Goudsche Courant, maandag 27 januari 1941

i A D O verslaat D H C mei 3 1 Instructeur W van Graft gehuldigd c kNfcESKL NDlGE Hl LP IN ttRTIS De neuihoornvogel die een DIT ENGELSCHE TORPEDO WATERVLIEGTUIG werd door MUtoken oog heeft wordt door de oppassers behanj eld Daar het et Ital aansêhe Iuchtafv eergeschut neergesch ten b eendier over een iormidal eien snavel beschikt komen er twee man aan te pas HolUtndi aanval op een manne basis Stapü Te DEN HAAG WERD DE BELANGRUKE VOETBALWEDSTRIJD A DO D H C GESPEELD Door een g 1 overwinning veroverde ADO de eeAe plaats Tijden1 een D H C aanval waakt keeper Koek angstvallig over den ba Polygoon TER GELEGENHEID VAN ZUN 3S JARIG HUWELUK8FEBST EN TEVENS ZUN 20 JARIG JUBILEUM ALS SPORTVLIEGE werd de bekende sportvlieger en instructeur W van Graft In IXn Haag gehuldigd door zijn sportvrienden Van links naar rechts Geyssendorffer H M Schmidt Crans W van Graft diens echtgeooote Marmus van Meel en Edo Bergsma oud voorzitter ANWB Polvaocm DE ITALtAANSCUË KROONPRINS BEZOCHT OOKLOOSOEWONUEN INHET MILITAIRE HOSPITI iL TE BAGGIO Holland EEN HEKtNNi KlNC AA h Uh HtVlOE U £ ECHTEN OM HET BELANGRIJKE STEUNPUNT NAhVIK EEN AAN DEN ÜKUND GEZET DUITSCH STOOMSCHIP Hoffmam DE HAAGSCIÖS VERKEERSWEEK i TOMAtKN KN DRUIVEN DJ KABTONN OOOZEN Het Icopnende seizoen zullea producten zooal II UIÓSWAGEN WAARVAN DE HAAOSCHB VERKEERSPOLITIB OP DRUKKE VBRKÉERSF UNTEN druiven en tortiaten voor een groot dgfl verpakt worden In karlonnpt doozen dfe veiling te Watering jï RVlK MAAKTE OM AANWIJZINGEN AAN HET PUBLIEK TE GEVEN J Polygoon heeft men thans proeven genomen met het zeU vervaardigen dajö an ifolyso