Goudsche Courant, dinsdag 4 februari 1941

EERSTE BLAD m 12 DINSDAG 4 FEBRUARI eopend 1 van half tien tot twaalf uur vm half twee tot zes uur n m s Maandags gesloten tot half t v e J L BRUNS aaada Kleiweg 2C Tel 4545 3S4 tl 11 0 4e THCKKING HAIGRTON C CO BUITENUND VAW MDIN Meer dan 40 000 ton tot zinken gebracht DCBTAANVAIXEN OP ENGELAND Hef opperbevel der Weermacht deelt rie te Een oorlogsschip heeft bö operaties in overzeesohe wateren 29 00 b r t aan vijfflxielyke koopvaardijtonnage ot zmki n gebracht Een duikboot meldt dat nj twee gewapende vijandelgke koopviarduschepen van 11000 brt in lutaal tot zinken heeft gebracht Gevechtsvliegtuigen hebben den ïJen Februari strategische doelen rond Londen en in ZO Engeland met stiooes aangevalten Blj Maidstone heblen bommen van zWaar kaliber een f jbneksinstallatie getroffen Op verI heiden vliegvelden werden hangars bouwen en een groot aantal vlieg1 inen vernield Een duikbommenwer1 r heeft voor Rarasgate een koop lardusohip van 3000 brt door volt effcfS Van bommen tot zinken ge1 racht Ut t leggen van mijnen voor I n eht ha ens werd voortgezet In d n afgeloopen nacht heeft de lichtmacht met goed gevolg vhegvel oen en strategische doelen in Oost1 ngeland aangevallen De vijand is het Duitsche ryksgebied I et binnengevlogen Drie eigen ITALIË UEGEKBERlCm VAN HEQEN De strü d in Oost Afrika ITALIANEN BETREKKEN NU LWË STELLINGEN Het Ï42i te weermaphtsbencht luidt Aan het Gneksche froni aetmteit i r artillerie en van patroulles welke i jof de ilechte weersgesteldheid be mmerd werd In Noord Afrika aan weerszijden oote activiteit m de lucht In Oost 1 fnka hebben onze fruepen jaan het ordelijk front ten Oosten van Agor it en Barentoe meuvye stelhngen be ii kken Zij sloeBen krachtig een aan V il af welke hierop w erd ondernomen I lor pantv twagens tn een der ge iigde dfdeelmgen l ebtaande uit bn Ischen en Indjers die met achtei ring van wapens en gevangenen htsomktert maakten Aan het Zui lijk frjiit hebben onze afdeelingen jebaU vijandelijke troepen aangeval n en litn order het toebrengen van TfiHiliKo i en genoodzaakt zich i rug te lu kken De luchtmacht heeft ook thans deri de gevechten in belangrijke I ate gesteui d De vijand heeft lucht nvaÜen ondeniomen op eenige aatsjes tn Erythria en op Mogadi Et ontstond eenige schade en on r de inh i msche bevolking vielen trijke slachtoffers Een Engelsch legtuig werd neergehaald Twee on r vliegtuigen zyn met op hun base = 1 ruggekecrd In deti afgeloopen nacht zagen onze rpedojageas die op de Roede Zee Tusten een vijandelijk convooi dat or kruisers en torpedojagers krach i beveiligd werd Onze eenheden tekn vastberaden aan en lanceerden gen torpedo s waarvan er 7 de hepen troffen Onze eenheden wisten blanks de hevige reactie van den jaid te ontkomen en zonder schade r haar basis terug te keereo T GELAND Zn reland krygt het nog harder te verduren aiKLARINGEN VAN BALFOUR Balfour onderstaatsseeretarts m hef ntsche ministerie van Luchtvaart eft in een rede te Oxford gezegd Wil zulk n ons nog moeten verdedj tegen slagen in vergelijking aai t icée die welke wij tot dusverre m itvangst hebben genomen met meer m een lichte aanraking van eenige reial punten in het land gelijken lat ons nooit uit het oog verliezen t WIJ ook als WIJ alle maatiegelen iiccntieeren op de verdediging tei e en m