Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1941

Vijf geslachten Een Sambar kalf Vleermuis onderzoek in grottei l Éoffii A LméÊiM Wé HPm itt l K HII I Ï P F5 SI w I i i tM II f if 111 L i JE X tï VUF GESLACHTEN In Bergentheim bij Hardenberg O is de wed 3 Kosters Grisser door de geboorte van Trijntje Buuskoeken betovergrootmoeder geworde n De moeder van Ttijntje is 2 1 jaar de grootmoeder 42 jaar de overgrootmoeder 70 jaar en de l etovergrootmoeder 32 jaar Allen wonen in Bergentheim en genieten een got lc gezondheid Overgrootmoeder wenscht betovergroot moeder geluk met de gebourtt van haar arhter achterkleinkind PoIi hootu ERN UEZBK DAGEN IS IN HET DIERENPARK WAS8ENAAB een Sambar kalfje gelroren wat In dezen tijd van het jaar als eei 1 Idzaamheld beschouwd kan worden Het jong met zijn moeder li li n fraaien tuin welke nog een winterscb kleed draagt Poliigoon TROUWLCSTIGEN schijnen onuitputtelijk in het t edenken van vervoermiddelen welke hen naar het stadhuis moeten brengen Tc Amsterdam liet een bruid spaar zich per dos d dos naar het stadhuis rijden Polyguont HET DUEL HOOG BOVEN DE AARDE ACHTERVOLGT EEN MESSERSCHMITTÉÊN PERSOONS JACHTVLIEGTUIG ME lOU EEN ENf ELSCH JACHTVLIEGTUIG Hoffmanni MET PERIODIEKE BIOLOGISCHE Ü NOERZOEK van de talrijke vleermuizen in een der grotten bij Gronsveld door ir v Schalie De dochter van ir v Scha ik met een der grootste hier voorkomende exemplaren de Myotus Myotus Hel ZnidetI GRXEKSCHE KRIJGSGEVANGENEN GRIEKEN DIE BIJ nèf LAATSTE ITALIAANSCHE OFFENSIEF AAN HET ALBANEESCHE FRONT GEVANGEN ZIJN GENOMEN ONTVANGER HÜN RANTSOEN LEVENSMIDDELEN Supl DE MENDOZA HET FRANSGHE SCHIP MET LEVENSMIDDELEN DAT VOOR DEN IS AANGEHOUDEN DOOR EEN BKITSCHEN HULPKRUISEK TWEEDEN KKt