaper nezon ii Hi Vai 241 lagöTiBTeE éiir reeds vts puedniisen tuepebenci ién 2M ituarvai ziii Twoi afpettaai iomenttr tu hf jmniruiniöti oir tuieet viiir Entte aani ei MiüdelnuM var tH teesen it zeidt iipi d t ir ott dan niF 271 b II verwsieB gfbiPÜ 1 H tu mi itiei to pun jf i iirwBre bt tt MtaULiimrp Bil HIH id De kss ten iraEer mp iiK 12 nuditiEri ffulneE ee SBIi llöl pii aaii Ir DpEemaar werirtec tt Kiuutta r Ml in 8Bll man ir EnttErdan vm iiat JE dr aleemmMni Biaanaec tiannhmi jHtOD CC M BBV jffiTSimen Hr emiqt tte Ki ficBnmE zim xiti vni sn het iiiM Bi nmd ftK juue s oTiperunnfi 1 J 11 m iK VL uu WU til wu 1 1 u n ui i uiugt lo at I it wvmu £ i Udei tffll KUI l i 1 UU Ou ut IH 1 V illl V J 1 1 ut 11 ai f 1 ut 1 tl icn I i 1 nc et nit tui Aiut V H uei II ft ji 7tn fint iit ai niHejuiif versuu staiai air UBZt ainrvu ji JsotK Benatar WïiBeter du ell he Amt BI Cimeref altt ne nit Bri JteieritBtttiam I er B Y m Par ii UUK n m pfr iuai vuur twi OBi EuTöppesiiiHtt W WaitriBBT Sik gi ïWnneB lupt vh puiiii otaai Ofize ter nuuste aar SS t inBifif Jbuffic lor OHuai ïjestelfi iwir titaBHiö rnHtt m aHm aug soa liioi xajaaa EmdlMimé 19C Aosptf Ai fUiuniltlE bnft m mm tt CUiaHem niiiuuttra mOf i A 8 epft 1 mn uu liCfiBii ifinnin dw aBli vamiaar wmmmnniii iii t a vofierm iiiiufitn kuniier imeTi r I lto nu lit RiL vtiK iniiaB tt t wmp ir v liffi niinttuwfi ei E i tnBw iit tiei r iiitluiBïn t iiiniHn nnfifiKiucifi imiilim mAa 11 nuigtr bbi pilflrwuuttliF miiV inn u pw Bi 1 wi iiiH maat Mititn I l w llmi ini OiiuniiiiL v i i iuttrt voruot Ifail in ii wbtt iHiwffitni jtto xn i niutu ittt wriini vMir ii ii ImifeiMilH vitlfc m ii vorwjJuB iigi liiiot was 1MB mm s suiil ttuunnx iou lu niet llei txrmtsi tvn m ümnaem 1 prwcmn miiMrr iq Uf uH iiM3t ltai vi itatiu tiui rmiiai luauftiU imftija tumviUHi 11 wbjnrlxhn uKmtni itn aui uf aften vm ItiHtwiitiuuK aioiu u li KC waan in M giil Uil iw m ismut toe mi I urniH i ia siilï er toe i ie 1 pht lid Inint iWHrui Vp tHS XIMH UUtr MUUMn M w imsti KKiir a wl t i Jl Imi imr i an zuc ttibr vsMittiHH f JiuntuIt It tiimi lun tie ntUIH lU lil lUB 1 ll ll V UKga Keil vu yAixm t tsraam ntiEVBi nur u EuammtMr Bti imtatatMa wfrttem 4 vm iHS viu tiiiui OU V tt tmt til n Ir iu li me n litr iutfl i sttliri ii iMi unvw IHT m Bfctusiiu me u tr 4a iiif iir iMni Iknititutiei vfjuuti iisui t rorlo c WMCkmtêiU rt vcrMsirmt iW Cht II vtr uant nw or ttiior Siur nuli 11 Z 1 gi w R iiiutM i PtS i i uaiïK ga gHM WBBig I a u ni n ajsi ut nn it ddii Htiii rsp V tH aa lu UI w iLU jtai at eU uit U e nuf per a i t uoi uv t irt iiitmuei n mmnHn imp liauu i u ti vara tdt 1 eei u aan J t q uJ r i o iir afit gfei va a II i it aPi TuaBKwaatUit g iitruiiEive i a uf ü r n t e i i i dfi Pui u i aut m 11 r eeiiLa B int i sjipcuu u peMitll val h MHK wil iiinti lUt auiui ie ieu iiiü iri II UP uupei lUie it gii m i su n K ivet treiauen i irtn c v lat air kf teUtn t Ut i umeHUiM vp i t nimiu Te i igt StHier mrauatrellur teuii 1 iPLiwi swusjiai BPWud X Tmr Üt U huuafwif