de lucht daarmede nooit der rlog winnen zullen Slechts door een fen ief kan de oorlog gewonnen wor n Balfour verklaarde verder dat van teren Fngelschman nog grootere rsoonliikt offers en in anning ge ht 7ullin worden dan tot dusverre LUCHTVAART AMERIKAANSCH VUEGTÜIG VERONGELUKT Het sedert 16 Januan vermiste bom irdementsvliegtuig van het Amer ans he luchtwapen is thans m di rgstreek i abu het plaatsje Olympic den staat Washington volkomen ver eW gevonden De lijken der jeven lattenden waren voor een deel vol men onherkenbaar OFPiriEFIg VAI ITAKOFRSEN DER NEDEKLANOSCHE BANK 4 Februari ilaU i schrlftetfllte en tel transactie New York lMf t t BerltJn 75 75 a aniaani 30 11 n flelilnltl 3 81 ija Stocfeholm 44 1 44 St ZOtIch 43 63 43 71 BtMkpMpitti BerUta 1 75 1 7S H w York 1 ts r l 0 4 Bnutel JO Ot I 90J0 Stackholm 44 76 44 94 Zurich 43 5 43 8 KAASMAKKT BO0EORATEN 4 Delir Aanvoer 11 parttten Gmidache r xUnde 4SS luks enile 44SS kg 1ste OM 41J Handel vlug BnjPTSCBC 0 OENTi VEa lVO 4 nkr Salade Ie art 6 per loo stuks MI 410 aodtlvie l W 4aM l eide per t 485e STAATSLOTEBU Turoi CAam tibkok uin lïdcking van 4 Fabruarl 10 0 ko 21730 4M No 9122 19S1S 200 No 5008 11248 lZ481 i 12899 19478 IM No 4007 7503 7684 11773 12509 17278 17331 17700 20821 FRUZEN VAN TO NIETEN 1017 4072 1033 411S 1073 4151 I09J 41 7 1149 4200 1268 4292 1306 4360 1314 4395 1331 44 i3 1335 4436 1365 4488 1379 4496 1424 4ob0 1459 4561 146d 4j82 1478 4641 1402 46 5 1532 4iü4 1586 4 J9 160 1 41 4b 1668 4809 1714 4818 1748 4850 17j6 4872 1786 4909 1791 4952 1806 5041 1823 5081 18i6 5112 18o8 5209 1863 5226 19 6 5242 1959 S268 199Ü 5291 2051 5364 2068 5422 2088 1449 2095 3480 2109 5i46 2115 1571 2143 0616 2164 5617 2188 5630 2287 5631 2355 5636 2378 5653 2391 5682 2406 5688 2432 5696 £ 433 5707 2457 5822 2493 5849 2529 5863 2636 5876 2650 5893 2678 5919 27 13 6019 2764 6053 2770 6092 2779 6126 2804 6110 2881 6138 2914 G152 2935 6228 2948 6233 3105 6240 3146 6283 3198 6309 3218 6330 3296 6159 3331 6407 3357 C424 3 166 6429 14 1 f4 17 3475 6499 3491 6542 3541 65493579 6643 3610 6700 3627 6714 3664 67 ia 3668 6770 7284 729 7307 7311 7332 7346 7364 73 0 7404 7414 7411 7448 7462 7500 7525 7538 7l74 7616 7615 7648 7690 7696 7709 7716 7717 7718 7724 775 77o9 7764 7782 7805 7813 7839 7864 7868 7908 7929 7992 8005 8037 8083 8090 8119 8165 8174 8211 8231 8237 3265 8311 8332 8407 8415 8416 8428 8438 8484 8511 8529 8574 8635 8681 8695 8750 8803 8826 8849 8915 8913 8939 8943 892 804 8984 9002 9007 9011 9021 9022 9062 9071 9087 9002 0008 9100 9101 0116 0101 0805 0222 9240 0285 0204 9115 9155 9409 9472 9487 9526 0517 9542 9582 9611 57 9682 9685 9748 9750 9775 9802 9837 9883 9889 9914 9912 9975 9980 9983 I0Ü41 10145 10148 10106 10205 10243 103 2 10359 10404 10422 10431 10467 10493 105H 10034 10o7t 10o93 10798 10949 11006 11043 J1082 11084 11098 11105 U145 11189 11251 11263 11301 11352 11386 11392 11399 11406 11457 11484 11505 11516 11560 11591 116112 11623 11643 11679 U711 11759 11767 11768 11805 11808 11829 11856 11872 11886 11909 11011 11968 12018 12041 12072 120 6 12101 12120 12162 12212 12246 12248 122 2 12274 12107 12115 12126 12110 12196 12475 12484 12404 12501 12544 12596 1 C04 12608 12618 12645 18861 18865 18898 18958 18965 18969 19036 19097 19107 19116 19155 19172 19177 19241 19320 19327 19430 19504 195 