iiiit lut iwiiiuc pi i i ntif mnf i v wt g u my p zu itn at IV et tieiaug iit I I lei u lUf iipni iiiiut Q iinriuf Vt I vft jarm Wneenr gaï aa zm nim nipi rf i dir l n btadift ic liPiiep Muupt I ue titadtiui 1 a ajf i £ aiirHMni wimiei iiu auo naif Ketmar tai iJige iai t m mmumi i Br ziu pemLdr t p 1 v 11 ut yyatfcct tn ut n i c uu tiUi wiipinniiir at at Tenteu ti Shdtm I luf u ifBii U tHn ei iipp uipeiuu uur ur h rt i iieii oi enOï senun w 1 uptiti jLfO Tt nip a nipn its mug uil pa jtiKip ziei auitmiit vm upv ua m 1 UT BeKliPiapnfifut uatKiiui aai j oh Imon ver ot 5 rt tpiK atpii 1 4 1 p Hjma c 1 pi i tei u p J ui srai vuo rap au sp TmgKgp L 1 t t a wii OPi tn B ut us i s ir BT imtiuf ÖPÜÏtU vKi t dU eei niuoeriH itac a VI pt t di ei I r upipeiktüi tiH da tiPi vtr wttestt zu 1 ESTAKD IK CMIEKENLASD 1 V D uer pirauteero inis ip san retennii n otn pttwu ti t nw tiet vi npei zwijaa dr ot tu U 1 wp iiei UI 11 itïrpeKpuit 1 UU V dP U i Kfuatrii X t up Talriïibc Eistf i ciï E C un zuil V PgPt II O l U f PI HBBT Stres VuKntptn $ jiutit tï ixt ScupstePiiH Si Laui Hiif et ttjit vin S uura fe ma su bi gamU vm j niiaü mi oat paji pi tie startnuji it stniet vtiii ipï j i 11 kuni it ai anluip iv uu i pi aau ti tt AUienr r BMefearatd itaiieel imK7r mallet du liiAmii ouii vvrtoUtl 1 bnel Bulanii ite itakmlk lM lii vettmi htielt tuwr talg vnfkuundc i mimicta du zw w u M huiimUu ld tt Atkinnr ttr LiipeUfOim 7 e tiiteijt atd tf t tonii imvintiRit ssioli NU liUtnibiite miBPntuloKeTdi tmgHnt luohi bb limtiitT idtiXHfihieii BBiiHiomm eerdt rwgifm hi dt atetl tiaeti AmV maioei itiiiiiici iwiimMtiniim Ast De Itahaaiiiialir Iwihtnaidli nmoK MlliHdp inett Ba ifn iolit ni tam itifwtiftn hu dr gmtem tifi dr taBmntmstitlliitiak m flr vtespvöfflnii der sttó tm np ttenf gelmii i l r iuwnnwu IB ïte MBik zin bevii BU rBp pec A 4e uiiwefbnq dfli BwlimmiHw tanfl jkamenten Athene vaiwk e Jmüu jfc r aBemniift ifluBB B Oeii Mf ti Iqtwn Ui QUO m Byi whIh giii it zmu sa 111 1 1 ttiHT Ö ntu tei Kmtiet v i i I lipt U mlpi i i mr pd T luet lit nm t i T ik uu i a I 11 meer oj ut nuiri niupei uuni 1 m iip luaduui za u putiusL pi Uf it iie 4 ouwc WW U el oua i ter aiiaert BtneantPuiixP jrtiiiuwa verrtueii li ut auAh dit ppreBtnuTpertf wn ri ïu ip fcaiaKU i ai n iütu ipiut ae laic upuuuaei wtnttpi tmi at FBBOi üenupniut pmii iui lui tu iiit i l tk i uw l u l tn I tit aiKliiliiTCi zulttii Of aejttjtu I j 1 Iwrtinuvi ti wnruei i 1 iffirtmuwU rullet wtr ri tip I r liidiseli Euü Ot BufTnia i et U vminiHl B Benfc vat l p TimF er i nuiptit Uiè tm nH np Rc jiPiKUi V 1 üt Terpenipnip ut T i ir B 1 ii Tudan en var dp Wjuuaclii gp nippi it J uu iranieidinf vtm iseStElite vxth P t ut itb dl htter Enimi r t nnp m CP dat tUBT msafet niate iaietiKwestip tiiet tp BirtimiBtiscti niTipi 7xm uiKt ot BKH tt ijHSBimistniot Spr ttoinnt iiii ii p einttp ur Of minterpeTuitiP iqi IwiiliiBiiiiiiiii utt fjaimati as Zvpaetk Vat dae rar nnm 4ai ÈeeSmmm 4w ipeft rnaketm dw SraKffem net S jaar Awd fpreBd za z tt Vonrf