19o6fl 19626 106 2 19036 19698 19719 19771 19776 19793 19795 19838 19801 19890 19937 19938 19901 20003 20051 2007 2U2 2 20405 2040 20421 20423 20515 20624 20546 20563 20004 20 26 20642 20682 20688 20691 20693 2072 20730 20759 20626 20B65 20890 20998 21045 21171 21232 21240 212 0 2130 21358 21398 21406 21448 21487 21687 21605 21651 21668 2ira2 21 1 21 4fl 21752 21801 21Ri 21025 21 0 JIOI 21061 51060 2 to 22000 1264S 15580 12660 15713 12711 15733 12724 16761 12758 15797 12773 15821 12795 15833 12799 15854 12801 15883 12807 15934 12825 15937 128 1597 12860 16092 12867 16105 12907 16209 12913 16222 13023 16235 13025 16246 13030 16260 13039 16312 1 055 16379 13056 16401 11144 16437 13154 16485 13174 16503 13206 16514 13213 16528 13244 16592 13260 16598 13267 16604 132 4 160 4 13312 10641 13j13 1664 13363 16668 13402 16700 13411 16717 U467 1674J 13472 16 94 13 56 16811 I3S6S 16820 13613 16826 13645 16869 13735 16901 13773 16997 13782 17003 13795 17070 13817 17083 11877 17191 13937 17213 13973 17250 139 2 17306 14097 17355 14121 17364 14148 17378 14154 17423 14203 17465 14218 17486 14283 17519 14297 17558 1429 17571 14334 17593 14348 17629 14352 17634 14389 17648 14420 17718 14430 17727 14440 17784 14478 17819 14481 17821 14498 17852 1453S 17873 14o47 17892 14549 17911 14504 17022 14659 17930 fS02 6825 3707 1717 3744 6811 1749 68 5 1762 6888 17H2 fSOO 1811 6 26 1SU 6116 1850 6956 1875 6058 012 0 4 390 7 1010 18025 180J8 14752 18094 14797 18204 14836 18272 14843 18278 14845 18201 14867 181M 148 318181 14044 1R1R5 14 6 18403 14087 18437 15048 1R4 10 15051 18442 15069 18480 15170 18502 i 52S1 18511 15126 IS 6 15140 18 60 3927 7162 1960 7184 1965 204 3977 722 1858915404 18612 15479 18627 15490 18710 18 48 15505 18800 H ill 18P05 lo518 18853 3981 4025 212 7238 In de vorige In t tond 4407 m 7 3407 5503 m z 5505 14949 ƒ 70 m z 14946 70 In dere kl3s e zijn nog mgcbleven 1 prijs van 10 OOO 1 prils yan f 5 000 27 prijzen van 1000 Benevens eeiK premie van 30 000 voor den laatst uitko nenden tioogen pri s en een premie van 3000 voor het laatst uitkomende nummer MARKTBERICHTEN VEEMARKT TE ROTTERDAM 4 Februari Totaal aang€ t erd 1G86 cHeren waaronder 7J5 gebfuik xce en 16 bokken en geiten 291 vette runderen 52 sfchapen 95 nuchtere kauereiv en 35 g aska veren Prezen per tuk ka fkoeen 545 425 325 melkKoeien 41 2 j varekoe en 34 37ï 223 wai t n 340 285 200 pinken tS 210 t =i De aanvoer van melk en ka fko i n waals voKige week met tamelijken handet erletB hoogere prijzen De aanvoer van Vaarzen en pmken asnvoer iets ruimer met stucgen handel en c v rancterd In ijs GEVEUB BEMEOENHUIS TE liUUR SEVRAABD rlamn md pg greoUa llMlIng pril J P ALBERS Van SpsykMr tze D n Maag O W 6 Advertentiën GEVRAAGD door 2 dames ZIT EN SLAAPKAMER Te huur gevraagd door Heer Zit ea Slaapkamer zonder pension Br oo O 3£0 bur v d blad S keuken gebruik van badkamer zooder pension of ziten slaapkamer gebruik van badkamer met volledig pension Br no G 393 bur v d blad 12 Voor de filmavond op Donderdag 6 Febr a s in Jiet rhalia theater waar door Mr Hiutinx zyn bekende kleur en geluidsfilm Kleur B ï glorie onzer tropen vertoond zal word en is voor een beperkt aantal belangstellenden introductie mo k Aanvang 7 uur Epide ± 10 uur Kaarten aan te vlagen P E van Bemmel Crabeth straat 56 Tel 2978 Hoofdbestuur Ver Obst en West Hoofdbestuur lod Jeugdcentrum G 6 38 Nederlandsche Reisvereeniging AFDEELING GODDA Het bestuur maakt de leden opmerkzaam op de gelegenheid omtegen den gereduceerden prijs van ƒ 0 35 toegangskaarten te bekomenvoor de kleur en geluidsfilm Kleur en glorie onzer tropen Aanvragen aan den heer P E van Bemmel Crabethstraat 66 Tel 2978 v 4i 397 20 Loschtechnische Filmmiddag Op Zaterdag 8 Februari 1941 s middags 3 uur zullen in Ter Gouw Gouda Bleekerssingel 1 DRIE FILMS worden vertoond betreffende Het lasschen van niet roestend en tegenhitte bestendig staal Het lasschen van aluminium 3 Een kwartiertje ov jT het snijbranden m et de cet enzuursto Iaro ingelfid toeéehcht door Dip Ing P B VOS Direct V h Adviesbureau voor Autogene Laschtecbniek Rotterdam Oostplein 24b VRIJE TOEGANG voor personen boveö de 18 jaar die belangstellen in de ttiodfme laschtechniek O 394 50 SCHRIJFMACHINE met langdurige garantie DAN NAAR JAN VAN DEN HEUVEL Goud Westhaven 19 a Telefoon 3089 voor alle Meest moderne reparatie inrichting lerken kantoormachines Donderdag ó Febr HEROPENEN wi onz gehael vaibouwde zoolct Komt U ook eant een l i k e nemen Q 395 60 ABONNEERT U OP DE Goudsche Courant Zij biedt U dagelijlfs het laatste nieuws uit binnen en buitenland en aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin een mooi Zondagsblad bovendien en daarby Goed verïorgd nieuws uit Uw eigen gemeente en omgeving De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan hui bezorgd in Gouda f2 2S per kw ktaal f0 75 per maand of 17 cent per weeK buiten GoudaSij onze agenten 18 cent per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 bu den heer W F Steenberge de Lange van Wijngaardenstraat 10 door onze bezorgers en bij de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT J dé Bruin Hoofditraat C 171 GOVDERAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHTJ M de Graaf J v Arkelstraat C 160 I MOORDRECHT W de Wi Sievenstraat 10 NIEUWERKFRK a d HSSEL C M Kauffelt Kortenoord 1 OUDEWATER Firma Rahms Boekhandel REEUWIJK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 STOLWIJKH V d Heuvel Goudscheweg G 154 WA0DINXVEENA Koster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Zijde 320 MOERCAFELLE Jac van Marie Julianastraat 121 Vul dit in en zend het aan een der bovenstaande adressen Ondergeteekende bestelt hiermede een abonnement op de Goudsche Courant met ingang van heden betaling per kwartaal per maand per week doorhalen wat niet gewenscht wordt Naam Woonplaats en Datum Adverteert in dit blad Wettige Premleleealng ISll Se KUISSE Be U ST 1941 nEEK fG VAN DINSDAG 4 FEBIDMI HOOGE PBEM1£N t 2000 17420 f 1500 3728 I IGOO 260 1487 6113 162M f 400 8434 15333 16383 18933 20874 f 200 2267 2825 4147 18340 18832 86 97 21 809 826 860 1496 1776 1887 2382 2624 2686 3196 3382 3285 3562 3696 3602 4147 4307 4 J34 6130 6104 6340 6970 6029 8063 S614 6574 74Ó6 0688 7133 7463 ba37 S80M2 8111 9172 0242 9272 748 1374 2132 3144 3173 4039 60 5 48 652S 7393 7884 9158 4826 5634 6418 6897 7720 8793 9687 4961 4956 5912 694 6434 6468 8986 7233 7843 7846 9050 8817 9843 looij f 100 113 808 1222 2901 4863 5803 6973 7380 7907 11854 14235 14280 14879 15471 16386 16619 16847 18816 20 0 0989 PBEMIEN VAN 7a l 248 fv313 410 474 640 9 9SS 65 1035 1038 1043 1184 1889 ma 2033 2066 2091 2239 2767 27B4 2797 2798 2831 2851 329r 3349v33 7 3419 3438 3442 3679 3738 892 3029 871 3993 4640 4766 4823 6353 5398 SSl7 6160 6172 6281 6651 6658 6825 7643 7668 7693 8207 8338 8653 9386 9462 9688 31 J 0271 10334 10341 10650 10933 11181 11259 11347 11368 11438 11611 11680 12093 12114 11301 I 3 7 12454 12468 12490 12625 12639 12613 12689 12916 13008 n02 £ 13090 131 13209 13229 13271 WÜT 13503 13549 13537 13604 13817 13824 14050 14095 14137 14468 14638 14M0 14674 140E1 14601 146 0 14694 14716 1509Q 16163 15239 16337 16J70 16372 16440 15456 15469 15523 15578 16580 15650 15798 15799 15908 16033 16346 16577 16613 16676 16926 16942 J694 17014 17263 17419 17485 17880 17721 17894 17908 18258 18323 18329 18396 18450 8555 18563 18750 19040 19148 19243 16246 19259 19306 19337 19399 19490 19618 19651 19718 19740 19753 19826 19910 19933 20103 20310 20321 30488 30647 30561 aO a 30860 20867 20935 GEEN PBEMICN 4 76 87 81 124 171 297 466 621 660 618 626 778 807 813 846 858 861 1009 1044 IIOO 1148 1181 1232 1346 1505 1826 1562 1658 87S 1694 1738 1833 1853 1910 1846 2115 2118 2134 2135 2179 2253 2325 2338 2364 2380 2388 2411 262 3636 2849 28S6 2687 2708 295Ö 2960 2988 3853 3076 3086 3297 3301 3317 3361 3380 3493 3649 3668 3703 3704 3706 3823 3885 3928 3945 3957 3888 4135 4136 4161 4181 4283 4342 4430 4531 4586 4620 4840 4643 4759 4808 4a77 4881 4901 4838 5060 510S 6127 6131 S459 5159 6187 6357 6414 6436 SfifH 6606 6760 6782 6771 5830 6863 5807 6104 8138 6143 6213 6230 6238 e5 4 6533 6647 8588 6690 800 6748 6773 ene 6809 8815 6873 7050 7101 7105 7166 7185 7186 7366 7375 7422 7434 7518 7565 781 7692 7700 7739 7800 7808 8243 7964 7999 8199 8238 8347 8474 8497 8562 8 75 8578 8583 8711 8747 8818 3824 8835 8858 9077 9095 9144 8205 92B3 8522 9585 960O 9896 86 9698 9798 9813 9882 9904 894 1 9959 187 681 862 1241 1708 1955 2280 2416 27o3 3108 3394 3744 3986 4343 4667 4971 6189 6621 316 333 284 727 738 755 936 887 1005 1348 1284 1304 1730 1722 1727 2065 2070 210 3378 330 2323 3417 2481 2589 2897 2919 2934 3173 3238 3373 3426 3457 3471 3747 3764 3806 4068 4072 4119 4361 4370 4387 4703 4741 4767 4986 4g 6 6031 6330 6362 6345 6731 6743 575 608 6017 6072 6101 6240 8363 82S8 6484 6603 8808 6639 6747 6878 8973 7013 7040 7230 7241 7319 7341 7578 7596 7631 7653 7815 7838 7915 7931 8264 8387 8418 841 8631 8888 8702 8701 8874 8816 8872 903 9338 9393 9463 9501 9700 9717 87S4 978S 894i 858 9991 9963 8896 lOOOS 10027 10060 10063 1006 10102 10140 10182 10329 10342 10264 10312 10327 10385 10391 10405 10518 10578 10801 10865 10674 10677 10679 10688 0710 1071 10751 10797 10801 10883 1096 10980 10992 10 W6 11038 11044 11056 11081 11092 11123 11143 11179 11310 11319 11280 11295 11303 11360 11377 11394 1141S 11424 11460 11464 11468 11533 11532 11559 11842 11711 11768 11872 11834 11900 11905 11014 12020 12050 13094 13110 1211 12119 121 1 12127 12129 12179 12303 12248 1327 13394 12331 124811 12491 12514 i3644 12598 12599 12602 12696 13713 1272S I 1 76 12774 12791 12829 12832 12833 12838 12840 I2B45 1288 12883 138B8 12907 12911 12963 13009 13037 13040 13054 1310 13118 13124 TO79 13194 13220 13333 13366 134S2 13433 13458 13500 351 W540 13583 13570 13591 13603 13841 13873 1369 13809 13738 13766 13769 13833 13874 13887 13933 13939 1394 13549 13 52 13888 18868 13970 13985 14024 140 14132 1415 142OT 142 8 14335 14338 14369 1444S 14470 1447T 14480 1453 1454 9 146 2 I46S3 14838 1487 14773 14815 1483 14848 I486 14872 14918 14988 15043 15107 15143 16150 IBITD 16183 16190 15206 15370 15430 184M 15483 16516 15520 ISMO 16643 1664 15580 155f5 16803 1684 16666 16734 15743 iSRS 16883 1588 15996 15997 18003 18148 1818S 18334 l 388 4a 18386 1841 16448 18463 16473 18480 18611 18640 l l l 44 18883 18700 16729 18805 18816 18831 18833 18838 18840 IMMT 18003 16864 18861 16983 17008 1703 17081 17074 17103 ITIO 17130 1716 17 4 17338 17248 17388 17277 17288 17343 17408 17433 1747 I753S 1755 17818 17880 17877 17SB3 I7TS4 17783 177 1782 178 1T 05 17837 18031 18037 18138 18161 18187 183 18331 1833 18336 18389 18468 18473 18481 18483 18611 18S14 18 3 18594 18644 18710 18736 18740 18780 18794 18931 18974 18018 19023 I904I 19049 19057 19078 19117 19195 18209 193SS 1934 1936 fn 7ii jqinn jtf m 19412 10464 195 5 10554 19800 19628 9630 19849 19660 19681 197166 19 88 18810 19880 1987 19913 1931 20007 20014 20077 20082 30094 30133 30138 Ml 30167 30383 aci 2014O 3ai47 20351 20388 30414 20416 30448 30515 30635 2C616 30723 20 44 30788 20788 30881 30931 30947 30964 30981 ONGECO IGEïRD Verbeteringen 6de lilaa e 6ae lijst Rooge Premien 6860 moet tlln 6666 a en Premtta 1S707 ontbreekt 18688 moet rltQ I8$88 178 Offlcieele Publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart VERPLICHTE VOORRAADOPGAVE MINERALE SMEEROUtN EN VETTEN Aanvragen aanvulling voorra d De Directeuman het Rijksbureau voor ardoheproducten daa toe gemachtigd door den Setretaris Generaal van het Departement van Handel Nij erheid en Scheepvaart brengt het volgende onder de aandacht van verbruikers en leveranciers A s derde di lrit Utiepenade zal warden vastgesteld het tijd ak van 1 Aprri l 41 t m 30 Juni 1941 Alle verbruikers en leveranciers zijn verplicht voor 20 FLbruarl 1941 een formulier betreffende voorwaarden verbruik afname en aflevering bij het Rijksbureau voor Aardolieproducten Sectie I Zeestraat 100 1 4 te s GraverUiage in te leveren De formulieren zijn verknigbaar bij genoemd Bureau De aanvraag om toezending van deze formulieren dient te geschieden ptr briefkaart waarop vermeld door verbruikers Verzoeke toc e du g v erbruikeniformulier prtjlbfale smeerolien en vetten en door leverancier Verzoeke toezending levelan iers formulier minerale smeeiolien en vetten Naam en adrea moeten m bxoklettcrs worden aangegeven Hiervan zijn uitgezonderd ingesi hreven ondernemingen ondernemingen di § periodiek voorraden ontvangsten en aflevei gsn moeten verantwoorden alsmede voörzoover betreft de doolr hen ais zoodanig aangeschafte hoeveelheden 12 kg afnemers houder van motorrijtuigen en houders van vergunnmgen verleend door den Inspecteur Generaal van het Verkeer door de Nederlandsche VisAcherijcentrale of door het Rijk sbureau voor Genees en Verbandmiddelen Medicinale pbarmaceutische of eosmetisehe docleindeD Het verleenen van vergunnmgen voor verkoop en aflevering van vaselines en paraffme olien aan verbruikers en daarmede gelijltgestelden ten behoeve van deze doelemden geschiedt door het Rijksbureau voor Genees en yerbandmiddelen Tesselschadestraat 8 Amsterdam Seheepraart en viascherQ De bestaande regelmgen voor binnenscheepvaart groote scheepvaart of kustvaart en visschery blyven ongewijzigd van kracht Dagbladr olaai Is alel te vervoagea